Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з теми "Географічний простір України"

Про матеріал

Урок перевірки та оцінювання знань учнів з теми "Географічний простір України". Мета: перевірити рівень засвоєння знань та практичних умінь учнів; удосконалити практичні навички роботи з картами атласу і розвивати вміння систематизувати та аналізувати вивчений матеріал.

Перегляд файлу

 Географічний простір України                                                                       І варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді   ( завдання 1-6 оцінюються  0,5 б)                             

1.Укажіть , яка протяжність території України між її західною і східною крайніми точками:

А 893 км                              Б 1316                       В 8900 км                        Г 1230 км

2. Оберіть поняття, що відповідає визначенню «час, однаковий на всіх точках певного меридіана»:

А поясний                          Б декретний             В літній                            Г місцевий

3. Зазначте країну, з якою Україна має найдовший кордон:

А Польща                           Б Білорусь                  В Росія                            Г  Румунія

4. Оберіть правильне твердження щодо особливостей економіко-географічного положення України:

А держава межує з країнами ЄС на заході     

Б територія держави не омивається морями Світового океану   

 В територія країни не компактна  

 Г протяжність території з півночі на південь становить 1316 км 

5. Назвіть форму правління, за якої глава держави одночасно є главою виконавчої влади та обирається на певний термін.

А абсолютна монархія                                       Б  теократична монархія      

В  парламентська республіка                           Г  президентська республіка

6. Зазначте групу країн, з якими Україна має спільні кордони на заході:

А  Росія, Туреччина           Б Росія, Молдова        В Польща, Росія             Г Польща, Угорщина

ІІ. Завдання на визначення відповідності ( завдання 7-9 оцінюються  1,5 б)                             

7.Установіть відповідність між назвами областей та їхніх обласних центрів

1 Одеська                                                   А Черкаси                                                       Д Львів

2 Волинська                                               Б Ужгород

3 Закарпатська                                          В Одеса

4 Черкаська                                                Г Луцьк

8.Установіть відповідність між поняттями та їхнім змістом

1 державний кордон                                                

2 географічне положення країни                                             

3 внутрішні води                                        

4 місцевий час  

А час, властивий одному меридіану в даний момент 

Б річки, озера, водосховища, канали в межах суходолу  

В смуга вод у морях, затоках завширшки до 12 морських миль від берегової лінії материка                                     

 Г лінія і вертикальна площина, що проходить по цій лінії і які визначають межі території держави

Д особливості розташування її на земній кулі, які дають змогу скласти уявлення про країну

9. Установіть відповідність між регіоном та роком його приєднання до України.

1 Північна Буковина                                                                       А 1922

2 Закарпаття                                                                                     Б 1939

3 Крим                                                                                                В 1940

4 західні землі на кордоні з Польщею                                       Г 1945

                                                                                                             Д 1954

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей ( завдання 10 оцінюються  1,5 б)

10. Виберіть області, які названі не за назвами їхніх обласних центрів:

1 Житомирська                              4 Львівська                        7 Дніпропетровська                                  

2 Волинська                                    5 Закарпатська

3 Полтавська                                  6 Харківська               

ІV. Завдання практичного характеру ( завдання 11-12 оцінюються  1,5 б)

11. Визначте протяжність території України із заходу на схід на карті масштабу 1:10 000 000.

12. Визначте на скільки  хвилин відрізняється місцевий час Києва(30 30 сх. д.) й Вінниці 28 30 сх.д.

 

ІІ варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді    ( завдання 1-6 оцінюються  0,5 б)                            

1.Укажіть, яка протяжність території України між її північною і південною  крайніми точками:

А 893 км                              Б 1316 км                       В 8900 км                        Г 1230 км

2. Виберіть область України, яка одночасно має вихід до моря та до державного кордону по суходолу:

А  Запорізька                   Б Миколаївська          В Донецька                          Г Луганська

3. Укажіть, у якому році завершилося формування території України:

А 1939 р.                             Б 1945 р.                     В 1991 р.                          Г  1954 р.

4. Укажіть рису, яка не стосується політико-географічного положення:

А через територію України проходять магістральні трубопроводи    

Б Україна на півночі межує з Білоруссю   

 В західні сусіди України-Польща, Угорщина- є членами НАТО

 Г Україна- держава в центрі Європи

5. Укажіть якими є особливості державного ладу в Україні.

А парламентська монархія з федеративним устроєм             

Б  теократична монархія з унітарним устроєм   

В  парламентсько-президентська республіка з умовно унітарним устроєм                     

 Г президентська республіка з федеративним устроєм

6. Оберіть країни, з якими Україна межує на півночі:

А  Росія, Білорусь      Б Румунія, Молдова        В Польща, Словаччина      Г Росія, Угорщина

ІІ. Завдання на визначення відповідності ( завдання 7-9 оцінюються  1,5 б) 

7.Установіть відповідність між назвами областей та їхніх обласних центрів

1 Волинська                                                  А Хмельницький                                                       Д Сімферополь

2 Закарпатська                                             Б Луцьк

3 Крим                                                            В Севастополь

4 Хмельницька                                             Г Ужгород

8. Установіть відповідність між крайньою точкою України та її розташуванням.

1 північна                                          А мис Сарич у Криму                                 

2 південна                                         Б с. Ділове Рахівського району                                         

3 західна                                            В с. Соломонове Ужгородського району                                                         

4 східна                                              Г с. Рання Зоря Міловського району

                                                             Д урочище Петрівське Новгород-Сіверського району

9. Установіть відповідність між територіями та роками входження їх до складу України.

1 1940 р.                                                                     А Крим

2 1945 р.                                                                     Б Південна Бессарабія

3 1954 р.                                                                      В Чернігівська обл.

4 1939 р.                                                                      Г Західноукраїнські землі

                                                                                      Д Закарпаття

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей  ( завдання 10 оцінюються  1,5 б)

10. Виберіть області, що межують одна з одною:

1 Житомирська                              4 Рівненська                       7 Дніпропетровська                                  

2 Волинська                                    5 Закарпатська

3 Полтавська                                  6 Львівська              

ІV. Завдання практичного характеру  ( завдання 11-12 оцінюються  1,5 б)

11. Визначте протяжність території України із півночі на південь на карті масштабу 1:10 000 000.

12. Визначте географічну довготу міста А, якщо в ньому місцевий час 10 годин 30 хвилин, тоді як у Лондоні 8 годин.

 

ІІІ варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді   ( завдання 1-6 оцінюються  0,5 б)                             

1.Визначте варіант, у якому вказано області, що межують одна з одною:

А Дніпропетровська, Донецька, Луганська                                    Б Київська, Черкаська, Вінницька                     

 В Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька                        Г Одеська, Миколаївська, Херсонська

2. Назвіть географічний центр України:

А  м. Чоп                 Б селище Добровеличківка         В с. Ділове                       Г с. Соломонове

3. Укажіть, у якій частині Європи розташована Україна:

А Північна Європа           Б Західна Європа        В Центрально-Східна Європа       Г  Південна Європа

4. Укажіть протяжність одного часового поясу:

А 10                                     Б 7 30                                     В 15                   Г 20

5. Позначте риси, притаманні геополітичному положенню України.

А відносно їх розвитку культури             

Б  відносно військово-стратегічних інтересів   

В  розташуванню транспортних магістралей

 Г відносно природно-ресурсних баз

6. Укажіть державу, з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:

А  Угорщина       Б Молдова        В Білорусь      Г Румунія

ІІ. Завдання на визначення відповідності ( завдання 7-9 оцінюються  1,5 б) 

7.Визначте відповідність між картографічними назвами та їх положенням на карті України

1 с. Рання Зоря                                        А географічний центр України                                              

2 с. Гремяч                                               Б крайня  східна точка України

3 м.Чоп                                                      В крайня західна точка України

4 мис Сарич                                             Г крайня південна точка України

                                                                    Д крайня північна точка України

8. Установіть відповідність між країнами Європи та їх площами.

1 Україна                                         А 504,8 тис. км                                 

2 Франція                                        Б 357 тис. км                                        

3 Іспанія                                           В 603,7 тис. км                                                         

4 Німеччина                                    Г 551,6 тис. км

                                                            Д 244 тис. км

9. Установіть відповідність між територіями та роками входження їх до складу України.

1 1940 р.                                                                     А злука УНР і ЗУНР

2 1945 р.                                                                     Б Північна Буковина

3 1919 р.                                                                      В Західноукраїнські землі

4 1939 р.                                                                      Г Закарпаття

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей  ( завдання 10 оцінюються  1,5 б)

10. Виберіть правильні твердження щодо фізико-географічного положення України:

1 Україна розташована в Західній півкулі                                                             

2 Більша частина України знаходиться в помірному кліматичному поясі

3 крайня західна точка України знаходиться У Львівській області    

4 Україна на суходолі межує   із сімома країнами 

5 максимальна відстань між західною і східною точками України становить 893 км

6 на півдні Україна має вихід до Чорного та Азовського морів

7 гори в Україні займають значну частину її території і є важкодоступними                

ІV. Завдання практичного характеру  ( завдання 11-12 оцінюються  1,5 б)

11. Визначте місцевий час у Харкові, якщо місцевий час у Києві 10 год.

12. Визначте масштаб глобуса, якщо на нього Україна займає площу 6,7 см.

docx
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
1048
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку