23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Заняття гуртка "Овочево-фруктова гальванічна батерея"

Про матеріал

Популяризувати питання енергозбереження серед учнів, систематизувати знання про джерела нетрадиційної еле­ктроенергії; сформувати практичні навички роботи з додатковими джерелами інформації, аналізу та систематизації, висловлювання своїх думок та ідей, захисту своєї позиції, формулю­вання проблемних запитань; обґрунтувати необхідність використання нетрадиційних джерел електроенергії; робити висновки про перспективи розвитку електроенергетики в Україні.

Перегляд файлу

Вступ

Існує багато видів професійної діяльності, що безпосередньо стосуються людини, але є серед них професії лікаря, юриста, педагога, які впливають на її долю. Ось чому кожна з цих професій повинна бути не лише діяльністю, а й покликанням.

Керівник гуртка дає можливість учням не лише багато чого дізнатися, а й відчути ту особливу емоцію доторку до пізнання.

 Важко переоцінити значення цієї емоції у розвитку особистості дитини, її смаків, пристрастей і всього того, що можна було б назвати інтелектуальним, естетичним і кінець-кінцем просто духовним багатством.

Значення особистості педагога в педагогічному процесі накладає на нього велику відповідальність і вимагає великої постійної роботи над собою.

Педагог обов'язково повинен багато працювати для вдосконалення себе.

Щоб досягти довершеності, йому потрібно повсякчас не лише вивчати свій предмет, його історію, філософію, а й вдосконалити техніку свого викладання. У цьому відношенні діяльність педагога дуже близька до діяльності актора.

На жаль, не всім керівникам гурткам педагогічний талант дається від народження, і якщо його немає, його обов'язково потрібно виховувати, розвивати в собі. О.С.Макаренко сподівався, що прийде час, коли майбутніх педагогів будуть навчати тому, як увійти в аудиторію, де і як стояти, як привітатися, як посміхнутись і навіть як подивитись на своїх вихованців. В останнє десятиліття проблема педагогічної майстерності досліджувалась багатьма вченими. У їхніх роботах досліджується проблема підготовки педагога творчого, що має яскраву індивідуальність, здатного до безперервного самовиховання і самоосвіти.

Основне у діяльності вчителя – зробити процес навчання творчим. У своїй роботі беру за основу концептуальні положення В. Сухомлинського, …Застосовуючи різні методи роботи, створюю на уроці атмосферу, яка сприяє  ефективному засвоєнню знань.

Учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, і головне – правильно висловлюватись, дотримуватись точного викладу фізичних понять, означень,  використовувати їх до розв’язання, доведення завдань, на розкриття фізичної суті природи.»

Тема  Фруктово-овочевий гальванічний елемент є актуальною. Використання електричної енергії свідчить про рівень розвитку продуктивних сил суспільства та наших матеріальних благ, але виробництво електричної енергії призводить до забруднення навколишнього середовища, нераціонального використання природних ресурсів для роботи електричних станцій. Тому основна мета заняття з даної проблеми – показати учням, що бережливе ставлення кожного з них до використання електричної енергії приводить до часткового вирішення проблем, що склалися. Це не тільки збереження коштів сімейного бюджету, але і  збереження природних ресурсів та поліпшення стану екології в нашій країні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. “ Фруктово-овочевий гальванічний елемент

Мета:  популяризувати питання енергозбереження серед учнів, систематизувати знання про  джерела нетрадиційної еле­ктроенергії; сформувати практичні навички роботи з додатковими джерелами інформації,  аналізу та систематизації, висловлювання своїх думок та ідей,  захисту своєї позиції, формулю­вання проблемних запитань;  обґрунтувати необхідність використання нетрадиційних джерел електроенергії; робити висновки про перспективи розвитку електроенергетики в Україні.

Обладнання: картопля, лимон, помідор, апельсин, огірок, цибуля, яблуко, мідна та цинкова пластинка, провідники, амперметр, вольтметр.

Форма проведення: гра – дослідження.

Структура засідання.

 1.              Вступне слово вчителя.
 2.              Проведення  гри – дослідження.
 3.              Пам’ятка енергозбереження.
 4.              Підведення підсумків.

Хід засідання

 

 Учитель. Дорогі учні, на сьогоднішньому занятті  ми з вами поговоримо про джерела нетрадиційної електроенергії.

 Електрична енергія має великі переваги перед усіма іншими видами енергії. Її можливо передавати по лініях електропередач на великі відстані, її зручно розподіляти між користувачами, цю енергію за допомогою простих пристроїв легко змінити в будь-які інші форми: механічну, внутрішню (тепло), енергію світла.

В наш час рівень використання енергії – один з найважливіших показників розвитку виробничих сил суспільства. Важливу роль при цьому відіграє електроенергія – найуніверсальніша й зручна для використання форма енергії. Статистика стверджує, якщо використання енергії в світі збільшується вдвічі протягом 25 років, то використання електричної енергії збільшується вдвічі лише за 10 років. Це свідчить, що все більше й більше процесів, що пов’язані з використанням енергоресурсів, переводиться на електроенергію.

Основними споживачами електроенергії в Україні є промисловість, зокрема, чорна металургія, паливна, хімічна і нафтохімічна, транспорт, а також житлово-комунальне господарство. Тільки на одного мешканця    України  за   рік   виробляється   приблизно 3700 кВтּгод  електроенергії.

Виробляти електричну енергію можна не лише на теплових, гідро- або атомних станціях. Її також дають овочі і фрукти.

Для того щоб це довести ми створили модель батареї. Струм всередині утворюється в результаті електролізу. Цинк виступає у ролі катода - негативно зарядженого електрода, а мідь є анодом – позитивно зарядженого електрода.

Проведення  гри – дослідження

 1. Картопля

ЕРС  = 0,06 В             І = 0,2 мА

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3015.JPG

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3017.JPGD:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3071.JPG

 

 1. Зварена картопля.

ЕРС  = 0,22 В                І = 1 мА

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3020.JPGD:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3020.JPG

 

 1. Лимон.

ЕРС  = 0,12 В          І = 0,4 мА

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3067.JPG

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3040.JPGD:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3042.JPG

 

 1. Помідор.

ЕРС  = 0,06 В      І = 0,2 мА

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3034.JPG

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3083.JPGD:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3032.JPG

 

 1. Апельсин.

              ЕРС  = 0,03 В           І = 0,1 мА

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3038.JPG

 

 

 

 

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3036.JPGD:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3037.JPG

 

 1. Цибуля.

ЕРС  = 0,04 В             І = 0,2 мА

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3056.JPG

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3053.JPGD:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3054.JPG

 

 

 

 

         VII.  Огірок.

ЕРС  = 0,03 В       І = 0,01 мА

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3050.JPG

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3051.JPG

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3048.JPG

 

 1. Яблуко.

ЕРС  = 0,04 В      І = 0,2 мА

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3066.JPG

 

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3063.JPG

 

D:\Турнір\Хімія\7. Картопляна батерея\DSCN3065.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Картопля

0,2

0,06

Картопля

(варена)

1

0,22

Лимон

0,4

0,12

Помідор

0,2

0,06

Апельсин

0,1

0,03

Огірок

0,01

0,03

Цибуля

0,2

0,04

Яблуко

0,2

0,04

 

 

Фізична характеристика

 

 • Вміст кислот,лугів та солей.
 • Розмір фруктів та овочів.
 • Спілість.
 • Сорт продукту.
 • Домішки.
 • Точність приладів.
 • Температура.

 

 

ПАМ´ЯТКА   ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

І. Під час користування побутовими приладами:

 • не можна допускати холостої роботи приладів;
 •  дотримуватися встановленого для даного приладу режиму роботи;
 • не допускати частого вимикання і вмикання нагрівальних приладів;
 • холодильник повинен працювати при такому положенні регулятора температури, яке б виключало одержання в робочій камері більш низької температури, ніж це потрібно для зберігання продуктів;
 • не розміщати холодильники біля батарей опалення та інших нагрівальних приладів;
 • враховувати вказівки по догляду за тканинами при експлуатації електричних прасок з регулюванням температури.

 

ІІ.  Раціональне користування електричним освітленням:

 • правильно вибирайте потужність електричних ламп;
 • не допускайте перевищення їх потужності;
 • регулярно очищайте від пилу освітлювальну арматуру і колби ламп;
 • не забувайте мити віконне скло, забруднене пилом;
 • встановлюйте робочі місця ближче до природного світла;
 • працюйте за столом при місцевому освітленні (настільна  лампа)

 

Результати економії залежать від того, наскільки населення дотримуватиметься правил економного користування електрифікованими побутовими приладами, машинами та освітленням.

 

 

 

 

 

Підсумки

 

 • Електрика в 5-50 разів дешевша отримуваної від традиційних батарей.
 • Екологічна безпечність.
 • Легкість виробництва.
 • Картоплю вирощують в 130 країнах в широкому діапазоні кліматичних умов.

Такі альтернативні джерела вже є запатентовані, проте як і всі інші речі так і батареї потрібно удосконалювати та підлаштовувати під потреби.

Можливо у найближчому майбутньому ми будемо замість звичних нам батарейок використовувати «фруктово-овочевий гальванічний елемент».

 

ВИСНОВОК

 

Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної діяльності.

Ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді. Розглядається як вияв власного «Я» у професії, як самореалізація особистості педагога в педагогічній діяльності, тому визначається як вища, творча його активність, що передбачає доцільне використання методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній ситуації навчання та виховання. Така доцільність є результатом засвоєння системи знань і уявлень про закони навчання, технології розвитку дитини, а також індивідуальні особливості педагога, його спрямованість, здібності та психофізичні дані.

У формуванні професійної майстерності необхідний тісний зв'язок теорії, методики і педагогічної техніки.

В справі оволодіння педагогічною майстерностю важливі наступні положення:

- не можна вдосконалити свою педагогічну майстерність, не займаючись постійно вивченням методики;

- не можна вдосконалити свою майстерність, не використовуючи досвід своїх колег;

- вивчення своєї методики і методики колег можливо лише при практичній діяльності;

- по-справжньому можна вивчити методику свого колеги, лише допомагаючи йому;

- вдосконалення і самовдосконалення педагога не має меж.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Позакласні заходи
Додано
2 травня 2018
Переглядів
523
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку