3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Впровадження інтеактивних методів навчання як засіб формування пізнавальної активності учнів в процесі навчання хімії

Про матеріал

Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці є активізація пізнавальної діяльності. Тому щоразу, обдумуючи урок, учитель має спочатку розв'язати принципове завдання, як найдоцільніше організувати передачу нового матеріалу - повідомлення, евристична бесіда, відкриття, роздум, розв'язання проблеми, самостійна робота тощо. Необхідно перетворити кожний урок на урок спілкування, мислення, де істина постає як суперечка про істину, як діалог.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Майстер клас учителя Гуйван Т. В. Впровадження інтерактивних методів навчання як засіб формування пізнавальної активності учнів в процесі навчання хімії

Номер слайду 2

Зацікав, щоб пізнатинавчай, щоб вміли вчитись, твори, щоб осмислили пізнання

Номер слайду 3

Проблема над якою працюю:«Впровадження інтерактивних методів навчання як засіб формування пізнавальної активності учнів в процесі навчання хімії»

Номер слайду 4

Дидактичні прийоми. Третій зайвий ( вилучи зайве)Впіймай помилку і склади слово Упізнай мене ( відгадай загадку)Дешифрування. Розшифруй слово. Дидактичні картки. Здивуй мене. Морський бій. Знайди пару Розслідування ведуть хіміки. Дерево знань

Номер слайду 5

Актуалізація опорних знань

Номер слайду 6

Актуалізація опорних знань. Третій зайвий ( вилучи зайве) Знайти третього зайвого і літеру, під якою він знаходиться і отримаєте закодоване слово1). к)Al(OH)3, о)HCl, а) H2 SO42). о)HNO3, и)H2 O, в) H3 PO4 3) м)H2 CO3, с) HCl, у) H2 SO44) д)HI, н)HF, л) H2 Si. O35) о)H2 O2, т) H2 SO3, п)HNO36) л)H2 SO4, а)HCl, т)Cu. Cl27) е)Mg, в) Fe, и)SКИСЛОТИ

Номер слайду 7

Актуалізація опорних знань. Загадковий диктант Обрати вірні твердження. Скласти з ключових літер слово—Т  електрони – негативно заряджені частки атома;—У Протони  - нейтральні частинки;—К  Основами називають складні речовини, які містять атоми металу та кислотний залишок;—М  Найдрібнішою частинкою речовини, що зберігає її властивості називають молекулу;—І  Цифра, що показує кількість атомів у хімічній формулі – коефіцієнт;—А  Алотропія це явище існування хімічного елемента у вигляді двох та більше простих      речовин;—О Найпоширеніший хімічний елемент на землі - Оксиген.

Номер слайду 8

Актуалізація опорних знань. Загадковий диктант —Т  електрони – негативно заряджені частки атома;—У Протони  - нейтральні частинки;—К  Основами називають складні речовини, які містять атоми металу та кислотний залишок;—М  Найдрібнішою частинкою речовини, що зберігає її властивості називають молекулу;—І  Цифра, що показує кількість атомів у хімічній формулі – коефіцієнт;—А  Алотропія це явище існування хімічного елемента у вигляді двох та більше простих      речовин;—О Найпоширеніший хімічний елемент на землі - Оксиген. Атом

Номер слайду 9

Актуалізація опорних знань. Спіймай помилки та склади слово:1. (А) Д.І. Менделєєв в основу розташування хімічних елементів поклав заряд ядра атома.2. (М) Кількість електронів дорівнює порядковому номеру елемента.3. (Е) Періоди – це горизонтальні ряди в таблиці Д.І. Менделєєва.4. (У) Групи діляться на великі та малі підгрупи.5. (Н) Купрум, Арґентум, Аурум становлять побічну підгрупу першої групи.6. (Д) У Берілію на зовнішньому рівні два електрони.7. (К) У Натрію 14 нейтронів.8. (Е) У Феруму заряд ядра +26.9. (У) У Калію три енергетичних рівня.10.(Л) Натрій виявляє властивості металів сильніше ніж Літій.11. (Р) Схема будови електронних оболонок Сульфуру має вигляд: 2,8.7.12. (Є) До лужних металів належіть: Натрій, Калій , Рубідій, Цезій.13.(Р) Силіцій є більш сильнішим неметалом ніж Фосфор.14.(Є) Флуор, Хлор, Бром, Йод – галогени. 15.(В)На другому енергетичному рівні немає d-підрівня. МЕНДЕЛЄЄВ

Номер слайду 10

Актуалізація опорних знань Явище. Хімічне. Фізичне. Утворення сніжинок. САПлавлення алюмінію. АТГоріння свічки. ТНТанення льоду. ЕОПрокисання молокаІМЗгіркнення масла. ЛІЗрідження кисню. КМГоріння деревної скіпки. ОУ{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}відповідьтілоатом

Номер слайду 11

«Цей елемент надає зеленого кольору листкам, бо входить до складу хлорофілу і забезпечує усіх життєдайним киснем. У людському організмі виконує протизапальну та судинорозширювальну дію, бере участь у вуглеводневому та фосфатному обмінах. За його нестачі з’являються судомні напади, трофічні виразки, неспокій і страх. При надлишку – з’являється сонливість, уповільнення серцебиття, пригнічення дихання. Який це елемент? Відповісти на це запитання нам допоможе задача: Масова частка двовалентного елемента в його оксиді дорівнює 60%. Знайдіть цей елемент? Записати для нього електронну схему, формулу і графічну формулу». Упізнай мене

Номер слайду 12

Дидактична картка з неорганічної хімії АБВГДЕЖ1 HCl. CO2 Al(OH)3 HNO3 O2 Zn. P2 O52 Li. OHK2 CO3 Mg. SO4 Fe2 O3 H2 SCa(OH)2 Ba. Cl23 Cu. ОFe(OH)2 SО2 Li. OHCа. CO3 SCu4 HPO3 Na. OНK2 SPCu. SFe(OH)3 K2 O5 Mn. Cl2 H2 OCu. SO4 Na2 OAl. Na. Cl6 Zn(OH)2 H2 Si. O3 Al2 O3 Ag. NO3 Ca. H2 SO4 Fe. Cl27 Ba. KІCSO3 Cu. Cl2 Na. KOH8 N2 O5 KСl. Pb. H3 PO4 Ba. OFe. KNO37 клас8 клас9 клас

Номер слайду 13

Дидактична картка з неорганічної хімії АБВГДЕЖ1 HCl. CO2 Al(OH)3 HNO3 O2 Zn. P2 O52 Li. OHK2 CO3 Mg. SO4 Fe2 O3 H2 SCa(OH)2 Ba. Cl23 Cu. ОFe(OH)2 SО2 Li. OHCа. CO3 SCu4 HPO3 Na. OНK2 SPCu. SFe(OH)3 K2 O5 Mn. Cl2 H2 OCu. SO4 Na2 OAl. Na. Cl6 Zn(OH)2 H2 Si. O3 Al2 O3 Ag. NO3 Ca. H2 SO4 Fe. Cl27 Ba. KІCSO3 Cu. Cl2 Na. KOH8 N2 O5 KСl. Pb. H3 PO4 Ba. OFe. KNO31. Випишіть формули простих речовин і назвіть їх.2. Обчисліть відносну молекулярну масу для речовин коди яких А4, Б6

Номер слайду 14

Дидактична картка з неорганічної хімії АБВГДЕЖ1 HCl. CO2 Al(OH)3 HNO3 O2 Zn. P2 O52 Li. OHK2 CO3 Mg. SO4 Fe2 O3 H2 SCa(OH)2 Ba. Cl23 Cu. ОFe(OH)2 SО2 Li. OHCа. CO3 SCu4 HPO3 Na. OНK2 SPCu. SFe(OH)3 K2 O5 Mn. Cl2 H2 OCu. SO4 Na2 OAl. Na. Cl6 Zn(OH)2 H2 Si. O3 Al2 O3 Ag. NO3 Ca. H2 SO4 Fe. Cl27 Ba. KІCSO3 Cu. Cl2 Na. KOH8 N2 O5 KСl. Pb. H3 PO4 Ba. OFe. KNO31. Дайте назви речовинам, що мають коди Б3, Г2, Ж8.2. Випишіть формули кислот , класифікуйте їх, назвіть.3. Запишіть рівняння реакцій між речовинами, що мають коди А1+, Б4

Номер слайду 15

Дидактична картка з неорганічної хімії АБВГДЕЖ1 HCl. CO2 Al(OH)3 HNO3 O2 Zn. P2 O52 Li. OHK2 CO3 Mg. SO4 Fe2 O3 H2 SCa(OH)2 Ba. Cl23 Cu. ОFe(OH)2 SО2 Li. OHCа. CO3 SCu4 HPO3 Na. OНK2 SPCu. SFe(OH)3 K2 O5 Mn. Cl2 H2 OCu. SO4 Na2 OAl. Na. Cl6 Zn(OH)2 H2 Si. O3 Al2 O3 Ag. NO3 Ca. H2 SO4 Fe. Cl27 Ba. KІCSO3 Cu. Cl2 Na. KOH8 N2 O5 KСl. Pb. H3 PO4 Ba. OFe. KNO31. Запишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному видах між речовинами, коди яких А1 іБ2; Б4 і Е6 2. Визначить ступені окиснення і складіть електронний баланс для реакції між речовинами, коди яких Г4 + Д1, Е1+Е6.

Номер слайду 16

12 Zn HCl Al H2 SO4 3 Fe HBr 4 5 6 Na2 O HCl 7 8 Mg. О H3 PO4 9 Fe2 O3 HI Б АЗавдання1). Який об'єм водню виділить при дії кислоти на 3 г металу?2). Яка маса оксиду вступила в реакцію, якщо утворилось 2 моль солі?

Номер слайду 17

Оголошення теми уроку

Номер слайду 18

«Відгадай загадку»· Цей елемент отримав свою назву від слова «світлоносець». Вважають, що він був відкритий в ХІІ столітті арабським алхіміком Алхідом Бехілом в 1669році. Хенінг Бранд отримав білу речовину, яка світилась в темноті. У 1771 році Карл Шеєле розробив спосіб отримання цієї речовини з кісток, який застосовувався до ХІХ століття. Цей елемент V групи 3-го періоду періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.  

Номер слайду 19

Відео. Оголошення теми уроку. Здивуй мене

Номер слайду 20

Вивчення новогоматеріалу та набування нових умінь

Номер слайду 21

Вивчення нового матеріалу і набування знань. Демонстрація наочностей ( малюнки, схеми, таблиці, колекції, моделі)

Номер слайду 22

Вивчення нового матеріалу і набування знань. Наукові відеофільми

Номер слайду 23

«…Хімії в жодному разі навчитися неможливо, не убачивши самої практики й не беручись за хімічні операції» М. В. Ломоносов.

Номер слайду 24

забезпеченню творчої самоосвіти особи зростанню дослідницької творчої активності збільшенню числа учнів, які зацікавлюються вивченням предмета Експеримент на уроках хімії сприяє: активізації мислення учнів та задовольняє їх природну допитливість і дослідницький інтересформуванню практичних навичок в учнів

Номер слайду 25

"Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, - я зможу запам'ятати. Дозволь мені це зробити самому,і це стане моїм назавжди". Древня мудрість

Номер слайду 26

Вивчення нового матеріалу і набування знань Демонстраційний експеримент

Номер слайду 27

Вулкан Беттгера – екзотермічний розклад амоній дихромату (NH4)2 Cr2 O7 Cr2 O34 H2 ON2t. Речовина оранжевого кольору – амоній дихромат (NH4)2 Cr2 O7 розкладається з виділенням безпечного газу азоту, водяної пари та твердого оксиду хрому (ІІІ) Cr2 O3 зеленого кольору.

Номер слайду 28

Вивчення нового матеріалу. Демонстраційний експеримент (NH4)2 Cr2 O7 = Cr2 O3+4 H2 O + N22 Mg + O2 = 2 Mg. O

Номер слайду 29

Ви дізнались про основні правила техніки безпеки під час виконання практичних робіт. Підтвердить свої знання – і ви отримаєте допуск до виконання роботи

Номер слайду 30

Група 1. Перед вами три пробірки з уже підготовленими розчинами. Одну краплю з першої пробірки долийте у другу. Що ви спостерігаєте? Рідину з другої пробірки доливаємо в третю. Що ви спостерігаєте?. Визначте, що містилось в кожній з трьох пробірок.

Номер слайду 31

Група 2. «Виявлення сульфат іонів в розчині». Пропоную вам провести якісну реакцію на сульфат іон, запишіть рівняння в повній та скороченій іонній формі. Що всі отримали? Який висновок можна зробити?Якісною реакцією на сульфат іон є дія катіонів барію.

Номер слайду 32

Група 3. Зсідання білків під час нагрівання. Устаткування: дві пробірки 1- водний розчин яєчного білка; 2- водний розчин желатину. В полум’ї спиртівки на протязі однієї хвилини кип’ятити спочатку вміст 1 пробірки, потім другої. Що спостерігаєте?

Номер слайду 33

Удосконалення знань і вмінь учнів«У дитячому віці гра – норма, і дитина повинна завжди гратися, навіть коли робить серйозну справу»А. С. Макаренко

Номер слайду 34

Удосконалення знань і вмінь учнів«Морський бій»{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861} АБВГД1 KOHCZn. OO2 O32 Cu. OСa3 P2 H2 CO3 Fe. N2 O3 Li. HN2 SH2 OCu4 PNa2 OMg. Cl2 H2 Al. Cl35 HNO3 Cl2 Ag. Cl. Cr2 O3 Si

Номер слайду 35

Удосконалення знань і вмінь учнів. Лабіринт. Старт Ti. Rb. As. Fe. Be. Zn. Ca. Si. Mn. BCu. Ag. Al. Фініш

Номер слайду 36

Автор ТЕЛД Д. ПристліВ молекулах електролітів зв’язок полярний Органічні речовини – в основному електроліти. Дисоціація – процес необоротній Всі луги - електроліти. Всі розчини солей - електроліти. Розчини електролітів проводять струм. Сульфатна кислота – слабкий електроліт. Для електролітів властивий йонний вид зв’язку. Етиловий спирт - електроліт. В молекулах електролітів металічний зв’язок. Автор ТЕЛД С. Ареніус. Газоподібний азот - електроліт Неелектроліти не проводять струм. Кисень - електроліт Цукор - неелектроліт. Водень - електроліт. Негативний йон - аніон. Розчин натрій хлориду - електроліт. Вода – сильний електроліт. Фініш. Навчання - світло! Позитивні йони - катіони. Нерозчинні основи - електроліти. Розчини сильних кислот - електроліти. Фініш. Учиться – завжди згодиться. Ні Так. Так. Ні Так. Ні Ні Так Ні Так. Ні Так Так Ні Так. Ні нітак. IНі Так. Ні Так. Так Ні НіТак. Так Ні ДаліДаліТак Ні Так Ні Ні Так. Так. НіНі Так. Так Ні Так НіНі Так. Так. Ні IIМолодцы!fillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.onfillcolorfill.typefill.onstroke.colorstroke.on

Номер слайду 37

Удосконалення знань і вмінь учнів. Знайди пару. Назва хімічного елемента Назва простої речовини. Купрум Золото. Аурум Срібло. Плюмбум Кисень. Аргентум Мідь. Карбон Свинець. Оксиген Вуглець

Номер слайду 38

Удосконалення знань і вмінь учнів. Розірвана шпаргалка Ba. SO4 Нітратна кислота CO2 Купрум (ІІ) нітрат. Fe(OH)3 Ферум (ІІІ) гідроксид. P2 O5 Карбон (IV) оксид Ca. Cl2 Літій гідроксид. Cu(NO3)2 Кальцій хлорид Li. OH Барій сульфат SO3 Фосфор (V) оксид HNO3 Сульфур (ІV)оксид SO2 Сульфур (VІ)оксид

Номер слайду 39

Удосконалення знань і вмінь учнів Дешифрування{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}1 абв2 где3 єжз4 иіїй5 клмн6 опр7 сту8 фхц9 чшщ0 ьюя. Учні отримали СМС – повідомлення, яке потрібно розшифрувати: чисельником є цифра, під якою літера знаходиться на кнопці мобільного телефону, а знаменник – порядковий номер літери на кнопці: СМС : 5/1, 4/1, 7/1 ,5/2, 6/1, 7/2, 4/1 кислоти

Номер слайду 40

Удосконалення знань і вмінь учнів Дешифрування{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}1 абв2 где3 єжз4 иіїй5 клмн6 опр7 сту8 фхц9 чшщ0 ьюя В повідомленні 2 зашифровано явище, під час якого хімічний елемент утворює кілька простих речовин. СМС: 156766640 Алотропія

Номер слайду 41

Удосконалення знань і вмінь учнів«Розслідування ведуть хіміки»Визначте невідомі речовини А,Б,В,Г, якщовони вступають у реакції, що описуються такими схемами А + Н2 О = ББ + Al. Cl3 = B + Al(OH)3 H2 SO4 + В = HCl + ГВідповідь: А – барій оксид Ba. ОБ - барій гідроксид Ba(OH)2 В - барій хлорид Ba. Cl2 Г - барій сульфат Ba. SO4 Ba. O + Н2 О = Ba(OH)2 Ba(OH)2 + Al. Cl3 = Ba. Cl2 +Al(OH)3 H2 SO4 + Вa. Cl2 = HCl + Ba. SO4

Номер слайду 42

Хімічний диктант у вигляді вірша

Номер слайду 43

Коли грієш рідину,Стежте за процесом,Щоб жодну краплину. Не капнути часом. Потече вона на скло,Розігріте вами,Трісне жалісно воно – Пожалкуйте з нами. За якими правилами. Пробірку нагрівати?Наливаєте води повну. Чи наполовину,Нагріваєте завжди Ізгори донизу. Стежте за руками, Якими тримаєте і грієте. Як усе проходить добре,Знанням володієте.

Номер слайду 44

Не можу уявити собі хіміка, не обізнаного з висотами поезії,з картинами живопису, з хорошою музикою. Навряд чи він створить що-небудь у своїй царині… Арбузов О.Є.

Номер слайду 45

Удосконалення знань і вмінь учнів. Література і хімія Ж. Верн в романі «Таємничий острів»:«…Настане день, і вода замінить паливо; водень і кисень, з яких вона складається , будуть застосовуватися й окремо; вони виявляться невичерпним і таким потужним джерелом тепла й світла, що вугіллю до них далеко!... Вода – вугілля прийдешних століть». Запитання: Чому вода може стати джерелом тепла ?В чому актуальність цього питання?Які хімічні реакції потрібно здійснити, щоб із води отримати водень і кисень?4. Яким чином отримані продукти можуть замінити вугілля? 5. Які хімічні реакції потрібно при цьому здійснити?

Номер слайду 46

Удосконалення знань і вмінь учнів. Література і хімія Артура Конан Дойла «Собака Баскервілів». «... Чудовисько, що лежало перед нами, воістину могло кого завгодно злякати своїми розмірами і міццю. Це був не чистокровний шукач і не чистокровний мастиф,а, очевидно, помісь – сухорлявий, страшний пес завбільшки з молоду левицю. Його величезна паща усе ще світилася блакитнуватим полум’ям, глибоко посаджені дикі очі були обведені вогненними колами. Я доторкнувся до цієї світної голови і, віднявши руку, побачив, що мої пальці теж засвітилися в темряві. - Фосфор, - сказав я »

Номер слайду 47

1234

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Етанова ( оцтова) кислота

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Номер слайду 53

Срібло

Номер слайду 54

Складання ланцюга перетворень з використанням малюнків

Номер слайду 55

Проблема над якою працюю:«Впровадження інтерактивних методів навчання як засіб формування пізнавальної активності учнів в процесі навчання хімії»

Номер слайду 56

Візьміть чашу терпіння, налийте туди повне серце любові, вкиньте дві пригорщі щедрості, хлюпніть гумору, посипте добром і додайте якомога більше віри – і все те добре перемішайте. Потім намажте на шматок відпущеного Вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху. Рецепт щастя педагогам від Шалви Амонашвілі«Кожен із вас – промінчик сонця»Ш. Амонашвілі

Номер слайду 57

pptx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Майстер-класи
Додано
13 квітня 2018
Переглядів
1056
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку