Завдання для олімпіади з економіки для учнів 10 класу (профільний рівень)

Про матеріал
Завдання I етапу олімпіади з економіки для учнів 10 класу, які вивчають економіку на профільному рівні
Перегляд файлу

 

Завдання І (Шкільного) етапу Всеукраїнських олімпіад з економіки                       10 клас

 

Загальна кількість за І тур – 10 балів (1 бал за кожну  правильну відповідь)

Загальна кількість за ІІ тур – 10 балів (2 бали за кожну  правильну відповідь)

Загальна кількість за ІІІ тур – 10 балів (5 балів за кожну правильну відповідь)

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗА РОБОТУ – 30 БАЛІВ

 

                        І тур  ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ:  ( 1 бал за кожну  правильну відповідь)

 

1.З якою проблемою обов’язково зустрічається будь-яка економічна система?

А. як збалансувати експорт та імпорт;

Б. як запобігти дефіциту державного бюджету;

В. як раціонально використати обмежені ресурси;

Г. як скоротити державний бюджет.

 

2.До соціально-економічних відносин належать:

А. обмін, виробництво, ринок, маркетинг;

Б. споживання, розподіл, грошовий обіг, біржі;

В. обмін, споживання, підприємництво;

Г. розподіл, обмін, споживання, виробництво

 

3. Що відноситься до економічних потреб?

А. потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання матеріальних благ та послуг;

Б. блага, що необхідні людині;

В. блага та послуги, які ви можете придбати на свої обмежені ресурси;

Г. гроші, щоб придбати необхідні матеріальні блага та послуги.

 

4.Який термін відображає здатність та бажання людей платити за будь-що?

А. бажання;                                           Б. попит;

В. необхідність;                                    Г. потреба.

 

5. Проблема обмеженості ресурсів може бути вирішена, якщо:

А. усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

Б.  будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

В. країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

Г.  не може бути вирішено за жодних умов.

 

6.Якщо велика кількість споживачів змінює структуру споживання під впливом зміни цін, то яке можна зробити узагальнення?

А. змінилися смаки споживачів;

Б. ціни змінюють структуру споживання;

В. з’явилися нові ті якісніші товари

 

7. Яку роль виконує банк у функціонування ринку капіталів:

А. нагромадження капіталу;

Б.  збереження капіталу;

В. обслуговує рух капіталів

 

8. Корисність блага:

А є суб’єктивно-психологічною оцінкою задоволення від споживання благ;

Б є різною для різних споживачів;

В є різною для одного й того ж споживача залежно від інтенсивності  потреби, ступеня її насиченості, запасу благ, періоду часу;

Г всі відповіді правильні.

 

 

9. Товари А і Б є взаємозамінниками. Встановлення урядом податку на виробників товару А призведе до таких змін:

А ціна і обсяг продажу товару А зменшаться, а товару Б – збільшаться;

Б ціна і обсяг продажу товару А збільшаться, а товару Б – зменшаться;

В ціна товару Б зросте, а обсяг продажу товару А зменшиться;

Г ціна товару А зросте, а обсяг продажу товару Б збільшиться.

 

10. Про існування конкуренції в галузі свідчить:

А закон держави про конкурентну боротьбу

Б неможливість для інших фірм “увійти” в галузь

В присутність на ринку значної кількості фірм з однаковими товарами (послугами)

Г присутність на ринку різних фірм з різними товарами (послугами)

 

                        ІI тур  ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ:  ( 2 бали за кожну  правильну відповідь)

 

11.Економісти якого з напрямків вважали, що багатство нації визначається кількістю нагромадженого золота та срібла?

А. меркантилізм;

Б. фізіократія;

В. марксизм;

Г. монетаризм

 

12.Якщо величина пропозиції помідорів у країні з ринковою економікою менша за величину попиту, то:

А. ціни на помідори зменшаться;

Б. виробництво помідорів зменшиться;

В. ціни на помідори зростуть;

Г. попит на помідори зменшиться.

 

13. Визначте обсяг пропозиції  цукерок в кілограмах, якщо функція пропозиції задана рівнянням QS=12Р-8, а ціна дорівнює 2,5 грн за кг:

А. 30 кг;                       Б. 22 кг;                      В. 12 кг;                            Г. 8 кг.

 

14. .  Для покупця споживання булочки ціною 1,5 грн. приносить задоволення у розмірі 10 ютилей. Яку корисність в ютилях принесе йому споживання 1 пачки соку (200 г) ціною 2,1 грн. за пачку у стані рівноваги?

     А. 0,07;                Б. не зміниться;                      В. 14;                Г. 7,14 

 

15. На графіку крива загальної корисності:

А. піднімається ліворуч вгору;    

Б. піднімається праворуч вгору;

В. спускається ліворуч вниз;

Г. пересувається зліва направо.

 

ІІІ тур ЗАДАЧА і ТВОРЧЕ  ЗАВДАННЯ( 5 балів за кожну  правильну відповідь)

16. Задача

На фірмі виробляють 2000 одиниць товару при чисельності робітників 100 осіб. Установлення сучасного автоматизованого устаткування дасть можливість збільшити виробництво товару на 850 одиниць, одночасно зменшивши чисельність персоналу на 5%. Обчисліть, на скільки відсотків зросте продуктивність праці.

 

17.Творче завдання 

Укажіть переваги та недоліки безкоштовної медицини. Чи повинні медичні послуги надаватися безкоштовно? Обґрунтуйте свою думку.

 

 

 

Відповіді на тест

1

А

2

Г

3

А

4

Г

5

Г

6

Б

7

В

8

Г

9

Г

10

В

11

А

12

В

13

Б

14

В

15

Б

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Додано
21 жовтня 2022
Переглядів
1089
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку