28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання учнів під час проведення уроків та позаурочних заходів

Про матеріал

В сучасних умовах викладання, систематичне використання інноваційних технологій при проведенні уроків з урахуванням психологічних і вікових особливостей учнів та дотриманням дидактичних вимог до навчання через спеціальним чином дібрану систему викладання підвищує ефективність засвоєння знань, надає творчого, дослідницького характеру навчальній діяльності, що в свою чергу забезпечує виховання індивідуальності учня, навичок самостійної роботи та відповідальності у самостійному прийнятті рішень.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

В сучасних умовах викладання, систематичне використання інноваційних технологій при проведенні уроків з урахуванням психологічних і вікових особливостей учнів та дотриманням дидактичних вимог до навчання через спеціальним чином дібрану систему викладання підвищує ефективність засвоєння знань, надає творчого, дослідницького характеру навчальній діяльності, що в свою чергу забезпечує виховання індивідуальності учня, навичок самостійної роботи та відповідальності у самостійному прийнятті рішень.

Номер слайду 3

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності

Номер слайду 4

Завдяки ІКТ викладач: вчить учнів свідомо й творчо працювати в інформаційному просторі; полегшує формування у дітей ефективних стратегій мислення; сприяє підвищенню їх самооцінки, упевненості у своїх силах; поліпшує ерудицію дитини; надає можливість обдарованим учням бачити більше потрібної інформації; надає можливість успіху для кожного; підтримує моделі ефективного розвитку.

Номер слайду 5

З точки зору дидактики ІКТ дозволяють: Зробити навчання більш інтенсивним і, головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу; індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття; створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

Номер слайду 6

Психолого-педагогічні дослідження показали, що використання можливостей ІКТ сприяє: підвищенню мотивації учнів; підвищенню ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеню наочності; активізації пізнавальної діяльності, підвищенню якісної успішності учнів; розвитку наочно-образного, інформаційного мислення; підвищенню активності і ініціативності учнів на уроці; розвитку навиків самоосвіти і само- контролю учнів; підвищенню рівня комфортності навчання.

Номер слайду 7

Викладачу застосування ІКТ дозволяє: економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця: готуватися до уроків, батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах тощо; оформлювати документацію; в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів; налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання учнів, швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію.

Номер слайду 8

Серед основних напрямків використання ІКТ можна виділити такі: 1)     При викладанні нового матеріалу – візуалізація знань; 2)     Закріплення вивченого – тренінги, навчальні практичні роботи,тестування; 3)     Система контролю й перевірки - тестування з оцінюванням, контролюючі програми; 4)     Проведення інтегрованих уроків за методом проектів; 5)     Тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам’ять, мислення).

Номер слайду 9

Комп”ютерні демонстрації Комп”ютерне тестування Комп”ютерне моделювання Створення інформаційних проектів Створення електронних плакатів ІКТ на уроках

Номер слайду 10

Правові та організаційні основи охорони праці Заходи безпеки від ураження електричним струмом Пожежна безпека Розглянемо ці напрямки на практиці 1. Урок з мультимедійною підтримкою (в кабінеті використовується один комп'ютер, ним користується зазвичай викладач, як «електронною дошкою» і учні, в разі захисту своїх проектів). 2. Урок проходить з комп'ютерною підтримкою (в кабінеті декілька комп'ютерів, за якими працюють учні групами або по черзі).

Номер слайду 11

Охорона навколишнього середовища 3. Урок, інтегрований з основами енергоефективності, що є досить вагомим і значущим Завдання такого уроку: відпрацьовувати учбовий матеріал, використовуючи ПК для створення проектних робіт, загалом розширювати знання учнів з тем, що вивчаються у відповідному курсі, за рахунок використання ПК. (Використовувати програми Microsoft Office, Paint та інше)

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Зони небезпеки при експлуатації та обслуговуванні комбайна Контрпривод вентилятора Механізм включення приводу похилої камери Привод зернового елеватора Привод колосового елеватора Бункер Блок шнеків Створення електронних плакатів

Номер слайду 15

Робота з інтерактивною дошкою Робота з електронними підручниками, анімаційними матеріалами Створення електронних НМК Створення мультимедійних презентацій Тестовий контроль знань Діагностика та рейтингова оцінка Дистанційне навчання Віртуальні екскурсії

Номер слайду 16

Демонстрація об’єктів, процесів та явищ Лабораторні та практичні роботи Створення і показ презентацій, веб-cторінок Комп’ютерне моделювання Науково- дослідницька робота Підготовка до олімпіад Контроль знань Демонстрація статичних і динамічних моделей Проектна діяльність Джерело інформації (Інтернет, бази даних) Можливості використання мультимедійних засобів у НВП

Номер слайду 17

ІКТ дає можливість для демонстрації відеоматеріалів: фільмів, відеофрагментів, здійснювати віртуальні екскурсії та інше.

Номер слайду 18

Напрямки використання інформаційних ресурсів Інтернет 1. Самоосвіта 2. Підготовка конспектів і дидактичних матеріалів і поглиблення змісту програми. 3. Позакласна робота учнів при підготовці рефератів, доповідей, повідомлень по індивідуальних творчих завданнях, при роботі з тематики проектів навчальної програми.

Номер слайду 19

4. Використання безпосереднє на уроках при самостійній роботі документів, що учаться, довідкових матеріалів, довідкових баз даних, що є в мережі методичних матеріалів, схем, таблиць, малюнків. 5. Тестування знань учнів по окремих темах предмета або розділах курсу.

Номер слайду 20

6. Участь у дистанційних предметних олімпіадах, вікторинах. 7. Участь в конференціях, обговорення різних тем на форумах та блоках 8. Створення індивідуального веб-сайта. 9. Залучення до проектної роботи та інше.

Номер слайду 21

Можливість використання віртуальної освітньої лабораторії (онлайн) – це дозволяє розповісти та показати про будь-які явища природи.

Номер слайду 22

Також практикуємо розробку чайнвордів павутинок, завдання з категорії логічних пар завдання для взаємоконтролю тощо.

Номер слайду 23

Таким чином, використання ІКТ надає необмежені можливості для навчання, полегшує роботу викладача, а навчання учнів робить більш цікавим і ефективним.

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
308
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку