Закони " Закони Запорозької Січі за повістю Миколи Гоголя «Тарас Бульба»

Про матеріал

Мета уроку: познайомити із законами Запорозької Січі та з історичною добою, зображеною у художньому творі, вчити текстологічного аналізу тексту , вчити знаходити додаткову інформацію з теми, розвивати монологічне мовлення учнів та формувати цілісне сприйняття художнього світу через використання міжпредметних зв'язків за допомогою ІКТ. Можливе використання на уроках гуманітароного циклу. ППЗ дуже велике, автори можуть надіслати його за домовленістю.

Перегляд файлу

Бак   Юрій          Анатолійович    учитель     історії

Бак   Світлана   Костянтинівна   учитель     світової      літератури

Троянська                                 ЗШ  І-ІІІ ступенів Голованівського        р-ну Кіровоградської        обл.

               

Клас:        світова        література 7        клас  за      програмою        Ю.І.Ковбасенка(українська   література за програмою      2012),         історія        України      –        8        клас

Тема         уроку:        Закони        Запорожської      Січі   за      повістю      Миколи        Гоголя        «Тарас       Бульба»

Мета:                  -        познайомити       із                 законами    Запорозької        Січі   та      з                  історичною          добою,       зображеною        у художньому       творі, вчити          текстологічного  аналізу       тексту,        вчити        знаходити  додаткову  інформацію з      теми, розвивати  монологічне        мовлення    учнів.

Актуальність    використання    ІКТ:  формування        цілісного    сприйняття        художнього         світу  через використання      міжпредметних   зв'язків       за        допомогою ІКТ.

Вид  засобів,      які    використовуються      на     уроці:         ППЗ  на      CD-ROM,        ресурси      мережі        Інтернет     Необхідне  апаратне   і         програмне        забезпечення:     локальна    мережа,      вихід в        Інтернет     (можливе використання     збережених          веб-сторінок        у        ППЗ  без    Інтернет),        мультимедійний  проектор, комп'ютер,   ППЗ

Тип уроку:        інтегрований,      засвоєння   нових         знань

         

ХІД  УРОКУ

І.      Мотивація         навчальної діяльності.

                                                              Слово        учителя. прошуємо     вас    познайомитись    із        сторінками історії         українського       народу       через художній    світ повісті       Миколи      Гоголя.       (слайди      1-6)

                                                      Передрозуміння.     Відповіді   на     запитання. Що   ви     знаєте         про     запорожців?

Яке  ваше враження             про   героїв         повісті?     

Якими       показав      козаків       М.Гоголь?

Що, на      вашу думку,        є        історичною          правдою,    а        що        вигадкою   письменника?

ІІ.     Основний  зміст          уроку.

                                            Демонстрація     ППЗ  із       коментарем        учителя,        залученням        учнів до      навчального      діалогу. блок      –        історія        України.    Історична  епоха

оказ слайдів      7        –        15

У      ХV    -        ХVІІ  століттях              в        Україні       йшла визвольна  боротьба        проти         польської   шляхти,      турків         й        татар.

З      усіма ними вело  боротьбу    українське  козацтво.

Козаками  називали    тоді   вільних       людей,        які     жили в        степу й        не        підкорялись         державі      та      її        законам.

Нерідко     козаками    ставали       кріпаки       -                  втікачі.      

Вони                   селились     на      південних   кордонах   тодішньої   Польщі       на        річці Дніпро.     

Центром   дніпровського     козацтва     була  Запорозька Січ.

2      блок (історія      України     та      світова       література)         Запорожська        Січ

оказ    слайдів          16-21

азом з        героями     Гоголя       ми     під'їжджаємо      до      Запорозької        Січі

                           «Це    було  те      місце Дніпра,       де      він,    досі   здавлений  порогами,        брав  нарешті      своє   і         шумів,        як      море, розливаючись     на        волі;  де,     кинуті         посеред      нього острови,     випихали    його  ще     далі        з        берегів       і         хвилі його  стелилися   широко      по      землі,          вже        не      зустрічаючи        ані     скель,         ані     узвищ.»      М.Гоголь         Запорозька Січ    знаходилась        на      острові       Хортиця     й        називалась так    тому, що     знаходилась        за дніпровськими          порогами        й        була  оточена      засіками     (укріпленнями     з        повалених  дерев).

(Варіант    роботи       –        перехід       за      посиланням         на      сторінку,    яка        розповідає більше        про   Хортицю)

3      блок           (історія      України)   Козацька  республіка

Показ       слайдів      22-40

У      той    час,   коли  не      існувало     Української         держави,    тільки         Січ        захищала   наш   народ         від     турків, татар        та      польських        панів.Козаки       самі   обирали     та      самі   знімали      своїх отаманів.        Вони ходили походами         проти         кримських  татар та      Туреччини.        Визволяли з        неволі         полонених, яких захоплювали        кримчаки   та        турки.         Вищим       органом     влади на      Січі   була  рада, право участі        в        якій мали   всі     козаки.       Виконавча влада належала    кошовому        отаману.     Його помічниками       були  суддя, осавул,     писар,         курінні        отамани.     Для   організації військового         походу       серед старшини        обирався гетьман.

Січ   складалася з        шестидесяти        курінів,      які     були  схожі на      окремі,        незалежні   республіки.

Козацькі   клейноди    —      відзнаки,    атрибути    і         символи     військової  та        цивільної    влади.

Булава      —      відзнака     гетьманської        влади та      кошового   отамана      на        Січі.

Бунчук      —      відзнака     гетьмана     і         кошового,  що     знаходилася        у        бунчужного.

Корогва    —      військова    відзнака,    що     знаходилася        у        хорунжого.

Печатка     —      військова,   січова,        полкова      або    сотенна       —        зберігалася у        генерального       чи      полкового судді, а        сотенна       —        у        сотника.

Литаври    —      військові    клейноди,   що     знаходилися        у        довбиша.

Гармати    —      загальновійськові         клейноди,   що     були  у        віданні        генерального       чи      полкового  обозного,   а на   Січі   —      у        пушкаря.

Козацька   зброя:         Шабля        та      пістоль

Кобза        та      люлька

4      блок. (народознавство)        Таємні       сили козаків        (Легенди    про   козаків) Показ   слайдів      41-55

Турки        говорили:   «Запорізький       козак не      боїться       самого        чорта!»

«Куля        не      бере  козака,       і         шабля         не      рубає,         тому  що     знає        він     таємну        науку»

Володіли  характерники      і         гіпнозом.    У       старі часи  це      називали        "відвести    око".

Характерників   називали    також         "заморочниками",        тому  що     вони        вміли напускати   на      людей "морок"    (туман        і         сон).

Наткнувшись     у        степу на      переважаючого   в        кількості     ворога,        загін  козаків,      завдяки      характернику, "ховався".       Вороги        сприймали імпровізовану     огорожу     за      невартий    уваги гайок.

Характерниками були  майже         всі     козацькі     гетьмани,   кошові        отамани        й        знамениті   полковники         Дмитро      Байда-Вишневецький,  Іван        Підкова,    

Петро        Сагайдачний,      Северин     Наливайко, Максим      Кривоніс    і        наймогутніший   характерник        Іван Сірко.

Основою   цієї    науки          бою   були  замовляння,         молитви     й        секретні        прийоми.

Мистецтво          ведення      бою   характерників     нині   йменують   козачим        спасом        або    бойовим     гопаком.

Перед        кожним      боєм  козаки        вимовляли дуже коротку      молитву:        Кріпи!

5  блок       Жінка        й       Запорозька         Січ

Показ       слайдів                56-61

Найстрашнішим          ворогом     характерники      вважали     аж     ніяк   не        татар і         турків,        а        звичайну    любов         (до    жінки).        Тому,        вступаючи  в        ряди  січовиків,   запорожці  символічно вінчалися   з        "єдиною     нареченою й        дружиною  козака"       -        ВОЛЕЮ.

6  блок.      (образотворче    мистецтво,          література)         Робота       з     картиною  Іллі   Репіна        «Запорожці пишуть    листа         султану»

Показ       слайдів      62-78

1      варіант       –        звук  виключений,        учні   відповідають       на        запитання:

Чому     сміються     козаки?

Хто        з        персонажів картини      нагадує      вам    героїв         повісті    Гоголя?

Як художник   ставиться    до      козаків?

Як одягнені     козаки?      Як     ставляться  до      свого одягу?

Які         ще     постаті        привернули         вашу увагу?

Як козаки        реагують    на      те,     що     записує       писар?

Які         риси  обличчя     Івана Сірка запевняють нас,   що     це      людина              наділена     владою       й        силою?

Яка        фігура,       є        на      ваш   погляд,       найколоритнішою?    Чому?

Які         речі   вони  мають?

Чому     Ілля   Рєпін зобразив    козаків       не      під     час    бою,  а        під    час    написання  листа?

2                   варіант       –                 звук  включений -        прослуховується лист         запорожців,         учні   відповідають       на      запитання

3                   варіант       –        цю     частину      ППЗ  учні   продивляються   вдома,         переглядають      додаткову  інформацію, переходячи       за         посиланнями.

7      блок (література)        Робота       з        текстом

Показ       слайдів      79-106

                                                                                           Якими    ми     бачимо       Запорозьку                                                           Січ      та      козаків       у          повісті                                                           Миколи  Васильовича       Гоголя?

                                                          Що             було  найдорожчим      у        житті козаків?

Вставте        слова й        ви      матимете    відповідь

«Ваші        пестощі      —      чисте …      та      …      добрий       —      ото    ваші        пестощі!     А       цю     …      бачите?      —      Оце   ваша мати! А        найкраще,  як      я        вас    того  ж       таки  тижня         та      одвезу        на        …      —      от      де      наука,         так    наука!         Там   ваша школа;»

Учні можуть       перевірити відповідь,   якщо перейдуть  за      посиланням.

 Робота з        ілюстрацією        Тараса        Бульби.      Чи     можемо      ми сказати,що Тарас –        воїн? Назвіть       козацькі     речі,  які     належать                    Бульбі

  Що     побачив      Тарас із       синами,      під`їжджаючи      до      Січі? (Знайдіть    у        тексті          та      прочитайте, перевірте  відповідь    )

                                                                   Знайдіть     у        тексті          деталі,        що     допомагають                                уявити      козака.

(«Справді, то      була  картина      таки  велична:     запорожець,        як      лев,        розлігся     на      шляху.       Гордо         закинутий оселедець    його  займав        пів-аршина землі;          шаровари   з        червоного  дорогого    сукна були        вимащені дьогтем         на      знак  цілковитої  до      них    зневаги.»

        «Кілька      дужих         запорожців,         що     з        люльками   в        зубах        лежали       на      самому       шляху,       подивилося          на      них    досить        байдуже,    навіть         не      зворухнувшись.»)

                                                                  Знайдіть й        прочитайте слова автора,   звернені                                                 до       Січі   й        запорожців.        

Чому       Січ    –        це      гніздо?

(«Скрізь  по      всьому        полю мальовничими     гуртами      маячіли      козаки.       Їхні   смагляві     лиця свідчили,     що     всі     вони  були      гартовані   в        битвах        і         скуштували         всякої         всячини.

        Так    ось    вона, Січ!   Ось   воно, те      гніздо,        звідкіля      вилітають   усі        ті       горді, як      орли, і         дужі, як      леви!

Ось  звідки         розливається       козацька     воля  по      всій   Україні!»

                            Тут    проходять  школу        мужності    молоді        козаки;        з        гнізда,        коли  стануть       сильними   крила,        вилітають        пташенята, готові         до      польоту      у        життя;         тут    також        й        старше       покоління,  загартоване         у        походах     й        битвах»)

«Запорозька       Січ    жила за      законами    рівноправства     та        братерства…незалежна,        горда,         справедлива республіка…;        шанована   своїми        мешканцями,       що     зібралиися тут    за        велінням     серця;         саме  така республіка   на      думку         Гоголя        повинна      народжувати       героїчні      характери.» Знайди      у        тексті        підтвердження     цієї    думки.

Прочитай       про   закони        Січі.

Які         були  відносини   між    куренями?

(       “Січ  складалася з        шістдесяти з        чимось       куренів,      і         кожний        із       них    скидався     на      окрему       незалежну республіку, а        ще        більше        на      школу        чи      бурсу з        дітьми,       де      жили на        всьому        готовому.   Ніхто ні       про   що не          дбав, ніхто нічого        власного    не      мав:   усе    було  на      руках у        курінного   отамана,        який  за      це      й        звався батьком.   У       нього на      руках були  гроші,        вбрання,     увесь харч, саламаха,   каша і         навіть         паливо;       йому ж        віддавали   і         гроші на      зберігання»         -        читаємо      у        повісті        «Тарас       Бульба»

«Іноді        поміж         куренями   спалахували        сварки,       тоді   справа        тут-таки доходила   до      бійки.         Курені вкривали майдан       і         кулаками        гладили      один  одному       боки, поки  котрийсь    із       куренів       брав        гору, і         тоді починалася  гульня.       Отака         була  та      Січ,   що     так        приваблювала     до      себе   тогочасну   молодь.»)

Кого приймали   на      Січ?  («Тут були  всі     бурсаки,     що     не      витерпіли        академічної         лози  і         не      винесли      зі школи     жодної        букви;        але    разом із       ними тут    були  й        ті,      які     знали,         що     таке        Горацій,     Цицерон     і Римська    республіка. Тут    було  багато        й        старшини,  що     потім відзначалася        в        королівському війську…»     )

                                                       Прочитайте  у        тексті          продовження       цієї          думки.

Закінчи        речення      «Ця   дивовижна республіка була  потребою саме  того  часу. Охочі         до вояцького       життя,         до      золотих келехів,      коштовної  парчі,         дукатів       і         реалів         повсякчас мали змогу знайти        собі   тут    роботу.      Лише ті,      хто упадає…»?

   Про   кого  йде    мова: «        Усе    їх       вабило:       гультяйські січові    звичаї         і         нескладна   управа        та закони,   що     здавалися   їм    навіть         дуже суворими   серед такої свавільної  республіки.»     Чому такі   суворі         закони        існували     на      Січі? «Коли    козак прокрався, поцупив     якусь абищицю,  це      вважалося  ганьбою    всьому        козацтву:    його, як      безчесника,          прив'язували до    стовпа,       що     стояв на      майдані,     і         клали біля   нього кия,   що    ним   кожен         перехожий мусив          почастувати         його  по    щирості,     аж     поки  таким          чином         не      забивали    його  на смерть.»

  Чому  автор не      вживає        слово          “козак”,      а        називає боржника   “той”?                  «Того,        хто,   напозичавшись,  не хотів платити,     прив'язували       ланцюгом   до      гармати,     і         там він     сидів доти, доки  хтось із       товариства не      зважувався його викупити,   заплативши         за      нього борг.»

  Чому  ця      кара  справила    на      Андрія       найбільше  враження? Чому таке   покарання  ми бачимо  очима         Андрія,      а        не Остапа?      «Але найбільше  враження   зробила      на      Андрія страшна      кара  за      душогубство.      Тут-таки,    на      його  очах, викопали    яму,  опустили    туди живого        вбивцю,      а        на нього поставили  труну з        тілом ним   убитого,     і         обох  засипали землею.»

                                                            Знайдіть  у        повісті,       як      збиралися  козаки              на                                   раду?

Для    чого  використовувалися       клейноди?

(«Литаври загули        —      і         швидко       на      січовий       майдан,      як        джмелі,       стали збиратися   чорні купи запорожців. Усі    стали в        коло, і        після третього     гуку  литавр        показалися,         нарешті,     й        старшина        з клейнодами,      кошовий     із       патерицею  в        руці  —      ознакою        своєї  гідності,     суддя з        військовою печаткою,  писар з        каламарем та        осавула      з        пірначем.   Кошовий    і         старшина   познімали  шапки        й уклонилися       на      всі     боки  козакам,     що     гордо стояли,       в        боки  узявшись.»)

  Як      обирали     кошового? Прочитайте         у        тексті,         запишіть імена козаків.      Спробуйте пояснити,    чому такі   прізвиська  мали козаки?

  Навіщо        на      голову        новообраного     кошового   клали землю? Як     вів     себе   при   цьому Кирдяга?

Як закінчувалось      життя          вільних       козаків?      Як     про   це    пише письменник?

(«А        що     ж       Кас`ян?      Що    Бородавка? Що    Колопер?   Що    Підситок?   І        чув    лише у        відповідь

Тарас Бульба,      що     Бородавку повісили     в        Толопані,   що     з Колопера   злупили      шкуру        під

Кизикерменом,     що     Підситкову голову        засолили    в        бочці й відіслали    до      самого Цареграду...»   «Понурив  голову        старий Бульба       і         сумно         промовив:  —      Добрі були козаки!»)

Відновіть    авторський текст й        дайте відповідь    на      питання:     як автор ставиться    до      Запорозької                  Січі   та      до      її мешканців?

Авторський текст:          «Ось воно, те      …,     звідкіля      вилітають   усі ті       горді, як      …,     і         дужі, як      …! Ось       звідки розливається       …      по      всій   Україні!»

(«Так         ось    вона, Січ!   Ось   воно, те      гніздо,        звідкіля      вилітають   усі        ті       горді, як      орли, і         дужі, як      леви!

Ось  звідки         розливається       козацька     воля  по      всій   Україні!»)

                                                                           Слово        учителя.     Незалежна, горда,        справедлива        республіка, заснована   на      рівності      й        братерстві; шанована   своїми        мешканцями,       що     зібралися   тут        за      покликом   серця;         саме  така   республіка, на      думку                 Гоголя,       повинна      народжувати       героїчні      характери. ІІІ.        Підсумковий       етап уроку. Тести        (ППЗ)         слайди       108-130

             

Очікувані  результати        згідно         з        “Державними    вимогами  до        знань та     умінь учнів”:

Учні повинні      знати:

-   назву       і         зміст вивчених    творів         та      їхніх  авторів;

-   сюжет      і         героїв         вивчених    творів;

-   особливості      композиції вивчених    творів;

-   передбачені      програмою поняття      теорії літератури;

-   тексти,     рекомендовані     програмою для    вивчення    напам'ять.

Учні повинні      вміти:

-   вдумливо,        виразно      читати        художні      тексти,        використовуючи      психологічні,       граматичні,         логічні        талогіко-граматичні     паузи,      логічні        наголоси,   розуміти    зміст прочитаного;

-   розрізняти       й        оцінювати  риси  літературних       героїв,        висловлюючи      власну        думку         про   них;

-   давати     (усно та      письмово)  повну         розгорнуту відповідь    на      поставлені  запитання;

-   визначати         ідейно-художню  роль  елементів    сюжету       (експозиції,      зав'язки,     кульмінації,         розв'язки) та        тропів         у        творі;

-   характеризувати       та      порівнювати        тематику    й        проблематику,      сюжети       і         героїв         різних        творів;

-   складати план  (складний)  порівняльної       характеристики   образів      художнього         твору;-       складати     план  (складний)  твору-роздуму    над      проблемами        художнього         твору; -       складати     (усно і      письмово)  твір-роздум         над    проблемами        художнього         твору.

             

історія       України      8        клас:

Учень/       учениця:

•називає    дати  першої       згадки        про   козаків       у        писемних    джерелах,        утворення  першої       Запорозької Січі;

•показує    на      карті територію  запорозьких        земель,       перші         Січі;

•пояснює   і         застосовує  поняття:     «козак»,     «Запорозька        Січ», «кіш»,        «козацька   старшина», «кошовий  отаман»,     «козацька   рада»,        «козацькі        клейноди», «реєстрове козацтво»,  «низове козацтво»,       «курінь»;

•описує     побут,         військове    мистецтво,  традиції      та      звичаї         козаків,        морські      походи       на      турецькі володіння;

•наводить  приклади   боротьби    козацтва     за      свої   права,         військового        мистецтва   козаків;               

•характеризує              військовополітичну      організацію         козацтва;

•розпізнає та      описує        пам’ятки    архітектури         й        образотворчого        мистецтва;

•визначає  причини,    сутність      та      наслідки     виникнення          українського        козацтва,    «доби         героїчних походів»,     козацьких  повстань     другої        чверті         ХVІІ  ст.;

•висловлює         судження    щодо діяльності  відомих      гетьманів.

             

             

Домашнє   завдання.    слайд 131

Початковий       рівень         –        переглянути         презентацію

Середній   рівень         –        прочитати глави VІІ-    VІІІ,   прочитати інформацію        про    козаків-характерників Достатній рівень         -        прочитати глави VІІ-        VІІІ,   прочитати інформацію         про    козаківхарактерників,  скласти        запитання  за      темою        “Закони      Запорозької         Січі   в        повісті        Гоголя” Високий рівень         -        прочитати глави VІІ-    VІІІ,   прочитати        інформацію         про    козаків-характерників,

порівняти поведінку    козаків        –        характерників     та     героїв        повісті       Гоголя        у        бою Творче завдання     –        створити  проект       “Запорожці        в        бою   під        Дубно”

             

         

Рекомендована література

1.Зарубіжна       література :         Підручник для    7        кл.     загальноосвіт.        навч. закладів

Автор:       Ковбасенко          Ю.     І.,      Ковбасенко          Л.      В.:     Грамота,        2007: с.384

2.     Історія        України:     Підручник для    8        кл.     Гісем О.В.  Вид-во:        Ранок,        2008

             

Інтернет   -        джерела

1.     www.kozatstvo.org.ua

2.     www.mskifa.narod.ru/pu12.html

3.     www.arenda.poltava.ua

4.     www.hrono.ru 5.   www.inostranets.ru 6.    Lib.ru/Классика:

7.          ostrov.zp.ua

8.          ru.wikipedia.org

9.          http://nikolay.gogol.ru

10.      http://www.zsu.zp.ua

             

         

Методичний       коментар    до      використання        ППЗ Даний ППЗ  може використовуватись: для        самостійного       перегляду  учнем         вдома        на      комп’ютері

супровід         уроку         з        теми  (зарубіжна література, історія    України,     українська література,

художня      культура,        народознавство)  у        позакласній         роботі Засоби       впливу        на        глядача:

Текстова   інформація

Перегляд  зображень

Музичний супровід

Інсценізація        (Лист султану)

Робота      з        текстом

Робота      з        додатковою         текстовою  інформацією

Робота      з        картиною

Перша       половина    презентації наближена до      анімаційного       фільму,        містить       анімаційні  карти

             

Урок         має    гіперпосилання   на      веб-сторінки,       тому  бажано        встановити параметри  монітору    800    Х 600

Для  перегляду  потрібно    включити   звук, запускний  файл        «Тарас       Бульба       2» Режим    перегляду:

1-70 слайди,       71-98

На    слайдах      20      та      54      –        можна        скористатися       додатковою        інформацією        за      допомогою

гіперпосилання, які     відкриваються     в        окремій      програмі    –        броузері                  Opera          або    Internet       Explorer

Тест           розміщений         з        99      по      122    слайди

Особливість       роботи       з        картиною:  відповіді     на      запитання,        прослуховування інсценізації,         читання листа     самостійно,        деталізація картини

Заключні   слайди        123-137-     інформація про   продукт.

             

pdf
Додано
25 липня 2018
Переглядів
2380
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку