29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Впровадження інноваційно-комунцікаційних технологій та особистісно орієнтований підхід до розвитку здібностей учнів на уроках фізики

Про матеріал
Реформування української освіти, адаптація її до світового наукового простору упродовж останніх років постають невідкладними завданнями з ряду причин. Введення інноваційних технологій у сферу освіти спрямоване на підвищення якісного рівня підготовки спеціалістів, на розвиток інтелекту та формування високої інформаційної і духовної культури молоді. В інформаційному суспільстві знання, поєднані з організаційними факторами, виступають головною рушійною силою інновації, винахідництва, творчості. Пріоритетного значення при цьому набуває інноваційна діяльність. Робота призначена для вчителів фізики.
Перегляд файлу

Автор- упорядник:

Мазур Альона Миколаївна , вчитель фізики та астрономії , спеціаліст.

 

«Впровадження інноваційно-комунцікаційних технологій та особистісно орієнтований підхід до розвитку здібностей учнів на уроках фізики»

 

Реформування української освіти, адаптація її до світового наукового простору упродовж останніх років постають невідкладними завданнями з ряду причин. Введення інноваційних технологій у сферу освіти спрямоване на підвищення якісного рівня підготовки спеціалістів, на розвиток інтелекту та формування високої інформаційної і духовної культури молоді. В інформаційному суспільстві знання, поєднані з організаційними факторами, виступають головною рушійною силою інновації, винахідництва, творчості. Пріоритетного значення при цьому набуває інноваційна діяльність.

Робота призначена для вчителів  фізики.

 

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………………. 4

І розділ.  Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі ………………………………………………. 5

 1.     Роль інформаційно-комунікаційних технологій в освіті .. 5

1.2 Структура уроку з використанням ІКТ……………………... 8

1.3 Моделі проведення уроку з використанням інформаційно – комунікаційних технологій……………………………………….. 10

ІІ розділ. Використання інформаційно комунікаційних технологій на уроках фізики ………………………………………………….…12

2.1. Фізика і ІКТ ……………………………………………………. 12

Додатки……………………………………………………………….  17

Додаток 1 Розробка урока з теми “Робота і потужність електричного струму.” /Презентація додається/ ………………… 17

Додаток 2 Розробка уроку з теми “Електричне коло.” /Презентація додається/……………………………………………… 20

Висновки ……………………………………………………………..... 21

Список використаних джерел ……………………………………… 22

 

 


Вступ.

 

Сучасна школа перебуває на стані докорінного перегляду навчально виховного процесу з позицій інноваційності. Орієнтир на інноваційний педагогічний процес скеровує педагога на оновлення, удосконалення змісту, засобів, форм та методів навчання. Комп’ютерні  інновації, що так стрімко увірвались в наше життя, і є потужним інструментом отримання найрізноманітнішої інформації. В останній галузі вони стали ефективним засобом реалізації принципів наочності, доступності, систематичності та послідовності, науковості, підвищили інтерес учнів до навчання.                                                     Учитель фізики рано чи пізно починає використовувати персональний комп’ютер. Спочатку для елементарних потреб: набрати текст конспекту уроку, підготувати дидактичні матеріали, плани, систематизувати наочні посібники, створити картотеку. Поступово педагог освоює можливості персонального                                                                                                                                   комп’ютера: ознайомлюється з різноманітними програмами та інформацією, отримує доступ до мережі Інтернет. Вихід вчителя в Інтернет для професійного спілкування через електронну пошту, чат , форум чи відеоконференцію - новий етап формування його інформаційної компетентності.

        Проте сьогодні в багатьох вчителів виникає питання, як ефективніше застосовувати ІКТ(інформаційно-комунікаційні технології) на уроці, якими є особливості організації та методики проведення таких уроків із урахуванням вікових психологічних особливостей учнів, якими моделями проведення уроку доречніше скористатися при його проектуванні, щоб зберегти здоров’я школярів, як правильно здійснити аналіз уроку, на якому використовували ІКТ.

         Розвиток  особливості учня в сучасному світі є найактуальнішою проблемою. І цією проблемою займається ІКТ. Сприяє розвитку у школярів уміння узагальнювати факти, що вивчаються, розвивати самостійність, використовуючи проблемні ситуації – творчість;розвивати пізнавальний інтерес і інтерес до предмета, що є невідємною частиною життя будь-якої сучасної людини.

 

 

 

І розділ.  Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі

 1.      Роль інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

 Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку.

Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен  вносити в навчальний процесс нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і мігла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

 Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, Якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

                          Що ж таке ІКТ?

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

                      Такому уроку властиво таке:

 •                  Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;
 •                  Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
 •                  Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
 •                  Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
 •                  Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
 •                  Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При цьому комп'ютер виконує такі функції:

1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

 •                  джерело навчальної інформації;
 •                  наочний посібник;
 •                  тренажер;
 •                  засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту:

 •                  засіб підготовки текстів, їх зберігання;
 •                  графічний редактор;
 •                  засіб підготовки виступів;
 •                  обчислювальна машина великих можливостей.

Переваги використання ІКТ

 •                  Індивідуалізація навчання;
 •                  Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
 •                  Зростання обсягу виконаних на урок завдань;
 •                  Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
 •                  Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви - продвінешь ближче до мети. Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів. Допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності;

 

1.2 Структура уроку з використанням ІКТ можуть мати такий   вигляд:

 

 При конструюванні уроку вчителю слід проектувати:

* цілі уроку;

* мотивацію учнів;

* зміст заняття;

* діяльність учнів;

* рефлексію діяльності на занятті;

* зворотній зв'язок з учнями.

Урок зі своїми цілями та дидактичною структурою дуже рухома і гнучка форма організації знань, він знаходиться в постійному розвитку й видозмінюється залежно від зовнішніх та внутрішніх умов. Тому під час проектування в урок необхідно закласти можливість постійного розширення й оновлення його системи завдань і засобів їх досягнення.

Урок пояснення нового матеріалу.

1) актуалізація знань

2) пояснення нового матеріалу з демонстрацією на комп’ютері

(використовується один комп’ютер, мультимедійний проектор і компакт диск);

3) початкове закріплення;

4) підбиття підсумку.

Урок контролю і перевірки знань.

1) творча робота(індивідуально або в групах – написання есе, замітки на запропоновану тему;обговорення проблеми – аналіз джерел, документів)-20-25 хв.;

2) комп’ютерне тестування(використовується комп’ютерний клас )- 10 хв.

3) підбиття підсумків.

У тому випадку, якщо клас великий, то його ділять на підгрупи і схема уроку така:

1)  перша група – творча робота або з роздавальним матеріалом, або з підручником,  друга підгрупа – тестування – 15 хв.;

2) друга підгрупа – творча робота, перша підгрупа – тестування – 15 хв.

3) Підбиття підсумків, захист розробленого проекту(один учень) – 10 хв.

 Урок повторення пройденого матеріалу.

1) актуалізація знань;

2) творчі лабораторії(по парах або групах пошук інформації на компакт диску або в Інтернет за запропонованими темами – використовується комп’ютерний клас);

3) розповідь про знайдену інформацію з демонстрацією на комп’ютері (використовується один комп’ютер або мультимедійний проектор);

4) підбиття підсумків.

Слід звернути увагу на те, що всю сукупність педагогічних програмних засобів можна розділити на:

*електронні підручники, енциклопедії, бази даних – набори даних(текстових, графічних, звукових, відео) і засобів для перегляду або прослуховування цих даних, об’єднаних смисловими зв’язками;

* програми, що моделюють процес або явище;

* контролюючи програми;
         * програми тренажери, які зазвичай контролюють правильність відповіді і час, витрачений учнем;

* розвивальні ігри;

*навчальні та навчально ігрові програми;

*ресурси глобальної мережі Інтернет: усілякі банки знань, сайти, бібліотеки, різноманітні тематичні сайти.

Отже, підготовка до проектування уроку з  використанням ІКТ включає в себе:

1. Визначення ролі та місця майбутнього уроку в темі, що визначається, його зв’язків із попередніми і подальшими заняттями.

2. Формулювання цілей і завдань уроку з урахуванням психологічних і вікових особливостей класу. Визначення освітніх продуктів, які будуть створені учнями в результаті проведення заняття. Уточнення способів контролю та оцінки рівня досягнення кожної з цілей уроку.

3. Вивчення підручників, методичних посібників, електронних видань освітнього напряму з даної теми.

4. Вибір найбільш ефективних методів навчання, що сприятимуть освітній діяльності учнів. Вибір форм і способів організації цієї діяльності

5. Відбір мінімального змісту навчального матеріалу для уроку, вибір форми його проведення (комп’ютерна лекція, диспут, семінар, практикум із розв’язування задач, комп’ютерна лабораторна робота тощо), основних видів діяльності учнів.

6. Оцінка варіантів реалізації навчальної ситуації – із застосуванням комп’ютера

і без застосування. Визначення місця роботи з об’єктами інформаційних технологій у структурі уроку.

7.Підготовка демонстраційних дослідів, інтерактивних моделей. Таблиць та іншого обладнання.

8. Розробка структури, планування етапів уроку.

 

1.3 Моделі проведення уроку з використанням інформаційно – комунікаційних технологій:

 

Конструювання уроків з використанням ІКТ – принципово нове завдання методики викладання, яка вимагає від вчителя спеціальних знань у галузі дидактики, психології, управління .»На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки наситити того, хто навчається, великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих завдань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їх вміння самостійно здобувати нові знання, працювати зрізними джерелами інформації

Ще раз хочу наголосити, що уроки з використанням ІКТ та ресурсів Інтернет можуть проходити в комп’ютерному класі або в класній кімнаті, обладнаній мультимедійним проектором або інтерактивною дошкою, і допомагають вирішити такі дидактичні завдання:

* засвоїти базові знання з предмета;

* систематизувати засвоєні знання;

* сформувати навички самоконтролю;

* сформувати мотивацію до навчання в цілому;

         * надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній роботі над навчальним матеріалом.

Розглянемо можливі моделі проведення уроків із використанням ІКТ та ресурсів Інтернет.

Перша дидактична модель

Проведення уроків із застосуванням інформаційних технологій демонструє реальні можливості проведення уроку з використанням мультимедійних технологій та переваги мультимедіа в школі і заснована на використанні мультимедіа курсів, записаних на CD або DVD.

Друга дидактична модель

Проведення уроку з використанням ресурсів мережі Інтернет.

Третя дидактична модель

Проведення уроку із застосуванням Інтернет - технологій на основі супутникового зв’язку.

Четверта дидактична модель

Проведення уроку із використанням обчислювальних та лабораторних експериментів із віддаленим доступом

П’ята дидактична модель

Проведення уроку з використанням демонстраційного експерименту в режимі on-line або в запису на CD(або DVD).

 


ІІ розділ. Використання інформаційно комунікаційних технологій на уроках фізики

2.1. Фізика і ІКТ

Умови розвитку суспільства змусили шукати нові засоби організації навчально-виховного процесу, зокрема застосування персонального комп’ютера. Стрімке збільшення потоку наукової інформації у період технічного прогресу людства потребує своєчасного й адекватного відображення її в навчальному процесі;

Педагоги-практики свідчать, що зараз спостерігається зниження рівня мотивації й пізнавальної активності учнів під час вивчення навчальних предметів, зокрема фізики, що вказує на необхідність вдосконалення методики навчання, модернізації форм і прийомів роботи вчителя.

Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у  ХХІ столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використовувати комп’ютерні або інформаційні технології, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їх батьками і так далі.

Із збільшенням кількості комп’ютерів в школах, зростає їх роль як ефективного засобу підвищення результативності навчання при застосуванні їх як нового засобу навчання. При цьому комп’ютер може бути використаний і для автоматизації робочого місця вчителя (АРМ учителя) і як засіб навчання тих, хто вчиться. Його застосування дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів і полегшує вирішення практичних задач. Він може бути використаний як:

1. Інформаційна система, що допомагає вирішувати різні питання;

2. Джерело інформації для розробки творчих проектів; 

3. Для суттєвого розширення наочності навчання;

4. Оперативного контролю за засвоєнням знань і умінь.

Застосування комп’ютерів як засобу навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності, пов’язаної з комп’ютером.

Щоб іти в ногу з часом, учитель повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп’ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.

На допомогу вчителю фізики, астрономії для організації занять за допомогою комп’ютера сьогодні випускається безліч навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, інтернет.

Виділимо основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках фізики і астрономії:

- підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);

- мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, ау-діо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);

- інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

- проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

- обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

- контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

- використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

Причин комп’ютеризації  навчання фізиці та астрономії можна назвати багато. У мережі є багато програмних продуктів, які учителі-предметники можуть використати під час проведення уроків із застосуванням  нових інформаційних технологій. Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.У нашій школі комп’ютер використовується на уроці фізики та астрономії:

- при поясненні нового матеріалу (комп’ютерні демонстрації досліджуваних фізичних явищ);

- при розв’язуванні завдань (електронні розв’зники);

при проведенні лабораторних робіт (віртуальних фізичних лабораторій);

- під час перевірки знань учнів.

Крім готових програмних засобів часто використовуються й власні методичні розробки, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу до предмету і розширюють знання учнів з даної теми.

 Добре відомо, що курс фізики середньої школи включає розділи, вивчення і розуміння яких вимагає розвиненого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. Насамперед мова йде про такі розділи, як «Молекулярна фізика», деякі розділи «Електродинаміки», «Ядерна фізика», «Оптика» і ін. Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. Наприклад, явища мікросвіту, або процеси, що швидко протікають, або досліди із приладами, відсутніми в кабінеті. В результаті учні зазнають труднощі їхнього вивчення, оскільки не в змозі їх уявити. У таких ситуаціях на допомогу учневі приходять сучасні технічні засоби навчання й у першу чергу персональний комп’ютер.

В даному розділі я, крім того, що охарактеризувала деякі програмні засоби, хочу вказати на методи їх використання та недоліки.

На даний час існує велика кількість навчальних програмних засобів. Серед усіх варто виділити продукт «Квазар-мікро», який я використовую як для проведення фронтального експерименту, та для виконання лабораторних робіт. Але ніякий комп’ютер не замінить реальний фізичний експеримент, тому до використання комп’ютера для проведення лабораторних робіт слід підходити обережно.

Будь-яке ППЗ, яке б воно добре не було, повинно мати межі свого використання, а тому не слід зациклюватися тільки на ньому Навчальні програми з фізики змінюються значно швидше, ніж обновлюється чи створюється нове програмне забезпечення. Однак це не означає, що потрібно відмовлятися від використання ППЗ з фізики чи астрономії.

Бібліотека електронних наочностей» разом з «Віртуальною фізичною лабораторією» дозволяють комплексно підходити до викладання навчального матеріалу з фізики, використовуючи конструктор уроків. «Електронний задачник» для 7-8 класів дозволяє персонально (при використанні мережі) підійти до розв’язування задач і виявити можливі прогалини  в знаннях  учнів.

На уроках астрономії широко використовую віртуальну модель зоряного неба «Stellarium» при вивченні зоряного неба, планет Сонячної системи, зоряних скупчень, галактик та багатьох інших, як навчальні моделі.

Також особливої уваги заслуговує ППЗ «Дрофа», «Репетитор», «Илекса», але використання їх обмежене через російськомовний інтерфейс та озвучення.

ППЗ «Фізики та астрономія» містить в собі велику кількість моделей для вивчення фізики, відеороликів про вчених-фізиків та 8 навчальних фільмів з астрономії. Демонстрація відеороликів про вчених стимулює до вивчення предметів, через знайомство з життям вченого. Демонстрація фрагментів навчальних фільмів в багатьох випадках дозволяє дітям при їх перегляді знайти додаткові приклади того чи іншого явища, а також приклади його застосування.

Використання ППЗ на уроках фізики та астрономії необхідне, але завжди (коли це можливе) в комплексі з реальними дослідами, тому що фізика – наука експериментальна. Не слід зловживати ППЗ і перетворювати реальний експеримент на, необхідно використовувати й інші методи навчання.

-здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

-дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;

-проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

-організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;

-організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі. Все це дозволяє: вивести сучасний урок на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів;полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

 

 

 

 

 


Додатки

Додаток 1

Розробка урока з теми Робота і потужність електричного струму.”

Тема: Робота і потужність електричного струму.

Мета: з’ясувати характер залежності між енергією, що виділяється на ділянці кола, електричним струмом і опором цієї ділянки кола.

Навчити експериментально визначати роботу і  потужність (А і Р) електричного струму.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Обладнання: Амперметр, вольтметр, вмикач, лампочка, годинник, комплект з’єднувальних дротів, проектор.

Хід уроку

 1.             Організаційний момент (1 хвилина).
 2.             Актуалізація опорних знань(5 хвилин).
 3.             Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хвилини).
 4.             Вивчення нової теми (20 хвилин).
 5.             Закріплення вивченого матеріалу (15 хвилин).
 6.             Постановка домашнього завдання (2 хвилини).

 

 1.             Доброго дня, діти. Перевірка відсутніх.
 2.             Давайте пригадаємо вивчений матеріал:

Установіть відповідність? Питання на дошці.

1/ Сила струму?

2/ Напруга?

3/ Закон Ома для ділянки кола?

          4/ Як в коло приєднується вольтметр?                                                                   

          5/ Як в коло приєднується амперметр? 

6/ В яких одиницях вимірюється напруга, сила струму, опір?

 1.             Кожний з вас бачив електролічильник, а деякі навіть знімали його показники. А як ви гадаєте, яку фізичну величину вимірює цей прилад? (відповідь учня). Щоб перевірити ваші припущення, познайомимось зі змістом нашого уроку. Запишіть, будь-ласка, у зошиті число, класна робота, тему сьогоднішнього уроку  «Робота і потужність електричного струму».
 2.             Слайд 

З’ясуємо, значення якої фізичної величини ми отримуємо за допомогою електролічильника.

Питання класу – скільки показує лічильник? (382), запишемо показання на дошці.

Питання класу – що означають ці цифри? Очевидно, що це числове значення деякої фізичної величини.

Питання класу – а якої? Для початку визначимо одиниці цієї величини. Поряд з цифровим табло написано кВт/год.

Висновок: Отже, фізична величина, значення якої показує електролічильник, вимірюється у кВт/год.

Скільки це кіло? (103)       1 кВт = 1000 Вт.

Питання класу – Що вимірюється у Вт? (потужність).

   Що вона характеризує? (роботу за проміжок часу)

Висновок: Отже, отримуємо, що електролічильником вимірюють роботу струму.

Щоб переконатися у цьому, припустимо, що до електролічильника в коло приєднаємо електрообігрівач. Через деякий час знімемо показники лічильника.

Слайд. 

385 кВт/год – бачимо, що показники збільшились.

Електричний стум, проходячи спіраллю електрообігрівача, виконав роботу, яку ми зафіксували, використавши показники лічильника.

         Отже, електролічильник - це прилад для прямого вимірювання

         роботи  струму.                           

 Давайте обчислимо роботу струму. Визначимо в інший спосіб.

Питання учням: Що таке електрична напруга?

Запис в зошиті формул (слайд )

Запис в зошиті: 1 Дж - дорівнює роботі, яку виконує електричний струм силою 1А за напруги 1В протягом 1с.

Для того, щоб визначити роботу непрямим способом, скористуємося давно відомими вам вимірювальними приладами: вольтметром, амперметром і годинником. Слайд.

          Обчислимо потужність струму. Слайд.

          Слайд.

До кожного електричного приладу додається паспорт. На ньому або на самому приладі позначається сумарна потужність працюючих приладів і вона не повинна перевищувати значення в паспорті або на самому приладі. Слайд.

Найпотужніші побутові прилади – електронагрівальні.

Слайд. Існують прилади для прямого вимірювання потужності – ватметри.

Слайд.  Потужність

 

Фактична   Номінальна

та, що ми   та, що зазначена

вимірюємо   в паспорті

 1.             Давайте проведемо фронтальний експеримент. Визначимо потужність та роботу струму в лампочці за 2 хвилини.

Розв’яжемо задачу.

Обчисліть вартість електроенергії, витраченої за час роботи електронагрівального приладу. Тариф для певної категорії населення   Харкова 24,36 к. за 1 кВт/год. Слайд.

Давайте підведемо підсумки. Пропоную відповісти на питання. Слайд.

 

 1.             Яким приладом вимірюють роботу електричного струму?

а/ лічильником;

б/ годинником;

в/ гальванометром.

 1.             Яким приладом вимірюють потужність?

а/ лічильником;

б/ вольтметром;

в/ ватметром.

 1.             Запишемо домашнє завдання.

За підручником параграф 19,20, задача 1,2 на слайді. Презентація №1.

 

 

 


Додаток 2

Розробка уроку з теми Електричне коло.

Тема: Електричне коло. Розв`язання задач.

Мета: Закріпити знання учнів про різні з`єднання провідників і сформувати їхні вміння розраховувати задачі.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, комп’ютер, зошити.

                                     Хід уроку

1.Організаційний момент.(вітання, перевірка відсутніх)-1 хв.     

2.Актуалізація опорних знань(усне опитування учнів по домашньому параграфу)-5 хв.

3.Розвязування задач – 30 хв.

4.Закріплення матеріалу – 7 хв.

5.Постановка домашнього завдання – 2 хв.

3.Задачі, що розв’язують на уроці

Презентація №2.

4.Вчитель виписує головні формули з задач, учні повторюють. Відповідає на питання учнів.

 

5.Повторити параграф 14-17,повторити формули. Розв`язати  задачу № 6.44.Підготуватися до самостійної роботи.


Висновки

          Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства взагалі і кожної людини зокрема.

Кожна особистість наділена надзвичайно багатим творчим потенціалом, який у житті часто залишається нереалізованим через об'єктивні чинники. Завдання школи - забезпечити, щоб їх було якомога менше; прищеплювати навички, завдяки яким людина самостійно керуватиме своєю пізнавальною активністю, буде самостійно мислити, приймати неординарні рішення, свідомо вибирати свою життєву позицію, генерувати оригінальні ідеї.

На уроках формування творчої особистості вчитель домагається не накопичення знань та вмінь, а збагачення учнів творчим досвідом, їх самореалізації. Сприятимуть цьому високий рівень активного мислення, організованості і цілеспрямованих навчальних процесів.

Зміст технології полягає у створенні вчителем ситуації творчої переробки, узагальнення, експериментування, пошуку; використання ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих можливостей.

Якщо задумане вчителю вдається реалізувати, він відчуває високе

задоволення і може вслід за В.О. Сухомлинським повторити:

«Творіння людини-велике щастя!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

 

 1. Дегтярьова Г.А., Папернова Т.В. Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти. Навчально-методичний посібник – Х.: Харківська академія неперервної освіти, 2011.
 2. Савгира С. М. Використання ІКТ на уроках фізики. Фізика в школах України. – Основа 2010.
 3. Сіденко О.М. Використання ІКТ під час проведення фізичного практикуму. Використання прикладного програмного забезпечення на уроках фізики з метою підвищення рівня навчання. Фізика в школах України. – Основа, 2008.
 4. Сухомлинський В.О. – К.: Радянська школа, 1984.
 5. Цодікова С.О.Використання персонального комп’ютера на уроках фізики . – Інтернет ресурси.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
420
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку