19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Залікова робота "Хімічні реакції"

Про матеріал

Залікова робота з теми "Хімічні реакції" (9 клас) містить 2 варіанти по 10 завдань, розділені на чотири дидактичні рівні складності, для перевірки знань учнів з даної теми.

Перегляд файлу

Дата: _______ Клас: ____ Прізвище, ім’я: ______________________

Оцінка

ЗАЛІКОВА РОБОТА № 2                                                                                                       Варіант 1

ТЕМА «ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ»

І рівень

Завдання 1 – 3 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні – лише одна правильна.

u Позначте правильне твердження щодо каталізатора:

£ А не бере участі в хімічній реакції

£ Б прискорює хімічну реакцію

£ В не змінює швидкості хімічної реакції £ Г витрачається під час хімічної реакції

v Позначте тип реакцій, які відбуваються з виділенням теплоти:

£ А  ендотермічні                    £ В  оборотні

£ Б екзотермічні          £ Г  необоротні

w Позначте тип реакції, яка описується за допомогою схеми А + ВС = АС + В:

£ А  сполучення                       £ В  розкладання

£ Б заміщення £ Г  обмін

ІІ рівень

x Позначте всі рівняння окисно-відновних реакцій:

£ А  Na2O + H2O → 2NaOH                 £ Г  4HNO3 → 2H2O + 4NO2 + O2

£ Б 2CO + O2 → 2CO2             £ Д  4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

£ В  Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O          £ Е  6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

y Допишіть число електронів, яке бере участь у наведених процесах. Укажіть, які з процесів є окисненням, а які – відновленням.

Схема

Процесс

S+6____________________ → S+4

 

P-3____________________ → P+5

 

Mg0____________________ → Mg+2

 

____________________ → 2N-3

 

 

z Установіть відповідність між рівнянням та типом хімічної реакції:

Рівняння реакції                                                  Тип реакції

£ Na2O + H2O → 2NaOH                  А   розкладання

£ 4HNO3 → 2H2O + 4NO2 + O2       Б В   заміщенняізомеризації

£ 3 2CO + O2 → 2CO2 Г  обмін

£ 6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O   Д  сполучення

 

ІІІ рівень

{ Закінчити подані нижче схеми реакцій і визначити тип кожної з них:

а) __FeCl3 + ________ → __Fe (OH)3 + _____________ - реакція __________________

б) __Al + __H2SO4 → ______________ + ____________ - реакція _________________

в) __BaO + __P2O5 → _________________ - реакція ____________________________.

| Складіть електронний баланс для рівняння реакції:

__H2S + __FeCl3 → __FeCl2 + __S + __HCl

Рівняння НСК Множник Процес  ___________________  Í Окисник:

___________________  Í  Відновник:

 

IV рівень

} Термохімічне рівняння реакції горіння вуглецю: С + О2 → СО2; ∆Н = -402,24 кДж.

Обчислити масу вуглецю, що згорів, якщо при цьому виділилося 167 600 кДж теплоти.

~ При згорянні в кисні магнію масою 3 г виділилася теплота кількістю 75 кДж. Написати термохімічне рівняння реакції й зазначити, який процес відбувається: екзо- чи ендотермічний.

 

 

Дата: _______ Клас: ____ Прізвище, ім’я: ______________________

Оцінка

ЗАЛІКОВА РОБОТА № 2                                                                                                       Варіант 2

ТЕМА «ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ»

І рівень

Завдання 1 – 3 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні – лише одна правильна.

u Позначте правильне твердження щодо каталізатора:

£     А каталізатори змінюють швидкість реакції

£     Б під час реакції каталізатори не вступають у взаємодію з реагентами

£     В під час реакції каталізатори витрачаються, але в невеликих кількостях

£     Г у реакційне середовище каталізатори необхідно додавати у великих кількостях v Позначте тип реакцій, які відбуваються з поглинанням теплоти:

£     А  необоротні                      £ В  оборотні

£     Б екзотермічні         £ Г  ендотермічні

w Позначте тип реакції, яка описується за допомогою схеми АВ + СD = АD + CВ:

£ А  сполучення                       £ В  розкладання

£ Б заміщення £ Г  обмін

ІІ рівень

x Позначте всі рівняння окисно-відновних реакцій:

£ А  2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2                £ Г Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

£ Б 3CaO + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3H2O £ Д CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

£ В  2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O                        £ Е  2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

y Допишіть число електронів, яке бере участь у наведених процесах. Укажіть, які з процесів є окисненням, а які – відновленням.

Схема

Процесс

Pb+2____________________ → Pb0

 

2O-2____________________ → O02

 

C+2____________________ → C+4

 

____________________ → 2Cl-1

 

 

z Установіть відповідність між рівнянням та типом хімічної реакції:

Рівняння реакції                                              Тип реакції

£ CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2        А  розкладання           

£ 2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2      Б В   заміщенняізомеризації 

£ 3 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3           Г  обмін           

£ 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr   Д  сполучення

 

ІІІ рівень

{ Закінчити подані нижче схеми реакцій і визначити тип кожної з них:

а) __Fe + ________ → __Fe Cl2 + _____________ - реакція _______________________

б) __Na2CO3 + _______ → __NaCl + _______ + _______ - реакція _________________

в) __NaNO3 → __________ + _____ - реакція __________________________________.

| Складіть електронний баланс для рівняння реакції:

__Na2SO3 + __Cl2 + __H2O → __Na2SO4 + __HCl

Рівняння НСК Множник Процес  ___________________  Í Окисник:

___________________  Í  Відновник:

 

IV рівень

} Термохімічне рівняння реакції розкладання меркурій (ІІ) оксиду: 2HgO → 2Hg + O2; ∆Н =

= 182 кДж. Обчислити масу меркурій (ІІ) оксиду, що розклався, якщо для його розкладання витратили3,64 кДж теплоти.

~ Залізо масою 7 г спалили в хлорі. Кількість теплоти, що при цьому виділилась, становить

50 кДж. Написати термохімічне рівняння реакції й зазначити, який процес відбувається: екзо- чи ендотермічний.

 

pdf
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
4 квітня 2018
Переглядів
415
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку