«Які існують організаційно – правові форми підприємств»

Про матеріал
Урок на закріплення знань із вирахування підприємницького доходу. Повторити з учнями поняття підприємства, підприємництва, підприємець, ознайомити з основними формами підприємств, та зробити їх зрівняльну характеристику. Закріпити знання із розрахунку підприємницького доходу у вигляді задач.
Перегляд файлу

«Які існують організаційно – правові

форми підприємств»

ТЕМА УРОКУ: «Які існують організаційно – правові   форми підприємств».

МЕТА: повторити  поняття та терміни -  «підприємство», «підприємництво» та їх ознаки, «підприємець». Ознайомитись із основними організаційно-правовими формами підприємств та дати їх зрівняльну характеристику. Закріпити знання із вирахування підприємницького доходу.

 • Навчальна: повторити з учнями поняття підприємства, підприємництва, підприємець, ознайомити з основними формами  підприємств, та зробити їх зрівняльну характеристику. Закріпити знання із розрахунку підприємницького доходу у вигляді задач.
 • Розвиваюча: формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти головне та робити висновки.
 • Виховна: виховувати зацікавленість у вивчені основ підприємницької діяльності та підприємництва, самосвідомість та громадську гідність.

ОБЛАДНАННЯ: підручник « Eкономіка» за редакцією Л.П.Крупської, додаткова література, мультимедійний центр, таблиці, графічні схеми, роздатковий матеріал.  

ХІД УРОКУ :

І. Організаційний момент, мотивація (до 5 хв.).

Оголошується тема, мета та основні задачі уроку, та його місце у загальній темі «Як запобігти банкрутству».

ПЛАН УРОКУ:

 1. Повторення основних понять та термінів з минулої теми.
 2. Тестування учнів на здатність займатися бізнесом.
 3. Засвоєння нового матеріалу.
 4. Рішення задач на розрахунок витрат.

ІІ. Повторення матеріалу минулого уроку та перевірка домашнього завдання(10-15 хв.).

 Учні розкривають та пояснюють слідуючи терміни та поняття:

 •  «Підприємство (фірма)» – це самостійний суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

   Будь – яке підприємство як юридична особа визначається за такими ознаками:

а) організаційна єдність;

б) відокремлення майна;

в) майнова відповідальність;

г) право захищати свої інтереси;

 •  «Підприємець» - це суб`єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів і методів виробництва, а також нових благ, якостей та сфер застосування капіталу.
 • Типи підприємців – власник, орендар, менеджер.

«Підприємництво» - це самостійна, ініціативна, систематична ризикована діяльність підприємця,спрямована на створення найбільш сприятливих умов господарської діяльності  з метою одержання прибутку.

Види підприємницької діяльності – виробнича, комерційна, посередницька, фінансова, страхова.

На минулому уроці учні отримали завдання знайти в альтернативних джерелах слідуючи визначення:

 • підприємець (той, хто володіє промисловим, торговельним та іншим закладом, організатор вигідних справ, прибуткових операцій);
 • бізнесмен (комерсант, підприємець, людина, яка робить вигідну справу або бізнес);
 • спекулянт (той, хто займається перепродажем, при цьому нічого не виробляючи);
 • менеджер (управляючий, специфічна професія, яка вимагає схильності до підприємницької діяльності, знань у сфері фінансів, ринку кредиту та грошового обігу);
 • новатор (той, хто вносить і здійснює нові прогресивні ідеї, принципи в будь – якій галузі діяльності);
 • господар (той, хто займається господарством, повновласний розпорядник, підприємець);
 • власник (господар якихось речей, майна на правах приватного або суспільного володіння, володар);

Учні отримують картки із завданням визначити, хто є ким в наступних ситуаціях:

 1. 30-річний Сергій Макаренко має цех з виробництва столярних виробів (підприємець,власник);
 2. Марія Іванівна Ткаченко купує яблука на ринку з метою продажу їх на тому ж ринку через певний період часу (спекулянт);
 3. Лікар Чкалов закупив нове сучасне обладнання для відкриття кабінету протезування у власній клініці (підприємець, новатор, власник);
 4. Степан Іванов – найманий керівник супермаркету (менеджер);
 5. Вклавши гроші в прибуткове підприємство свого друга, Василь Петров щомісяця отримує дохід (бізнесмен);
 6. Українська фірма закупила в Греції апельсини і продає їх в Україні за вищими цінами (підприємець);

   Далі учасникам уроку  пропонується пройти тестування на здатність займатися бізнесом (кожен учень відповідає на запитання, які з’являються на мультимедійному екрані).

ТЕСТ

НА  ЗДАТНІСТЬ  ЗАЙМАТИСЯ  БІЗНЕСОМ

 1. Чи поводитесь Ви наодинці так, як тоді, коли за Вами спостерігають?
 2. Чи вважаєте Ви хитрість хорошою і корисною рисою?
 3. Чи можете Ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?
 4. Чи знаєте Ви, який колір сьогодні в моді?
 5. Чи заздрите успіху Ваших знайомих?
 6. Чи звертаєтесь на «Ви» до Ваших старших за віком родичів?
 7. Чи здатні Ви усно швидко обчислити скільки буде 3% від 3%?
 8. Переживаєте, якщо Вас обрахували на 1 грн?
 9. Чи пам’ятаєте дату народження свого вчителя?
 10.                    Чи знаєте, які грошові одиниці існували в Стародавньому Римі?

Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна – 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються «на око» між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо Ви з 10 своїх вчителів пам’ятаєте дату народження лише одного, відповідь – 1 бал. Якщо відповідь на яке – небудь питання для Вас є складною – 5 балів. Склавши всі Ваші бали, Ви звертаєтесь до ключа тесту.

КЛЮЧ ДО ТЕСТУ

75 – 100 балів – Ви вроджений бізнесмен.

50 – 74 балів – Ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у Вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів.

30 – 49 балів – видно, в бізнесмени Вам не вибитись, але судячи з усього, Ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті.

Кожен учень підраховує бали, отримані ним, під час тестування і виявляються групи учнів по кожній градації здатності до занять бізнесом.

Далі вчитель підводить невеликий підсумок.

Основні поняття та терміни учні записують у зошит.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (10 – 15 хв.) (Організаційно-правові форми   підприємств).

Вчитель пояснює найбільш поширені у світовій практиці організаційні види підприємств:

 • одноосібне володіння – це фірма, власник якої самостійно веде справи у власних інтересах, одержує весь прибуток і несе особисту відповідальність за всіма її зобов’язаннями;
 • партнерство – це фірма, організована кількома особами, котрі спільно володіють і управляють підприємством. І при цьому всі вони несуть необмежену відповідальність за діяльність підприємства;
 • корпорація – це фірма, що має форму юридичної особи, де відповідальність кожного власника обмежена його внеском у це підприємство;  

  Кожен вид підприємства має свої переваги та недоліки.

Вчитель пропонує зробити порівняльну таблицю:

  Види   фірми

      Переваги

          Недоліки

Одноосібне

володіння

- легко створити;

- легко контролювати;

- свобода дій;

- менше регулювання

з боку держави;

- важко знайти кошти

для розширення фірми;

- менша стабільність фірми;

- власник має здійснювати управління фірмою:

 

Партнерство

- легко створити;

- можна розподілити діяльність з управління;

- легше зібрати значні суми грошей;

- регулювання з боку держави не таке жорстке;

- можливі конфлікти між партнерами;

- смерть або вихід одного із партнерів потребують переоформлення документів фірми;

- повні засновники відповідають майном;

Для великих проектів зібрати кошти вкрай важко;

Корпорація

 • можна зібрати величезний капітал шляхом продажу акцій;
 • відповідальність акціонерів обмежена;
 • максимальна стабільна фірми при зміні її власників;
 • можливість запрошення професійних менеджерів;
 • державне регулювання зазвичай досить жорстке;
 • значні організаційні та управлінські витрати;
 • подвійне оподаткування;
 • можливості зловживань з боку менеджерів;

Вчитель та учні роблять висновок, що в кожному виді є як переваги, так і недоліки.

ІV. Розв’зування задач(10 хв.).

Вчитель роздає заготовки, умови задачі – на екрані.

Як зміняться підприємницький дохід і прибуток, якщо спершу вироблялось 200 одиниць продукції за ціною 50 грн. за штуку, а знизивши ціни до 40 грн., виробник зможе збільшити продаж до 250 штук. При цьому його постійні витрати складають 1000 грн., а перемінні – 20 грн. за одиницю продукції.

РОЗВ`ЯЗАННЯ

 1. Спершу доход (валова виручка) складала

TR = P*Q = 50*200 = 10000 грн. При цьому загальні витрати TC = FC+VC*Q = 1000+20*200 = 5000 грн.

Отже, прибуток дорівнює TR – TC = 5000 грн.  

 1. Після зниження цін загальний доход TR = 250*40 = 10000 грн, загальні витрати TC = 1000+20*250 =

 6000 грн.

Новий прибуток дорівнюватиме – 4000 грн.

Відповідь: при зниженні ціни та збільшенні обсягу виробленої продукції доход залишився таким самим, але прибуток скоротився на 1000 грн. Отже, в даному випадку виробнику невигідне зниження ціни.

   Q – кількість;

   TC – загальні витрати;

   FC – постійні витрати;

   VC – змінні витрати;

   AFC – середні постійні витрати;

   AVC-  середні змінні витрати;

   ATCсередні загальні витрати;

   MC -  граничні витрати;

Площа земельних угідь становить 240 га. Попит на землю задається рівнянням Qd=120+4R, де R – ставка ренти у гривнях за один гектар, а Qd – площа використовуваної землі. Ставка банківського відсотка (i) – 20%. Визначте рівноважну ставку ренти і ціну одного гектара землі.

РОЗВ`ЯЗАННЯ

Qs=240 га,     Qd=120+4R

Умова рівноваги  Qd=Qs

240=120+4R

120=4R

R=30

Ціна землі = R/i *100% = 30/20*100%=150 грн.

Відповідь: ставка ренти - 30 грн., ціна одного гектара землі – 150 грн.

V. Підведення підсумків уроку (5 хв.).

Виставлення оцінок. Домашнє завдання (підручник п.15.1 – 15.2).

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Hnatyshyn Bohdan
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
6 квітня 2019
Переглядів
207
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку