Зародження дисидентського руху

Про матеріал
Робота була розроблена вчителем історії Гливчак Н.І. за підручни ком таких авторів: В.Власов, Кульчицький С.П, для засвоєння матеріалу: Україна в умовах десталінізації 1953-1964
Перегляд файлу

  “ Історія України  11 клас

Тема: Зародження дисидентського руху

Мета: після цього уроку учні мають:

знати: зміст понять: атеїзм,”шістдесятники”,зросійщення.

розуміти: природу зародження і форми проявів дисидентського руху,сутність політики СРСР, .

спрямованої на зросійщення України.

уміти: встановлювати послідовність подій, повʼязаних з формуванням феномену “шістдесятництва”й розгортанням дисидентського руху; синхронізувати події історії України та всесвітньої історії, визначати причини та наслідки посилення зросійщення українського суспільства, охарактеризувати історичні постаті: Алли Горської, Івана Драча, Левка Лукʼяненка,  Івана Світличного,Василя Стуса, Леся Танюка.

 

                             Хід уроку

1. Організаційний момент уроку

    Повідомлення теми і мети уроку;

     Повторення:

  1.Дайте відповідь на запитання:

     Яку категорію засуджених не було реабілітовано та амністовано як               “жертв політичних репресій” сталінського режиму?

А Партійних і державних діячів та членів їхніх сімей

Б Представників інтелігенції, звинуваченої в “буржуазному націоналізмі”

В Вояків Української повстанської армії

Г Діячів Організації українських націоналістів

 

2.   Завершіть речення

      Буржуазною псевдонаукою 1948р.оголошено….

 А Історію

 Б Генетику

 В Фізику

 Г Хімію

 

3. Пізнайте історичного діяча за описом

    Митрополит Української греко-католицької церкви від  1944 р, ректор Львівської греко-католицької духовної семінарії, яку  1928 р. перетворив  на Богословську академію. (відповідь: Йосип Сліпий 1892-1984 р.)

 

2 Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Учитель називає основні течії опозиційного руху в Україні другої половини 50-80-х років

  - самостійницька, яку представляли,зокрема, національно-визвольний рух підпільних груп;

  - національно- культурницька, яку репрезентував рух “шістдесятників”;

  - правозахисна та рух за свободу совісті (релігійна опозиція)

Новим явищем у розвитку опозиційного руху стала поява групи, що наголошувала на використанні ненасильницьких , по можливості- легальних методів боротьби. Цю ідею розробили два юристи- Левко Лукʼяненко та Іван Кандиба,які утворили ядро організованої 1958 року на Львівщині Української робітничо- селянської спілки (УРСС)

    Програма

 1. Критика Голодомору 1932-1933 р.
 2. Засудження сталінських репресій 30-х років.
 3. Критика методів керівництва М. Хрущова.
 4. Виступали за вихід України з СРСР
 5. Незалежна Україна:лад - радянський, економіка- соціалістична

Після арешту в січні  1961 р. учасникам інкримінували не статтю 62 Карного кодексу УРСР(антирадянська агітація і пропаганда), на що сподівався Лукʼяненко. а статтю 56 (зрада Батьківщини). Коли він нагадав слідчому , що поставлена мета відповідає конституційним нормам,той відповів в афористичній формі: “Конституция существует для заграницы” На закритому судовому процесі члени організації були засуджені на великі строки від 10 до 15 років. Л.Лукʼяненку дали “розстрільну” статтю,яку пізніше замінили на 15- річне увʼязнення.

У цей період виникає  ще низка організацій : Обʼєднана партія визволення України, Український національний фронт(УНФ), створений З. Красівським та М. Дяком 1964 року,Український національний комітет (УНК).

Підсумком  діяльності дисидентів часів “відлиги”  була праця літературного критика  Івана Дзюби ”Інтернаціоналізм чи русифікація?”, яка стала своєрідним протестом проти проведених 1965 р. арештів українських дисидентів, звинувачених в антирадянській діяльності.

 

 3.  Робота з документами

Опрацювати тексти документів і відповісти на запитання.

Із книги І.Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”

    “ От і радіємо з денаціоналізації десятків народів, з успіхів русифікації,того, мовляв понад десять мільйонів неросіян в Союзі, за останнім переписом назвали “рідною” російську мову і зреклися своєї мови. І ставимо це в заслугу” великому и могучему русскому языку”, забуваючи, що  всі великі росіяни вбачали велич і красу своєї мови зовсім не в її нібито здатності витісняти й заміняти собою інші і славили її лише тоді й тільки, коли й оскільки йшлося про обстоювання її для себе, а не поширення її на інших.

…Щоб десятки націй СРСР “добровільно”відмовилися від своєї мови й національності, для цього потрібно дуже багато, непомірно багато неправди й несправедливості”

    Запитання

 1. Чи можна назвати  автора ворогом компартійної системи і дисидентом?
 2. Яку основну ідею несе автор?

 

Із книги Є.Сверстюка ”Блудні сини України”про “шістдесятників”

    “”Шістдесятники”- велике явище другої половини 20 ст, дивне своєю появою в певну пору відлиги і стоїчним протистоянням неосталінізму та живучою енергією в пору лібералізації.

     …Серед ознак “шістдесятників ” я б поставив на перше місце юний ідеалізм, який просвітлює,підносить і єднає.

       Другою ознакою, отже, я б назвав шукання правди і чесної позиції. В самому шуканні вже є неприйняття і опір. Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї індивідуальності. Насправді- за шукання істини- замість ідеї, опущеної зверху для оспівування.

        Як третю ознаку я б виділив неприйняття, опір, протистояння офіційній літературі і всьому апаратові будівничих казарм”

        

           Запитання

 1.  Назвіть три ознаки “шістдесятників”, визначених Є. Сверстюком.
 2. Чи погоджуєтесь з автором, який назвав “шістдесятників” “блудними синами України”?

 

4. Словникова робота (учні записують в зошит терміни)

      Опозиційний рух- це моральне.а згодом потім політичне протистояння тоталітарній системі в СРСР.

      Дисидент (з лат. “незгодний”)- спочатку так називали християн-вірян, що не підтримували панівного віросповідання в країнах, де державною релігією був католицизм або протестантизм. Пізніше термін почав означати інакодумця, людину, що не погоджується з панівною ідеологією.

 

Учитель.Поява дисидентів припадає на кінець 50-х- початок 60-х років 20 ст. Склад: творча інтелігенція (письменники, поети, художники, юристи), робітники тощо.

 1. Завдання: опрацювати текст підручника тему     ,записати причини появи “шістдесятників”
 2. Перевірка виконаного завдання.
 3. Робота з біографічною довідкою

За допомогою різних інформаційних джерел опрацюйте біографічні відомості про: Л. Лукʼяненка, І Драча, Л.Костенко, І Світличного,       В Стуса, Л.Танюка ,А. Горської.

Виступи учнів з короткими повідомленнями про діяльність “шістдесятників”.

5. Закріплення здобутих знань і вмінь

-         Сформулюйте власні судження щодо зародження дисидентського руху.

6. Домашнє завдання

          Опрацювати відповідний матеріал підручника.

     

 

docx
Додав(-ла)
Гливчак Надія
Додано
30 листопада 2023
Переглядів
186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку