16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Загальні відомості про матеріали для об'єкту дизайну

Про матеріал
Урок - лекція для учнів старших класів та студентів вищих навчальних закладів спеціальності ,, Дизайн"
Перегляд файлу

logo

ВСЕУКРАЇНСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА  СПОЖИВЧИХ  ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

( УКРКООПСПІЛКА )

Тернопільський кооперативний торгівельно-економічний коледж

 

Спеціальність: 022 «Дизайн»              Курс II

Дисципліна: «Матеріалознавство»

Лекція 1

 

РОЗДІЛ І Теоретичні основи матеріалознавства.

Тема лекції 1. Загальні відомості про матеріали для об’єкту дизайну.

 

Навчальна мета: Розкрити основні поняття та загальні відомості про дисципліну «Матеріалознавство», стандарти матеріалів, їх властивості та класифікацію.

Виховна мета: Виховати інтерес до вивчення навчальної дисципліни, потяг до науково – творчої роботи.

Розвивальна мета: Розвивати пізнавальний інтерес та зацікавленість до навчальної дисципліни.

Методична мета: Використання презентації на занятті як засобу активізації процесу навчання.

План

 1.   Термінологія дисципліни. Загальна класифікація будівельних матеріалів, фактура, текстура.
 2.   Стандартизація будівельних матеріалів.
 3.   Основні властивості будівельних матеріалів.

 

Технічні засоби навчання:

 •    Інтерактивна дошка
 •    Мультимедійний проектор
 •    Персональний комп’ютер

Наочність:

 •    Тематична презентація в Power Point.
 •    Опорний конспект до лекції №1

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечувані: Основи композиції, кольорознавство, декоративно прикладне мистецтво, історія мистецтв.

Забезпечуючі: проектна графіка, основи формоутворення та конструювання, макетування та робота в матеріалі, художнє проектування, комп’ютерне проектування.               

Література

 1.           Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров: учеб. пособие. - М.: Астрель: ACT: Транзнткннга, 2005.
 2.           К.К.Пушкарьова, Матеріалознавство – Київ : Ліра – к 2012.
 3.           Строительные материалы: Справочник /Фокин Г.С., Кондращенко Е.В. - Харьков: АЛЕФ ИнфоТрейд, 2015.
 4.           Інтернет джерела.

Викладач _________ М.П.Шелінгович

1. Термінологія дисципліни. Загальна класифікація будівельних матеріалів, фактура, текстура.

 

Матеріалознавство – це наука про різноманітні матеріали , яка вивчає їх будову, характеристику, класифікацію, властивості, склад, фактуру та текстуру.

Будівельні матеріали – це речовини, що відрізняються складом, структурою та властивостями і застосовуються для будівництва споруд або виготовлення окремих елементів.

Будівельні вироби – це елементи, виготовлені з будівельних матеріалів на спеціальних підприємствах, які відрізняються формою визначеним розміром та властивостями.

Будівельні конструкції – це елементи будівель та споруд, які мають певну форму, відповідні розміри та властивості, виготовленні промисловим способом із будівельних матеріалів.

Класифікація будівельних матеріалів

Класифікація будівельних матеріалів

Вид матеріалів

характеристика

матеріал

1

 

За походженням

Природні

Утворені в земній корі, або на її поверхні.

Глина, деревина, пісок, природний камінь

штучні

Одержані в наслідок промислової переробки природньої сировини.

Пластики, скло, кераміка, бетонні вироби.

2

 

За хімічним складом

Неорганічні або мінеральні

Порошкоподібні матеріали, при змішуванні з водою утворюють пластичну масу.

Глина, пісок, природне каміння

органічні

Тверді матеріали, які мають щільну будову.

Деревина, пластмаси, бетон.

3

 

За особливостями технології

Природні кам’яні матеріали та вироби

Отримані механічною обробкою та переробкою гірських порід, без зміни їх структури та властивостей.

Облицювальні плити, дорожні гранітні плити, заповнювачі для бетону

Керамічні матеріали та вироби

Отримані з глинистих мас, шляхом формування, сушінням та випалюванням

Лицьова цегла, порожниста цегла, черепиця.

Матеріали з мінеральних розплавів.

Отримані шляхом охолодження розплаву до певної температури наданням потрібної форми.

Віконне скло, вітринне скло, армоване скло, марбліт.

Металеві матеріали та вироби

Отриманні шляхом переплавлення металевих руд, шляхом прокатування

Метало черепиця,арматура

Мінеральні в’яжучі речовини.

Порошкоподібні матеріал, які при змішуванні з водою утворюють в’язке пластичне тіло.

Будівельний гіпс,вапно.

Будівельні розчини

Штучні каменеподібні матеріали, отриманні з раціонально підібраної суміші.

Будівельні розчинні штукатурки, мурувальні розчини.

Бетон

Штучний каменеподібний матеріал отриманий зі суміші раціонально підібраних компонентів та в’яжучих мас

Залізобетон, фібро бетон.

Матеріали та вироби з деревин .

Отриманні шляхом механічної та хімічної обробки деревини, а також переробки її відходів.

Паркетні вироби,пробкові оздоблювальні плити ДВП, ДСП.

4

За призначенням

Конструкційні

Використовуються для виготовлення деталей та конструкцій що стримають навантаження.

Метал, бетон, залізобетон, керамічне каміння, блоки будівельні.

 

Спеціальні будівельні матеріали – це матеріали які призначенні для спеціального призначення. До них відносяться:

Теплоізоляційні , покрівельні, оздоблювальні матеріали для стін підлоги, гідроізоляційні, акустичні.

Текстура будівельних матеріалів – це видимий малюнок поверхні, який характеризується відносним відносним розташуванням та розподілом елементів структури.

Фактура будівельних матеріалів – це відчуття рельєфності поверхні того чи іншого матеріалу, вона може бути гладка, скляна, борозно подібна.

 

 1. Стандартизація будівельних матеріалів.

Принципи стандартизації,уніфікації та типізації виробів, що використовуються у будівництві, були притаманні архітектурному мистецтву ще з давніх часів.

Стандартизація – це діяльність,яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у будь якій галузі завдяки встановленню положень згідно виробництва.

Стандартизація – це діяльність із встановленням норм правил та характеристики для забезпечення безпеки продукції, технічної інформації щодо сумісності та якості продукції.

Стандарт – це нормативно технічний документ, який затверджується компетентним органом і встановлює комплекс норм та правил щодо предметної стандартизації.

Уніфікація – це приведення різних видів продукції до економічного та технічного раціонального мінімуму типорозмірів, марок, форм, властивостей.

Типізація – це узагальнення існуючого різноманіття матеріалів та встановлення типових рішень, що здійснюється на основі уніфікації та модульної системи координації.

 

 

 1.     Основні властивості будівельних матеріалів.

Кожний природний і штучно створений матеріал має ряд властивостей. Властивості визначають здатність матеріалу певним чином реагувати на вплив окремих або сукупних фовнішніх або внутрішніх факторів.

 

Фізичні властивості – це здатрність реагувати на завнішні фактори що не вплмвають на хівічний склад матеріалу.

До них відносяться :

 • Істинна густина – це маса одиниці обєму матеріалу в щільному стані.
 • Середня густина – це маса маса одинці обєму в природньому стані.
 • Щільність – уе ступінь заповне обєму матеріалу твердою речовиною.
 • Водопоглинання – це властивість матеріалу вдирати та утримувати в собі вологу.

 

Механічні властивості – це здатність матеріалу чинити опір руйнуваню або деформації пд дією зовнішніх навантажень.

До них відносяться:

 • Міцність – це здатність матеріалу чинити опір руйнуваню від внутрішніх напружень що виникають під дією зовнішніх навантажень.
 • Твердість – це здатність матеріалу чинити опір мвсцевим девормація, які виникають тоді коли в нього проникають інші тверді тіла.
 • Пружність – це здатність твердого тіла деформуватися під дією зовнішніх сил і самостійно відновлювати початкову форму та обєм.
 • Пластичність – це властивість матеріалу змінювати без руйнування форму та розміри під впоивом навантаження або внутрішніх напружень.
 • Крихкість – це властивість твердих матеріалів руйнуватися під впливом механічних напружень, які виникають без пластичної деформації.
 • Повзучість – це властивість матеріалу повільно та безперервно деформуватися під впливом постійного навантаження.

 

Експлуатаційні та технологічні  властивості – це властивості матеріалів повязані зі специфічними умовами експлуатації і впливом їх на довкілля

До них відносяться:

 • Довговічність – це здатність матеріалу довгий час витримувати експлуатаційні вимоги та роботу.
 • Водостійкість – це здатність матеріалу зберігати фізико – механічні властивості у насиченому водою стані.
 • Атмосферосьійкість - це здатність матеріалу чинити опір перемінному зволожуванню та висушуванню без суттєвих втрат міцності та маси.
 • Морозостійкість – це здатність матеріалу витримувати у волонасиченому стані багаторазову переміну заморозування і розморожування без втрат міцності і маси.
 • Паропроникність – це здатність матеріалу пропускати водяну пару за наявності різниці тиску біля поверхонь огороджень.
 • Водонепроникність – це здатрність матеріалу не пропускати крізь себе воду при заданому гідростатистичному тиску за встановлений час.

 

Термічні властивості – це здатрність матеріалів витримувати дії температурних чинникі.

До них належать:

 • Теплопровідність – це здатність матеріалу передавати теплоту відоднієї поверхні до іншої за наявністю різної температури.
 • Теплоємкість – це здатність матеріалу під час нагрівання поглинати теплоту.
 • Теплостійкість – це здатність матеріалу витримувати нагрівання до певної температури без переходу в пластичний стан.
 • Термічна стійкість – це здатність матеріалу витримувати переміну нагрівання та охолодження блез руйнування.
 • Вогнестійкість це здатність матеріалу витримувати високі температури  при дії вогню або води і вогню не руйнуючись.
 • Важкогорючість – це матеріали, які під дією вогню злегка займаються , тліють або обвуглюються.
 • Жаростійкість – це здатність матеріалу за умов тривалої дії температур зберігати або незначно змінювати свої властивості.

 

Естетичні властивості – характеризують рівень художньої виразності будівельного матеріалу.

До них належать:

 • Колір матеріалу – це зорове відчуття яке виникає при дії на сітківку ока людини електромагнітних коливань.
 • Кольорова тональність – показує до якої ділянки видимого спектра належить колір матеріалу.
 • Насиченість кольору – визначається сткпенем різниці хроматичного кольору віа ахроматичного тієї ж світлоти.
 • Блиск – властивість матеріалів відбивати світло що на них падає.
 • Прозорість – властивість матеріалу пропускати світло без розсіювання.
 • Кольоростійкість  - стпроможність матеріалу  зберігати початковий колір протягом терміну експлуатації
 • Малюнок – зображення на поверхні матеріалу, яке створюється лініями, смугами та плямами, що відрізняються формою, розміром, розташуванням.

 

 

 

 

Контрольні запитання

 1. Що вивчає предмет матеріалознавство?
 2. Дайте характеристику матеріалам які класифікуються за особливостями технології.
 3. Дайте характеристику матеріалам що класифікуються за хімічним складом
 4. Що таке фактура?
 5. Що таке текстура?
 6. Що таке стандарт та стандартизація?
 7. Поясніть поняття уніфікації та типізації
 8. Охарактеризуйте групу фізичних властивостей.
 9. Охарактеризуйте групу естетичних властивостей.
 10.  В чому полягає особливість термічних властивостей?

 

 

docx
Додано
22 березня
Переглядів
207
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку