21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Європейське мовне портфоліо

Про матеріал
МЕТА: перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою « Погода,пори року»; удосконалювати навички монологічного та діалогічного мовлення; формувати навички аналізування інформації та вміння робити висновки; практикувати побудову заперечних речень із різними граматичними структурами; формувати вміння працювати з таблицями; виховувати наполегливість,доброзичливість до інших учнів;виховувати позитивне ставлення до успіхів інших учнів; виховувати культуру спілкування та вміння співпрацювати з іншими під час групової роботи на уроці.
Перегляд файлу

                                      Робота вчителя англійської мови Яновської А.В.

з розвитку здатності до самооцінювання учнів за допомогою Європейського мовного портфоліо

 

2 клас           

МЕТА: перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою    « Погода,пори     року»; удосконалювати навички  монологічного та діалогічного мовлення; формувати навички аналізування інформації та вміння робити висновки; практикувати побудову заперечних речень із різними граматичними структурами; формувати вміння працювати з таблицями; виховувати наполегливість,доброзичливість до інших учнів;виховувати позитивне ставлення до успіхів інших учнів; виховувати культуру спілкування та вміння співпрацювати з іншими під час групової роботи на уроці.

 

ЗАВДАННЯ З ЧИТАННЯ (комунікативна методика)

  1.   Учитель пише  на дошці запитання з пропусками із вправи 1 на сторінці 80.

What _ the weather like in Australia in winter?  l have

What _ you wear in winter?                                 l do

_you have snow in winter?                                   l do

_you got a New Year party?                                 l is

Учитель просить учнів прочитати ці запитання із тими словами ,які він записав збоку. Він

заохочує учнів самостійно вставити  потрібні ,на їх думку слова в пропуски та прочитати

вголос їхні речення. Учні  мають  піднімати  руки,  коли   готові   прочитати   речення   із

 заповненими пропусками.      Учитель викликає певних учнів і слухає різні варіанти, але

записує лише правильний, коли учні його назвуть.

2. Учитель замінює слово Australia на слово Ukraine і просить учнів прочитати запитання

ще раз та відповісти на них щодо України. Також учитель може змінити назву пори року.

ЗАВДАННЯ З АУДІЮВАННЯ (комунікативна методика)граматична гра (групова робота)

1. Учитель пише на дошці заперечні форми різних структур:

It is frosty.-It isn’t frosty.

He can skate.-He cannot skate.

I wear boots.-I don’t wear boots.

Учитель пише приклади речень на утворення заперечної форми,які  учні за зразком мають 

утворити.

It’s hot.-It isn’t hot.

I wear a hat.-I don’t wear a hat.

I can skate. – I don’t skate.

It is winter.- It isn’t winter.

It is cold and sunny.-It isn’t cold and sunny.

I play snowballs.-I don’t play snowballs.

2. Учитель обєднає учнів у 3-4 групи, роздає кожній картку з одним реченням і пояснює,

що  речення, яке написане на картці для них правильним. Будь-які інші речення – ні. Він

просить учнів відкрити підручник на сторінці 80 та подивитись на вправу 2. (Учитель взяв

речення на картки із цієї вправи.  Ось приклади цих речень.    It is frosty today. The days are

sunny. I  wear a raincoat in autumn. He can ski in winter. They play snowballs in winter.)

Кожна група має тримати своє речення у секреті.       Інші групи мають дізнатися ,яке саме

речення в них є. Учитель викликає першу групу, інші   групи   по черзі читають речення із

вправи 2 на сторінці 80. Перша група слухає речення та порівнює зі своїм. Якщо це не їхнє

речення, тоді утворюють  заперечну форму й отримують 10 балів  за   правильне заперечне

речення. Якщо це їхнє речення, тоді погоджуються група, яка відгадала, отримує 5 балів.

Потім черга переходить до другої групи  -   зараз вони будуть складати заперечні речення

інших груп.

 

ЗАВДАННЯ   З   МОВЛЕННЯ  (комунікативна методика)   гра  « Аналітика» (формування

навичок аналізування та вміння робити висновки)

1.    Учитель просить учнів відкрити підручник  на сторінці  81  та подивитися на малюнок

вправи  5,  назвати  ті  предмети на малюнку,  які учні можуть сказати англійською мовою.

Учитель   записує  їх у таблицю  на  дошці  так,  щоб   потім   було   йому  легше    зробити

словосполучення. Якщо не всі слова названі із складеної таблиці, то вчитель сам додає їх і

просить учнів знайти ці слова на малюнку та здогадатись про їх значення Учитель звертає

увагу на дієслово, яке має бути після кожного слова у першому стовпчику таблиці.   Після

граматичної гри на вживання дієслова  TO  BE в теперішньому неозначеному часі IS /ARE

учитель заповнює таблицю. Коли всі дієслова вписані ,тоді учитель просить учнів сказати

де знаходяться  ці речі на малюнку.   Всі прийменники учні  знаходять  на  малюнку, а не в

тексті. Потім  учні  по черзі  читають  речення  вправи, а  коли  весь текст прочитано, тоді

учитель викликає окремих учнів перевірити ті речення в таблиці  чи  було про це сказано у

тексті вправи.   Він відмічає плюсиками речення , які  зустрічалися  в  тексті та мінусами ті,

яких не було в тексті.

A boy and a girl   are   in   the   garden.

Flowers                are   in   the    grass/.

Birds                    are   in   the    sky.

A cat                    is     under  the  tree.

A bird                   is   on    the    tree.

A fish                    is   on    the  plate.

A house                 is   in   the  garden.

A bird                    is  over  the  nest.

 

2.Учитель читає текст вправи і зупиняється на середині певного речення, а потім викликає

одного учня  закінчити це речення.

3. Гра-змагання «Кращий читець» Учитель   викликає одного учня скласти якомога більше

речень за допомогою таблиці на дошці  і дає   на виконання цього завдання  одну хвилину.

Коли час вичерпано , учень  має  зупинитися, а учитель  оголошує,   скільки     правильних

речень склав перший учень.   Тепер черга другого учня.   Після   3 -  4    учасників учитель

оголошує переможцями усіх, хто брав  участь у цьому змаганні.

ЗАВДАННЯ З ПИСЬМА (комунікативна методика)- розвиток навичок і вмінь аналізувати

інформацію та робити висновки за допомогою самооцінки.

Учитель на дошці записує декілька слів:

park, that, dark, cloud, think, with.

Він перевіряє, чи знають учні, як ці слова вимовляються,тому що для цього завдання дуже 

важливо,  щоб учні  знали  вимову  цих  слів.  Учитель  просить  учнів  відкрити  зошити  й

написати номери від 1 до 3 у стовпчик  та  ілюструє  свою  інструкцію  на  дошці. Учитель

називає звук,а учні мають  обрати  зі слів , які написані  на  дошці, тільки ті, що мають цей

звук, і записати їх. Учитель пояснює. що під номером 1 учні мають написати одне слово зі

звуком [O]-think. Він  може  допомогти  вибрати перше слово, але спочатку запитує думку

учнів, потім називає  правильну  відповідь  і  учні  записують  її  у зошити. Решту слів учні

мають  записати  самостійно.  Учитель   обов’язково   наголошує,   скільки  слів  під   яким

номером учні можуть написати.

1. [O]-think

2. [K]-park, dark, cloud.

3. [ Э]-that, with.

Учитель вітає учнів із завершенням теми ,  просить  учнів  у  своєму  щоденнику – альбомі

виставити собі оцінку за кожний вид діяльності на уроці: читання,аудіювання,мовлення та

письмо.

 

 

docx
Додано
19 жовтня 2019
Переглядів
291
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку