26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Вправи з теми "Власні назви іменників"

Про матеріал
Матеріали з теми "Власні назви іменників": тести та вправи з відповідями для зручності вчителя. Можна використовувати як для роботи на уроці, так і в процесі підготовки до ЗНО.
Перегляд файлу

ВЛАСНІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ.

ВЕЛИКА ЛІТЕРА ТА ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

 

З великої літери пишуться власні назви

імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська людей

Іван Франко, Леся Українка (Лариса Петрівна Косач), Данило Галицький, Нестор Літописець, Ярослав Мудрий; також: Кобзар (про Тараса Шевченка), Каменяр (про Івана Франка), але донжуан, меценат, рентген (загальні назви)

клички свійських тварин, назви дійових осіб у художніх творах

Рекс, Мурка, Гнідко, Дід Мороз (казковий персонаж) ; Вітер, Філософ (персонажі байки

Г. Сковороди), Мавка

назви божеств і міфологічних істот

Господь, Бог, Мати Божа, Ісус Христос, Син Божий, Святий Дух, Будда, Артеміда, Либідь

назви найвищих державних, урядових і міжнародних установ і посад

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Організація Об’єднаних Націй, Рада Безпеки, Президент України

назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць

Соціалістична Республіка В´єтнам, Сполучені Штати Америки, Сумська область, Київський район, Слобожанщина

географічні назви, крім слів море, острів, гора, озеро й под.

Біловезька Пуща, Зелений Гай, Чорне море, Кримський півострів, мис Айя

назви вулиць, проспектів, майданів, парків, залізничних, морських і под. шляхів, крім родових позначень

вулиця Київська, проспект Перемоги, майдан Незалежності, Молодіжний парк, Одеська автострада

назви груп або союзів держав і найвищих міжнародних організацій

Співдружність Незалежних Держав, Європейське Економічне Співтовариство, Всесвітня Рада Миру, Організація Об´єднаних Націй

астрономічні назви, крім родових позначень, назви сортів рослин у спеціальній літературі

Чумацький Шлях, сузір´я Малої Ведмедиці, комета Галлея, Сніговий кальвіль, але антонівка, угорка (в загальному вжитку)

З великої букви пишеться тільки перше слово

у назвах державних, партійних, громадських установ і організацій, міністерств України й інших держав, а також найважливіших документів

Національна гвардія і Збройні сили України, Національний банк і Міністерство фінансів України, Демократична партія України, Акт проголошення незалежності України

у назвах установ місцевого значення

Херсонський міський відділ народної освіти

у назвах пам´яток архітектури, храмів, історичних епох, подій, знаменних дат, а також релігійних свят і постів

Печерський монастир, Покровський собор, Вітчизняна війна, Новий рік, Великдень, Покрова, Різдво, Великий піст

у повних назвах заводів, виробничих об´єднань, підприємств, наукових і навчальних закладів, кінотеатрів, парків, клубів і т.п.

Харківський турбінний завод, Книжкова палата, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Державний музей українського образотворчого мистецтва

у назвах орденів, відзнак, що складаються з кількох слів (крім родових)

орден Дружби народів, орден Почесного легіону

З великої літери та в лапках пишуться

назви художніх, музичних творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам'яток

поема «Енеїда», повість «Тіні забутих предків», опера «Запорожець за Дунаєм», пісня «Стоїть гора високая», журнал «Сучасник», «Руська правда»

 ( з великої літери, але без лапок -  назви культових книг: Апостол, Біблія, Євангеліє, Коран, Псалтир, Часослов)

назви станцій, аеропортів

станція метро «Арсенальна», аеропорт «Бориспіль» (але Київський вокзал)

назви будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, дитячих таборів, готелів, кемпінгів, ресторанів, кав'ярень

готель «Україна», табір «Лімниця», ресторан «Зустріч», пансіонат «Прибій»,

назви літаків, автомобілів, тракторів та інших машин

літак «Антей», автомобіль «Таврія», автобус «Турист», комбайн «Нива», трактор «Білорусь»

назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням

печиво «Столичне», газована вода «Миргородська», цукерки «Пташине молоко», шоколад «Рошен»

назви орденів, відзнак

медаль «За відвагу», орден «За заслуги», орден «За мужність», медаль «Захиснику Вітчизни» (але орден княгині Ольги, орден Держави)

 

 

Вправи та завдання до теми

«Власні та загальні назви.  Велика літера та лапки у власних назвах»

 •  Вправа «Знайди ключ».

 З поданих сполучень випишіть ті, що беруться в лапки

(г)олосіївський парк імені М. Рильського, казка (я)щірка і крокодил, медаль за відвагу, озеро (с)иневир, видавництво (о)снова, гора (г)оверла, гори (к)арпати, автомобіль (с)лавута, магазин (в)ироби з дерева, фірма (с)вітанок, вулиця (в)ишнева, (з)олоті ворота, картина (п)еред грозою, цукерки (о)жина, голова (р)ади ветеранів, корова (с)трілка, комбайн (н)ива, спортклуб (а)тлант, журнал (с)тудент, князь (я)рослав (м)удрий, драма (л)яльковий дім.

Ключ. Із других букв слів у  лапках прочитаєте закінчення афоризму Г.Сковороди «Щасливий, хто мав змогу знайти…»

Матеріал для вчителя

Казка «Ящірка і крокодил», медаль «За відвагу», видавництво «Основа», автомобіль «Славута», магазин «Вироби з дерева», фірма «Світанок», картина «Перед грозою», цукерки «Ожина», комбайн «Нива», спортклуб «Атлант», журнал «Студент», драма «Ляльковий дім».

Афоризм  Г.Сковороди «Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя»

 • Вправа «Розмаїття  власних назв».

Спишіть сполучення, розкриваючи дужки.

 (Б,б)огоматір, (Б,б)іблія, (Р,р)іздво (Х,х)ристове, (Д,д)ень української (П,п)исемності та (М,м)ови, (П,п)олтавська битва, (Д,д)ень (У,у)чителя, (Ч,ч)орне море, (А,а)втономна (Р,р)еспубліка (К,к)рим, (П,п)оділля, (Є,є)вропейський (С,с)оюз, (К,к)абінет (М,м)іністрів України, (П,п)рикарпаття, (В,в)ерховна (Р,р)ада України, (К,к)онституція України, (П,п)резидент України, (Н,н)ародний артист, річка (П, п)івденний (Б,б)уг, комета (Г,г)аллея, (С,с)офійський  (С,с)обор, (К,к)иєво-(П,п)ечерська (Л,л)авра, гора (Г,г)оверла, (С,с)вятий (М,м)иколай,(Ж,ж)ан-(Ж,ж)ак (Р,р)уссо, (Д,д)алекий (С,с)хід.

Матеріал для вчителя

Богоматір, Біблія, Різдво Христове, День української писемності та мови, Полтавська битва, День учителя, Чорне море, Автономна Республіка Крим, Поділля, Європейський Союз, Кабінет Міністрів України, Прикарпаття, Верховна Рада України,  Конституція України, Президент України, народний артист, річка Південний Буг, комета Галлея, Софійський  собор, Києво-Печерська лавра, гора Говерла, Святий Миколай, Жан-Жак Руссо, Далекий Схід.

 • Вправа «Дотепний сортувальник»

Розкриваючи дужки, запишіть сполучення у дві колонки: 1) які пишуться в лапках; 2)  які пишуться  без лапок.

(п)івнічний (п)олюс, (д)онецька (о)бласть, (г)ора (г)оверла, (т)абір (л)ісова застава, (в)еликдень, (т)ихий (о)кеан, (а)еропорт (б)ориспіль, (с)тудія танцю (ф)ламенко, (п)очаївська (л)авра, (п)ечиво (а)ртемон, (к)інотеатр (з)ірочка, острів (х)ортиця, (м)ультфільм (р)усалонька, (с)вято (п)еремоги,  (с)упермаркет (В,в)елика кишеня, сайт (о)стрів (з)нань, (д)ень (п)рав людини, (ф)абрика (с)віточ, (ж)урнал (с)віт (т)варин, (ч)еркащина, (с)узір’я (с)трілець, пароплав (м)рія, цукерки (п)ташине молоко, (о)зеро (с)вітязь.

Матеріал для вчителя

В лапках:  табір «Лісова застава»,  аеропорт «Бориспіль», студія танцю «Фламенко», печиво «Артемон», кінотеатр «Зірочка», мультфільм «Русалонька», супермаркет «Велика кишеня», сайт «Острів знань»,  фабрика «Світоч»,  журнал «Світ тварин», пароплав «Мрія», цукерки «Пташине молоко».

Без лапок: Північний полюс, Донецька область, гора Говерла, Великдень, Тихий океан,  Почаївська лавра, острів Хортиця, Свято Перемоги, День прав людини, Черкащина, сузір’я Стрілець, озеро Світязь.

 • Вправа «Українознавець»

Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.

(П,п)риазов’я, (В,в)олноваська (м)іськрада, (Г,г)олова (В,в)ерховної (Р,р)ади України, (П,п)рем’єр-(М, м)іністр України, (М,м)іністерство (О,о)світи і (Н,н)ауки України, (З,з)ахідна Україна, (М,м)айдан (Н,н)езалежності, (Ж,ж)итомирська (О,о)бласть, , (Н,н)аціональний (Б,б)анк України, (К,к)иївський (Н,н)аціональний (Е,е)кономічний (У,у)ніверситет, (Д,д)ень (Н,н)езалежності України, (А,а)ндріївська церква, (В,в)олодимирський (С,с)обор, (К,к)онституційний (С,с)уд України.

Матеріал для вчителя

Приазов’я, Волноваська міськрада, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Міністерство освіти і науки України, Західна Україна, майдан Незалежності, Житомирська область, Національний банк України, Київський національний економічний університет, День Незалежності України, Андріївська церква, Володимирський собор, Конституційний Суд України.

 • Вправа «Переконливий доказ»

Поясніть, чому подані парами слова (сполучення) написано по-різному. Чи однакове значення вони мають? Які з поданих іменників є власними, а які – загальними?

- великий віз – Великий Віз ;

- земля – Земля;

- червона шапочка – Червона Шапочка;

- сніжинка – Сніжинка;

- ампер – Ампер;

- перун – Перун.

Матеріал для вчителя

 З малої літери пишемо загальні назви: великий віз (транспортний засіб), земля (ґрунт),  червона шапочка (одяг), сніжинка (атмосферні опади), ампер (фізична одиниця вимірювання).

З великих літер пишемо власні назви: Великий Віз (сузір’я) , Земля (планета), Червона Шапочка (казковий персонаж), Сніжинка ( кличка тварин), Ампер (прізвище).

 • Вправа «Розумний вибір»

Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.

1.Всяк (ш)отландець вільний — пан своєї (б)атьківщини (Леся Українка). 2. Наші предки, (с)тародавні (с)лов’яни, подібно до (а)нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння — (к)оляду і (к)упала (О. Воропай). 3. Бароко — художній стиль у мистецтві, (б)атьківщиною якого є (і)талія. 4. У 1983 році на (с)вітовому чемпіонаті з легкої атлетики в (г)ельсінкі український спортсмен (с)ергій (б)убка був (д)ебютантом. 5. Серед безкрайніх українських степів на (ч)еркащині, на березі річки (о)льшанки, поблизу містечка (г)ородише, розкинувся невеличкий хутір (г)улаківщина. 6. Тут народився Семен Степанович (г)улак-(а)ртемовський, автор першої української опери «(з)апорожець за (д)унаєм».

Матеріал для вчителя

1.Всяк шотландець вільний — пан своєї батьківщини (Леся Українка). 2. Наші предки, стародавні слов’яни, подібно до англосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння — Коляду і Купала (О. Воропай). 3. Бароко — художній стиль у мистецтві, батьківщиною якого є Італія. 4. У 1983 році на світовому чемпіонаті з легкої атлетики в Гельсінкі український спортсмен Сергій Бубка був дебютантом. 5. Серед безкрайніх українських степів на Черкащині, на березі річки Ольшанки, поблизу містечка Городише, розкинувся невеличкий хутір Гулаківщина. 6. Тут народився Семен Степанович Гулак-Артемовський, автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм».

 • Вправа «Добери власну назву»

Доберіть власні назви до запропонованих загальних і запишіть. З двома дібраними назвами складіть і запишіть речення.

   Місто, телешоу, титан, сузір’я , материк, собор, печиво, свято, телевізійна програма, держава, кінофільм, картина.

Матеріал для вчителя

   Місто Волноваха, телешоу «Хата на тата», титан Прометей, сузір’я Велика Ведмедиця, материк Євразія, Володимирський собор, печиво «Каштани», свято Великдень, телевізійна програма «Новини», держава Україна, кінофільм «Попелюшка», картина «Перед грозою».

 • Вправа «Добери загальну назву»

Доберіть загальні назви до запропонованих власних   і запишіть. З двома дібраними назвами складіть і запишіть речення.

   Синевир, Кальміус, Марс, Пушок, Карпати, «Аваль», Івано-Франківськ, «Бориспіль», Фастів, Дунай, «Основа», Великдень.

Матеріал для вчителя

 Озеро Синевир, ріка Кальміус, планета Марс, кіт Пушок, гори Карпати, банк «Аваль», місто Івано-Франківськ, аеропорт «Бориспіль», місто Фастів, ріка Дунай, видавництво «Основа», свято Великдень.

 

 •  Вправа «Знавець власних і загальних назв»

  Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.

1.Зринай з (д)ніпра, нам (б)огом дане слово! Ми сповна сплатимо тобі борги. Гартуйсь, мужній, моя двожильна мово, таки пізнавши палі, батоги... (І.Гайворон.) 2.О (х)рестителю наш, (в)олодимире-(к)няже, сторожи рідну мову над рідним (д)ніпром! (В.Швець.) 3.Наче річка з островами, тече над головою (ч)умацький (ш)лях, а зорі  здаються тьмяними, низенькими, золотавими. 4. Дивлюсь на (л)аври височінь, що протинає неба синь. (О.Ющенко.) 5.  Тоді почув уперше я легенду, як старший (к)ий град (к)иїв заснував. (І.Драч.) 6.  І трохи заздрять (т)емза, (р)ейн і (в)ісла, що рибою кишить старий (д)ніпро. (С.Шевченко.)

Матеріал для вчителя

1.Зринай з Дніпра, нам Богом дане слово! Ми сповна сплатимо тобі борги. Гартуйсь, мужній, моя двожильна мово, таки пізнавши палі, батоги... (І.Гайворон.) 2.О хрестителю наш, Володимире-княже, сторожи рідну мову над рідним Дніпром! (В.Швець.) 3.Наче річка з островами, тече над головою Чумацький Шлях, а зорі  здаються тьмяними, низенькими, золотавими. 4. Дивлюсь на лаври височінь, що протинає неба синь. (О.Ющенко.) 5.  Тоді почув уперше я легенду, як старший Кий град Київ заснував. (І.Драч.) 6.  І трохи заздрять Темза, Рейн і Вісла, що рибою кишить старий Дніпро. (С.Шевченко.)

 

 • Вибірковий диктант

Прослухайте текст. Випишіть власні назви .

“Четьї Мінеї” -  найповніша антологія житій  християнських святих. Автор цієї дванадцятитомної праці – Димитрій Ростовський (у миру  - Данило Туптало).  Цінність  цієї  праці, якій  письменник віддав  близько двадцяти років життя, величезна.    

Народився Данило Туптало 1651 року в  містечку Макарові поблизу Києва у сім’ї  козацького сотника, якого сучасники називали славою й честю  українського війська. Біографи засвідчують, що навчався юнак у Могилянській колегії. Ставши ченцем Кирилівського монастиря у Києві, Димитрій  здобув славу  мудрого й талановитого проповідника, знаного за межами України. До його думки прислухалися українські гетьмани Іван Самойлович та Іван Мазепа, тому внесок Туптала в їсторію не тільки церковну, а й світську маємо ще дослідити.

“Четьї Мінеї” Димитрія, у яких він зібрав давні оповідання про життя й подвиги святих подвижників, стали улюбленою книжкою багатьох поколінь православних українців та інших східних слов’ян. (За І.Савченко)

Матеріал для вчителя

“Четьї Мінеї”, Димитрій Ростовський, Данило Туптало, Могилянська колегія, Кирилівський монастир, Київ, Україна, Іван Самойлович, Іван Мазепа.

 

 

Завдання в тестовій формі

 1. Мовним нормам відповідає написання

А опера Тарас Бульба

Б Наддніпров'я

В нобелівська премія

Г Європейський союз

2. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

А П(пвнічна  Б(б)уковина

Б 3(з)олоті В(в)орота

В Є(е)вропейський С(с)оюз

Г П(п)резидент У(у)країни

Д В(в)олодимир В(в)еликий

3. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

А П(п)івденне П(п)олісся

Б З(з)елений Г(г)ай

В З(з)ахідна У(у)країна

Г П(п)отсдамська К(к)онференція

4. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

А С(с)офїйський С(с)обор

Б М(м)ати Б(б)ожа

В С(с)вятий Д(д)ух

Г Р(р)іздво Х(х)ристове

Д С(с)вяте П(п)исьмо

 

5. У написанні якої власної назви допущена помилка

А місто Біла Церква

Б селище Нова маячка

В річка Суха Волноваха

Г село Веселий Гай

Д місто Кривий Ріг                                                                                   

6. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ

А хор Веселка

Б цукерки Дубок

В комета Галлея

Г вірш Любіть Україну

7. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ

А пароплав Перемога

Б собака Сірко

В печиво Марія

Г санаторій Моршин

8. Визначте назву посади, у якій кожне слово слід писати з великої літери

А Р(р)ектор У(у)ніверситету    

Б П(п)резидент У(у)країни

В С(с)пікер В(в)ерховної Р(р)ади

Г Д(д)екан Ф(ф)акультету

9. Обидві власні назви треба писати в лапках у рядку

А роман Собор, газета Наше слово

Б озеро Байкал, кафе Бджілка

В готель Київ, станція Фастів

Г місто Херсон, казка Хо

Д село Холодне, аптека Добрі ліки

10. Орфографічну помилку допущено в рядку

А автомобіль «Волга», Чумацький Шлях

Б  Кривий Ріг, озеро Світязь

В вулиця М. Драгоманова, річка Рось

Г Конституція України, Велика ведмедиця

11. Орфографічну помилку допущено в рядку

А республіка Білорусь, епоха Відродження

Б Близький Схід, Сибір

В титан Прометей, Прикарпаття

Г Софійський собор, Зелені свята

12. З великої літери треба писати всі слова в рядку

А К(к)вітка – О(о)снов'яненко, К(к)аменяр (назва професії)

Б О(о)лена П(п)чілка, Ч(ч)умацький Ш(ш)лях (сузір’я)

В Д(д)онжуан, У(у)країнець

Г Д(д)он К(к)іхот,  П(п)резидент Академії наук України

13. З великої літери треба писати всі слова в рядку

А Н(н)овий Р(р)ік, У(у)країнська Н(н)ародна Р(р)еспубліка

Б П(п)івденне П(п)олісся, К(к)ривий Р(р)іг

В (М,м)айдан (Н,н)езалежності, З(з)елені С(с)вята

Г (К,к)каменяр (про І.Франка), К(к)раїни З(з)аходу

14. З великої літери треба писати обидва слова в рядку

А Р(р)еспубліка П(п)ольща

Б О(о)стрів Х(х)ортиця

В Г(г)етьман М(м)азепа

Г П(п)івострів К(к)рим

15. Вкажіть варіант, у якому власні назви написані неправильно

А поема «Енеїда», газета "Галичина", журнал "Барвінок"

Б орден «Пошани», літопис «Самовидця», «Золоті ворота»

В пансіонат «Зоря», роман «Тронка», готель «Дніпро»

Г новела «Новина», цукерки «Білочка», медаль «За відвагу»

16. Вкажіть варіант, у якому всі слова пишуться з великої букви

А О(о)стрів Х(х)ортиця, Д(д)алекий С(с)хід

Б Ц(ц)ентральна Р(р)ада, П(п)олярна З(з)ірка

В З(з)ахідна У(у)країна, С(с)ин Б(б)ожий

Г А(а)кадемія Н(н)аук У(у)країни, З(з)бройніі С(с)или У(у)країни

17. Вкажіть варіант, у якому всі слова пишуться з великої букви

А О(о)рден Д(д)ружби Н(н)ародів

Б Г(г)енеральний П(п)рокурор У(у)країни

В Д(д)ень Н(н)езалежності У(у)країни

Г С(с)узір'я В(в)еликого П(п)са

18. Вкажіть варіант, у якому  всі слова пишуться з великої букви

А О(о)рганізація О(о)б'єднаних Н(н)ацій

Б Н(н)аціональний Б(б)анк У(у)країни

В У(у)країнська Р(р)еспубліканська П(п)артія

Г Г(г)енеральний С(с)екретар ООН

19. Правил уживання великої літери дотримано в рядку

А Міністерство Освіти України

Б Китайська Народна республіка

В Будинок Учителя

Г Святий Дух

20. Правил уживання великої літери дотримано в рядку

А Європейське Економічне співтовариство

Б Марія-тереза

В Конституційний Суд

Г Львівський Палац одруження

21. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

А Львівська середня школа № 1 імені «Івана Франка»

Б Київський завод «Арсенал»

В Всеукраїнське Товариство «Просвіта»

Г Заповідник Асканія-Нова

22. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

А Вітер «Торнадо»

Б опера «Запорожець за дунаєм»

В орден «Пошани»

Г медаль «За відвагу»

23. Правил уживання великої літери  дотримано в рядку

А Народний артист України, зірка Альтаїр

Б  курорти Півдня, шевченкіана

В Прем’єр-Міністр Канади, Лохвицький повіт

Г Син божий, Олександр Невський

24. Правил уживання великої літери  дотримано в рядку

А Володимир Великий, республіка Індія

Б Сухий яр (село), Лос-Анджелес

В проспект Дружби народів, Нова Гвінея

Г озеро Ільмень, Жовті води

25. Правил уживання великої літери  дотримано в рядку

А Данило Галицький, Східноєвропейська рівнина

Б Угорська республіка, Народний рух України

В українська Академія друкарства, Палац урочистих подій

Г Кривава неділя, Божа матір

26. Правил уживання великої літери  порушено в рядку

А станція метро «Олімпійська», священний Коран

Б північна Буковина, доба ренесансу

В видавництво «Глобус», Великдень

Г День Конституції, майдан Свободи

27. Правил уживання великої літери  порушено в рядку

А Гельсінська спілка, Міжнародна асоціація україністів

Б Прикарпаття, Південно-Західна залізниця

В Покрова, Вітчизняна війна

Г Конституційний суд України, Свято перемоги

28. Правил уживання великої літери  порушено в рядку

А Франкфурт-На-Майні, мис капітана Джеральда

Б Північна Буковина, Міністр освіти і науки України

В Зелений Гай, Всесвітній форум українців

Г Льодове побоїще, сесія Київської обласної ради

29. Правил уживання великої літери та лапок порушено в рядку

А Потсдамська угода, медаль «За бойові заслуги»

Б цукерки «Пташине молоко», Золоті ворота

В Лютнева революція, пісня «Стоїть гора високая»

Г пансіонат Здоров’я, Андріївська Церква

30. Правил уживання великої літери та лапок порушено в рядку

А Національний банк України, магазин «Роксолана»

Б аеропорт Бориспіль, Міжнародний Жіночий день

В орден Незалежності, товариство «Поліграфкнига»

Г стадіон «Динамо», Всесвітня Рада Миру

31. Правил уживання великої літери та лапок порушено в рядку

А туманність Андромеди, Донецька шахта «Вітка-Глибока»

Б Третьяковська галерея, підручник «Історія України»

В Будинок відпочинку «Зоря», Великий Піст

Г Версальський мир, Акт проголошення незалежності України

32. Вкажіть речення, у якому виділене слово слід писати з великої букви

А І на оновленій землі врага не буде, супостата (Т. Шевченко)

Б Я син землі, що родить хліб і мрію (Д. Павличко)

В О земле, велетнів роди! (П. Тичина)

Г Період обертання землі навколо своєї осі становить 24 години

33. Вкажіть речення, у якому виділене слово слід писати з великої букви

А Любіть Україну, як сонце, любіть... (В.Сосюра)

Б Земля разом з вісьма іншими планетами обертається навколо сонця.

В Вдень пригріло сонце, почалася відлига (О.Донченко)

Г Взимку сонце світить, та не гріє. (Народна творчість)

34. Виділене слово треба писати з малої літери в реченні

А Зупиняємося на піщаному березі проти (Ч,ч)ернечої гори…

(М. Чабановський).

Б Чумацький (В,в)із з-над рідного двора за хату котиться спроквола.

В Чумацький (Ш,ш)лях сріблиться в небесах.

Г Сонце сміється, немов (А,а)рхімед, перевертаючи землю на осінь.

35. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну  назву).

Назва терміна (1)«бароко» походить від португальського «перола барокка», що перекладається як «перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: (2)Версальський палац поблизу Парижа, (3)Зимовий палац у Санкт-Петербурзі,(4) андріївська церква, (5)Маріїнський палац, Брама Заборовського у Києві.

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

36. Установіть відповідність між правописом та групами сполучень слів

Правопис

1. Власна назва в лапках

2. Кожне слово з великої літери

3. Перше слово з великої літери

4. Загальні назви з малої літери

Сполучення слів

А (р)имська імперія, (в)ітчизняна війна, (в)еликий піст

Б (н)ародний артист, (д)октор наук, (р)ектор (у)ніверситету

В (о)рден (м)ати-героїня, (п)ароплав (с)агайдачний, (ц)укерки (а)ркадія

Г (т)абір (л)імниця, (г)ельсінкська спілка, (з)елений (г)ай

Д (к)онституційний (с)уд (у)країни, (є)ропейський (с)оюз, (к)ривий (р)іг

 

 

ВІДПОВІДІ

1. Б; 2. В; 3. Г; 4. А; 5. Б; 6. В; 7. А; 8. Б; 9. А; 10. Г; 11. А; 12. Б; 13. Б; 14. А; 15. Б; 16. В; 17. В; 18. А; 19. Г; 20. В; 21. Б; 22. Г; 23. Б; 24. В; 25. А; 26. Б; 27. Г; 28. А; 29. Г; 30. Б; 31. В; 32. Г; 33. Б; 34. Б; 35. Г; 36. 1) В; 2) Д; 3) А; 4) Б.

 

 

 

docx
Додано
18 березня
Переглядів
483
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку