18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Завдання для контролю знань учнів з біології по темі "Генотип як цілісна система"

Про матеріал

Завдання для контролю знань містить кілька варіантів завдань по таксономії Блума, на знаходження відповідності і на визначення вірних тверджень (Оціни роботу викладача).

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вище професійне гірничо-будівельне училище

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

по темі

«Генотип як цілісна система»

 

Біологія ІІ курс

 

 

 

 

 

Розробила викладач біології

Гоєнко Любові Михайлівни

 

 

 

 

 

 

 

М. Горішні Плавні

 2017 р.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗА ТАКСОНОМІЄЮ БЛУМА

ВАРІАНТ І

ЗНАЮ: Що таке ген, оперон, екзон, інтрон?

РОЗУМІЮ: Яке значення генів у житті людини? Яка різниця між структурним і регуляторним геном?

ЗАСТОСОВУЮ: Чому у вірусів оперонна система близька до оперонної системи людини і тварини?

АНАЛІЗУЮ: Яка різниця між екзоном і інтроном?

СИНТЕЗУЮ: Яка роль даних наукових відкриттів у житті людини?

ОЦІНЮЮ:.ДЧЦМПЗ?

 

ВАРІАНТ ІІ

ЗНАЮ: ЩО ТАКЕ ПАНЕТРАНТНІСТЬ?

РОЗУМІЮ: Як пояснити те, що на розвиток фенотипу впливають і генотип і довкілля? Яким чином генотип і середовище взаємодіють під час формування ознак?

ЗАСТОСОВУЮ: Пояснити те, що передчасне статеве дозрівання — властиве тільки чоловікам.

АНАЛІЗУЮ: В чому суть пейтропної дії генів і чим це можна пояснити?

СИНТЕЗУЮ: Які ознаки організмів визначаються переважно впливом генотипу, а які ознаки організмів визначаються переважно впливом середовища?

ОЦІНЮЮ: ДЧЦМПЗ?

 

ВАРІАНТ ІІІ

ЗНАЮ: ЩО ТАКЕ ГМО?

РОЗУМІЮ: ЯК ЇХ ОДЕРЖУЮТЬ?

ЗАСТОСОВУЮ: З ЯКИМИ ГМО ВИ ЗУСТРІЧАЛИСЯ У СВОЄМУ ЖИТТІ?

АНАЛІЗУЮ: Чому людина почала вирощувати ГМО?

СИНТЕЗУЮ: Чи потрібно остерігатися продуктів з ГМО? Чому?

ОЦІНЮЮ: ДЧЦМПЗ?

 

ВАРІАНТ ІV

ЗНАННЯ: Що таке біотехнології?

РОЗУМІННЯ: Яким чином можуть бути використані біотехнологічні процеси?

ЗАСТОСУВАННЯ: На чому засновані методи біологічної оцінки стічних вод?

АНАЛІЗ: У яких галузях застосування біотехнологій наразі є наймасовішим?

СИНТЕЗ: Які види продукції виробляють завдяки біотехнологіям?

ОЦІНЮВАННЯ: Чи можуть біотехнології негативно впливати на людину?

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ВАРІАНТ І

Знайди відповідність:


А.Модифікаційна

Б.Мутаційна.

В.Комбінативна.

Г.Мутація.

Д.Мутаген.

Е.Норма реакції.

Є. Трансдукція.


 

 1. Різний колір очей у дрозофіли.
 2. Різнолистістьу стрілолиста.
 3. Бактеріофаг
 4. Мінімум-максимум
 5. Вірус
 6. Спадкова
 7. Кросенговер

 

ВАРІАНТ ІІ

Знайди відповідність:


А. Інтрон 

Б. Оперон.

В. Панетрантність.

Г. Експресивність.

Д. Плейтропна дія генів.

Е. Екзон.


 


 1. Дрозофіла.
 2. Примула.
 3. Шизофренія.
 4. Кодуюча ділянка.
 5. Некодуюча ділянка.
 6. Поєднання кількох генів.

 


ВАРІАНТ ІІІ

Знайди відповідність:


А. Ген

Б. Термінатор 

В. Панетрантність

Г. Химера

Д. Біотехнологія

 

 1. Клонування
 2. Сила генотипного прояву
 3. Поєднання складових різних організмів у одному
 4. Ділянка ДНК
 5. Оперон

 


а)  клітинна інженерія

б) генотип

в) екзон

г) ГМО

д) слабка і сильна


 


ВАРІАНТ ІV

Знайди відповідність:

А. Екзон

Б. Інтрон.

В. Оперон

Г. Фенотип

Д. Генотип.

Е. Ген

 

1. Алель

2. Некодуюча ділянка

3. Набір генів

4. Ознаки.

5.Поєднання кількох генів

6. Кодуючи ділянка


 

ВАРІАНТ V

Знайди відповідність:


А. Інтрон 

Б. Оперон.

В. Панетрантність.

Г. Експресивність.

Д. Плейтропна дія генів.

Е. Екзон.


 


 1. Дрозофіла.
 2. Примула.
 3. Шизофренія.
 4. Кодуюча ділянка.
 5. Некодуюча ділянка.
 6. Поєднання кількох генів.

 


а)  сила фенотипного прояву.

б) множинна дія генів

в) з. РНК

г) зміна кількісного прояву ознаки

д) промотор- терминатор

е) екзон _______________екзон

 


 

ВАРІАНТ VІ

Знайди відповідність:

А.Панетрантність

Б.Експресивність

В.Плейтропна дія генів

Г.Химери

Д. Трансгенні організми

 

 

 

1. Складаються з генетично різнорідних тканин

2. ГМО

3.Сила генотипного прояву

4.Зміна кількісного прояву ознаки в різних особин

5.Залежність кількох ознак від одного гена

 


а) соя і кукурудза

б) цукровий діабет і шизофренія

в) дрозофіла

г) примула

д) миша

 

І.Висока і низька

ІІ.Г.Вінклер

ІІІ.Можливість передачі генів

ІV.Хвороба Марфана

V.Від легих до тяжких форм


 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

ОЦІНИ РОБОТУ ВИКЛАДАЧА

Визнач вірне твердження

І ВІРІАНТ

1. НекодуючІ екзони

2. КодуючІ інтрони.

3.Інтрони мають довшу нуклеотидну послідовність.

4. Екзонні ділянки з’єднуються разом формуючи зрілу іРНК.

5. Еукаріотичні гени мають переривчасту структуру.

6.Структура бактеріофагів і вірусів більш ускладнена і пов’язана з геномом господаря.

7.Автор концепції оперону Франсуа Жанкоб.

8. Для прокаріотів характерна оперонна система організації декількох генів.

 

ІІ ВАРІАНТ

1. Плейотропна дія генів — це залежність кількох ознак від одного гена, тобто

множинна дія одного гена.

2.«Павучі пальці» — дуже тонкі й довгі руки), або хвороба Марфана.

3. Експресивність— це зміна кількісного прояву ознаки в різних особин — носіїв відповідного алеля.

4. Якщо ген повністю, незалежно від навколишнього середовища, визначає

фенотиповий прояв, то він має пенетрантність 10 відсотків.

5. І генотип, і середовище існування впливають на розвиток будь-якого орга-

нізму, і саме завдяки дії цих двох факторів формується індивідуальний фено-

тип особини.

6. Пенетрантність — сила генотипного прояву

7. Пенетрантність значно коливається як серед домінантних, так і серед реце-сивних генів.

8. Рецесивна аномалія —передчасне статеве дозрівання — властиве тільки чоловікам

 

ІІІ ВАРІАНТ

 1.  Химерами називають організми або їх частини, що складаються з генетично різнорідних тканин.
 2.            Уперше цей термін застосував український ботанік Г. Вінклер (1907) для форм рослин, отриманих у результаті зрощення пасльону й томату.
 3.         Компоненти химер можуть відрізнятися один від одного генами ядра, числом хромосом або генами пластид чи мітохондрій.
 4.         Принцип одержання химер зводиться головним чином до виділення двох чи більшої кількості  зародків та їхнього злиття.
 5.   Трансгенними називають рослини і тварин, що містять у своїх клітинах ген чужого організму.
 6.         Перші генетично модифіковані організми, з’явилися на світ лише у 90-х роках XX століття.
 7.     Перший трансгенний організм (миша) був одержаний Дж. Гордоном зі співробітниками 1980 р.
 8. В Україні  актуальним може бути лише питання з кукурудзою.,

 

ІV ВАРІАНТ

1.Штучні  сухожилля  виготовляють  з  того  ж  матеріалу,  що  і  павук  свою  сітку.

2. Клітинна інженерія: галузь  біотехнології  у  якій  застосовують  методи  виділення  генів  з  організмів  і  перенесення  їх  на  штучні  поживні  середовища


 

3. Мікроорганізми використовують для отримання вакцин.

4. Сам термін «біотехнологія» з’явився в 80-х роках XX ст.

5. Кишкова паличка створена штучно - продукт генної інженерії.

6.У ситуації, що склалась у сільському господарстві, одним з виходів є заміна добрив. 

7. У  мікробіологічній  промисловості  бактерії  та  гриби  використовують  для  виробництва  антибіотиків,

8. Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням неживих організмів.

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
16 січня 2018
Переглядів
2066
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку