11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Завдання для перевірки (само(взаємо)перевірки) знань учнів з теми «Теорія літератури. Двоскладові віршові розміри. Рима»

Про матеріал
Запропонований матеріал має на меті перевірити засвоєння учнями умінь визначати двоскладові віршові розміри та способи римування. Алгоритми підкажуть школярам, які кроки зробити, щоб правильно виконати завдання. Картки для само(взаємо)перевірки дадуть можливість учителю залучити учнів до оцінювання відповідей самостійно або організувати взаємооцінювання.
Перегляд файлу

Завдання  для перевірки (само(взаємо)перевірки) знань учнів з теми «Теорія літератури. Двоскладові віршові розміри. Рима»

Запропонований матеріал має на меті перевірити засвоєння учнями умінь визначати двоскладові віршові розміри та способи римування.  Алгоритми підкажуть школярам, які кроки зробити, щоб правильно виконати завдання. Картки для само(взаємо)перевірки дадуть можливість учителю залучити учнів до оцінювання відповідей самостійно або організувати взаємооцінювання.

 

Підготувала учитель української мови та літератури Басівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області Столярова Наталія Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

 

На білу гречку впали роси,

Веселі бджоли одгули.

Замовкло поле стоголосе

В обіймах золотої мли.

 

Дорога в’ється між полями.

Ти не прийдеш, не прилетиш.

І тільки дальніми піснями

В моєму серці продзвениш.

М Рильський

 

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1.   Запиши перші два рядки вірша
 2.   Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́   - наголошений,  U- ненаголошений)
 4.   Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5.   Визнач віршовий розмір.

 

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

 

 

 

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

 

На| біꞋ|лу| греꞋ|чку| впаꞋ|ли| роꞋ|си,

U  –́  | U  –́  | U  –́ | U  –́

Ве|сеꞋ|лі| бджоꞋ|ли| од|гу|лиꞋ.

U  –́  | U  –́  | U  U | U  –́

Віршовий розмір – чотиристопний хорей.

 

На білу гречку впали роси, А

Веселі бджоли одгули. Б

Замовкло поле стоголосе А

В обіймах золотої мли. Б

 

Спосіб римування –перехресне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

ШКОЛА

Наче вулик, наша школа.

Вся вона гуде, як рій.

І здається, що довкола

розквітають квіти мрій.

Бігають, сміються діти,

та — лиш дзвоник

 задзвенить —

стане тихо, ніби в квіти

поховались бджоли вмить.

Д. Павличко

 

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2.   Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́  - наголошений,  U - ненаголошений)
 4.   Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5.   Визнач віршовий розмір.

 

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

 

 

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

 

НаꞋ|че| вуꞋ|лик,| наꞋ|ша| шкоꞋ|ла.

 –́    U  | –́    U |–́    U |  –́   U

ВсяꞋ| во|наꞋ| гу|деꞋ,| як| ріꞋй.

–́    U  | –́    U |–́    U |  –́  

 

Віршовий розмір – чотиристопний ямб.

 

Наче вулик, наша школа. А

Вся вона гуде, як рій. Б

І здається, що довкола А

розквітають квіти мрій. Б

 

Спосіб римування –перехресне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

 

Рідне слово

Ти постаєш в ясній обнові,

Як пісня, линеш, рідне слово.

Ти наше диво калинове,

Кохана материнська мово!

Несеш барвінь гарячу, яру

В небесну синь пташиним граєм

І, спивши там від сонця жару,

Зеленим дихаєш розмаєм.

Плекаймо в серці кожне гроно,

Прозоре диво калинове.

Хай квітне, пломенить червоно

В сімї великій, вольній, новій.

Д. Білоус

 

 

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2.   Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́  - наголошений,  U - ненаголошений)
 4.   Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5.   Визнач віршовий розмір.

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

Картка само(взаємо)перевірки

 

Ти| по|ста|єꞋш| в яс|ніꞋй |об|ноꞋ|ві,

 

U U   | U  –́  | U  –́ | U  –́ | U

 

Як |піꞋс|ня,| ли|Ꞌнеш,| ріꞋд|не |слоꞋ|во.

 

U  –́  | U  –́  | U  –́ | U  –́ | U 

 

Віршовий розмір – чотиристопний ямб.

 

Ти постаєш в ясній обнові, A

Як пісня, линеш, рідне слово. Б

Ти наше диво калинове, А

Кохана материнська мово! Б

 

Спосіб римування –перехресне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

 

СМЕРІЧКА

Стоїть смерічка на горі

У сонці, наче в янтарі.

І ми до неї в гості йдем

Вона росте, і ми ростем.

Стоїть смерічка на горі

В снігу, неначе в кептарі.

І ми до неї в гості йдем

Вона росте, і ми ростем.

Д. Павличко

 

 

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2.   Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́  - наголошений,  U - ненаголошений)
 4.   Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5.   Визнач віршовий розмір.

 

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

 

 

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

Сто|їꞋть| сме|ріꞋч|ка| на| го|ріꞋ

 

U  –́  | U  –́  | U U | U  –́

 

У| соꞋн|ці,| наꞋ|че| в ян|та|ріꞋ.

 

U  –́  | U  –́  | U  U  | U  –́ 

 

Віршовий розмір – тристопний ямб.

 

Стоїть смерічка на горі А

У сонці, наче в янтарі. А

І ми до неї в гості йдем Б

Вона росте, і ми ростем. Б

 

Спосіб римування – суміжне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

 

Стоїть солдатський обеліск.

На обеліску сонця блиск.

Ти принесеш сюди, як всі,

Осінні айстри у росі.

Під обеліском зупинись:

Солдатській славі уклонись.

 

Г Бойко

 

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2.   Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́  - наголошений,  U - ненаголошений)
 4.   Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5.   Визнач віршовий розмір.

 

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

 

 

 

 

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

Сто|їꞋть |сол|даꞋт|ський| о|бе|ліꞋск.

 

U  –́  | U  –́  | U U  | U  –́  

 

На| о|бе|ліꞋ|ску| соꞋн|ця| блиꞋск.

 

U  U  | U  –́  | U  –́ | U  –́  

 

Віршовий розмір – тристопний ямб.

 

Стоїть солдатський обеліск. А

На обеліску сонця блиск. А

Ти принесеш сюди, як всі, Б

Осінні айстри у росі. Б

 

Спосіб римування – суміжне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

 

Линув дощик, линув

Та й пропав на сонці.

Тисячі краплинок

 На малій сосонці.

 

Зліва глянь – сріблясті.

Справа глянь – іскристі.

От сосонці щастя!

Ніби вся в намисті.

 

М.  Пригара

 

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2.   Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́  - наголошений, U - ненаголошений)
 4.   Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5.   Визнач віршовий розмір.

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

 

 

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

ЛиꞋ|нув| доꞋ|щик,| лиꞋ|нув

 

–́    U  | –́    U |–́    U

 

Та| й про|паꞋв| на| соꞋн|ці.

 

  U U  | –́    U |–́    U

 

Віршовий розмір – тристопний хорей.

 

Линув дощик, линув А

Та й пропав на сонці. Б

Тисячі краплинок А

 На малій сосонці. Б

 

Спосіб римування –перехресне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

 

Впали роси на покоси,

Засвітилися навколо.

Там дівча ходило босе,

Білу ніжку прокололо.

 

Згинуть роси, як над світом

Сонечко зійде багряне.

Крапля крові самоцвітом

У його промінні стане.

 

Білі роси — то кохання,

Що живе лиш до світання.

Кров, що в сонці не поблідла, —

То любов правдива й світла.

Д. Павличко

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2.   Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́  - наголошений, U- ненаголошений)
 4.   Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5.   Визнач віршовий розмір.

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

ВпаꞋ|ли| роꞋ|си| на| по|коꞋ|си,

 

–́    U  | –́    U |  U U  | –́    U

 

За|сві|тиꞋ|ли|ся| на|вкоꞋ|ло.

 

U  U  | –́    U | U   U | –́    U

 

Віршовий розмір – тристопний хорей.

 

Впали роси на покоси, А

Засвітилися навколо. Б

Там дівча ходило босе, А

Білу ніжку прокололо. Б

 

Спосіб римування –перехресне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

 

НІЧНИЙ ГІСТЬ

Хтось постукав уночі.
Швидко я знайшла ключі,
Відчинила, і до хати
Зайченя зайшло вухате.
Стало в кутику сумне,
Каже: «Заночуй мене!
Бо надворі завірюха
І мороз хапа за вуха!»
Батьків я взяла кожух,
Вкрила зайця з ніг до вух
І гадала, що гульвісу
Вранці одведу до лісу.
Встала рано, та дарма —
Зайченяти вже нема!
Чи запізно я збудилась,
Чи зайча мені приснилось?

Д. Павличко

 

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2. Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́  - наголошений, U - ненаголошений)
 4. Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5. Визнач віршовий розмір.

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

 

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

ХтоꞋсь| по|стуꞋ|кав| у|но|чіꞋ.

 

–́    U  | –́    U | U U | –́    

 


ШвиꞋд|ко| яꞋ| зна|йшлаꞋ| клю|чіꞋ

 

–́    U  | –́    U |–́    U | –́

Віршовий розмір – чотиристопний хорей.

 

 

Хтось постукав уночі. А
Швидко я знайшла ключі, А
Відчинила, і до хати Б
Зайченя зайшло вухате. Б
 

Спосіб римування – суміжне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

МРІЯ

Як виросту – збудую хату,

На хаті колесо приб’ю,

А там я поселю крилату

Лелечу клекітну сім’ю.

Нехай розводиться, гніздиться

По всіх деревах і хатах,

Нехай мені щоночі сниться,

Що я літаю, наче птах.

Д. Павличко

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2. Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́ – наголошений,  U - ненаголошений)
 4. Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5. Визнач віршовий розмір.

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

 

 

 

 

 

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

Як| виꞋ|ро|сту| – збу|дуꞋ|ю |хаꞋ|ту,

U  –́  | U  U | U–́ | U –́  | U

 

На| хаꞋ|ті| коꞋ|ле|со |при|б’юꞋ,

 

U  –́  | U –́ | U U | U –́  

 

Віршовий розмір – тристопний ямб.

 

Як виросту – збудую хату, А

На хаті колесо приб’ю, Б

А там я поселю крилату А

Лелечу клекітну сім’ю. Б

 

 

Спосіб римування –перехресне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразно прочитай  вірш.

Визнач віршовий розмір та спосіб римування

 

СВОЇМИ РУКАМИ

Де трав барвисті килими,

джерельце там відкрили ми.

Хай люди п’ють водиченьку

з новенької криниченьки.

 

Попід гірськими схилами

черешні посадили ми, -

Нехай наш край чудовими

 пишається обновами.

 

О. Ющенко

 

Алгоритм визначення віршового розміру:

 

 1. Запиши перші два рядки вірша
 2. Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Випиши поруч із рядками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади. ( –́ – наголошений, U - ненаголошений)
 4. Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 5. Визнач віршовий розмір.

Алгоритм визначення способу римування:

 1. Запиши одну строфу вірша.
 2. Познач буквами  А та Б    співзвучні частини слів (рими) кожної строчки строфи:
 • ААББ.
 • АБАБ.
 •  АББА.
 1. Визнач спосіб римування.

 

 

 

Картка само(взаємо)перевірки

 

Де |траꞋв| ба|рвиꞋ|сті| ки|ли|миꞋ,

 

U –́ | U –́ | U  U  | U –́

 

Дже|реꞋ|льце| таꞋм| від|криꞋ|ли| миꞋ.


U –́ | U –́ |   U –́ | U  –́


 

 

Віршовий розмір – чотиристопний ямб.

 

Де трав барвисті килими, А

джерельце там відкрили ми. Б

Хай люди п’ють водиченьку А

з новенької криниченьки. Б

 


 

Спосіб римування – суміжне.

 

docx
Додано
24 квітня
Переглядів
91
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку