"За сином святая мати всюди йшла..." Гуманістичний пафос поеми Т.Шевченка "Марія"

Про матеріал

Розробка уроку допоможе вчителеві опрацювати ідейно-художній зміст поеми, розкрити тему жіночої долі; розвивати культуру зв'язного мовлення, увагу, спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, доводити власні думки; виховувати шанобливе ставлення до жінки-матері як уособлення краси на землі.

Перегляд файлу

Голик О.В.

учитель української мови і літератури, вчитель-методист

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання

                               «Загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІ ступенів №20 – ДЮЦ «Сузір’я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»,

відмінник освіти України

 

«ЗА СИНОМ СВЯТАЯ МАТИ ВСЮДИ ЙШЛА…»

Тема. Гуманістичний пафос поеми Т.Шевченка «Марія».

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст поеми, розкрити тему жіночої долі; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, доводити власні думки; виховувати шанобливе ставлення до жінки-матері як уособлення краси на землі.

Тип уроку: позакласного читання.

Наочність, обладнання: портрет Т.Шевченка, ілюстрації до твору М.Стороженка, тлумачні та літературознавчі словники, епіграф.

Форми, методи та прийоми роботи: словникова робота, проблемні запитання, «Цитата для роздумів», «Хвилинка ономастики», робота з епіграфом, робота з таблицею, «Хвилинка Біблії», «Мовознавча хвилинка», «Життєвість ситуації», «Синонімічна хвилинка», «Це цікаво!».

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво (М.Стороженко, ілюстрації до твору, (історія України (становище жінки в кріпацькій Україні часів Т.Шевченка), музичне мистецтвоAve Maria»), українська мова (біблеїзми).

Теорія літератури: епітет, есхатологія, ідеал, пейзаж, гуманізм.

Епіграф:

Неначе цвяшок, в серце вбитий,

Оту Марію я ношу.

Т.Шевченко

Хід уроку

 

І. МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП УРОКУ

(У супроводі мелодії «Ave Maria»).

Тема матері, що пронизує світлим променем усю творчість Шевченка, найвищої своєї межі досягає в «Марії», одному з останніх великих творів поета.

М.Рильський

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. СПРИЙМАННЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Система запитань і завдань.

Робота з епіграфом до поеми.

 •            Прочитайте епіграф до поеми. («Радуйся, бо ти оновила гріховний рід людський чистотою свого зачаття»).
 •            Звідки він узятий? (З Благовіщенського акафисту Пресвятій Богородиці, ікос 10).
 •            Яка роль епіграфа до поеми? (Він настроює читача на відповідне психологічне ставлення до всього твору).
 •            На основі чого написана поема? (За молитвами Євангелія від Луки).
 •            Назвіть головне джерело поеми. (Євангельська легенда про Марію, Йосифа та Ісуса).
 •            Т.Шевченко переписав, запозичив сюжет новозавітного сказання? (Ні. Це творча інтерпретація).

Словникова робота.

Інтерпретація – дослідницька діяльність, пов'язана з тлумаченням змістової, смислової сторони літературного твору на різних його структурних рівнях через співвіднесення з цілістю вищого порядку.

 • Яку вдачу мала головна героїня поеми?
 • Чи подає Шевченко деталі зовнішності Марії? (Ні).
 •              Які художні засоби дають нам зрозуміти, що Марія була гарна? (Її зовнішність змальовано відповідно до традиційних уявлень українців про дівочу вроду).
 •            Що відчувала Марія після того, як її сина визнали месією?
 •            Чи змінилося її ставлення до нього?
 •            Що робила жінка після смерті сина? Ким стала? (Покритка стає Покровою – захисницею стражденного світу).
 •            Чому вірна Марія? (Вченню та ідеалам розп’ятого сина).
 •            З якою метою Тарас Шевченко у поемі розповідає про те, що Марія після смерті Ісуса продовжує його справу (у євангельському сюжеті цього немає)?

Проблемне запитання.

 •            Чи стає заручником зла жіноче начало, мужньо переносячи наругу над собою і своїми нащадками? (Ні, а, навпаки, долає через страждання шлях духовного очищення).

«Цитата для роздумів».

Немає нічого більш художнього, ніж любити людей.

                                        В.Ван Гог

 • Охарактеризуйте образ Марії.

Марія

Гарна, молода, працьовита, не вміє сидіти, склавши руки, має добре серце, чутлива, збентежена почуттям до гостя, болісно переживає своє становище, усвідомлює його, у душі вирують непрості почуття, «небога», довірлива, для неї дитина – сенс життя, турботлива, сильна духом, творить духовне добро для людей, проста жінка, що народила і виховала Христа, а після розп’яття сина зберегла і передала людям його вчення, стражденна матір, покритка, слабка, змучена, не втрачає віри, сприяє порятунку людства, взірець материнської любові.

«Хвилинка Біблії».

Марія (Маріам, Маріамна) – ім’я матері Ісуса Христа – «висока, знаменита, прегарна, славетна».

 • За допомогою яких художніх засобів передається авторське ставлення до героїні? (Епітетів).

Теорія літератури.

Епітет – (грец. ἐπίθετον — «прикладений, заданий») — це слово чи словосполучення, завдяки особливій ​​функції в тексті, допомагає слову набути нового значення або смислового відтінку, підкреслює характерну рису, визначальну якість певного предмету або явища, збагачує мову новим емоційним сенсом, додає до тексту певної мальовничості, насиченості.

 • Як він називає Марію? («квіт рожевий», «пресвітлий рай», «кроткая», «всесвятая»).
 • Чим зумовлена святість Марії? (Шанобливим ставленням до Йосипа).
 • Що стало причиною її нещастя? (Чутливість).
 • Чому Марія хотіла занапастити душу самогубством?
 • Що її зупинило? (Розуміння, що вона повинна гідно виховати сина).
 • Що доводить Т.Шевченко у поемі? (Покликання жінки – у вихованні дитини).
 •            Чи можна стверджувати, що християнські взаємини між батьками й дітьми є ідеальними? (Так).
 • Як Шевченко називає батьків і дітей? (Святими).
 •              У Т.Шевченка Марія, як і Христос, втілює ідеальну спільність (материнський лад), мучеництво на найвищому рівні. Це виявляється в тому, що Марія з одного боку, «Пречистая, Святая мати, пренепорочная, Всесвятая Мати, Великая в женах, праведная», а з другого – «сердешна матір, кроткая Марія, безталанная». Компонент «Світла, чиста» виявляється і при порівнянні «мов зоря тая».
 •              Чи можна стверджувати, що Марія для Т.Шевченка – ідеал? (Так. На що вона не подивиться – усе здається поетові любим, зворушливим, осяяним, жінка для нього – естетичний ідеал, взірець людини).

Теорія літератури.

Ідеал – (лат. idealis від грец. ίδέα — образ, ідея, пор. також ейдос) — вища цінність, досконалий стан того або іншого явища; зразок особистих якостей, здібностей; вища норма етичної особи; вищий ступінь етичного уявлення про благо і належність; досконалість у відносинах між людьми.

 •              Як Т.Шевченко бачить Марію? (Як диво – повне втілення в реальній особистості ідеальної людської суті).
 •            У що перетворилася любов, щирість, доброта, невгасима віра поетового слова? (У слово благоговійного захоплення і схиляння перед найдосконалішою з нас, «святою силою всіх святих»).
 •            Чи можна Марію вважати узагальненим образом усіх матерів? (Так).

Образ матері

Широке філософське узагальнення

Марія як Матір Божа

Матір людська

«Це цікаво!»

 • Чи знаєте ви, скільки разів у «Кобзарі»  згадується Матір Божа? (25!).

«Хвилинка ономастики».

Марія – жіноче ім’я давньоєврейського походження. Згідно з однією з версій, Марія походить від кореня слова, що означає «відкинута». За іншою версією походження імені Марія пов’язане зі словом, яке перекладається як «сумна». У російській православній традиції це ім’я означає «пані».

«Синонімічна хвилинка».

Марія – Матір Божа, Мати, Богородиця, Пречиста, Діва, Мадонна, Свята.

Робота з епіграфом до уроку.

 • Прочитайте слова, узяті за епіграф.
 • Як ви їх розумієте?
 • Назвіть типи втілення жіночої долі у творчості Т.Шевченка.

Колективна робота з таблицею.

Варіації художніх підходів

Романтичний

Реалістично-побутовий

Символічно-узагальнений, алегоричний

«Катерина»

«Наймичка»

«На панщині пшеницю жала…»

«Марія»

 • Наскільки біблійною є поема «Марія»?
 •            У чому полягало питання про суперечність викладу святої історії? (Відступ від «букви» євангелій і пієтет християнина).

Словникова робота.

Пієтет -   глибока пошана до когось, до чогось.

 •              У чому впізнаваність Шевченкового почерку? («Українські» риси в реаліях обстановки, вчинках героїв, відгомони інших поетових творів у цій поемі).
 •              В якій новій іпостасі постає Шевченкова жінка-мати? (Божої Матері, Богородиці, яка вела земне життя, стала матір’ю Сина Божого).
 •              Що ви усвідомили? (Жінка – найзагадковіша краса на землі, а Свята Мати – джерело добра, яке змінює світ).
 •              Яку функцію виконує пейзаж у творі «Марія»? (Він дає змогу збагнути авторську алегорію, прокласти місток від Біблії до сучасного авторові суспільства. Біля Марії «святий тихий рай» і повітря начебто святе. Тут кожний образ для автора чарівний).

Теорія літератури.

Пейзаж – (фр. paysage від pays — країна, місцевість) — один із композиційних компонентів художнього твору: опис природи, будь-якого незамкнутого простору зовнішнього світу.

Алегорія – (дав.-гр. ἀλληγορία — іносказання) — спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями, з характерними ознаками приховуваного.

 • Доведіть своє твердження.

Козеня

Тиверіадське озеро

Бере на руки козеня – і воно здається йому милим, «неначе теє кошеня», «сердешнеє козеняточко!»

Іде до озера – Шевченко захоплюється озером: «тихий Божий став», «широкий Божий став».

 • Виокреміть біблеїзми в поемі, поясніть їхню смислову функцію.

Теорія літератури.

Біблеїзми – (англ. biblical expression, пол. biblizm, рос. библеизм) — словосполучення, цитата (речення) або слово достеменно встановленого біблійного походження, що входить до лексичного складу мови й зафіксоване в текстах цієї мови.

 •              Що визначає такий шедевр української літератури як поема Т.Шевченка «Марія»? (Вищий ступінь гуманізму).

Теорія літератури.

Гуманізм -  це система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку.

 •              Чи змінив Шевченко свою концепцію у цьому творі? (Він залишився вірним собі: концепція етико-соціальна).
 • Обгрунтуйте своє твердження. (Простолюд, який вітає Марію-матір та оберігає Месію).

Словникова робота.

Месія -  в іудейській і християнській релігіях — посланець божий, який ніби має з'явитися для врятування людства від зла.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда.

 • Чи можна без хвилювання читати поему Тараса Шевченка «Марія»?

«Незакінчене речення».

Поема «Марія» - … (вершина гуманістичного ставлення поета до жінки).

 •              Які біблійні сюжети використав автор? (Євангельські і апокрифічні сюжети про діву Марію та її сина).
 •              У чому оригінальність сюжету?
 •              Як Шевченко трактує релігійні легенди? (Як земні: людяність Йосипа, Ісус як звичайний хлопець тощо).
 •              Яка вмотивованість поведінки героїв? (Соціальна і психологічна).
 •              Заповнити таблицю.

Жанр

соціально-філософська поема

Тема

страдницьке життя жінки-матері

Ідея

возвеличення земної жінки

 • Назвіть проблеми людського буття, які розглядаються у творі.

Проблеми:

 1. духовність людини;
 2. сенс життя;
 3. любов до людей;
 4. служіння всім стражденним.

«Життєвість ситуації».

 •              Чи продовжують сучасні матері йти за своїми синами, чи продовжують  справу після  їхньої смерті? Наведіть приклади. (Повідомлення учнів).
 •              - У що свято вірить Тарас Григорович Шевченко?

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

(Звучить  мелодія «Ave Maria»).

V. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Написати твір на одну з тем:

Титанічна енергія поетового серця.

«За Сином Святая мати всюди йшла» (Т.Шевченко).

Новозавітний переказ про Богородицю Марію.

Свята мати як джерело добра, що змінює світ.

Возвеличення жертовності матері.

Вершина поетичного духу.

Змістова й ідейна спорідненість поезії Тараса Шевченка «У нашім раї на землі…» та поеми «Марія».

Гуманістичний пафос поеми «Марія» Т.Шевченка.

За бажанням:

 1. Виділити біблеїзми в поемі Т.Шевченка «Марія», пояснити їхню стильову функцію.
 2. Написати доповідь «Богородиця в українському іконописі».
 3. Дослідити багатство мови поеми.
 4. Дослідити зв'язок поеми з фольклором.
 5. Підготувати презентацію «Образ Богоматері в українському живописі Х – ХІХ ст.»
 6. Порівняти твори Т.Шевченка «Марія», «У нашім раї на землі…»: різні типи втілення жіночої долі.
 7. Дослідити проблему «Типологія зв’язків тетраптиху П.Г.Тичини «Скорбна мати» з поемою Т.Г.Шевченка «Марія».

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Сітькова І. Тема жіночої долі у поемах Тараса Шевченка. – Дивослово. – №3, 2014. – С.9-16.
 2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. (Nota bene).
 3. Лесин В.М. Літературознавчі терміни: Довідник. – К.: Рад. шк., 1985. – 251 с.
 4. Шевченко Т.Г. Кобзар / Передм. П.Мовчана. / - К.: Вид. центр «Просвіта», 2011. – С.606-625.

 

doc
До підручника
Українська література 9 клас (Слоньовська О. В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л. Т.)
Додано
26 березня 2018
Переглядів
5276
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку