20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Завдання для тематичного оцінювання із розділу «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.» 9 клас.

Про матеріал
Завдання для уроку узагальнення і систематизації із розділу «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.» 9 клас
Перегляд файлу

Узагальнення і систематизація із розділу «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

Варіант І

1. Укажіть першого ректора Київського університету:                                                                       А)   В. Каразін;     Б)  М. Максимович;       В)   Г. Сковорода;      Г)    М. Остроградський.

2. Що було характерним для розвитку української культури в першій половині ХІХ ст.?                                                                                                              А) формування нової української літературної мови;                                                                                                                Б) поширення стилю бароко в архітектурі;                                                                                                           В) копіювання кращих зразків княжої доби;                                                                                                     Г) виникнення традиційних пересувних лялькових театрів.

3. Укажіть рік заснування Харківського університету:                                                                                   А) 1805р.;        Б) 1809 р.;       В) 1814 р.;       Г)   1825  р.

4. Чим було зумовлено відкриття в першій половині ХІХ ст. Чернігівського ремісничого, Одеського садівничого, Харківського землеробського, Кременецького землемірного училищ?    А) конкуренцією між державними та приватними навчальними закладами;                                         Б) розвитком господарства та зростаючим попитом на кваліфіковані кадри;                                                      В) вкладенням коштів у розвиток освіти;                                                                                                       Г) намаганням влади зробити середню освіту доступною для всіх верств суспільства.

5. Поява «Історії Русів» свідчила про :                                                                                                                  А) політизацію українського руху;                    Б) зародження книгодрукування;                                                           В) початок національного відродження;            Г) розвиток української історичної науки.

6. Ідейний і художній рух у культурі кінця ХVІІІ ст. – першої половини ХІХ ст., в основі якого лежить духовне життя людини, свобода творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, - це:                                                                                                         А) реалізм,       Б)  класицизм;        В) романтизм;           Г) модернізм.

7. Про кого йдеться? Поет, байкар, професор, а згодом ректор Харківського університету, член Московського товариства аматорів російської словесності  та Королівського товариства друзів науки у Варшаві.                                                                                                                                                             А) В. Каразін;         Б) М. Остроградський,    В) М. Максимович;   Г) П. Гулак-Артемовський.

8. Позначте університет, про засування якого йдеться. «Місцем його заснування було обрано місто… де вперше засяяло й звідти розлилося по всій Давній Русі світло істинної (християнської) віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності…»                                                                                                        А) Новоросійський;      Б) Київський;            В) Чернівецький;       Г) Харківський

9. Установіть відповідність між іменами діячів та їхньою роллю в українській культурі.               1) І. Котляревський,  2) Т. Шевченко,    3) М. Максимович,      4) Г. Квітка-Основ’яненко           А) Своєю збіркою віршів незаперечно довів існування української мови, а життєва доля перетворила його на символ українського народу.                                                                               Б) Зібрав і впорядкував кілька збірок українського фольклору, запропонував систему українського правопису.                                                                                                                                       В) Основоположник художньої прози і жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі.                                                                                                                           Г) Автор байок, притч, віршів, увів в українську літературу жанр романтичної балади.                Д) Створив перший літературний твір народною українською мовою, започаткував новітню українську літературу.

10. Оберіть з наведених положень факти, які відображають біографії діяча.                                   1) І. Котляревський,           2) В. Каразін                                                                                                  А) Член Паризької, Російської, Туринської, Римської, Американської академій наук;                                       Б) Керівник селянського руху на Буковині в 40-х рр. ХІХ ст., депутат парламенту;                        В) Учений, засновник Харківського університету та Філотехнічного товариства;                                          Г) Масон, директор Полтавського театру, майор у відставці, драматург, письменник.

11. Встановіть послідовність подій.                                                                                                           А) Відкриття університету Св. Володимира в Києві,                                                                                        Б)  Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка,                                                                                       В) Видання альманаху «Русалка Дністрова»,                                                                                      Г) Відкриття університету в Харкові.

12. Виберіть три правильних відповіді.                                                                                                        Якими були особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст.?                      1)посилений інтерес до української давнини, інтенсивне дослідження українського фольклору,                                                                                                                                                         2) активний розвиток початкової освіти, заснування недільних шкіл та гімназій,                                  3) інтенсивний розвиток наукових знань, створення Української академії наук,                                4) формування української інтелігенції,                                                                                               5) розквіт української періодичної преси,                                                                                                    6)формування української літературної мови і системи правопису,                                                    7) відкриття в університетах кафедр історії України.

 

Варіант ІІ

1. Відкриття Харківського університету на початку ХІХ ст. пов’язане з ім’ям:                                  А) В. Каразіна;      Б) М. Остроградського;     В) М. Максимовича;      Г) І. Мечникова.

2.  Що мало вирішальний вплив на розвиток української культури першої половини ХІХ ст.?                                                                                                                А) початок українського національного відродження;                                                                            Б) видання царських указів про заборону вживання української мови;                                                                В) активна діяльність діячів громадівського руху;                                                                              Г) ліквідація решток автономних прав української козацької держави.

3. Укажіть рік заснування Рішельєвського ліцею в Одесі:                                                                                         А) 1829 р.;       Б) 1805 р.;       В) 1814 р.;      Г) 1817 р.

4. У якому з міст Наддніпрянщини в 1814 р. утворилася  перша професійна театральна трупа?               А)   Полтава;     Б)  Київ;         В) Одеса;             Г)       Харків.

5.  «Історія Русів» відбивала погляди:                                                                                                             А) автономістів;      Б) русинів;        В) москвофілів;            Г) русофілів.

6. Завданням якого навчального закладу міністр освіти Російської імперії С. Уваров вважав «поширювати російську культуру і російську національність на спольщених землях Західної Росії»?                                                                                                                                                              А) Харківського університету;               Б) Крем’янецького ліцею;                                                             В) Рішельєвського ліцею В Одесі;         Г) університету Св. Володимира в Києві.

7. Позначте університет, про засування якого йдеться. «Місцем його заснування було обрано місто… де вперше засяяло й звідти розлилося по всій Давній Русі світло істинної (християнської) віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності…»                                                                                                        А) Київський;            Б) Чернівецький;       В) Новоросійський;      Г) Харківський

8.  Про кого йдеться?  Автор двотомника «Основи ботаніки», багатьох історичних творів, перекладач українською «Слова о полку Ігоревім», збирач і видавець фольклорних збірок, мовознавець.                                                                                                                                                                    А)  В. Каразін;    Б) М. Остроградський;    В) М. Максимович;       Г) П. Гулак-Артемовський

9. Установіть відповідність між датами та подіями.                                                                                  1) 1817 р.;            2) 1820 р.;     3) 1834 р.;       4) 1846 р.                                                                          А) Відкриття університету Святого Володимира в Києві,                                                                     Б) Заснування Інституту Оссолінських у Львові,                                                                                     В) Видання першої частини «Енеїди» І. Котляревського,                                                                         Г) Відкриття Гімназії вищих наук у Ніжині,                                                                                        Д) Уперше вийшла друком «Історія русів».

10. Установіть послідовність подій.                                                                                                                 А) Закриття професійного театру в Полтаві;                                                                                                                   Б)   завершення спорудження оперного театру в Одесі;                                                                       В) Відкриття Харківського університету;                                                                                             Г) Поява перших історичних повістей П. Куліша.

11. Оберіть з наведених положень факти, які відображають біографії діяча.                                   1) В. Каразін                                     2) І. Котляревський,                                                                           А) Учений, засновник Харківського університету та Філотехнічного товариства;                                       Б) Масон, директор Полтавського театру, майор у відставці, драматург, письменник;                  В) Керівник селянського руху на Буковині в 40-х рр. ХІХ ст., депутат парламенту;                                                               Г) Член Паризької, Російської, Туринської, Римської, Американської академій наук.

12. Співвіднесіть особу та факти її біографії.                                                                                             1) П.Гулак-Артемовський;      2) М. Максимович;            3) М.Остроградський.                                  А) учений-природознавець, історик, перший ректор Київського університету;                                 Б) поет, байкар, професор, а згодом ректор Харківського університету;                                         В) учений секретар російської Медичної академії, автор історії Закарпаття;                                     Г) Член Паризької, Російської, Туринської, Римської, Американської академій наук.

 

 

docx
Додано
16 березня
Переглядів
375
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку