Вступний зріз знань для 10 класу

Про матеріал
Контрольна робота для вступного зрізу знань для учнів 10 класу загальноосвітніх шкіл та І -х курсів технікумів, коледжів
Перегляд файлу

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант І

 

І рівень.

 

1.  Позначте назву людини часу раннього палеоліту:

   а. скіф        б. кроманьйонець        в. неандерталець       г. архантроп          д. сармат

 

2. М.Грушевський вважав предками українців:

   а. антів                б. венедів                в. склавинів               г. укрів             д. варягів

 

3. Започаткував на землях Київської Русі династичну ідею влади князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

5. Першим козацьким гетьманом вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

 

6. За умовами Білоцерковного мирного договору до складу Війська Запорізького входило                                        воєводство: 

   а)Київське     б)Галицьке    в)Волинське  г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське   

  

ІІ рівень.

 

7. Встановіть відповідність між народом і часом його перебування на теренах України:

   а. скіфи                                             1. ІХ-пп.VІІ ст..до н.е.

   б. сармати                                        2. пп.VІІ ст..до н.е.- ІІІ ст..н.е.

   в. кіммерійці                                    3. ІІІ ст.до н.е. – ІV ст.н.е.

 

  8.  Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                1) 964-972

   б) Володимир Великий                          2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                            4) 1113-1125

                                            

 9. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція П.Орлика

ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по остаточній ліквідації автономного устрою України Катериною ІІ

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант 2

 

І рівень.

1.Позначте, коли з’явилися  первісні люди на території України:

а. близько 2 млн. років тому       б. близько 1 млн. років тому           в. близько 500 тис. років тому          г. близько100 тис . років тому         д. правильна відповідь відсутня

 

2 Слов’янство як самостійна етнічна спільнота вийшло на історичну арену :

  а. наприкінці І тис. до н.е.                            б. на початку І тис. н.е.  

  в. в середині І тис. н.е.                                  г. наприкінці І тис. н.е.

 

3.  Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В другій половині ХІ ст. відомим  лікарем Київської Русі був:

а) Нестор             б)Іларіон             в) Григорій           г) Аліпій                д) Агапіт      

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Останнім  гетьманом козацької України вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

ІІ рівень.

 

7. Встановіть послідовність подій:

а. Велика Скіфія                                                                        1.

б. Трипільська культура                                                           2.

в. Боспорське царство                                                               3.

г. приручення коня                                                                    4.

д. алани розбили гунів                                                              5.

8. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                       1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                        3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах 

9. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

    ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по ліквідації автономного устрою України Петром І.

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 3

І рівень.

 

1.Позначте географічну назву, біля якої виявлена найдавніша пам’ятка в Україні:

а. Амвросіївка         б. Кам’яна Могила       в. Королеве         г. Молодове

 

2. Перехід від присвоюючого до  відтворюючого господарства відбувся за доби:

а. енеоліт               б. мезоліт             в. неоліт            г. палеоліт       д. залізної

 

3. Унормовано  на землях Київської Русі процес збирання данини за часів правління:

а) Рюрика         б) Олега       в)Ігоря         г) Володимира          д) Ярослава          є) Ольги

 

4. Автором «Слова про закон і благодать» вважають:

а) Нестора              б) Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта

           

5. В 1385 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Українська національно-визвольна війна починається в :

   а) 1646           б) 1647         в) 1648        г) 1649         д) 1650         є) 1651

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і датами, з якими вони пов’язані:

а) релігійна реформа                                                          1) 1240                                                                                                                                       б) завоювання татаро-монголами Києва                          2) 1245

 в) повстання деревлян                                                       3)  988

 г) військові походи Володимира Великого                     4) 981-993

 

8.  Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Бендерська  конституція П.Орлика

              Г.   Полтавська битва

 

9. За умовами Зборівського мирного договору до складу Війська Запорізького входили                                        воєводства (3 правильні відповіді): 

 

 а)Київське      б)Галицьке    в)Волинське   г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське

 

ІІІ рівень.

 

10. У результаті яких подій українські землі опинилися на кін. ХVІІІ ст. у складі  Російської  та  Австрійської імперій?

 

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 4

І рівень.

 

1. Позначте іншу назву мідно - кам’яного віку:

а. енеоліт             б. мезоліт           в. неоліт         г. палеоліт       д. скіфо-сарматська доба

 

2.  Існування пережитків матріархату було особливістю суспільного ладу:

 а. скіфів                        б. сарматів                     в. кіммерійців            г. греків

 

3. Найбільшим державним об’єднанням східних слов’ян в VІІІ-ІХ ст. з центром у Києві була:    

 а) Артанія               б) Славія                в) Куявія           г) Скіфія            д) Гетика

 

4.  Почав карбувати на землях Київської Русі  перші руські монети князь:

а) Рюрик            б) Олег             в)Ігор             г) Володимир             д) Ярослав      

  

5 . Автором «Слова про Ігорів похід» вважають:

а) Нестора              б)Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта         

  

6. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

 

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

    9. Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на засадах:

       а) демократії          б) авторитаризму       в) монархізму        г) а, б           д) б, в  

 

ІII рівень.

 

  10. Визначте особливості політики російського та австрійського урядів на українських землях наприкінці XVII- XVIII  ст..

  

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 5

І рівень.

 

1. Позначте, коли виникла на наших землях Трипільська культура:

а. близько 10 тис. р. до н.е.                                            б. близько 8 тис. р. до н.е.                       

 в. близько 6 тис. р. до н.е.                                             г. близько  4 тис. р. до н.е.   

  

2. Першими на сучасних українських землях навчилися виробляти залізо:

а. кіммерійці       б. сармати          в. скіфи             г. готи            д. слов’яни 

                                         

3. Автором дунайської теорії походження слов’ян був:

а) Байєр          б) Міллер          в) Нестор           г) Ломоносов        д)Л.Нідерле

 

4. Запроваджує на землях Київської Русі принцип сеньйорату  князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6.  Який період увійшов в історію України як «доба Руїни»?:

      а) 50-70ті рр.. ХVІІ ст.                        б) 60-70ті рр.. ХVІІ ст.                       

      в) 60-80ті рр.. ХVІІ ст.                        г) 60-90ті рр.. ХVІІ ст

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                      1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                         3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах

 

8. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.   урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція  П.Орлика

 

   9. Забороняв друкування і викладання українською мовою в Російській імперії:

 

   а) Столипінський наказ    б) Валуєвський циркуляр    в) Емський указ    г) Маніфест 17 жовтня

 

ІІІ рівень.

 

10. Визначте наслідки для України поділів Польщі наприкінці ХVІІІ ст..

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 6

І рівень.

 

1. Першим народом на наших землях, чиє найменування нам знайоме, були:

  а. слов’яни            б. кіммерійці            в. анти             г. сармати           д. скіфи

 

2. У другій половині VІІ ст. до н.е. греки заснували перше еллінське поселення:

  а. Ольвію                    б. Херсонес               в. Пантікапей             г. Борисфеніду

 

3. Позначте назву слов’ян,  яка не вживалася у І тис. н.е.:

  а) анти            б) венеди             в)сармати            г) склавини

 

4. В 1385 р. було укладено унію:

  а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

 

5. Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

  а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

6. Позначте назву столиці Української держави і гетьманської резиденції в 1649р:

    а) Київ          б)Переяслав          в)Полтава         г)Чигирин        д) Батурин

 

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

 9.   Установіть послідовність подій:

      а. скасування кріпацтва

      б. діяльність Кирило-Мефодіївського братства

      в. І світова війна

      г. повстання декабристів

 

ІІІ рівень.

 

10. Дайте характеристику національно-визвольному руху в Україні ХІХ ст.

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант 7

 

І рівень.

 

1.  Позначте назву людини часу раннього палеоліту:

   а. скіф        б. кроманьйонець        в. неандерталець       г. архантроп          д. сармат

 

2. М.Грушевський вважав предками українців:

   а. антів                б. венедів                в. склавинів               г. укрів             д. варягів

 

3. Започаткував на землях Київської Русі династичну ідею влади князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

5. Першим козацьким гетьманом вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

 

6. За умовами Білоцерковного мирного договору до складу Війська Запорізького входило                                        воєводство: 

   а)Київське     б)Галицьке    в)Волинське  г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське   

  

ІІ рівень.

 

7. Встановіть відповідність між народом і часом його перебування на теренах України:

   а. скіфи                                             1. ІХ-пп.VІІ ст..до н.е.

   б. сармати                                        2. пп.VІІ ст..до н.е.- ІІІ ст..н.е.

   в. кіммерійці                                    3. ІІІ ст.до н.е. – ІV ст.н.е.

 

  8.  Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                1) 964-972

   б) Володимир Великий                          2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                            4) 1113-1125

                                            

 9. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція П.Орлика

ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по остаточній ліквідації автономного устрою України Катериною ІІ

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант 8

 

І рівень.

1.Позначте, коли з’явилися  первісні люди на території України:

а. близько 2 млн. років тому       б. близько 1 млн. років тому           в. близько 500 тис. років тому          г. близько100 тис . років тому         д. правильна відповідь відсутня

 

2 Слов’янство як самостійна етнічна спільнота вийшло на історичну арену :

  а. наприкінці І тис. до н.е.                            б. на початку І тис. н.е.  

  в. в середині І тис. н.е.                                  г. наприкінці І тис. н.е.

 

3.  Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В другій половині ХІ ст. відомим  лікарем Київської Русі був:

а) Нестор             б)Іларіон             в) Григорій           г) Аліпій                д) Агапіт      

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Останнім  гетьманом козацької України вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

ІІ рівень.

 

7. Встановіть послідовність подій:

а. Велика Скіфія                                                                        1.

б. Трипільська культура                                                           2.

в. Боспорське царство                                                               3.

г. приручення коня                                                                    4.

д. алани розбили гунів                                                              5.

8. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                       1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                        3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах 

9. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

    ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по ліквідації автономного устрою України Петром І.

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 9

І рівень.

 

1.Позначте географічну назву, біля якої виявлена найдавніша пам’ятка в Україні:

а. Амвросіївка         б. Кам’яна Могила       в. Королеве         г. Молодове

 

2. Перехід від присвоюючого до  відтворюючого господарства відбувся за доби:

а. енеоліт               б. мезоліт             в. неоліт            г. палеоліт       д. залізної

 

3. Унормовано  на землях Київської Русі процес збирання данини за часів правління:

а) Рюрика         б) Олега       в)Ігоря         г) Володимира          д) Ярослава          є) Ольги

 

4. Автором «Слова про закон і благодать» вважають:

а) Нестора              б) Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта

           

5. В 1385 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Українська національно-визвольна війна починається в :

   а) 1646           б) 1647         в) 1648        г) 1649         д) 1650         є) 1651

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і датами, з якими вони пов’язані:

а) релігійна реформа                                                          1) 1240                                                                                                                                       б) завоювання татаро-монголами Києва                          2) 1245

 в) повстання деревлян                                                       3)  988

 г) військові походи Володимира Великого                     4) 981-993

 

8.  Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Бендерська  конституція П.Орлика

              Г.   Полтавська битва

 

9. За умовами Зборівського мирного договору до складу Війська Запорізького входили                                        воєводства (3 правильні відповіді): 

 

 а)Київське      б)Галицьке    в)Волинське   г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське

 

ІІІ рівень.

 

10. У результаті яких подій українські землі опинилися на кін. ХVІІІ ст. у складі  Російської  та  Австрійської імперій?

 

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 10

І рівень.

 

1. Позначте іншу назву мідно - кам’яного віку:

а. енеоліт             б. мезоліт           в. неоліт         г. палеоліт       д. скіфо-сарматська доба

 

2.  Існування пережитків матріархату було особливістю суспільного ладу:

 а. скіфів                        б. сарматів                     в. кіммерійців            г. греків

 

3. Найбільшим державним об’єднанням східних слов’ян в VІІІ-ІХ ст. з центром у Києві була:    

 а) Артанія               б) Славія                в) Куявія           г) Скіфія            д) Гетика

 

4.  Почав карбувати на землях Київської Русі  перші руські монети князь:

а) Рюрик            б) Олег             в)Ігор             г) Володимир             д) Ярослав      

  

5 . Автором «Слова про Ігорів похід» вважають:

а) Нестора              б)Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта         

  

6. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

 

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

    9. Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на засадах:

       а) демократії          б) авторитаризму       в) монархізму        г) а, б           д) б, в  

 

ІII рівень.

 

  10. Визначте особливості політики російського та австрійського урядів на українських землях наприкінці XVII- XVIII  ст..

  

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 11

І рівень.

 

1. Позначте, коли виникла на наших землях Трипільська культура:

а. близько 10 тис. р. до н.е.                                            б. близько 8 тис. р. до н.е.                       

 в. близько 6 тис. р. до н.е.                                             г. близько  4 тис. р. до н.е.   

  

2. Першими на сучасних українських землях навчилися виробляти залізо:

а. кіммерійці       б. сармати          в. скіфи             г. готи            д. слов’яни 

                                         

3. Автором дунайської теорії походження слов’ян був:

а) Байєр          б) Міллер          в) Нестор           г) Ломоносов        д)Л.Нідерле

 

4. Запроваджує на землях Київської Русі принцип сеньйорату  князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6.  Який період увійшов в історію України як «доба Руїни»?:

      а) 50-70ті рр.. ХVІІ ст.                        б) 60-70ті рр.. ХVІІ ст.                       

      в) 60-80ті рр.. ХVІІ ст.                        г) 60-90ті рр.. ХVІІ ст

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                      1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                         3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах

 

8. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.   урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція  П.Орлика

 

   9. Забороняв друкування і викладання українською мовою в Російській імперії:

 

   а) Столипінський наказ    б) Валуєвський циркуляр    в) Емський указ    г) Маніфест 17 жовтня

 

ІІІ рівень.

 

10. Визначте наслідки для України поділів Польщі наприкінці ХVІІІ ст..

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 12

І рівень.

 

1. Першим народом на наших землях, чиє найменування нам знайоме, були:

  а. слов’яни            б. кіммерійці            в. анти             г. сармати           д. скіфи

 

2. У другій половині VІІ ст. до н.е. греки заснували перше еллінське поселення:

  а. Ольвію                    б. Херсонес               в. Пантікапей             г. Борисфеніду

 

3. Позначте назву слов’ян,  яка не вживалася у І тис. н.е.:

  а) анти            б) венеди             в)сармати            г) склавини

 

4. В 1385 р. було укладено унію:

  а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

 

5. Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

  а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

6. Позначте назву столиці Української держави і гетьманської резиденції в 1649р:

    а) Київ          б)Переяслав          в)Полтава         г)Чигирин        д) Батурин

 

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

 9.   Установіть послідовність подій:

      а. скасування кріпацтва

      б. діяльність Кирило-Мефодіївського братства

      в. І світова війна

      г. повстання декабристів

 

ІІІ рівень.

 

10. Дайте характеристику національно-визвольному руху в Україні ХІХ ст.

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант І3

 

І рівень.

 

1.  Позначте назву людини часу раннього палеоліту:

   а. скіф        б. кроманьйонець        в. неандерталець       г. архантроп          д. сармат

 

2. М.Грушевський вважав предками українців:

   а. антів                б. венедів                в. склавинів               г. укрів             д. варягів

 

3. Започаткував на землях Київської Русі династичну ідею влади князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

5. Першим козацьким гетьманом вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

 

6. За умовами Білоцерковного мирного договору до складу Війська Запорізького входило                                        воєводство: 

   а)Київське     б)Галицьке    в)Волинське  г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське   

  

ІІ рівень.

 

7. Встановіть відповідність між народом і часом його перебування на теренах України:

   а. скіфи                                             1. ІХ-пп.VІІ ст..до н.е.

   б. сармати                                        2. пп.VІІ ст..до н.е.- ІІІ ст..н.е.

   в. кіммерійці                                    3. ІІІ ст.до н.е. – ІV ст.н.е.

 

  8.  Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                1) 964-972

   б) Володимир Великий                          2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                            4) 1113-1125

                                            

 9. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція П.Орлика

ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по остаточній ліквідації автономного устрою України Катериною ІІ

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант 14

 

І рівень.

1.Позначте, коли з’явилися  первісні люди на території України:

а. близько 2 млн. років тому       б. близько 1 млн. років тому           в. близько 500 тис. років тому          г. близько100 тис . років тому         д. правильна відповідь відсутня

 

2 Слов’янство як самостійна етнічна спільнота вийшло на історичну арену :

  а. наприкінці І тис. до н.е.                            б. на початку І тис. н.е.  

  в. в середині І тис. н.е.                                  г. наприкінці І тис. н.е.

 

3.  Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В другій половині ХІ ст. відомим  лікарем Київської Русі був:

а) Нестор             б)Іларіон             в) Григорій           г) Аліпій                д) Агапіт      

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Останнім  гетьманом козацької України вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

ІІ рівень.

 

7. Встановіть послідовність подій:

а. Велика Скіфія                                                                        1.

б. Трипільська культура                                                           2.

в. Боспорське царство                                                               3.

г. приручення коня                                                                    4.

д. алани розбили гунів                                                              5.

8. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                       1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                        3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах 

9. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

    ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по ліквідації автономного устрою України Петром І.

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 15

І рівень.

 

1.Позначте географічну назву, біля якої виявлена найдавніша пам’ятка в Україні:

а. Амвросіївка         б. Кам’яна Могила       в. Королеве         г. Молодове

 

2. Перехід від присвоюючого до  відтворюючого господарства відбувся за доби:

а. енеоліт               б. мезоліт             в. неоліт            г. палеоліт       д. залізної

 

3. Унормовано  на землях Київської Русі процес збирання данини за часів правління:

а) Рюрика         б) Олега       в)Ігоря         г) Володимира          д) Ярослава          є) Ольги

 

4. Автором «Слова про закон і благодать» вважають:

а) Нестора              б) Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта

           

5. В 1385 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Українська національно-визвольна війна починається в :

   а) 1646           б) 1647         в) 1648        г) 1649         д) 1650         є) 1651

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і датами, з якими вони пов’язані:

а) релігійна реформа                                                          1) 1240                                                                                                                                       б) завоювання татаро-монголами Києва                          2) 1245

 в) повстання деревлян                                                       3)  988

 г) військові походи Володимира Великого                     4) 981-993

 

8.  Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Бендерська  конституція П.Орлика

              Г.   Полтавська битва

 

9. За умовами Зборівського мирного договору до складу Війська Запорізького входили                                        воєводства (3 правильні відповіді): 

 

 а)Київське      б)Галицьке    в)Волинське   г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське

 

ІІІ рівень.

 

10. У результаті яких подій українські землі опинилися на кін. ХVІІІ ст. у складі  Російської  та  Австрійської імперій?

 

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 16

І рівень.

 

1. Позначте іншу назву мідно - кам’яного віку:

а. енеоліт             б. мезоліт           в. неоліт         г. палеоліт       д. скіфо-сарматська доба

 

2.  Існування пережитків матріархату було особливістю суспільного ладу:

 а. скіфів                        б. сарматів                     в. кіммерійців            г. греків

 

3. Найбільшим державним об’єднанням східних слов’ян в VІІІ-ІХ ст. з центром у Києві була:    

 а) Артанія               б) Славія                в) Куявія           г) Скіфія            д) Гетика

 

4.  Почав карбувати на землях Київської Русі  перші руські монети князь:

а) Рюрик            б) Олег             в)Ігор             г) Володимир             д) Ярослав      

  

5 . Автором «Слова про Ігорів похід» вважають:

а) Нестора              б)Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта         

  

6. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

 

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

    9. Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на засадах:

       а) демократії          б) авторитаризму       в) монархізму        г) а, б           д) б, в  

 

ІII рівень.

 

  10. Визначте особливості політики російського та австрійського урядів на українських землях наприкінці XVII- XVIII  ст..

  

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 17

І рівень.

 

1. Позначте, коли виникла на наших землях Трипільська культура:

а. близько 10 тис. р. до н.е.                                            б. близько 8 тис. р. до н.е.                       

 в. близько 6 тис. р. до н.е.                                             г. близько  4 тис. р. до н.е.   

  

2. Першими на сучасних українських землях навчилися виробляти залізо:

а. кіммерійці       б. сармати          в. скіфи             г. готи            д. слов’яни 

                                         

3. Автором дунайської теорії походження слов’ян був:

а) Байєр          б) Міллер          в) Нестор           г) Ломоносов        д)Л.Нідерле

 

4. Запроваджує на землях Київської Русі принцип сеньйорату  князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6.  Який період увійшов в історію України як «доба Руїни»?:

      а) 50-70ті рр.. ХVІІ ст.                        б) 60-70ті рр.. ХVІІ ст.                       

      в) 60-80ті рр.. ХVІІ ст.                        г) 60-90ті рр.. ХVІІ ст

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                      1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                         3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах

 

8. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.   урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція  П.Орлика

 

   9. Забороняв друкування і викладання українською мовою в Російській імперії:

 

   а) Столипінський наказ    б) Валуєвський циркуляр    в) Емський указ    г) Маніфест 17 жовтня

 

ІІІ рівень.

 

10. Визначте наслідки для України поділів Польщі наприкінці ХVІІІ ст..

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 18

І рівень.

 

1. Першим народом на наших землях, чиє найменування нам знайоме, були:

  а. слов’яни            б. кіммерійці            в. анти             г. сармати           д. скіфи

 

2. У другій половині VІІ ст. до н.е. греки заснували перше еллінське поселення:

  а. Ольвію                    б. Херсонес               в. Пантікапей             г. Борисфеніду

 

3. Позначте назву слов’ян,  яка не вживалася у І тис. н.е.:

  а) анти            б) венеди             в)сармати            г) склавини

 

4. В 1385 р. було укладено унію:

  а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

 

5. Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

  а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

6. Позначте назву столиці Української держави і гетьманської резиденції в 1649р:

    а) Київ          б)Переяслав          в)Полтава         г)Чигирин        д) Батурин

 

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

 9.   Установіть послідовність подій:

      а. скасування кріпацтва

      б. діяльність Кирило-Мефодіївського братства

      в. І світова війна

      г. повстання декабристів

 

ІІІ рівень.

 

10. Дайте характеристику національно-визвольному руху в Україні ХІХ ст.

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант І9

 

І рівень.

 

1.  Позначте назву людини часу раннього палеоліту:

   а. скіф        б. кроманьйонець        в. неандерталець       г. архантроп          д. сармат

 

2. М.Грушевський вважав предками українців:

   а. антів                б. венедів                в. склавинів               г. укрів             д. варягів

 

3. Започаткував на землях Київської Русі династичну ідею влади князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

5. Першим козацьким гетьманом вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

 

6. За умовами Білоцерковного мирного договору до складу Війська Запорізького входило                                        воєводство: 

   а)Київське     б)Галицьке    в)Волинське  г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське   

  

ІІ рівень.

 

7. Встановіть відповідність між народом і часом його перебування на теренах України:

   а. скіфи                                             1. ІХ-пп.VІІ ст..до н.е.

   б. сармати                                        2. пп.VІІ ст..до н.е.- ІІІ ст..н.е.

   в. кіммерійці                                    3. ІІІ ст.до н.е. – ІV ст.н.е.

 

  8.  Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                1) 964-972

   б) Володимир Великий                          2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                            4) 1113-1125

                                            

 9. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція П.Орлика

ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по остаточній ліквідації автономного устрою України Катериною ІІ

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант 20

 

І рівень.

1.Позначте, коли з’явилися  первісні люди на території України:

а. близько 2 млн. років тому       б. близько 1 млн. років тому           в. близько 500 тис. років тому          г. близько100 тис . років тому         д. правильна відповідь відсутня

 

2 Слов’янство як самостійна етнічна спільнота вийшло на історичну арену :

  а. наприкінці І тис. до н.е.                            б. на початку І тис. н.е.  

  в. в середині І тис. н.е.                                  г. наприкінці І тис. н.е.

 

3.  Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В другій половині ХІ ст. відомим  лікарем Київської Русі був:

а) Нестор             б)Іларіон             в) Григорій           г) Аліпій                д) Агапіт      

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Останнім  гетьманом козацької України вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

ІІ рівень.

 

7. Встановіть послідовність подій:

а. Велика Скіфія                                                                        1.

б. Трипільська культура                                                           2.

в. Боспорське царство                                                               3.

г. приручення коня                                                                    4.

д. алани розбили гунів                                                              5.

8. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                       1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                        3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах 

9. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

    ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по ліквідації автономного устрою України Петром І.

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 21

І рівень.

 

1.Позначте географічну назву, біля якої виявлена найдавніша пам’ятка в Україні:

а. Амвросіївка         б. Кам’яна Могила       в. Королеве         г. Молодове

 

2. Перехід від присвоюючого до  відтворюючого господарства відбувся за доби:

а. енеоліт               б. мезоліт             в. неоліт            г. палеоліт       д. залізної

 

3. Унормовано  на землях Київської Русі процес збирання данини за часів правління:

а) Рюрика         б) Олега       в)Ігоря         г) Володимира          д) Ярослава          є) Ольги

 

4. Автором «Слова про закон і благодать» вважають:

а) Нестора              б) Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта

           

5. В 1385 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Українська національно-визвольна війна починається в :

   а) 1646           б) 1647         в) 1648        г) 1649         д) 1650         є) 1651

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і датами, з якими вони пов’язані:

а) релігійна реформа                                                          1) 1240                                                                                                                                       б) завоювання татаро-монголами Києва                          2) 1245

 в) повстання деревлян                                                       3)  988

 г) військові походи Володимира Великого                     4) 981-993

 

8.  Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Бендерська  конституція П.Орлика

              Г.   Полтавська битва

 

9. За умовами Зборівського мирного договору до складу Війська Запорізького входили                                        воєводства (3 правильні відповіді): 

 

 а)Київське      б)Галицьке    в)Волинське   г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське

 

ІІІ рівень.

 

10. У результаті яких подій українські землі опинилися на кін. ХVІІІ ст. у складі  Російської  та  Австрійської імперій?

 

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 22

І рівень.

 

1. Позначте іншу назву мідно - кам’яного віку:

а. енеоліт             б. мезоліт           в. неоліт         г. палеоліт       д. скіфо-сарматська доба

 

2.  Існування пережитків матріархату було особливістю суспільного ладу:

 а. скіфів                        б. сарматів                     в. кіммерійців            г. греків

 

3. Найбільшим державним об’єднанням східних слов’ян в VІІІ-ІХ ст. з центром у Києві була:    

 а) Артанія               б) Славія                в) Куявія           г) Скіфія            д) Гетика

 

4.  Почав карбувати на землях Київської Русі  перші руські монети князь:

а) Рюрик            б) Олег             в)Ігор             г) Володимир             д) Ярослав      

  

5 . Автором «Слова про Ігорів похід» вважають:

а) Нестора              б)Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта         

  

6. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

 

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

    9. Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на засадах:

       а) демократії          б) авторитаризму       в) монархізму        г) а, б           д) б, в  

 

ІII рівень.

 

  10. Визначте особливості політики російського та австрійського урядів на українських землях наприкінці XVII- XVIII  ст..

  

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 23

І рівень.

 

1. Позначте, коли виникла на наших землях Трипільська культура:

а. близько 10 тис. р. до н.е.                                            б. близько 8 тис. р. до н.е.                       

 в. близько 6 тис. р. до н.е.                                             г. близько  4 тис. р. до н.е.   

  

2. Першими на сучасних українських землях навчилися виробляти залізо:

а. кіммерійці       б. сармати          в. скіфи             г. готи            д. слов’яни 

                                         

3. Автором дунайської теорії походження слов’ян був:

а) Байєр          б) Міллер          в) Нестор           г) Ломоносов        д)Л.Нідерле

 

4. Запроваджує на землях Київської Русі принцип сеньйорату  князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6.  Який період увійшов в історію України як «доба Руїни»?:

      а) 50-70ті рр.. ХVІІ ст.                        б) 60-70ті рр.. ХVІІ ст.                       

      в) 60-80ті рр.. ХVІІ ст.                        г) 60-90ті рр.. ХVІІ ст

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                      1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                         3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах

 

8. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.   урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція  П.Орлика

 

   9. Забороняв друкування і викладання українською мовою в Російській імперії:

 

   а) Столипінський наказ    б) Валуєвський циркуляр    в) Емський указ    г) Маніфест 17 жовтня

 

ІІІ рівень.

 

10. Визначте наслідки для України поділів Польщі наприкінці ХVІІІ ст..

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 24

І рівень.

 

1. Першим народом на наших землях, чиє найменування нам знайоме, були:

  а. слов’яни            б. кіммерійці            в. анти             г. сармати           д. скіфи

 

2. У другій половині VІІ ст. до н.е. греки заснували перше еллінське поселення:

  а. Ольвію                    б. Херсонес               в. Пантікапей             г. Борисфеніду

 

3. Позначте назву слов’ян,  яка не вживалася у І тис. н.е.:

  а) анти            б) венеди             в)сармати            г) склавини

 

4. В 1385 р. було укладено унію:

  а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

 

5. Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

  а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

6. Позначте назву столиці Української держави і гетьманської резиденції в 1649р:

    а) Київ          б)Переяслав          в)Полтава         г)Чигирин        д) Батурин

 

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

 9.   Установіть послідовність подій:

      а. скасування кріпацтва

      б. діяльність Кирило-Мефодіївського братства

      в. І світова війна

      г. повстання декабристів

 

ІІІ рівень.

 

10. Дайте характеристику національно-визвольному руху в Україні ХІХ ст.

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант 25

 

І рівень.

 

1.  Позначте назву людини часу раннього палеоліту:

   а. скіф        б. кроманьйонець        в. неандерталець       г. архантроп          д. сармат

 

2. М.Грушевський вважав предками українців:

   а. антів                б. венедів                в. склавинів               г. укрів             д. варягів

 

3. Започаткував на землях Київської Русі династичну ідею влади князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

5. Першим козацьким гетьманом вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

 

6. За умовами Білоцерковного мирного договору до складу Війська Запорізького входило                                        воєводство: 

   а)Київське     б)Галицьке    в)Волинське  г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське   

  

ІІ рівень.

 

7. Встановіть відповідність між народом і часом його перебування на теренах України:

   а. скіфи                                             1. ІХ-пп.VІІ ст..до н.е.

   б. сармати                                        2. пп.VІІ ст..до н.е.- ІІІ ст..н.е.

   в. кіммерійці                                    3. ІІІ ст.до н.е. – ІV ст.н.е.

 

  8.  Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                1) 964-972

   б) Володимир Великий                          2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                            4) 1113-1125

                                            

 9. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція П.Орлика

ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по остаточній ліквідації автономного устрою України Катериною ІІ

Контрольна робота з предмету

«Історія України»

Варіант 26

 

І рівень.

1.Позначте, коли з’явилися  первісні люди на території України:

а. близько 2 млн. років тому       б. близько 1 млн. років тому           в. близько 500 тис. років тому          г. близько100 тис . років тому         д. правильна відповідь відсутня

 

2 Слов’янство як самостійна етнічна спільнота вийшло на історичну арену :

  а. наприкінці І тис. до н.е.                            б. на початку І тис. н.е.  

  в. в середині І тис. н.е.                                  г. наприкінці І тис. н.е.

 

3.  Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

4. В другій половині ХІ ст. відомим  лікарем Київської Русі був:

а) Нестор             б)Іларіон             в) Григорій           г) Аліпій                д) Агапіт      

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Останнім  гетьманом козацької України вважають:

а) Д.Вишневецького                          в) Б.Хмельницького

б) І. Мазепу                                         г) К.Розумовського

ІІ рівень.

 

7. Встановіть послідовність подій:

а. Велика Скіфія                                                                        1.

б. Трипільська культура                                                           2.

в. Боспорське царство                                                               3.

г. приручення коня                                                                    4.

д. алани розбили гунів                                                              5.

8. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                       1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                        3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах 

9. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

    ІІІ рівень.

 

10. Визначте заходи по ліквідації автономного устрою України Петром І.

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 27

І рівень.

 

1.Позначте географічну назву, біля якої виявлена найдавніша пам’ятка в Україні:

а. Амвросіївка         б. Кам’яна Могила       в. Королеве         г. Молодове

 

2. Перехід від присвоюючого до  відтворюючого господарства відбувся за доби:

а. енеоліт               б. мезоліт             в. неоліт            г. палеоліт       д. залізної

 

3. Унормовано  на землях Київської Русі процес збирання данини за часів правління:

а) Рюрика         б) Олега       в)Ігоря         г) Володимира          д) Ярослава          є) Ольги

 

4. Автором «Слова про закон і благодать» вважають:

а) Нестора              б) Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта

           

5. В 1385 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6. Українська національно-визвольна війна починається в :

   а) 1646           б) 1647         в) 1648        г) 1649         д) 1650         є) 1651

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і датами, з якими вони пов’язані:

а) релігійна реформа                                                          1) 1240                                                                                                                                       б) завоювання татаро-монголами Києва                          2) 1245

 в) повстання деревлян                                                       3)  988

 г) військові походи Володимира Великого                     4) 981-993

 

8.  Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.    урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Бендерська  конституція П.Орлика

              Г.   Полтавська битва

 

9. За умовами Зборівського мирного договору до складу Війська Запорізького входили                                        воєводства (3 правильні відповіді): 

 

 а)Київське      б)Галицьке    в)Волинське   г) Чернігівське  д)Подільське  є)Брацлавське

 

ІІІ рівень.

 

10. У результаті яких подій українські землі опинилися на кін. ХVІІІ ст. у складі  Російської  та  Австрійської імперій?

 

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 28

І рівень.

 

1. Позначте іншу назву мідно - кам’яного віку:

а. енеоліт             б. мезоліт           в. неоліт         г. палеоліт       д. скіфо-сарматська доба

 

2.  Існування пережитків матріархату було особливістю суспільного ладу:

 а. скіфів                        б. сарматів                     в. кіммерійців            г. греків

 

3. Найбільшим державним об’єднанням східних слов’ян в VІІІ-ІХ ст. з центром у Києві була:    

 а) Артанія               б) Славія                в) Куявія           г) Скіфія            д) Гетика

 

4.  Почав карбувати на землях Київської Русі  перші руські монети князь:

а) Рюрик            б) Олег             в)Ігор             г) Володимир             д) Ярослав      

  

5 . Автором «Слова про Ігорів похід» вважають:

а) Нестора              б)Іларіона              в) Григорія            г) Аліпія                д) Агапіта         

  

6. В 1569 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

 

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

    9. Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на засадах:

       а) демократії          б) авторитаризму       в) монархізму        г) а, б           д) б, в  

 

ІII рівень.

 

  10. Визначте особливості політики російського та австрійського урядів на українських землях наприкінці XVII- XVIII  ст..

  

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 29

І рівень.

 

1. Позначте, коли виникла на наших землях Трипільська культура:

а. близько 10 тис. р. до н.е.                                            б. близько 8 тис. р. до н.е.                       

 в. близько 6 тис. р. до н.е.                                             г. близько  4 тис. р. до н.е.   

  

2. Першими на сучасних українських землях навчилися виробляти залізо:

а. кіммерійці       б. сармати          в. скіфи             г. готи            д. слов’яни 

                                         

3. Автором дунайської теорії походження слов’ян був:

а) Байєр          б) Міллер          в) Нестор           г) Ломоносов        д)Л.Нідерле

 

4. Запроваджує на землях Київської Русі принцип сеньйорату  князь:

а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

 

5. В 1596 р. було укладено унію:

а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельську

 

6.  Який період увійшов в історію України як «доба Руїни»?:

      а) 50-70ті рр.. ХVІІ ст.                        б) 60-70ті рр.. ХVІІ ст.                       

      в) 60-80ті рр.. ХVІІ ст.                        г) 60-90ті рр.. ХVІІ ст

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між історичними подіями і діячами, з якими вони пов’язані:

а) возз’єднав ¾   Київської Русі                                      1) Лев І                                                                                                                                       б)приєднав Закарпаття і Люблінську землю                  2) Ярослав Мудрий

 в) заснував Софійський собор                                         3) Данило Галицький

 г) розбив в 1245р. тевтонських лицарів                         4) Володимир Мономах

 

8. Установіть послідовність подій:

              А.   діяльність першої Малоросійської колегії

              Б.   урядування  П. Полуботка і Д.Апостола         

              В.   Полтавська битва

              Г.   Бендерська  конституція  П.Орлика

 

   9. Забороняв друкування і викладання українською мовою в Російській імперії:

 

   а) Столипінський наказ    б) Валуєвський циркуляр    в) Емський указ    г) Маніфест 17 жовтня

 

ІІІ рівень.

 

10. Визначте наслідки для України поділів Польщі наприкінці ХVІІІ ст..

 

Контрольна робота з предмету

 «Історія України»

Варіант 30

І рівень.

 

1. Першим народом на наших землях, чиє найменування нам знайоме, були:

  а. слов’яни            б. кіммерійці            в. анти             г. сармати           д. скіфи

 

2. У другій половині VІІ ст. до н.е. греки заснували перше еллінське поселення:

  а. Ольвію                    б. Херсонес               в. Пантікапей             г. Борисфеніду

 

3. Позначте назву слов’ян,  яка не вживалася у І тис. н.е.:

  а) анти            б) венеди             в)сармати            г) склавини

 

4. В 1385 р. було укладено унію:

  а) Кревську                  б)Люблінську               в) Берестейську                г) Городельська

 

5. Об’єднав землі Південної і Північної Русі в державу князь:

  а) Рюрик          б) Олег          в)Ігор           г) Володимир            д) Ярослав          є) Ольга

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

6. Позначте назву столиці Української держави і гетьманської резиденції в 1649р:

    а) Київ          б)Переяслав          в)Полтава         г)Чигирин        д) Батурин

 

ІІ рівень.

 

7. Установіть відповідність між іменами князів і роками їх правління:

   а) Ярослав Мудрий                                  1)964-972

   б) Володимир Великий                           2) 1019-1054

   в) Володимир Мономах                          3) 980-1015

   г) Святослав                                             4) 1113-1125

 

   8. Установіть послідовність подій:

           А. Андрусівське перемир’я

           Б. Полтавська битва

           В. «Вічний мир»

           Г. Гадяцький договір

 

 9.   Установіть послідовність подій:

      а. скасування кріпацтва

      б. діяльність Кирило-Мефодіївського братства

      в. І світова війна

      г. повстання декабристів

 

ІІІ рівень.

 

10. Дайте характеристику національно-визвольному руху в Україні ХІХ ст.

docx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Полянський П.Б.)
Додано
31 травня 2020
Переглядів
1742
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку