Вправи з розвитку ключових компетентностей у 1 класі загальноосвітніх шкіл "На шляху до успіху"

Про матеріал

Сучасний світ висуває нові вимоги до освіти, провідною з яких є формування компетентної особистості – активної, самостійної, творчої, здатної адаптуватися до швидких змін, гнучко мислити і, як результат, - успішної, спроможної до самореалізації. В ЗаконіУкраїни «Про освіту» від 7/12/2017 року зазначено, що « метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя…Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності»

Мета завдань, представлених у брошурі «На шляху до успіху»- формування компетентної особистості шляхом творчих діяльнісних вправ, груповоїта парної роботи, рольових ігор та театралізації..

Перегляд файлу

         ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

                           МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

На шляху до успіху

 

Вправи з розвитку ключових компетентностей у 1 класі загальноосвітніх шкіл

 

 

 

 

ДОБРОПІЛЛЯ 2018 р.

УКЛАДАЧІ: 

 

Фото п                             

 

 

 

 

 

                                                   IMG_20171105_0001_NEW.jpg

 

 

 

                                                                  DSC06559.JPG

 

 

 

 

                          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

         Сучасний світ висуває нові вимоги до освіти, провідною з яких є формування компетентної особистості – активної, самостійної, творчої, здатної адаптуватися до швидких змін, гнучко мислити і, як результат, - успішної, спроможної до самореалізації. В Законі  України «Про освіту» від 7/12/2017 року зазначено, що « метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя…Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності». Це передбачає формування умінь читати з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, розвиток критичного та системного мислення, вміння конструктивно керувати емоціями, приймати рішення, здатність співпрацювати з іншими. У Державному стандарті визначена така мета початкової освіти – «всебічний розвиток дитини, її талантів,  здібностей, компетентностей та наскрізних вмінь, розвиток самостійності,  творчості та допитливості».

              Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. Нова українська школа визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.

              Мета завдань,  представлених у брошурі «На шляху до успіху»  - формування компетентної особистості шляхом творчих діяльнісних вправ, групової  та парної роботи, рольових ігор та театралізації.

Як відомо, в учнів 6-річного віку переважають ігрові інтереси, довільна поведінка, наочно-образний характер мислення, практичне ставлення до розв’язування завдань. З раннього віку треба  розвивати дрібну моторику, опановувати навички ефективного спілкування, уміння спостерігати та аналізувати, фомувати здатність будувати прості моделі для вирішення проблем. Пропоновані вправи - хороші помічники для того, щоб підготувати руку дитини до письма, розвинути координацію, культуру логічного й алгоритмічного мислення, мовлення та творчість.

 

                               Очікувані результати.

(згідно з вимогами до формування ключових компетентностей учнів 1 класів загальноосвітніх шкіл)

 

Учні:

 •  сприймають усну інформацію, ставлять запитання й доречно реагують; на основі почутого передають інформацію графічно, малюють ілюстрації;
 •  вміють обмінюватися короткими повідомленнями, удосконалюють власне мовлення за допомогою інших осіб;
 • експериментують звуками, словами, фразами в мовних іграх, аналізують за допомогою вчителя мовлення літературних персонажів;
 • перетворюють інформацію у схему, схематичний рисунок, обирають послідовність дій для розв’язання проблемної ситуації;
 • орієнтуються на площині і в просторі, розпізнають та конструюють знайомі геометричні площинні фігури;
 • описують та пояснюють те, про що дізналися, знаходять інформацію про природу, знаходять спільні і відмінні ознаки об’єктів;
 • вміють знайти інформацію, користуючись цифровими пристроями.

 

Пропоновані завдання спрямовані на цільову аудиторію учнів 1 класів загальноосвітніх шкіл, рівень вивчення предметів – стандартний.

Навчальний предмет. Навчання грамоти

 

Тема уроку. Навчальні речі

 

Назва компетентності. Спілкування державною мовою

 

Назва завдання. Доторкнись та вгадай!

 

 1. Підготовчий етап

      Розкласти на столі предмети: ручку, олівець, гумку, лінійку, зошит, закладку та один  або кілька предметів, які не є навчальними речами.

 

 1. Основний етап

Запропонувати дітям із закритими очима визначити предмет на дотик та назвати його. Відповісти на запитання «Який предмет зайвий? Чому?»

 

Методична ремарка

Можна застосувати кілька варіантів, діти перед грою роздивляються предмети або більш складний – предмети приховані ( накриті тканиною, знаходяться в торбинці тощо)

 

 1. Заключний етап

Відповісти на запитання « Які б, на вашу думку, навчальні речі можна було б взяти для такої гри?» Скласти речення зі словами - назвами навчальних речей.

 

 

Навчальний предмет. Навчання грамоти

 

Тема уроку. Слова – назви предметів

 

Назва компетентності. Спілкування державною мовою

 

Назва завдання. Розшифруй – прочитай- запиши

 

 1. Підготовчий етап

Дітей об’єднати в групи. Кожна група отримує картку з н

 

 1. Основний етап

Кожній групі пропонується зашифрувати подане слово за допомогою малюнків так, щоб перша буква кожного зображення відповідала одній букві заданого слова у потрібній послідовності.  Наприклад, подане слово – сад:

С  АД

 

Методична ремарка

На виконання вправи дається кілька хвилин, за звуковим сигналом групи презентують зашифровані слова.

 

 1. Заключний етап.

Учні класу розшифровують слово і записують у зошитах. Складають речення з цим словом.

 

 

Навчальний предмет. Навчання грамоти

 

Тема уроку. Буква Щ та звуки,які вона позначає

 

Назва компетентності. Спілкування державною мовою

 

Назва завдання. Зв’язочкою об’єднаєш – і слова запам’ятаєш

 

 1. Підготовчий етап

Учитель розміщує на «стіні слів» ілюстровані таблички зі словами, написаними друкованими літерами: дощ, кущ, щавель, щука, борщ, щиглик.

 

 1. Основний етап

 Дітям пропонується запам’ятати слова, створивши між ними зв’язки –асоціації або зв’язки-послідовності. Наприклад: Пішов дощ, намочив кущ, під яким ріс щавель, з нього щука зварила борщ та запросила щиглика.

 

Методична ремарка

Вчитель звертає увагу на правильну вимову звуків, що позначаються на письмі буквою Щ

 

 1. Заключний етап

Записати слова з пам’яті.

 

 

Навчальний предмет. Навчання грамоти

 

Тема уроку. Світ тварин

 

Назва компетентності. Спілкування державною мовою

 

Назва завдання.   Пальці розім’яти допоможе гімнастика,                           знають усі – це ж просто фантастика!

 

І. Підготовчий етап

              Нумо пальчики маленькі

              То стулять, то розтулять,

              Щоб у зошитах рівненько

              Гарні буквочки писать.

 

  Діти простягають руки вперед, стискають і розтиска-

ють кулачки. Повторюють кілька разів. https://lh6.googleusercontent.com/3u32js0K9Uv0DwXd7-L5_8MKEgP1kJmmD2D2-XYFR-zpS6n8Gs7hGSq832hpJYuQz-s_79CWCSmCYo3K7rRwP4VQS7vKK8eQfUDKSL-EmxWenBG-irL_KIsHzCcClWnOZ4s-Fqyghttps://lh3.googleusercontent.com/ZnqosC381ddXsiJMXm8YWAX5dTSndvIwOsAIbTFBShN8pwPvRIbKe9vqGsa_xnBeNP8ymQDl1uNjXra6pi8C8M6hZF_niq_4sqpzX3p7scbXXTXJCJ_09MxHuHxlHGHXZAE6ZRqdhttps://lh6.googleusercontent.com/Rij-rjZflwEH_bpOycD6NduTJuHs71nCetbNtwY8ar_ngklAtGuHRyZrNomUxsBgZrj9SYjQMYftyHSH4hDTZ71a5GkOIm9gem-iPFYQGv2Lctel1BqYfjcs8Z2LFw7iS8yBe4tP

У корзинці маслючки –

Їх так люблять їжачки.

Щоб грибочки рахувати,

Треба пальчики згинати.

 

ІІ. Основний етап

 Діти по черзі згинають пальці спочатку правої, а потім лівої руки.

 

ІІІ. Заключний етап

  По закінченні вправи руки повинні бути стиснуті в кулачки. Повторюють вправу кілька разів.

 

Методична ремарка

Вправи пальчикової гімнастики «Кошеня», «Собачка» та ін. проводяться аналогічно (Додаток А)

 

Навчальний предмет. Навчання грамоти

 

Тема уроку. Театр

 

Назва компетентності. Спілкування державною мовою

 

Назва завдання. Пальчиковий театр знає, хто насправді розмовляє!

 

І. Підготовчий етап

Діти виготовляють персонажів пальчикового театру з паперу (Додаток Б)  На великому пальці  «вмощується» яйце, на вказівному -  Дід, на середньому – Баба, а далі – Курочка Ряба та Мишка.

 

ІІ. Основний етап

 Під час розповіді казки вчителем діти почергово приводять до руху персонажів.

Великого пальця по черзі торкаються  вказівний та середній: («б’ють»).

             Далі персонажів лялькового театру діти переміщують на іншу руку та інсценують казочку для друга.

 

                                 

 

ІІІ. Заключний етап

Дітям пропонується зліпити з пластиліну або намалювати  персонажа казки.

 

Навчальний предмет. Математика.

 

Тема уроку. Розміщення об'єктів на площині та у просторі.

 

Назва компетентності. Математична компетентність, яка передбачає розвиток конструкторських здібностей учнів, формування уміння виділяти об'єкт з групи предметів .

 

Назва завдання. Робота з паличками. “Подивись та відтвори”

 

 1. Підготовчий етап.

Підготувати індивідуальні набори паличок і зображення предметів та фігур на аркуші паперу. ( додаток В)

 

 1. Основний етап.

Запропонувати дітям за допомогою паличок відтворити певний предмет  чи фігуру, наприклад, чотирикутник.

Далі скласти інший предмет або такий самий, тільки іншого розміру, розмістивши його праворуч (ліворуч) або вище (нижче) від складеного раніше.

 1. Заключний етап.

Порахувати кількість паличок у фігурах та порівняти, озвучити результати.

 

Навчальний предмет. Математика.

 

Тема уроку. Лічба у прямому та зворотному порядку

 

Назва компетентності. Математична компетентність, яка передбачає розвиток конструкторських здібностей учнів, формування уміння співвідносити цифру з певним числом .

 

Назва завдання. За порядком сполучай

 

 1. Підготовчий етап.

Підготувати індивідуальні картки із зображенням предметів у вигляді основних контурних точок( додаток Г)

 1. Основний етап.

Запропонувати дітям за допомогою лінійки та олівця сполучати контурні точки послідовно, починаючи з 0 вголос проговорюючи кожне число .

 1. Заключний етап.

Визначити, яке зображення вийшло. Повторити лічбу у прямому та зворотному порядку. Розфарбувати малюнок.

 

Навчальний предмет. Математика.

 

Тема уроку. Розміщення об'єктів на площині та у просторі.

 

Назва компетентності. Математична компетентність, яка передбачає розвиток конструкторських здібностей учнів, формування поняття та уявлення про геометричні фігури .

 

Назва завдання. Робота з головоломкою.

 Китайська “Дошка мудрості” для розвитку й співдружності.

 1. Підготовчий етап.

Підготувати набори головоломок “Танграм” для парної роботи і зображення фігур на аркуші паперу. ( додаток Д)

Пояснити правила роботи з танграмом.

 1. У кожну зiбрану фігуру повиннi входити всi сiм елементів.
 2. При складаннi фігур елементи не повиннi налягати один на одного.
 3. Елементи фігур повиннi примикати один до одного
 4.  Починати потрібно з того, щоб знайти місце найбільшого трикутника
 1. Основний етап.

Запропонувати дітям  розглянути зображення та відповісти на запитання:

1. Зі скількох частин складена фігура?

2. З якої фігури складається голова?

3. З яких фігур складається тулуб?

4. З яких фігур складається хвіст?

Після цього діти складають дану фігуру у парах.

 

Методична ремарка

Коли учні опанують дану вправу, завдання можна ускладнити, показуючи контурне зображення фігур.( додаток Е)

 

 1. Заключний етап

Той, хто першим склав фігуру, сигналізує про виконання.

 

Навчальний предмет. Математика

 

Тема уроку. Числа 1-10. Утворення числа 7

 

Назва компетентності. Математична компетентність, яка передбачає виявлення простих математичних залежностей у навколишньому світі, усвідомлення ролі математичних знань й умінь в особистому й суспільному житті людини. Спілкування державною мовою, що виробляється в процесі навчання математики, - лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень.

 

Назва завдання:Асоціації сприймай – вміло підбирай.

 

    І. Підготовчий етап

 Вчитель визначає одним словом тему, над якою буде проводитися робота, а учні згадують все, що виникає в пам`яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім – другорядні. Вчитель фіксує відповіді у вигляді своєрідної «гірлянди», яка поступово «розростається».

 

     Методична ремарка

 У першому класі під час вивчення теми «Утворення числа 7. Склад числа 7» виникає проблема активізації класу щоразу, коли вводиться нове число. Одним із засобів підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу є побудова «гірлянди асоціацій».

 

ІІ. Основний етап

Учитель. Усі ми використовуємо слово «сім». Згадайте, де воно вам зустрічалося?

Учень. У казці «Вовк і семеро козенят».

Учитель. Так, правильно. А ще коли?

Учні.

 • Існує сім кольорів веселки.
 • У казці «Білосніжка та семеро гномів»
 • У тижні сім днів. Сьомий день тижня -  неділя.
 • Ми знаємо сім нот: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі.
 • У прислів`ях: «Семеро одного не чекають», «Сім раз відмір, а один раз відріж», «Сім п`ятниць на тиждень».
 • Є сім чудес світу.
 • Також є сім чудес України.

Учитель. Так, зі словом «сім» ви знайомі давно, а в математиці для його позначення існує число і цифра 7.

 

  Методична ремарка

 Вчитель використовує  ілюстрації , малюнки. (Додаток Є) Для того, щоб діти звикали до схематичної побудови асоціацій, вчитель виставляє на дошці підготовлене унаочнення (відповіді дітей легко спрогнозувати) у формі «гірлянди».

   Таким чином, на дошці перед очима дітей виникає цікава «гірлянда» з ілюстраціями.

 

                                              СІМ

 

 

 

сім нот      сім днів    сім кольорів     сім чудес     сім чудес

                   тижня      веселки             світу             України

         «Білосніжка                 «Вовк та семеро                 прислів`я

 та сім гномів»                       козенят»

                               неділя

 

Учитель.  Як, на вашу думку, можна одержати число 7? Якщо ми уважно розглянемо ілюстрацію до казки «Вовк і семеро козенят», то побачимо, що сьоме козеня прибігло до перших шести.  Отже, якщо до шести додати один, то отримаємо нове число – 7 .

 

ІІІ. Заключний етап

Даний метод універсальний, бо може використовуватися під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни і на всіх етапах уроку.

 

Навчальний предмет. Математика

 

Тема уроку. Числа 1-10. Утворення числа 3

 

Назва компетентності. Математична компетентність. Спілкування державною мовою.

 

Назва завдання. Асоціації сприймай – вміло підбирай.

 

 І. Підготовчий етап

 На початку роботи вчитель визначає одним словом тему, над якою буде проводитися робота, а учні згадують все, що виникає в пам`яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім – другорядні. Вчитель фіксує відповіді у вигляді своєрідної «гірлянди», яка поступово «розростається».

 

ІІ. Основний етап

Учитель. Згадайте, у назвах яких казок зустрічається слово «три»?

Учні. У казках «Три горішки для Золушки», «Троє поросят», «Три ведмеді», «Три брати»…

Учитель. Яка геометрична фігура має три сторони, три кути,  три вершини?

Учень. Трикутник.

Учитель. Також кожна пора року має три місяці. Наприклад, весна: березень, квітень, травень. Давайте ще пригадаємо, де можна зустріти слово «три».

Учні.

 • Є три «ока» у світлофора.
 • Третій день тижня – середа.
 • Третій місяць року – березень.
 • Ми знаємо, що третя планета від Сонця – Земля.

Учитель. Давайте з вами пригадаємо ще прислів`я, в яких зустрічається слово «три».

 • Краще раз побачити, як тричі почути.
 • Хоч три дні не їсти, аби з печі злізти.
 • В роботі «ох», а їсть за трьох.

Учитель. Ми з вами пригадали, де зустрічається слово «три», а в математиці для його позначення існує число і цифра 3.

Складаємо «гірлянду асоціацій». (Додаток Ж)

 

                                             ТРИ

 

світлофор       трикутник        середа        березень      планета

                                                                                            Земля

                                     казки              прислів`я

 

Учитель. Як, на вашу думку, можна одержати число 3 ?

Учень. Якщо до двох додати один, то отримаємо нове число – 3.

 

ІІІ. Заключний етап

Даний метод універсальний, бо може використовуватися під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни і на всіх етапах уроку.

 

Навчальний предмет. Математика

 

Тема уроку. Геометричні фігури

 

Назва компетентності. Математична компетентність

 

Назва завдання. Уяви і покажи

 

Методична ремарка

 Це завдання може застосовуватися як розминка.

Вправа проводиться на етапі актуалізації опорних знань із метою розвитку творчого мислення дітей (повторення в уяві форм предметів, їхнього застосування).

 

Учитель.

 • Діти, станьмо в коло. Наше завдання – передати по колу уявну геометричну фігуру. Це слід робити мовчки, без обговорення, показуючи очима, або показати пантомімою. Завдання – отримати цю фігуру від свого сусіда праворуч, визначити її застосування. (Починає гру вчитель).
 • Відтворення образів геометричних фігур. (Учні об`єднуються в групи, кожна група розташовується так, щоб утворилась геометрична фігура).

 

Заключний етап

Дітям пропонується відповісти на запитання:

 • Що вам сподобалось у цій грі? Що вам допомагало уявити і передати уявну фігуру товаришу? Що вам заважало? Що було найважчим? А що – найлегшим? Що треба зробити, щоб було легко грати у цю гру?

 

Навчальний предмет. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

Тема уроку. Пори року. Зима

 

Назва компетентності. Компетентність в природничих науках. Спілкування державною мовою.

 

Назва завдання. Дай- но відповідь – чому?

 

 1. Підготовчий етап

Об’єднати дітей у пари. Розподілити  ролі: «запитувач»- «відповідач».

 

 1. Основний етап

«Запитувач» кожне запитання починає словом «чому». «Відповідач» дає відповідь.

 

Методична ремарка.

«Запитувач» кожне наступне запитання будує на основі попередньої відповіді. Наприклад:

 • Чому настала зима?
 • Тому що стало холодно.
 • Чому стало холодно?..

 

 

ІІІ. Заключний етап

Створити схематичний малюнок «Ознаки зими». Обговорити результати у класі з метою узагальнення відомостей про ознаки зими.

 

 

Навчальний предмет. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

Тема уроку. Світ тварин

 

Назва компетентності. Компетентності в природничих науках. Спілкування державною мовою. Інформаційно- цифрова компетентність.

 

Назва завдання. Я скажу, а ти вгадай!

 

 1. Підготовчий етап

  Об’єднати дітей у групи. Підготувати картки із зображенням тварин (покласти малюнком донизу).

 

 1. Основний етап

Учасники групи по черзі беруть картку, не показуючи іншим, та описують тварину, не називаючи її. Якщо діти вгадали тварину за описом - малюнок кладеться поруч, якщо не вгадали – повертається до стопки вниз.

 

Методична ремарка

Гра продовжується доти, поки усі учасники групи побувають у ролі ведучого (або поки не закінчаться картки).

 

 1. Заключний етап

Невідгадані малюнки відкриваються і обговорюються у групі. Пропонується для отримання чи поглиблення інформації про тварин звернутися до медіа ресурсів ( використання гаджетів).

 

                                ВИСНОВКИ

 

 

      Система викладання представленого матеріалу полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, які вміють здобувати інформацію та обмінюватися повідомленнями. Це взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб`єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, вміють і застосовують на практиці та у повсякденному житті. Організація такого навчання передбачає спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Під час навчання учні здобувають навички спілкування з іншими людьми, конструктивно мислити, самостійно приймати  рішення.

            Матеріали збірки складені відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти на основі Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 класи.-К.: ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР+», 2018-06-17

 

 1. Анісімова Г.О. Сучасний урок у початковій школі: традиції та інновації – Тернопіль: Мандрівець, 2014

 

 1. Богуш А. М. Готуємо руку дитини до школи. Тернопіль. Мандрівнець. 2001

 

 1. Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові компетентності: метод. посіб. – Х.: ВГ «Основа», 2018

 

 1.  Іваниця Г. А. Методичні рекомендації щодо навчання письма шестирічного віку. Вінниця. Відродження. Шестерічки йдуть до школи. № 1. 2002

 

 1. Творчі завдання для учнів початкових класів. - Х.: ВГ «Основа», 2004

 

 1.  Цапова І. В. Уроки письма в 1 класі. Х.: Видавництво «Ранок», 2009.288 с. ─ Навчання грамоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

                                  «  Жабки »

https://lh3.googleusercontent.com/L8mpNiz1DzAp4WrlFXGU70BrsTxkLUBDEKkTvblH3c9kn8hKVYYVYN0j5eBBeRy1zYgKS1cC9xa843rnfFMCgwZN4IyvES-031stGpdSQEqyRAexUwoaZNhsoKL9FeF3vZmXmzXnhttps://lh4.googleusercontent.com/zWlhfoORAQ1glO9ejGVOifK0hkGwKjSXr_lSvytdqji_Gyvxf6-6YunllXCcPaQsnsNMj524x_Pc13Rd773rlToPeXIrrmOhxSoLcPSkJgN7LVkFjZZ721DeC_9A7j3Bi2JrTO0F

   І.Підготовчий етап

           Милі жабки-скрекотушки

Начепили капелюшки.

Жабки весело плигають,

Тільки бризкітки літають.

 

  ІІ.Основний етап

 Діти стискають ручки в кулачки і кладуть їх на парту пальцями вниз. Різко розпрамляючи пальці (руки ніби підстрибують над партою) і кладуть долоні на парту. Потім одразу ж різко стискають кулачки і знову кладуть їх на парту.

 

ІІІ.Заключний етап

- Чи сподобалася вам вправа? Що найбільше запам’ятали?

 

               «СОБАЧКА»
І. Підготовчий етап

   Діти труть долоні.

 

ІІ. Основний етап

Права долоня на ребро, на себе. Великий палець — догори, мізинчик рухається вгору — вниз.

 

    Гавкає, кусає і в дім не пускає.
                 Собою не птиця, співати не співає,
                 А хто до хазяїв іде, знати дає.
                 У собаки гострий ніс,
                 В нього шия є і хвіст.
                 Не балакає, не співає,
                 А коли хто йде,
                 То господаря сповіщає.

 

ІІІ. Заключний етап

- Чого навчилися?

 


                           «КІШКА»

І.Підготовчий етап

Розслабити руки. Плавно розпрямити пальці.

 

ІІ.Основний етап
Середній та безіменний пальці спираються на великий, вказівний та мізинець—підняті догори. Або «Кошеня»—великий та мізинець—догори, решта—притиснуті до долоні.
https://lh3.googleusercontent.com/N7zukuT9PG83SIUObEC1jUzMPeFn7Fk8vPgQFAPth0IqVa5bGoWl9a36yDhQQgr2F05SukymeIJh73CdnYNcLH6niETNNJ4HPQ0j-638K54vfe5IDvzE_LAYIDYp5k0_haqnq2xAhttps://lh4.googleusercontent.com/Nijs2nZqy_WEfZ9KhjiNVismgLnWhRo4hnZB7-mGMM6bziGNFQIWwYmYcMxkxWqmAaKzpZIrSDHLWLnRaS--kfBJEm3Gwc-T2boyW0buHb1RHYESt8ZkHgh5DLBDucg5W7MwD6Sm https://lh3.googleusercontent.com/cDkPKk_oW2m4Ck6gfnBN5aXo4r_u67ByDDVbHs59JBTJ2gbuJJsvA2dFmwI5gAVqusVYQM3QszxEtVJGMyx-iIsui8G_zVErWbBNx24ODGRSyKhI5eD1gHUVxjjPgAx3XZ8jJP14 https://lh5.googleusercontent.com/i2LFzprhu6w84GUDpVZRtGvcuUEkJ1M9l94tGX52bppa9p73iCvIX-FH0o2rlJyletlwgSOJ7dK0TgsTl66TU7Zgf_XUMaqM_lMheNyp7v6W0I9p4Pa0z5ttCZWSAti68wKjiKoK                                   

 

                    Коло бабусі сидить у кожусі,
                    Проти печі гріється,
                    Без водички миється.
                    Має вуха, пишний хвіст
                    І цікаву звичку:
                    Спершу добре він поїсть,
                    Потім вмиє личко.

 

ІІІ.Заключний етап

- Що нового дізналися?

 

Додаток Б

 

 

 

 

Додаток В

 

IMG_20180616_0002_NEW.jpg

 

 

 

Додаток Г

 

IMG_20180616_0001_NEW.jpg

 

Додаток Д

 

Без названия.jpg

 

Додаток Е

 

танграм.png   hello_html_2f76f2c7.png

 

hello_html_135b9c69.png           hello_html_m1a7d590f.png

 

hello_html_785a32a5.png       hello_html_m5a7a8bb9.png

 

Додаток  Є

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж

 

docx
Додано
18 грудня 2018
Переглядів
285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку