16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Завдання для проведення директорської контрольної роботи з української літератури у 10 класі за І семестр

Про матеріал
Завдання складені у вигляді тестів та розгорнутих відповідей, що допомагає уникнути одноманітності. Спрямовані на перевірку знань учнів із теоретичних відомостей та змісту художніх текстів. Допоможуть при проведенні контрольної роботи з української літератури за І семестр.
Перегляд файлу

Державний професійно - технічний навчальний заклад

Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту 

Завдання

для проведення директорської контрольної роботи з української літератури за програмою І0 класу

І варіант

Завдання 1.  Дайте відповіді на тести  ( по 0,5 б.):

1.Вкажіть, що є предметом зображення в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:

а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861р.;

б) традиційний патріархальний устрій українського села;

в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;

г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.

2.Вкажіть, що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім’я», створюючи комічні ситуації і сцени:

а) необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від молодшого Лавріна зі своїм господарством;

б)крутий характер Марусі Кайдашихи;

в) постійне вживання спиртного старим Кайдашем;

г) безглузде марнування життя і здоров’я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини.

3.Визначте головну проблему роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;

б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт ХІХ ст.;

в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;

г) конфлікт батьків і дітей.

4. Прочитайте уривок, з’ясуйте ім’я літературного героя, назву твору та його автора.

        Ішов справді парубок. На перший погляд йому, може, літ до двадцятка набиралося.

Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам […] лице довгобразе — козаче; ні високого, ні низького зросту, — тільки плечі широкі та груди високі… Оце й уся врода. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка.. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою…

А Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного);

Б Фельс («Людина» О. Кобилянської»);

В Іван («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського); Г Євгеній Рафалович («Перехресні стежки» І. Франка); Д Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника).

5.  Слово корифей означає: 

А)  найкращий;

Б)  перший, заспівувач;

В)  найактивніший;

Г)  винятковий;

Д) домінуючий

6.  Як поділився театр корифеїв 1885 року:

А) на 4 автономні трупи;

Б) на 2 автономні трупи; В) на 3 автономні трупи;

Д) не поділявся.

7.  Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого:

А) Саксаганський;

Б) Садовський;

В) Барілотті;

Г) Тобілевич;

Д) Карпенко

8.  Комедія І. Карпенка-Карого «Мартин  Боруля» має:

А) 2 дії;

Б) 3 дії;

В) 4 дії;

Г) 5 дій;

Д) 6 дій

9.  Що налякало жениха Націєвського:

А)  наречена «з приплодом»;

Б) наречена кривобока;

В) наречена без посагу;

Г) одружитись на простій селянці;

Д) помста її коханого

10.У якому році народився І. Франко?

а) 1756;

б) 1856;

в) 1956.

11.   У яку збірку входить вірш „Гімн”?

а) „Мій ізмарагд”;

б) „З вершин і низин”;

в) „Зів’яле листя”.

12.   До якого жанру належить твір „Украдене щастя”?

а)комедія;

б)трагедія;

в)драма.

Завдання 2. Дайте ґрунтовну відповідь на питання:

 

1.     Що спонукало І. Франка до написання поеми «Мойсей»?  (3 б.)

2.     Чому Франко назвав свою повість „Перехресні стежки”? Як розумієте назву твору?  До якого жанру належать «Перехресні стежки»? Розкрийте проблематику твору. (3 б.)

 

 

ІІ варіант

Завдання 1.     Дайте відповіді на тести ( по 0,5 б.):

1.       Вкажіть, який жанр української прози започаткував І.Нечуй-Левицький:

а) соціально-побутову повість;

б) соціально-психологічний роман;

в) ліро-епічний роман;

г) психологічну новелу.

 

2.       Авторська характеристика «вона любила цілувать їх [панів] в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними» стосується: А Марусі («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка);

Б бабусі-служки («Інститутка» Марка Вовчка);

В Кайдашихи («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького); Г Мотрі («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного);

Д Олени («Людина» О. Кобилянської).

 

3.       Вкажіть, яким правилом керувався в житті «чесний труженик» Грицько Чупруненко:

а) «Коли б можна, – увесь би цей світ виполонив, а виростив новий… Тоді б може й правда настала!..»;

б) «Береженого й Бог береже»;

в) «Своя сорочка ближче до тіла»;

г) «А що люди про мене скажуть?».

 

4.       До українського Театру корифеїв не належав:

А) Марко Кропивницький;

Б) Микола Садовський;

В) Панас Саксаганський; 

Г) Іван Карпенко-Карий;

Д) Іван Котляревський

 

5.       Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь:

А) діда;

Б) батька;

В) сина;

Г) брата;

Д) драматичного персонажа

 

6.       Серед перелічених творів перу Карпенка-Карого не належить:

А) «Наталка Полтавка»;

Б) «Сто тисяч»;

В) «Мартин Боруля»;

Г) «Хазяїн»;

Д) «Наймичка»

 

7.       Хто з них успішно грав роль Мартина Борулі :

А) М. Старицький;

Б) М. Кропивницький

В) І. Карпенко-Карий ;

Г) М. Садовський;

Д) П. Саксаганський

 

8.       Членами родини Мартина Борулі в однойменній драмі не являється:

А) Микола;

Б) Степан;

В) Палажка;

Г) Марися;

Д) Мартин

 

9.       Який підзаголовок має повість М. Старицького» Оборона Буші»:

А) «Історична повість з часів Хмельниччини»;

Б) «Іванові Франкові»;

В) « Трагічна повість з часів Хмельниччини»;

Г) «Історичне оповідання з часів козаччини»;

Д) «Історична повість з давніх часів»

 

10.   Який псевдонім у Франка?

а) Коваль;

б)Каменяр;

в) Кобзар.

 

11.   До якого жанру належить твір „Мойсей”?

а)драма;

б)повість;

в)поема.

 

12.Хто такий Михайло („Украдене щастя”)?

а)чоловік Насті;

б)чоловік Анни;

в)жандарм.

 

Завдання 2. Дайте ґрунтовну відповідь на питання:

 

1.     В чому полягає автобіографічність збірки «Зів’яле листя»? (3 б.)

2.     Хто такий Євген Рафалович? Чи досяг своєї мети?( повість «Перехресні стежки»). (3 б.)

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ варіант

Завдання 1.  Дайте відповіді на тести ( по 0,5 б.):

1.Вкажіть, що є предметом зображення в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:

а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861р.;

б) традиційний патріархальний устрій українського села;

в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;

г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.

2.Вкажіть, що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім’я», створюючи комічні ситуації і сцени:

а) необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від молодшого Лавріна зі своїм господарством; б)крутий характер Марусі Кайдашихи;

в) постійне вживання спиртного старим Кайдашем;

г) безглузде марнування життя і здоров’я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини.

3.Визначте головну проблему роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;

б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт ХІХ ст.;

в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;

г) конфлікт батьків і дітей.

4. Прочитайте уривок, з’ясуйте ім’я літературного героя, назву твору та його автора.

        Ішов справді парубок. На перший погляд йому, може, літ до двадцятка набиралося.

Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам […] лице довгобразе — козаче; ні високого, ні низького зросту, — тільки плечі широкі та груди високі… Оце й уся врода. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка.. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою…

А Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного);

Б Фельс («Людина» О. Кобилянської»);

В Іван («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського); Г Євгеній Рафалович («Перехресні стежки» І. Франка); Д Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника).

5.  Слово корифей означає: 

А)  найкращий;

Б)  перший, заспівувач;

В)  найактивніший;

Г)  винятковий;

Д) домінуючий

6.  Як поділився театр корифеїв 1885 року:

А) на 4 автономні трупи;

Б) на 2 автономні трупи; В) на 3 автономні трупи;

Д) не поділявся.

7.  Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого:

А) Саксаганський;

Б) Садовський;

В) Барілотті;

Г) Тобілевич;

Д) Карпенко

8.  Комедія І. Карпенка-Карого «Мартин  Боруля» має:

А) 2 дії;

Б) 3 дії;

В) 4 дії;

Г) 5 дій;

Д) 6 дій

9.  Що налякало жениха Націєвського:

А)  наречена «з приплодом»;

Б) наречена кривобока;

В) наречена без посагу;

Г) одружитись на простій селянці;

Д) помста її коханого

10.У якому році народився І. Франко?

а) 1756;

б) 1856;

в) 1956.

11.   У яку збірку входить вірш „Гімн”?

а) „Мій ізмарагд”;

б) „З вершин і низин”;

в) „Зів’яле листя”.

12.   До якого жанру належить твір „Украдене щастя”?

а)комедія;

б)трагедія;

в)драма.

 

Завдання 2. Дайте ґрунтовну відповідь на питання:

 

1.     Зіставте постаті Чіпки і Грицька (роман П.Мирного «Хіба ревуть воли , як ясла повні?»          (3 б.)

2.     Розкажіть про композиційну будову збірки «Зів’яле листя». Зразком якої лірики є поезії, що увійшли до цієї збірки? (3 б.)

 

 

 

 

 

 

ІV варіант

Завдання 1.     Дайте відповіді на тести ( по 0,5 б.):

1.       Вкажіть, який жанр української прози започаткував І.Нечуй-Левицький:

а) соціально-побутову повість;

б) соціально-психологічний роман;

в) ліро-епічний роман;

г) психологічну новелу.

 

2.       Авторська характеристика «вона любила цілувать їх [панів] в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними» стосується: А Марусі («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка);

Б бабусі-служки («Інститутка» Марка Вовчка);

В Кайдашихи («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького); Г Мотрі («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного);

Д Олени («Людина» О. Кобилянської).

 

3.       Вкажіть, яким правилом керувався в житті «чесний труженик» Грицько Чупруненко:

а) «Коли б можна, – увесь би цей світ виполонив, а виростив новий… Тоді б може й правда настала!..»;

б) «Береженого й Бог береже»;

в) «Своя сорочка ближче до тіла»;

г) «А що люди про мене скажуть?».

 

4.       До українського Театру корифеїв не належав:

А) Марко Кропивницький;

Б) Микола Садовський;

В) Панас Саксаганський; 

Г) Іван Карпенко-Карий;

Д) Іван Котляревський

 

5.       Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь:

А) діда;

Б) батька;

В) сина;

Г) брата;

Д) драматичного персонажа

 

6.       Серед перелічених творів перу Карпенка-Карого не належить:

А) «Наталка Полтавка»;

Б) «Сто тисяч»;

В) «Мартин Боруля»;

Г) «Хазяїн»;

Д) «Наймичка»

 

7.       Хто з них успішно грав роль Мартина Борулі :

А) М. Старицький;

Б) М. Кропивницький

В) І. Карпенко-Карий ;

Г) М. Садовський;

Д) П. Саксаганський

 

8.       Членами родини Мартина Борулі в однойменній драмі не являється:

А) Микола;

Б) Степан;

В) Палажка;

Г) Марися;

Д) Мартин

 

9.       Який підзаголовок має повість М. Старицького» Оборона Буші»:

А) «Історична повість з часів Хмельниччини»;

Б) «Іванові Франкові»;

В) « Трагічна повість з часів Хмельниччини»;

Г) «Історичне оповідання з часів козаччини»;

Д) «Історична повість з давніх часів»

 

10.   Який псевдонім у Франка?

а) Коваль;

б)Каменяр;

в) Кобзар.

 

11.   До якого жанру належить твір „Мойсей”?

а)драма;

б)повість;

в)поема.

 

12.Хто такий Михайло („Украдене щастя”)?

а)чоловік Насті;

б)чоловік Анни;

в)жандарм.

 

Завдання 2. Дайте ґрунтовну відповідь на питання:

1.  Доведіть , що назва роману Панаса Мирного і І.Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” має алегоричний зміст.  (3 б.)

2.  Поясніть, чому у вірші-закликові «Розвивайся ти, високий дубе…» поет 

І. Франко звертається саме до дуба, що символізує це дерево? (3 б.)

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді до тестових завдань

Відповіді до І  (ІІІ)варіанту Відповіді до ІІ  (ІV)варіанту                                                                                                      

1.г                                                                  1.а

2.г                                                                  2.в

3.в                                                                  3.в

4.а                                                                  4.д

5.б                                                                  5.б

6.б                                                                  6.а

7.г                                                                  7.б

8.г                                                                  8.а

9.а                                                                  9.а

10.б                                                               10.б

11.б                                                                11.в

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Батуліна Олена Яківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Zinchenko Ludmila Іванівна
  дякую за чудову розробку контрольного уроку
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
23 листопада 2019
Переглядів
2146
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку