20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Заняття "Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет."

Про матеріал
Розробка заняття з української мови (за професійним спрямування) для студентів педагогічних коледжів, які здобувають спеціальність "Вихователь ЗДО"
Перегляд файлу

Навчальна дисципліна: «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Розділ ІІ: Етика ділового спілкування.

 

Тема заняття. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет.

 

Мета заняття:поглибити знання студентів про аспекти культури спілкування та етикету як важливого складника професійної діяльності майбутнього вихователя; сформувати професійні компетентності спілкування; вчити застосовувати когнітивну інформацію у контексті та здатність ініціювати зміни у власній поведінці, прогнозувати та моделювати етикетні ситуації шляхом ділового спілкування суб’єктів, критично оцінювати та самостійно обґрунтовувати інформацію, застосовуючи її в практичній діяльності; виховувати ввічливість, повагу, толерантність, чемність майбутніх вихователів у професійній діяльності.

 

Методична мета: використання інноваційних технологій під час пояснення нового матеріалу

 

Дидактичні засоби: презентація, відео, схеми.

 

Ключові слова лекції: спілкування, культура мовлення, етикет; діловий, мовленнєвий, спілкувальний етикет; стандартні спілкувальні ситуації; парадигми мовних формул; суржик; комплімент; вербальні та невербальні засоби спілкування; телефонна розмова; мережевий етикет (нетикет).

 

Вид заняття: лекція-візуалізація

 

Міждисциплінарні зв’язки:  культурологія, історія, психологія, інформатика, основи педагогічної майстерності, педагогіка.

 

Література:

Основна:

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: «Каравела», 2005.- 352с.
 2. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – 3- вид., випр. і допов. – К.: Алерта, 2012.
 3. Антонюк Т.М. . Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації/ Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. – Чернівці: «Місто», 2012. – 272с.
 4.  Глущик, С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / С.В. Глущик; О.В. Дияк, С.В. Шевчук. - 4-е вид., перероб. і доп. - К : А.С.К., 2005. - 400 с.

Додаткова:

 1. Бендас Н. Культура мобільного спілкування/ Н.Бендас// Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. - №7-8. - с.23-28.
 2. Мережевий інтернет //Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. - №7. – с.40-4.
 3. Мовленнєвий етикет студентів - культурне обличчя нації / Наталія Стецюра // Освіта. Технікуми, коледжі : навчально-методичний журнал. - 2013. - №1. - С. 45-48.
 4. Попова Л. Формування професійної компетентності студентів - майбутніх філологів під час вивчення дистанційного курсу «Мовленнєвий етикет ділового спілкування» / Людмила Попова // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 11. - С. 3-6.
 5. Гурлєва, Тетяна. Психологічні особливості онлайн - спілкування / Тетяна Гурлєва // Практичний психолог: школа : щомісячний спеціалізований журнал. - 2015. - № 1. - С. 10-14.
 6. Сусліна Л. Як і чому виник етикет / Л. Сусліна//Шкільний світ. – 2009. - №3. -  с.4-6.
 7. Бобир О.В.Історія виникнення етикету / О.В. Бобир // Початкова школа. – 2004. - №1. – с.9-10.
 8. Борисова О. Особливості формування комунікативної культури / О. Борисова // Українська мова та література. – 2014.- №24. – с.44-47.

Інтернет ресурси:

 1. http://www.guoz.te.ua
 2.   http://www.ukr-portal.com
 3. https://kyivstar.ua/uk/about/important_data/ethics.
 4. https://www.google.com.ua/search
 5. https://www.youtube.com/watch?v=B9tXngTv8ds
 6. https://www.youtube.com/watch?v=VUr9tnPuXFM


Хід заняття

І. Організаційний етап

Виявлення готовності аудиторії до роботи на лекції

Створення психоемоційного настрою

ІІ. Підготовка студентів до вивчення нового матеріалу

1.Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів

Перегляд відео https://www.youtube.com/watch?v=VUr9tnPuXFM

 • Зверніть увагу на мовлення викладача.
 • Чи можете ви сказати зараз, що володієте зразковим мовленням? На жаль, ні.
 • Чи вміємо ми спілкуватися? Чи ставимо собі за мету досягти успіху в певній справі за допомогою доречно сказаного, вміло використаного ввічливого вислову? Чи завжди усвідомлюємо силу свого слова?
 • Чи остерігаємося ми завдати необережним словом душевної рани співрозмовникові? Спостереження засвідчують: не всі й не завжди.
 • Уже давно стали хрестоматійними приклади невмілого, незграбного, часто брутального спілкування між продавцями і покупцями в магазинах, між пасажирами в транспорті, в чергах та на жаль у відносинах між батьками вихованців та вихователями.

Фотоетюд

 • Зверніть увагу на елементи фотоетюду. Які емоції, враження у вас викликають ці світлини?
 • Що спільного на цих фото?
 • Що вас обурює?
 • Про що, на вашу думку, буде йти мова на занятті? (Правила поведінки, етикет)
 • Чи актуальна ця тема в наш час? Чому?
 • Чи потрібно вам, майбутнім вихователям, дотримуватися певних норм і правил поведінки?
 • Як ви це будете застосовувати в практичній діяльності?

 

H:\В у\Pravila_povedeniya_v_obshestvennih_mestah_23_foto_etiket_dlya_detej_i_vzroslih-_kultura_i_normi_etiki_na_u.jpg

H:\В у\этикет-транспорт.jpg

H:\В у\35223562_658811154457905_1129377730840756224_n.jpg

H:\В у\maxresdefault.jpg

Результат пошуку зображень за запитом "вихователь провести батьківські збори в дитячому садку"

H:\В у\79_tn.jpg

 

 

2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду студентів

Інтерв’ю за три кроки

Запитання для активізації знань студентів

 • Що ви знаєте з цієї теми?
 • Який досвід ви маєте з цієї теми?
 • Як ви думаєте, яким буде зміст лекції, судячи з її назви?
 • Які у вас запитання щодо цієї теми?

3. Повідомлення теми, мети, завдань заняття

Тема заняття. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет.

Мета заняття: поглибити знання про аспекти культури спілкування та етикету як важливого складника професійної діяльності майбутнього вихователя; прогнозувати та моделювати етикетні ситуації шляхом ділового спілкування суб’єктів.

Завдання нашого заняття – формувати вміння вільно виражати свої думки українською мовою у різних сферах суспільного життя, грамотно і доречно висловлюватися в колі друзів, у колективі, виступати перед аудиторією, брати участь у дискусіях, відстоювати свої думки, дотримуватися при цьому культури поведінки і мовленнєвого спілкування

План заняття:

1.Історія виникнення етикету

2.Поняття етикету

3.Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет. Особливості формування комунікативної культури.

4.Культура мобільного спілкування.

5.Мережевий етикет.

Для того, щоб навчитися добре, змістовно говорити, необхідно постійно збагачувати свої знання й досвід, інакше кажучи, всебічно розвивати свою особистість. Успіхів у праці та стосунках з людьми ви досягнете тоді, коли постійно працюватимете над собою. Людина, яка вміє правильно говорити, легко встановлює стосунки зі своїми близькими, з іншими людьми, друзями.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Словникова робота

Український народ завжди високо цінував ввічливе поводження з людьми.

 •                   Як називається ця якість? Які слова-синоніми можна дібрати, щоб охарактеризувати людину, яка послуговується ввічливими словами у мовленні? (ввічливий, чемний, вихований, обхідливий, шанобливий, люб’язний, привітний, уважний, тактовний, коректний, делікатний, галантний)
 •                   Підставою для характеристик конкретних людей наведеними словами є передусім їхнє мовлення, спілкувальна поведінка.

Слово викладача (супроводжується навчальною презентацією)

Нині етикет – це просто правила поведінки людей. Норми поведінки у спілкуванні можна назвати комунікативним етикетом.

 • Що ж таке етикет?

 С. Гончаренко в «Українському педагогічному словнику» подає таке визначення етикету: «Етикет (з франц.etiquette) у широкому розумінні – зведення норм поведінки, дотримання правил чемності, що склалися у суспільстві».

 У «Тлумачному словнику української мови» А. Івченка знаходимо таке визначення етикету: «Етикет – загальноприйняті норми поведінки і правила ввічливості в певному товаристві».

Етикет — це не тільки специфічна комунікативна система й форма поведінки, а й своєрідна система знаків.

Кожний акт спілкування передбачає наявність не менше двох партнерів, які мають комунікативний статус. Комунікативні ролі зумовлені статево-віковими та соціальними ролями, а також залежать від комунікативної ситуації. Так, наприклад,  по-різному спілкуються у школі та на стадіоні.

Спілкуванню передує стадія орієнтації: партнери визначають свою тактику поведінки. Основними параметрами є стать, вік і суспільне становище. Етикет, насамперед, і забезпечує спілкування партнерів.

 Більш вільні форми поведінки існують серед родичів, друзів, сусідів. Чіткіше дотримуються правил етикету під час свят і ритуалів, аніж у побуті.

Отже, етикет - це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

 • Щоб навчитись етикету, недостатньо оволодіти сукупністю правил поведінки. Необхідно мати уявлення про історію етикету, про специфіку поведінки різних народів світу.

Повідомлення підготовленого студента про історію виникнення етикету

 • Етикет має ситуативний характер. Вибір людиною слова чи жесту обумовлений специфічною ситуацією. Етикетні ситуації у свою чергу пов'язані з повсякден­ними подіями або святами. До етикетної атрибутики належать одяг, головний убір, прикраси, подарунки, квіти тощо.

Створення фотороботу сучасного вихователя

 • Якими діловими якостями повинен володіти вихователь?

 • Що ж таке імідж?
 • Яким повинен бути імідж сучасного вихователя?

Імідж вихователя - емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу педагога в свідомості вихованців, колег, соціального оточення, в масовій свідомості. Вихователі виділили основні складові іміджу:

 • зовнішній вигляд,
 • використання вербальних і невербальних засобів спілкування,
 • внутрішня відповідність образу професії - внутрішнє «Я».

Вихователь своїм зовнішнім виглядом викликає прихильність до себе дітей і дорослих. Слід завжди пам'ятати, що діти вчаться у дорослих і, перш за все у улюбленого вихователя, правильно одягатися. 

 • Як повинен одягатися вихователь?

Уникаючи недовірливого ставлення колег до своїх професійних якостей, молодим вихователям,  рекомендовано не приходити на роботу в ультрамодному одязі. Розумно поєднуючи тенденції моди зі своїм зовнішнім виглядом, слід дотримуватися такого правила: бути одягненим занадто модно - ознака поганого смаку, відставати ж від моди неприпустимо, тобто треба одягатися по моді, але ближче до класичного стилю. Справжній вихователь не стане підкреслювати одягом свою зовнішність, він буде демонструвати свій розум, професійні навички та здібності.

Перегляд відео-створення фотороботу вихователя

Слово викладача

Нині узвичаєно виокремлювати за сферою використання діловий етикет - норми поведінки і спілкування різних соціальних груп. Основну частину етикету загалом становить мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

Мовленнєвий етикет. Особливості формування комунікативної культури.

Основою людських взаємин є спілкування. Спілкування - це діяльність людини, під час якої відбувається цілеспрямований процес інформаційного обміну. Отже, під час спілкування найперше враховуються особливості мовного етикету.

Спілкування, на думку вчених, є однією з нагальних потреб людини, яка живе в суспільстві. Більшість психологів називають таку потребу комунікативною і вважають, що вона проявляється через прагнення людини до розуміння її іншими.

Функції ділового спілкування:

 • Як ви вважаєте, що означає кожна з функцій?

Інформативно - комунікативна. З нею пов'язані усі процеси, які охоплюють сутність таких складників спілкування, як передача - прийом інформації, відповідна реакція.

Регулятивно - комунікативна. Відбувається процес коригування поведінки, коли людина може вплинути на мотиви, мету, програму прийняття рішень.

Афективно - комунікативна. Відбувається взаєморегуляція та взаємокорекція поведінки, здійснюється своєрідний контроль над усією сферою діяльності партнера.

Будь-яка інформація повинна бути відповідним образом закодована, тобто вона можлива лише за допомогою використання знакових систем.

Найпростіший розподіл засобів комунікації: які використовують різні знакові системи: вербальні і невербальні  засоби.

 • Пригадайте з психології, які ви знаєте невербальні засоби спілкування? (міміка та жести)
 • Чи знадобляться вам ці знання у подальшій роботі з дітьми та їх батьками? Як саме?

Завдання на встановлення відповідностей з теми «Жести і міміка»

 

 

 • Зверніть увагу на екран. З’ясуйте, які невербальні засоби спілкування зображено на світлинах та встановіть відповідність між ними.

Учні у понад 16 000 шкіл по всій Україні вивчатимуть жестову мову за «Зірковою абеткою»! На презентації виставки «Коли тиша заговорила» та фотопроекту «Зіркова абетка» у Мистецькому Арсеналі, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та засновник ГО «Відчуй» Андрій Пишний підписали меморандум про співробітництво у розбудові інклюзивного суспільства та популяризації вивчення жестової мови. У зірковому проекті, мета якого популяризація вивчення жестової мови в нашій країні, взяли участь 33 відомих українців. Абетка жестової мови створена для людей з ідеальним слухом. Вона створена, щоб навчити їх бути чуйними. Вона має з’явитися у кожній школі, щоб стати для наших дітей уроком інклюзії на шляху до толерантного суспільства. В той же час наш проект має на меті зробити так, щоб люди з вадами слуху стали сміливішими, щоб вони перестали соромитися своєї хвороби. Адже, дуже важливо, щоб звичайні діти і діти, які мають додаткові потреби, могли б краще розуміти один одного. Завдяки ГО «Відчуй», всім зіркам, які брали участь у роботі над «Зірковою Абеткою», цей плакат буде в кожному навчальному закладі України.

Відеосюжет  «Тиша заговорила»

Слово викладача

Техніка спілкування. Спілкування у своєму вербальному та невербальному виявах - явище загальнолюдське. Водночас йому завжди притаманні етнічні особливості, національна своєрідність.

Модель вербального комунікативного процесу включає наступні елементи: ХТО - КОМУ - ЩО - ПРО ЩО - ДЛЯ ЧОГО - ДЕ - КОЛИ. ХТО і КОМУ - це учасники комунікативного акту. ХТО? (передає повідомлення) - той, хто говорить (пише), комунікатор. КОМУ? (спрямоване повідомлення) – адресат, реципієнт. ЩО? (передається) - це те, що сказано (написано), тобто повідомлення (текст). ПРО ЩО - це змістова сторона тексту. ЧОМУ- це причина мовлення, його каузальна обумовленість, мотивація ДЛЯ ЧОГО -- це цільова обумовленість мовлення.

Доцільно розрізняти три близькі, але не однакові за обсягом і змістом поняття: мовний етикет, мовленнєвий етикет та етикет спілкування.

 • Спробуйте розрізнити.

Мовний етикет - це сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в мікросистемі національно специфічних стійких формул і виразів у ситуаціях установлення контакту зі співбесідником, підтримки спілкування в доброзичливій тональності.

Це функціональна підсистема мови зі своїм набором знаків (стереотипних фраз) і граматикою (правилами поєднання знаків).

Усі ці одиниці є вітальними, але відрізняються часом використання (порівняймо «Добрий ранок!» і «Добрий вечір!»), віковими уподобаннями мовців («Привіт!» і «Моє шанування!»), релігійно-конфесійними  орієнтаціями мовців («Добрий день!» і «Слава Ісусу Христу!») тощо.

 Мовний етикет впливає на мовця, спрямовує його комунікативну діяльність, формує мовну особистість загалом. Саме тут найбільш наочно можна спостерігати вплив мови на людину, на її поведінку.

 Мовленнєвий етикет – це застосування мовного етикету в конкретних актах спілкування. Якщо мовний етикет  - це набір засобів вираження, то мовленнєвий етикет – це вибір цих засобів, засіб реалізації.

 Узагалі поняття мовленнєвий етикет ширше за поняття мовний етикет, тому що мовлення може бути етикетним (або не етикетним) і тоді, коли воно стосується ситуацій, які не потребують уживання формул мовного етикету.

Реалізація мовного етикету в мовленні, комунікативна поведінка загалом завжди містять інформацію про мовця з його знаннями, уміннями, уподобаннями, орієнтаціями тощо.

За умовами та змістом ситуацій спілкування в системі українського мовленнєвого етикету розрізняють 15 видів стійких мовних висловів.

Робота з підручником

Ознайомтеся з видами стійких мовних висловів (с.28)

Формули мовного етикету – це одиниці повсякденного використання, що належать до центру мовної системи.

Мовний етикет як соціально-лінгвістичне явище виконує такі функції:

 • Як розумієте?

• контактопідтримувальну - встановлення, збереження чи закріплення стосунків адресата й адресанта;

• ввічливості (конотативну) - прояв чемного поводження членів колективу один з одним;

• регулювальну (регулятивну) - регулює взаємини між людьми у різних спілкувальних ситуаціях;

• впливу (імперативну, волюнтативну) - передбачає реакцію співбесідника - вербальну, невербальну чи діяльнісну;

• звертальну (апелятивну) - привернення уваги, здійснення впливу на співбесідника;

• емоційно-експресивну (емотивну), яка є факультативною.

Усі названі функції мовного етикету ґрунтуються на комунікативній функції мови.

Сукупність мовних і немовних засобів спілкування, якими послуговуються у різних комунікативних ситуаціях, становить спілкувальний етикет. Спілкувальний етикет - це гіперпарадигма, яку мовці відтворюють за правилами, узвичаєними в певній мовній спільноті.

Робота з таблицею

 • Доповніть таблицю звертаннями до вихованців, послуговуючись стандартними мовними висловами (усно).
 • Від чого залежать стандартні форми етикету?

Мовні вислови

Приклади

Форма звертання до вихованця

Звертання.

Вибачте будь ласка, дозвольте вас потурбувати…

Пробачте, чи не могли б ви сказати…

Друже…

Хлопче, дівчино…

Оленко…

Андрійко…Діти…

Вітання.

Добрий день! Добридень! Добрий вечір! Здрастуйте! Здоров був! Здоровенькі були! Доброго здоров’я!

Добрий ранок! Добридень!

Знайомство.

Я хочу представити тобі (Вам)…, Дозволь (-те) представити (познайомити, рекомендувати)…, знайомтесь…

Чому б нам не познайомитися?

Я хочу з Вами познайомитися…

Дозвольте відрекомендуватися…

Прохання.

будь ласка, будьте ласкаві, будьте люб’язні, прошу Вас…, чи не змогли б Ви.., чи можу я прохати Вас…, маю до Вас прохання…, чи можу звернутися до вас із проханням…, дозвольте Вас попросити…, якщо Ваша ласка…, можливо, ви мені допоможете…

будь ласка, будьте ласкаві, чи можу звернутися до вас із проханням…, дозвольте Вас попросити…

Вибачення.

вибачте, пробачте, даруйте, прошу вибачення, я дуже жалкую, мені дуже шкода

даруйте, прошу вибачення

Згода.

згоден, я не заперечую, домовилися, Ви маєте рацію, це справді так, авжеж, звичайно, певна річ, так, напевно, обов’язково, безперечно, безсумнівно, ми в цьому впевнені, будь ласка, гаразд, з приємністю (із задоволенням)…

я не заперечую, звичайно, певна річ, так, напевно, обов’язково, безперечно

Незгода.

ні; ні, це не так; нас це не влаштовує; я не згодний (згоден); це не точно; не можна; не можу; ні, не бажаю; Ви не маєте рації; Ви помиляєтесь; шкодую, але я мушу відмовитись; нізащо; це марнування часу; дякую, я не можу; про це не може бути й мови…

я не згодний (згоден); це не точно; не можна; не можу; ні, не бажаю; Ви не маєте рації; Ви помиляєтесь

Втішання.

я Вас розумію; я відчуваю Вашу схвильованість (Ваш біль, Вашу стривоженість, Ваше хвилювання); це болить і мені; це не може нікого залишити байдужим.

я Вас розумію; я відчуваю Вашу схвильованість

Комплімент.

у Вас такий чудовий вигляд, ти маєш тонке відчуття гумору, Ви чудовий фахівець

розумнички, Ви гарно виглядаєте…

Зауваження.

Я змушений зробити тобі зауваження. Тобі так робити не можна. Це було недобре. Твій вчинок виходить за межі етичних норм. Ви не зовсім добре вчинили.

Я змушений зробити тобі зауваження. Тобі так робити не можна. Це було недобре.

Висловлення власного погляду.

На моє переконання… Я хочу підкреслити, що… Я вважаю так… Така моя думка…

На мою думку… Мені здається, що…

Висловлення сумніву

Невже? Ви справді так вважаєте? Вельми сумніваюся. Хіба? Мені б хотілося вірити, однак… Цю інформацію Ви отримали з надійного джерела..

Невже? Ви справді так вважаєте?

Побажання.

Будь (-те) щасливий (-а, -і)! Щасливої дороги! Успіхів тобі (Вам)! Хай щастить! Зичу радості! З роси і води!

Хай збудуться всі Ваші мрії! Зичу здоров’я щастя! Рости великим на радість батькам!

Вдячність.

Спасибі! Дякую! Прийміть мою (мої) найсердечнішу подяку! Не знаю, як і дякувати Вам (тобі)!

Дякую! Дуже вдячна за турботу! Щиро дякую!

Прощання.

Прощайте! Прощавайте! До зустрічі! До побачення! Щасливо!

До зустрічі! До побачення! Щасливо!

 • Отже, вихователі мають  зрозуміти справжні причини поведінки дитини, пояснювати дії й наслідки, навчати проявляти емоції безпечно, надавати альтернативи, показувати варіанти рішення проблем та підтримувати.

Кейс-стаді

Студенти одержують описи певних ситуацій спілкування із зазначенням учасників; Завдання: «Хто з двох учасників спілкування має привітатися першим?Або відредагуйте подану ситуацію».

 • Завідуюча ЗДО — літня прибиральниця/вихователька (першим повинен вітатися той, хто першим побачив свого товариша по службі, зрозуміло, якщо обидва вони знаходяться на рівнозначних по своєму положенню посадах; якщо відбувається зустріч керівника, тобто завідуючої і підлеглого, останній неважливо, чоловік це чи жінка, першим вітає свого керівника).
 • Завідуюча ЗДО, яка зайшла у групу  — вихователь, який проводить заняття (у випадках, коли керівник, тобто завідуюча входить у приміщення з підлеглими, він/вона зобов'язаний (-а) привітатися з усіма першим(-ою).
 • Пробігаючи, Ви буркнули собі під ніс привітання. Як потрібно привітатися? (пройти повз людину, привітно на неї глянути, посміхнувшись, виразити свою доброзичливість і привітатися).
 • Двоє колег, ідуть коридором і спілкуються між собою. На зустріч біжить хтось з вихованців, пробігаючи він вітається з Вашою колегою. Правильно він привітався?

(ні, він має зупинитися і привітатися)

 • Уявіть відбувається перше знайомство з новим працівником. Хто має привітатися першим? (завжди подає руку той, кому представляють цих людей або відповідно першим вітається; при цьому всі, що беруть участь у вітанні, представляються по імені, по батькові і вказують посади).

Слово викладача

Український мовленнєвий етикет – це національний кодекс словесної добропристойності, правила ввічливості, явище прогресивне й суто національне, бо належить рідній (материнській) мові та відображає національний характер українця, його ментальність – склад розуму, самобутній спосіб мислення і світосприйняття. Це категорія здебільшого стала. Однак прогрес суспільства вносить у нього, відповідно до конкретних практичних потреб, певні корективи, спрямовані на подальше вдосконалення й розвиток.

Перегляд відео «Добрий день чи доброго дня – експрес-урок української мови» https://www.youtube.com/watch?v=B9tXngTv8ds

 Проблема успішної комунікації розв’язується значною мірою за допомогою компліменту. Комплімент є невід’ємним складником комунікації і використовується в різних мовленнєвих ситуаціях: під час зустрічі, прощання, привітання тощо. Комплімент – «вербальний подарунок» адресату, що складається з позитивної оцінки зовнішнього вигляду, досягнень, успіхів адресата.

Комплімент (фр. compliment) — це особлива форма похвали, вираз схвалення, поваги, визнання або захоплення; люб'язності, приємні слова, утішний відгук, відфільтровані лестощі. Об’єктом компліменту можуть бути різноманітні наявні або віртуальні ознаки, властивості, характеристики, наприклад, краса, доброта, милосердя, порядність, цілеспрямованість, готовність прийти на допомогу.

 • Пробуйте сказати один одному комплімент.

Культура мобільного спілкування

Сьогодні в Україні налічується вже більш ніж 51 млн. абонентів різних мобільних операторів: «Київстар», Vodafone, life:), МТС, Jeans, Beeline та інші. Мобільні телефони стали основним засобом комунікації і невід’ємною складовою нашого життя. В українському суспільстві з’явилось таке поняття як «мобільна культура».  Ми вже не можемо уявити наше життя без мобільного телефону. Адже за допомогою телефону ми спілкуємося не тільки з рідними, але й з колегами по роботі, батьками наших вихованців.

 • Модною тенденцією сьогодні є використання мобільних додатків Viber,  messenger. Але ці додатки теж мають свої «+» і «-«. А які? Давайте переглянемо відео-дослідження і визначимо (позбавляють нас «живого» спілкування, неграмотність).

Перегляд відео фрагмента  «Спілкування студентів у Viber»

 • А як би Ви себе поводили, коли б Вам зателефонував хтось із батьків Вашого вихованця і з обуренням висловив своє невдоволення певною ситуацією?
 • Як себе поводити в таких провокаційних ситуаціях?

Перегляд інтерв’ю з мобільним оператором

Робота з підручником

Отже, давайте занотуємо визначення «телефонна розмова», етапи телефонної розмови.

C:\Users\Julia\Downloads\IMG_20180921_230708.jpg

Відео про мережевий етикет

Мережевий етикет

За час існування Інтернету сформувався цілий кодекс поведінки в мережі. Його називають спеціальним терміном «нетикет», що утворений поєднанням слів «net» (англ. – мережа) і етикет. Нетикет (англ.  network etiquette – мережевий етикет) – це правила поведінки, спілкування в мережі, традиції та культура інтернет-спільноти, яких дотримується більшість користувачів.

Очевидним порушенням етикету вважають образи і «перехід на особистості», навмисний відхід від теми розмови – оффтопік (англ..off topic – поза темою), рекламу і саморекламу в непризначених для цього місцях, а також наклепи, дезінформування, плагіат.

Підліткова і молодіжна субкультури мають певні особливості онлайн- та смс-листування, що має сленгову та стильову специфіки на кшталт скорочень, жаргонізмів, позначок заперечення/згоди тощо. Аби зрозуміти «молодіжну мову» та тлумачити текстові повідомлення підлітків, слід звернути увагу як підліток вітається та прощається тощо.  Підлітки вдаються до різноманітних графічних зображень, смайлів, ставлять у текстових повідомленнях підсилювальні знаки пунктуації та кшталт трьох крапок. Поширеною також є практика використання скорочених сленгових слів.

Приклади:

Здр- добрий день, привіт;

Пок – бувай, до зустрічі;

Ты чё – що з тобою, про що ти;

Эт клас – це дуже добре;

Ок – добре, домовилися, згода;

Плз – будь ласка (прохання);

Сенкс – дякую;

Імхо – на мою думку, я вважаю.

ІV. Узагальнення і систематизація вивченого

Виявлення ступеню засвоєння нового навчального матеріалу

 • Отже, етикет - дуже велика і важлива частина загальнолюдської культури, моралі, виробленої протягом багатьох століть життя всіма народами відповідно до їхніх уявлень про добро, справедливість, людяність, культуру, красу, благоустрій. Але крім правил культурної поведінки існує ще й професіональний етикет. У житті завжди були і залишаються відносини, які забезпечують найвищу ефективність у виконанні професійних функцій.  Якщо ви хочете встановити міцні ділові відносини з колегами, то знання ділового етикету є обов’язковим.

Вихідне тестування

1. Ви йдете вулицею, назустріч Вам – майбутня колега, з якою з певних причин Вам не хочеться вітатися. Якщо вона привітається, Ви демонстративно відвернетеся і підете у протилежний бік?

а) так;   б) ні.

2. Назустріч йде Ваша колега, яка на Вашу думку, не хоче, щоб Ви її впізнали. Ви все ж таки привітаєтеся ?

а) так;  б) ні.

3. Ви йдете з подругою. Назустріч Вам – незнайомець. Він вітається з Вашою подругою, спиняється і розпочинає розмову. Ви пройдете повз неї, зробивши відсутній вигляд?

а) так;   б) ні.

4. Ви зайшли в переповнений тролейбус, побачили батьків Ваших вихованців. Чи вітатиметеся?

а) так;  б) ні.

5. Ви зустрічаєте гурт незнайомців, а серед них – Ваша колега. Чи можна привітатися «Здрастуй, Ольго!»

а) так;  б) ні.

6. Ви заходите у крамницю, у якій буваєте щодня. Чи потрібно вітатися?

а) так;  б) ні.

7. Уявіть ситуацію: ви йшли вулицею, і раптом хтось вас покликав: «Гей, ти!». Чи відповідає це нормам поведінки?

а) так;   б) ні.

8. Першим вітається той, хто заходить до оселі, в приміщення, незалежно від віку, статі, посади?

а) так;  б) ні.

9. Якщо Вам потрібно терміново звернутися до викладача, який в цей час з кимось розмовляє. Ви вибачитеся і звернетеся до нього?

а) так;  б) ні.

10. Форма привітання залежить від особи, Вашої культури?

а) так;  б) ні.

11. Ви зайшли до кафе. Там зібралося товариство ваших знайомих і друзів. Ви голосно привітаєтеся до всіх?

а) так;   б) ні.

12. Вас запросили в гості, де є люди різного віку і статі: дідусь, мати Вашого друга, його старша і молодша сестри, брат і незнайомі вам досі родичі. Ви привітаєтеся, представитеся і намагатиметеся підтримати розмову?

а) так;  б) ні.

V. Закріплення знань

Інтерв’ю за три кроки

 • Чого ви сьогодні навчилися?
 • Про що ви б хотіли дізнатися більше?
 • Які нові запитання виникли щодо цієї теми?
 • Що сьогодні для вас було складним або незрозумілим?
 • Як ви будете використовувати вивчене?
 • Що вас найбільше зацікавило?
 • Чи знайшли відповіді на питання початку заняття?

VІ. Підсумки заняття

Гра «Скарбничка ідей з теми «Етикет» для майбутнього вихователя»

Результат пошуку зображень за запитом "банка з побажаннями"

 1. Прекрасне життя починається з прекрасних думок ...
 2. В культуру мови входить і мовчання.
 3. Про що ви думаєте - те і відчуваєте.

Що відчуваєте - те і випромінюєте.

Що випромінюєте - те і отримуєте. Аму Мом

 1. Хочеш продовження - не розповідай нікому про початок.— Східна мудрість
 2. Три золоті правила: 

— Думай, що говориш. 

— Не говори те, що не думаєш.

— Не все, що думаєш, говори.

 1. Стався до всіх з добром і повагою, навіть до тих, хто з тобою грубий. Не тому, що вони гідні люди, а тому, що ти - гідна людина.
 2. Якби у мене була можливість сказати щось найважливіше кожній людині на планеті, я б сказала: «цінуйте те, що маєте».
 3. Ніколи не знаєш, який поцілунок стане останнім, який докір більше не буде висловлений, яка розмова більше ніколи не повториться, з ким більше ніколи не посперечаєшся і куди більше ніколи не повернешся. Ніколи не знаєш, чим закінчиться чергова історія у твоєму житті, але поки вона триває, цінуй кожен момент, кожну секунду, кожну мить.
 4. Не кажи тільки - так не буває. Бо буває ще й не так.— Дара Корній
 5. Все буде добре. І навіть вчорашні помилки завтра підуть нам на користь.

― Боб Марлі

 1. Інколи так буває. Ні слів,ні емоцій. Одні думки.
 2. Сонечко на небі - це добре, але сонце в душі - важливіше. Бережіть своє сонце.
 3. Навчись слухати…Щастя, деколи, стукає дуже тихенько.
 4. Говори ввічливо. Думай як подобається.

― Англійське прислів'я

 1. Все в наших руках, тому їх не можна опускати.

― Коко Шанель

 1. Ми рідко думаємо про те, що маємо, проте завжди думаємо про те, чого нам бракує.
 2. Словом дійсно можна поранити, але воно може бути і великою допомогою.
 3. Шкода, що зараз немає можливості поговорити з деякими людьми так, як раніше. Просто в одну мить, щось змінилося і все закінчилося.
 4. Ти ніколи не думаєш, що останній раз - це останній раз. Ти думаєш, що буде ще шанс. Ти думаєш, що у тебе є вічність, але це не так.
 5. Виховуй у собі Людину – ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя.
 6. Іноді достатньо одного теплого слова, щоб весь день ходити з посмішкою на обличчі.

 

VІІ. Домашнє завдання

Завдання 1. Вивчити конспект лекції.

Завдання 2. Заповнити таблицю звернень до вихованців.

Завдання 3. Створити комунікативний портрет вихователя.

 

docx
Додано
9 вересня
Переглядів
13
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку