2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Задачі на знаходження числа за його дробом.

Про матеріал

Математика, 6 клас

Вчитель Крячик М.В.

Тема уроку: Задачі на знаходження числа за його дробом

Тип уроку: формування вмінь та навичок

Мета і задачі уроку :

 • спираючись на знання учнів, допомогти їм в засвоєнні матеріалу;
 • узагальнити знання учнів про звичайні дроби та типи задач на дроби;
 • формувати навички множення і ділення дробів, розв'язування задач на знаходження дробу від числа та числа за його дробом;
 • виховувати наполегливість в досягненні мети, розвивати самостійність;
 • формувати у учнів пізнавальну мотивацію.
 • розвивати математичну грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
Перегляд файлу

Математика, 6 клас

Вчитель Крячик М.В.

 

Тема уроку: Задачі на знаходження числа за його дробом

    Тип уроку: формування вмінь та навичок

    Мета і  задачі   уроку : 

 

 • спираючись на знання учнів, допомогти їм в засвоєнні матеріалу;
 • узагальнити знання учнів про звичайні дроби та типи задач на дроби;
 • формувати навички множення і ділення дробів, розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа за його дробом;
 • виховувати наполегливість в досягненні мети, розвивати самостійність;
 • формувати у учнів пізнавальну мотивацію.
 • розвивати математичну грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Перевірка домашнього завдання.

 

За допомогою мультимедійного проектора на екрані проектуються відповіді до домашнього завдання. Учні перевіряють свої роботи і за поданими критеріями оцінюють домашню роботу.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 

Узагальнення типів задач на дроби та способів їх розвязування.

 

      

 

 

Усний рахунок з послідуючою взаємоперевіркою.

                      

IV. Розв’язування задач.

Відпрацювання правил розв’язування задач на дроби на усних задачах.

                  

Відпрацювання правил розв’язування задач на дроби (колективна робота)

                     

Відпрацювання правил розв’язування задач на дроби (самостійна робота)

                           

При розв’язуванні задач форми роботи з учнями змінюються. Кожен тип задач відпрацьовується тричі: усно, колективно, самостійно. За правильне самостійне виконання кожної задачі учні отримують бали, які  кінці уроку переводяться в оцінки.

V. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

Здійснити рефлексію та проаналізувати ступінь реалізації поставлених цілей. Прокоментувати задачі, які викликали труднощі у учнів.

 

 

Вид роботи

Максимальна оцінка

Примітка

1

Домашня робота

11

 

2

Усний рахунок

10

10прикладів по 1 б.

3

Самостійна робота

12

3 задачі по 4 бали

 

VI.Домашнє завдання

§_______ (читати, повторити правила, формули, відповідати на запитання)

виконати онлайн - тести в блозі вчителів кафери математики, посилання знаходиться на сторінці 6 класу, тема: Ділення звичайних дробів. Повторити основну властивість ділення.

 


                                           Аналіз уроку за критеріями компетентнісного навчання

 

Вчитель  Крячик М.В.                             Предмет   математика

Дата проведення 24.10.18                                              Клас  6 - А

Тема уроку: Задачі на знаходження числа за його дробом

Мета і  задачі   уроку : 

 

 • спираючись на знання учнів, допомогти їм в засвоєнні матеріалу;
 • узагальнити знання учнів про звичайні дроби та типи задач на дроби;
 • формувати навички множення і ділення дробів, розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа за його дробом;
 • виховувати наполегливість в досягненні мети, розвивати самостійність;
 • формувати у учнів пізнавальну мотивацію.
 • розвивати математичну грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

 

Етапи уроку

Зміст  етапу

Критерії оцінювання

Організація діяльності

Організац. момент

 

 

 

 

 

Привітання, перевірка відсутніх

створення настрою на діяльність у вирішенні поставлених завдань

Демонстрація та аналіз виконання домашнього завдання .

 

 • повна готовність класу та обладнання до уроку;
 • організація уваги учнів

 Актуалізація
знань

 

 

 

 

 

 

Перевірка обсягу і якості засвоєння навчального матеріалу, що буде використаний при вивченні нової навчальної дії. Проведення вхідного діагностування для визначення готовності сприйняти новий навчальний матеріал

 • колективна пізнавальна діяльність всіх учнів;

За допомогою інтерактивної дошки – повторення типів задач на дроби та способів їх розвязування

 • спрямування питань і завдань на розвиток навичок мислення (класифікація, аналогії, узагальнення, пошук закономірностей);
 • створення нестандартних ситуацій у використанні знань;

 

 • залучення учнів до коментування відповідей; взаємоконтроль і самоконтроль при діагностуванні;
 • За допомогою інтерактивної дошки – усний рахунок з послідуючою взаємоперевіркою та колективним обговоренням помилок.
 • визначення зони найближчого розвитку учнів (груп учнів)
 •  


Визначення мети і завдань уроку

Ознайомлення учнів з навчально-виховними задачами уроку, з планом діяльності, з формами контролю ступені досягнення мети уроку

Спільне з учнями цілепокладання

 • декомпозиція триєдиної мети уроку на навчально-пізнавальні задачі;

*

 

*

 

*

 • чітке формулювання навчальної мети уроку (спільно з учнями), розуміння учнями практичної значущості навчальної мети та критеріїв її досягнення;
 • діагностичність завдань уроку (можливість оцінити ступінь досягнення мети через виконання навчально-виховних завдань)

Формування пізнавальної мотивації

Пошук зв'язку з досвідом, інтересами, знаннями учні; спонукання до нової діяльності,  проблемне завдання, яке дасть змогу підсилити акцент на майбутній роботі, здивувати, зацікавити

 • активність пізнавальної діяльності учнів на наступному етапі;
 • при колективному розв’язуванні задач відбувається аналіз типу задачі та використання відповідного правила. Майже кожну задачу можна розв’язати двома способами (на цьому обов’язково акцентується увага)
 • розуміння учнями практичної значущості навчального матеріалу;
 • інтерес до декількох способів вирішення задачі, до форм співробітництва, різних видів діяльності, підключення учнів до самоконтролю;

Створення мотиваційного поля:

 • На етапі цілепокладання
 • На окремих етапах уроку

Засвоєння нового навчального матеріалу

Зв'язок з життям, практичною діяльністю. Інтеграція змісту.

Навчання учнів власній діяльності по оволодінню змістом навчального матеріалу, умінням та навичкам раціонально вчитися

 • конструювання етапу на основі принципів розвиваючого навчання;

 

 • чітке формулювання завдань, запитань, безпосередньо пов'язаних між собою і з навколишньою дійсністю,
 • опора на наочність, плани, схеми, проговорення своїх дій, оформлення результатів спостереження в усній і письмовій формах;
 • застосування прийомів структурування навчального матеріалу, усвідомлення узагальнених способів виконання навчальних дій;
 • врахування закономірностей розвитку та індивідуальних особливостей учнів.

Закріплення нових знань

Відпрацювання умінь та навичок.

Закріплення методики вивчення питання і методики відповіді учня при черговій перевірці знань. Поглиблення усвідомлення навчального матерілу, перевірка розуміння сутності нових понять.

 • використання різних способів закріплення знань, завдань, які потребують мисленнєвої активності, розв’язування творчих і практичних завдань;

Застосування вивчених правил при самостійному розв’язуванні задач.

 • поетапність відпрацювання навчальних дій, відповідність допомоги учню рівню засвоєння ним навчального матеріалу;
 • попередження помилок узагальнення шляхом виконання вправ на зразок: незакінчені фрази, які потрібно закінчити; помилки, які потрібно виправити;
 • використання змінних діалогічних пар;
 • діагностика недоліків у розумінні та застосуванні навчального матеріалу.
 • Закріплення матеріалу
 •  шляхом творчого застосування на практиці, в нестандартних ситуаціях

Організація рефлексії

Розвиток уміння робити критеріально-орієнтоване оцінювання обсягу та якості виконання роботи, рівня досягнення навчальних цілей

 • Наявність чітких критеріїв оцінювання;
 • якісна, словесна оцінка діяльності вчителем;
 • підкреслення позитивного особистого досвіду кожного учня, підкріплення ситуації успіху, диференційована оцінка праці,
 • визначення труднощів і вибір шляхів їхнього подолання;
 • використання прагнення учнів до визнання та оцінки їх роботи, врахування особистих нахилів
 • Перевірка правильності виконання обчислень  відбувається на кожному етапі уроку за допомогою самоперевірки, взаємоперевірки та перевірки вчителя.

Подання домашнього завдання

Мотивування д/з.

Інструктаж щодо виконання д/з. Перевірка розуміння змісту д/з і способів його виконання

 • Обов’язкове і систематичне виконання етапу в межах уроку;
 • Домашнє завдання подається в блозі вчителів математики на сторінці 6 класу. Тема тесту: Ділення дробів.
 • Варіативність д/з
 • підготовленість д/з всім ходом уроку.

Результативність уроку

Формування предметних і загальнонавчальних компетентностей, розвиток ключових компетентностей

 

 

 

 

Формування складових предметної математичної компетентності:

 • Процедурна                                       Логічна
 • Технологічна                           Дослідницька

Розвиток складових:

 • спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті,

 

Розвиток ключових компетентностей

 • Спілкування державною мовою – спілкування на уроці відбувалось тільки на державній мові
 • Математична компетентність – використання теоретичних знань в прикладних задачах
 • Інформаційно-цифрова компетентність – використання інформаційних технологій на уроці і при підготовці до уроку
 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях –між предметні зв’язки (математика, інформатика)
 • Уміння вчитися впродовж життя – уміння знаходити і систематизувати необхідну інформацію за допомогою ІТ-технологій
 • Ініціативність і підприємливість – при підготовці до уроку і виконання домашнього завдання

 

Ступінь досягнення результату:

 • Результат досягнутий кожним учнем
 • Результат досягнутий більшою частиною класу
 • Результат досягнутий окремими учнями

 

Висновки, рекомендації:              

 


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Марченко Маріанна Михайлівна
  Такі структуровані та цікаві уроки!!!!! Для мене,як початківця, це напрямок розвитку професіоналізму!!!! Велике ДЯКУЮ!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ляшко Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
4016
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку