Застосування технології критичного мислення на уроках німецької мови.

Про матеріал

Одним із основних напрямів розвитку сучасної освіти є технологізація навчального процесу. Використання різноманітних освітніх технологій допомагає вчителю підвищити мотивацію учнів, більш раціонально побудувати процес навчання й таким чином досягти більш високих та гарантованих результатів педагогічної діяльності

Перегляд файлу

Застосування технології критичного мислення на уроках німецької мови.

 

           Одним із основних напрямів розвитку сучасної освіти є технологізація навчального процесу. Використання різноманітних освітніх технологій допомагає вчителю підвищити мотивацію учнів, більш раціонально побудувати процес навчання й таким чином досягти більш високих та гарантованих результатів педагогічної діяльності. Така технологія, як розвиток критичного мислення, допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку мовленнєвих функцій, особистісних якостей дитини. Розвиток комунікативного навчання та саме критичного мислення, як одної із найважливіших його складових, використовується у вітчизняній педагогічній практиці вже більше десяти років. У часи стрімких змін у суспільстві, коли є об’єктивна необхідність пристосування до нових обставин, постійно розв’язувати нові проблеми це стає життєвою необхідністю.

          Технологія формування та розвитку критичного мислення – система діяльності, що базується на досліджені проблем та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації для особистісних потреб і цілей. Критичне мислення є досить складним процесом творчої переробки інформації, пов’язаною з її усвідомленням, переосмисленням та творчою генерацією ідей у результаті такої діяльності. Критичне мислення – це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення щодо розв’язання поставленої проблеми.

         Педагог повинен розуміти проблеми своїх учнів, особливості певного учнівського колективу, повинен зуміти зорієнтувати їх на критичне осмислення будь-якої проблеми, своєї ролі в її розв’язанні, власної здатності до індивідуальної чи групової роботи. При цьому необхідно пам’ятати, критично мислити учень може у будь-якому віці, але навчитися мислити критично не можна протягом одного уроку. Для цього необхідне систематичне застосування прийомів і методів, які б навчали учнів мислити критично та вдосконалювати і розвивати ці вміння. Критичне мислення формується поступово, воно є результатом щоденної кропіткої роботи вчителя й учня, з уроку в урок, з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій вчителя з формування критичного мислення в учнів. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення. Головним з них є такі:

       1.Час. Учні повинні мати достатньо часу для збору інформації за заданою проблемою, її обробки, вибору оптимального способу презентації свого рішення. Робота з формування критичного мислення може вестись не тільки на уроці, а й перед ним і після нього.

       2. Очікування ідей. Учні повинні усвідомлювати, що від них очікується висловлення думок та ідей у будь-якій формі, їх діапазон може бути необмеженим,ідеї можуть бути різноманітними, нетривіальними.

       3. Спілкування. Учні повинні мати можливість для обміну думками. Внаслідок цього вони можуть бачити свою значущість і свій внесок у розв’язання проблеми.

      4. Цінування думок інших. Учні повинні вміти слухати і цінувати думки інших. При цьому вони мають усвідомлювати, що для знаходження оптимального розв’язання проблеми дуже важливо вислухати всі думки зацікавлених людей, щоб мати можливість остаточно сформулювати власну думку з проблеми, яка може бути скоригована «колективною мудрістю».

        5. Віра в сили учнів. Учні повинні знати, що їм можна висловлювати будь-які думки, мислити поза шаблоном. Вони мають бути впевнені, що можуть внести свою «цеглинку» у зведення «будинку», яким є розв’язання проблеми. Учитель повинен створити середовище, вільне від жартів,  глузувань.

       6. Активна позиція. Учні повинні займати активну позицію у навчанні, отримувати справжнє задоволення від здобування знань. Це стимулює їх роботи на складнішому рівні, до прагнення мислити нестандартно, критично.

      Для більшої наочності відобразимо ці умови на малюнку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Умови критичного мислення

       Урок критичного мислення має певну структуру та складається з п’яти основних етапів.

 1. Розминка
 • Замінює так звані організаційні моменти класичного уроку.

Головна функція – створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

 1. Обгрунтування навчання
 • Постановка мети уроку.
 • Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми та предмета в цілому.
 1. Актуалізація
 • Девіз етапу: «Пробудіть, викличте зацікавленість, схвилюйте, спровокуйте учнів пригадати те, що вони знають.
 • На цьому етапі відтворюються знання, вміння, встановлюється рівень досягнень з теми, потрібних для наступних етапів уроку.
 1. Усвідомлення змісту
 • Учень знайомиться з новою інформацією.
 • На цьому етапі вчитель має найменший вплив на учня. Учень аналізує інформацію, визначає її особисте розуміння
 1. Рефлексія
 • Учень стає власником ідеї, інформації знань. У нього є можливість використати набуті знання, здійснити обмін з іншими учнями, оцінити та само оцінити діяльність.

Рис. Основні етапи уроку критичного мислення німецької мови.

             Така технологія, як розвиток критичного мислення, допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку мовленнєвих функцій, особистісних якостей дитини. Розвиток комунікативного навчання та його складових, дає можливість учню пристосуватись до стрімких змін в суспільстві, постійно розв’язувати нові проблеми, стає життєвою необхідністю.     

 

 

docx
Додано
17 квітня 2018
Переглядів
1348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку