24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Вплив проектно-графічної мови на формування і сприйняття якісних характеристик розроблюваних об’єктів.

Про матеріал

Мета уроку:навчальна:ознайомити учнів з теоретичним поняттям «графічна культура» та «проектна культура», навчити аналізувати проектно-графічну документацію. розвиваюча:розвиток наочно-образного мислення, пізнавального інтересу, творчих здібностей учнів. виховна::виховувати любов до праці, до предмету, творче ставлення до праці

Перегляд файлу

Урок № 1 (2 год.)

Тема уроку: Вплив проектно-графічної мови на формування і сприйняття якісних характеристик розроблюваних об’єктів.

Мета уроку: навчальна: ознайомити учнів з теоретичним поняттям  «графічна культура» та «проектна культура», навчити аналізувати проектно-графічну документацію.

розвиваюча: розвиток наочно-образного мислення, пізнавального інтересу, творчих здібностей учнів;

виховна: : виховувати любов до праці, до предмету, творче ставлення до праці

Тип уроку: комбінований.

Наочність: презентація, плакати

Обладнання: кейси, мультимедійна дошка. кольорові крейди.

Міжпредметні зв'язки: малювання, креслення.

Структура уроку

І. Організаційний момент……………………………………………..

10 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів………………………..

10 хв.

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів…………...

ІV Повідомлення теми та завдань уроку…………………………..

3 хв.

1 хв.

V. Вивчення нового матеріалу………………………………………

25 хв.

VІ. Закріплення нових знань………………………………………..

VІІ. Практична робота ……………………………………………….

20 хв.

VІІІ Заключна частина…………………………………………….

5 хв.

 


 

Методичні поради необхідні для проведення уроку:

- Обстановка в класі повинна бути відповідною: столи необхідно розставити так що б чітко простежувалося їх розподіл на 4 групи.

- На дошку можна повісити різні засоби навчання, наприклад: плакат «Дизайн одягу»

- Необхідно ретельно поставитися до оформлення роздаткового матеріалу. Він повинен містити опис ситуації, короткі чіткі завдання, додаткову інформацію, глосарій. Примірників має бути стільки, скільки учнів у класі.

Хід і зміст уроку

І. Організаційний момент.

1.Введення учнів в майстерню після дзвоника;

2. Привітання;

3 Перевірка присутності учнів за журналом;

4. Перевірка підготовленості учнів до заняття;

5. Ознайомлення учнів з планом заняття.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Актуалізація учнів проводиться у вигляді бесіди.  Вчитель ставить певні питання:

1.Які основні вимоги до проектно-графічної культури?

2.Опишить проектну графіку як точний і лаконічний спосіб представлення інформації.

3.Як повинно бути облаштоване учнівське місце для роботи над проектною графікою?

4.Прохарактеризуйте особливості різних професій у промисловому дизайні.

5. Які існують рівні можливого зростання у професійній кар’єрі промислових дизайнерів?

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Під час мотивації використовується метод «Прогноз погоди»

Призначення методу: розвити позитивну мотивацію, створити сприятливу атмосферу для взаємодії і комунікації учасників гри.

Умови для реалізації. Зафіксуйте свій душевний, емоційний стан і постарайтеся передати його за допомогою «прогнозу погоди».

Вчитель:Який сьогодні у нас прогноз?

На серці ясно чи мороз?

Густі тумани, дощі йдуть?

А може, вітри і там і тут?

Що у вас - нуль або плюс десять?

Прошу, хлопці, я вас відповісти.

Графік «прогнозу погоди» складається наступним чином: на осі Y (по вертикалі) відкладається температура емоційного стану учасників (достатньо 10-12 поділів), на осі X (по горизонталі) фіксуються учасники взаємодії.

Кожен учасник (1, 2, 3...) розповідає про свій душевний стан на даний момент. Останнім ознакою цього стану є температура, яка фіксується на осі Y. Учитель може висловитися першим, щоб задати потрібний тон ігри.

Після того як всі учасники повідомили про своє «градусі настрою», з'єднуються всі температурні точки і вибудовується графік.

Учасники можуть за бажанням (якщо графік має не дуже райдужний вид) проаналізувати його (не найкраща температура для початку, напевно, судячи з графіку, не у кожного сьогодні все вийде; чи не відкласти все на наступний раз і т. д.).

Графік просто ще раз підтверджує думку про те, що кожен з нас індивідуальний і має право на своє власне душевний стан і відчуття, сприйняття цього світу.

ІV Повідомлення теми та завдань уроку

Тема уроку: вплив проектно-графічної мови на формування і сприйняття якісних характеристик розроблюваних об’єктів.

 Тож ви вже мабуть зрозуміли, що на сьогоднішньому занятті ми з’ясуємо що ж називається графічна та проектна культура, дізнаємося сфери застосування проектно-графічних зображень а також дізнаємося що входить до проектно-графічної документації дизайнерів.

 

V. Вивчення нового матеріалу

Під графічною культурою в широкому значенні розуміється «сукупність досягнень людства в області створення і освоєння графічних способів відображення, зберігання, передачі геометричної і другої інформації в реальному світі, а також створенні професійної діяльності по розвитку графічної мови». Варто зазначити, що уміння створювати в уяві образи об’єктів діяльності і оперувати ними – характерна особливість інтелекту людини. Вона полягає у можливості довільно актуалізувати образи на основі заданої графічної інформації, видозмінювати їх під впливом різних умов або за власною ініціативою, вільно перетворювати їх і на цій основі створювати нові образи, суттєво змінені порівняно з початковими.

У вузькому значенні графічна культура розглядається як рівень досконалості, досягнутий людиною в освоєнні графічних методів і способів передачі інформації, який оцінюється за якістю виконання і читання креслень і графіків.

Графічна культура характеризує здатність утворювати образи, оперувати ними, причому йдеться про образи, які описують просторові характеристики об’єктів.

Доречно зазначити, що визначення потреби у графічній культурі сучасної людини вимагає врахування суттєвої обставини: особливості будь-якої предметної діяльності повинні розглядатись з точки зору їх узгодженості з умовами практичної діяльності в реальних життєвих умовах. Це означає, що на ранніх етапах розвитку продуктивних сил суспільства графічний розвиток людини визначався умінням оперувати переважно образами реальних об’єктів праці. На зміну цьому поступово приходить потреба в уміннях оперувати більш узагальненими схематичними і знаковими моделями, які дають можливість в абстрактній. Знаково-символічній формі відображати відповідність об’єктів праці їх графічним зображенням.

Створення нових речей і нових об’єктів зумовлено потребами людини. Проектування як вид діяльності використовують в усіх сферах життя: будівництві, бізнесі, виготовленні одягу, предметів інтер’єру тощо. Отже, кожен технологічний процес передбачає створення проекту. Спроектовані вироби можуть мати різні форми, повинні задовольняти фантазії та потреби людей, які користуються ними. Такі вироби мають відповідати своєму призначенню, сучасним стандартам і вимогам.

Сучасний контекст проектування, взятий в його цілісності, можна позначити терміном «проектна культура». В її структуру методології включають такі змістовно-смислові одиниці:

-ціннісно-значущі образи проектованої предметного середовища, вже

що знаходяться в її межах або з'явилися згідно з волею проектувальників;

- творчі та наукові концепції, які є змістом творчого і теоретичного свідомості, а також програми діяльності, що виражають творчу волю проектувальників;

- цінності, необхідні для того, щоб склалося особистісне ставлення до реалізації проектного процесу.

Знаково-образна приналежність  при певному середовищі формують екологічну складову проектної культури. відсутність даної складової іноді прирікає на невдачу найпривабливіші на перший погляд проекти. Теорії, методики, евристики, в термінах яких операционалізуються творчі задуми проектувальників, являють собою концептуальну складову проектної культури. Коло цінностей утворює аксиологічну складову.

В рамках проектної культури сформувалися підходи, засновані на проектній діяльності і сьогодні широко застосовуються в соціальній сфері.

Проектно-цільовий підхід забезпечує організацію проектування відповідно до заданої мети. В рамках цього підходу реалізуються цільові проекти. Цільовий проект - це сукупність взаємопов'язаних підходів, спрямованих на перетворення певного об'єкта з існуючого стану до бажаного протягом чітко означеного періоду часу.

Мета проектної графіки - більш точне зображення проектованого об'єкта. Графіка повинна давати найбільш повне уявлення про образною, композиційної та об'ємної структурі, конструкції і застосовуваних матеріалах. Графічна розробка розглядається як засіб підготовки креслення, показує образотворчий мову автора, за допомогою якого розкривається його творчий задум.

На підприємствах для створення гарних, корисних і якісних виробів у розробці проекту бере участь велика кількість спеціалістів — дизайнери, конструктори, технологи, лікарі, економісти та ін.

Графічне зображення в проектуванні передбачає створення робочої документації. Основними видами робочої документації є (малюнок 1):

• ескіз виробу (а) — це конструкторський документ, виконаний без застосування креслярських інструментів (від руки) з дотриманням на око пропорцій між частинами предмета);

• креслення (б) — це графічне зображення виробу або його складової частини, виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, із зазначенням розмірів, масштабу та інших даних, необхідних для його виготовлення і контролю;

• наочне зображення (в) — це зображення, на якому показано видимими три боки предмета.

Малюнок 1.Графічні зображення виробів

Учням демонструються приклади робочої документації  (ДОДАТОК А).

Будь-які графічні зображення повинні виконуватись за певними правилами, передбаченими Єдиною Системою Конструкторської документації (ЄСКД).

ЄСКД — комплекс державних стандартів, які встановлюють єдині правила, вимоги та норми з розробки, оформлення та обігу конструкторської документації, що розробляється і застосовується на всіх стадіях проектування.

Даними стандартами передбачено виконання всіх креслень олівцем і тільки з використанням креслярського інструменту.

VІІ. Практична робота

Мета: навчити учнів аналізувати склад проектної графічної документації.

Завдання: проаналізувати проектно-графічну документацію.

Хід роботи:

Учні діляться на групи. Пропонується проблемна ситуація: « Вам запропонували бути судями  на популярному конкурсі  дизайнерів одягу. Один із етапів конкурсу - створення проектно-графічної документації.  І ось, ви берете робочу документацію Івана Загорулько. Перед вами стоїть завдання: визначити основні помилки документації, та відповісти на питання які документи зайві та чи впорався Іван зі своїм завданням ?.» (ДОДАТОК Б)


ДОДАТОК А

Приклад проектної графічної документації дизайнера костюма.

 Пояснювальна записка

Об’єктом розробки дизайн-проекту є чоловічий костюм.

За підсумками інтерв’ю з замовником був затверджений діловий стиль.

Побажання замовника було створити його у сіньому  кольорі, бажано щоб низ був не обтягуючий.

Параметри: зріст – 179 см., об.г. -99 см., об.т. – 83 см., об.б. – 100 см.

 

Ескіз костюму.

Креслення костюму

Наочне зображення


ДОДАТОК Б

Проектно-графічна документація дизайнера одягу

Пояснювальна записка

Об’єктом розробки дизайн-проекту є жіноче плаття .

За підсумками інтерв’ю з замовником був затверджений ретро стиль.

Побажання замовника було створити його у чорному кольорі, бажано щоб воно було нижче колін.

Наочне зображення

Ескіз плаття

Креслення плаття

docx
Додано
18 січня 2018
Переглядів
880
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку