18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ЗАВДАННЯ ІІ ТУРУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ З ПРЕДМЕТА «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» 11клас

Про матеріал

Пропоную орієнтовні олімпіадні завдання з всесвітньої історії за повний курс старшої школи, які можна використовувати під час підготовки до обласного туру олімпіади з історії , проведення підсумкового уроку з всесвітньої історії в 11 класі або під час предметного тижня з історії.

Перегляд файлу

ЗАВДАННЯ ІІ ТУРУ (ОБЛАСНОЇ) ОЛІМПІАДИ З ПРЕДМЕТА

 «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

11 клас

 

І рівень

Завдання 1-20 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА Є ПРАВИЛЬНОЮ. 

1.  Економічна і політична стабілізація між двома світовими війнами відбувалася в період:

А) 1918-1923 рр.; В) 1929-1933 рр.;

Б) 1924-1928 рр.; Г) 1933-1939 рр.

 

  1. Жовтнева революція 1917 р. відбулася в:

А) Австро-Угорській імперії; В) Російській імперії;

Б) Німецькій імперії; Г) Турецькій імперії.

 

3. Битва на р. Марні поблизу Парижа відбулася в:

А) червні 1914 р.; В) жовтні 1914 р.;

Б) вересні 1914 р.; Г) листопаді 1914 р.

 

4. У Першій світовій війні Болгарія:

А)    воювала на боці Антанти;

Б)    воювала на боці Німеччини й Австро-Угорщини;

В)    воювала на боці Антанти, а потім перейшла на сторону Німеччини й Австро-Угорщини;

Г)     зберігала нейтралітет.

 

  1. «Необмежену підводну війну» в ході Першої світової війни оголосила:

А) Велика Британія; В) США;

Б) Німеччина; Г) Японія.

 

6. Головною метою Франції в ході Паризької мирної конференції було:

А) одержати значну частину земель колишньої Османської імперії;

Б)  під прикриттям допомоги розореним країнам і народам, що голодують, усунути своїх кон­курентів на європейських ринках;

В)  позбавити Німеччину можливості реваншу і встановити свою гегемонію в континенталь­ній Європі, одержати німецькі колонії в Африці і турецькі на Близькому Сході;

Г) утримати в економічній залежності країни, яким у ході війни було надано військові кре­дити.

 

  7. Мирний договір між країнами, що перемогли в Першій світовій війні, та Туреччиною був заключний у:

А) Нейї; В) Севрі;

Б) Парижі;                                                 Г) Тріаноні.

 

8. Статут Ліги Націй був зафіксований у:

А) Вашингтонському договорі;             В) Локарнському договорі;

Б) Версальському договорі;                Г) Паризькому договорі.

 

   9. Радянсько-німецький договір у Рапалло був укладений у:

А) 1919 р.; В) 1921р.;

Б) 1920 р.; Г) 1922 р.

 

  10. План Юнга:

А) встановлював певну суму репарацій з Німеччини, поступово збільшуючи її щорічно протягом1924-1929 років ;

Б)  встановлював загальну суму репарацій з Німеччини;

В) скасовував всі репарації з Німеччини;

Г) зменшував виплату Німеччиною щорічних репарацій  (визначив їх в розмірі щорічних 2 млрд. марок на найближчі 37 років)

 

  11. У якому році розпочалася реалізація «Нового курсу» Ф. Рузвельта?

А) 1929 р.;

Б) 1931 р.;

В) 1933 р.;

Г) 1934 р

 

  12. Про яку кризу йде мова?

Ця економічна криза відрізнялася від попередніх своїми глобальними масштабами і рівнем падіння виробництва. Обсяги промислового виробництва не лише скоротилися, але знизились до рівня початку століття. Число безробітних тільки в країнах Заходу наблизилося до 30 млн. чоловік, що склало від 1/5 до 1/3 робочої сили. Промислове виробництво в економічно розви­нутих країнах скоротилося в середньому на 38 %.

А) європейська економічна криза, спричинена Першою світовою війною;

Б) біржовий крах у Нью-Йорку 1924 р.;

В) світова економічна криза 1929-1933 рр.;

Г) економічна криза кінця 30-х рр.


  1. У Другій світовій війні уряд Югославії виступив на боці:

А) держав антигітлерівської коаліції;       В) СРСР;

Б) Німеччини;                                                  Г) зберігав нейтралітет.

 

14.Про який документ іде мова?

Цим планом передбачалися колонізація Радянського Союзу і країн Східної Європи, знищен­ня мільйонів людей, поневолення народів. Планувалося протягом 30 років виселити за Урал 65 % західних українців, 75 % білорусів, 80-85 % поляків, значну частину населення Латвії, Литви, Естонії — всього 51 млн. чоловік. Намічалося переселити 10 млн. німців на землі, які звільняться. На території СРСР передбачалося утворити чотири німецькі колоніальні провін­ції «Остланд», «Україна», «Москва», «Кавказ».

А) План «Ост»; В) план «Вайс»;

Б) план «Барбаросса»; Г) план «Рот».

 

15. Тегеранська  конференція відбулася в;

А) 1941р.; В) 1943 р.;

Б) 1942 р.; Г) 1944 р.

 

16.Другий фронт у Західній Європі було відкрито в:

А) 1941р.; В) 1943 р.;

Б) 1942 р.; Г) 1944 р.

 

17. Декларація про звільнену Європу була прийнята на конференції в:

А) Москві; В) Ялті;

Б) Тегерані; Г) Потсдамі.

 

18. перша велика акція європейського руху Опору:

А)  Празьке повстання;       В) арешт Муссоліні;

Б)   повстання у варшавському гетто; Г)  антифашистське словацьке повстання

 

19. Про яку міжнародну організацію йде мова?

Ця міжнародна організація держав була створена в 1945 р. Її штаб-квартира розміщалася в Нью-Йорку, що підкреслювало особливу роль Сполучених Штатів Америки у створенні ор­ганізації. Статут організації був підписаний улітку 1945 р. на конференції в Сан-Франциско п’ятдесятьма країнами і набрав сили 24 жовтня 1945 р.

А) Ліга Націй; В) ООН;

Б) НАТО; Г) ЄЄ.

 

 

20.Про яку міжнародну організацію йде мова?

У січні 1949 р. Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина проголосили про створення цієї організації для спільного розв’язання економічних проблем, координації народногосподарських планів, реалізації спільних проектів. У лютому того ж року до органі­зації приєдналася Албанія, котра потім вийшла з її складу.

А) Організація Варшавського договору;                    В) Інформбюро;

Б) Рада Економічної Взаємодопомоги;                    Г) Спільний Ринок.

 

 

ІІ рівень

Завдання 21-26 мають сім варіантів відповідей, з яких ЛИШЕ ЧОТИРИ Є ПРАВИЛЬНИМИ.

21. Четверний союз був військово-політичним блоком, до якого входили:

А. Німеччина                                                Г. Туреччина;                     Ж. Японія;

Б. Австро-Угорщина;                                               Д. Італія;

В. Болгарія;                                                  Е. Швеція

 

     22 Які завдання ставили революційні партії перед Лютневою революцією 1917 р. в Росії?

А)  Ліквідувати капіталістичний спосіб виробництва;

Б)   ліквідувати самодержавство, встановити загальну політичну рівність громадян;

В)   встановити свободу торгівлі;

Г)   ліквідувати поміщицьке землеволодіння, наділивши селянство землею;

Д)  ліквідувати національне гноблення, створивши реальні умови для здійснення права всіх народів на створення власних національних держав;

Е)   вивести Росію зі світової війни;

Ж)  перетворити Росію на парламентську монархію.

 

23.Згідно з мирним договором між країнами-переможницями та Болгарією, підписаного 27      ли­стопада 1919 р. у м. Нейї:

   А)  Болгарія втратила вихід до Егейського моря;

   Б)   Добруджа переходила до Румунії;

   В) частина болгарської території передавалася Югославії;

Г) військова повинність заборонялася, армія обмежувалася 20 тис. чоловік, які  набиралися шляхом добровільного вербування;

   Д) Болгарія звільнялася від репарацій;

   Е) Болгарія визнавалася демократичною республікою;

   Ж) Болгарії заборонялося мати військову авіацію.

 

      24. Сутність ідеології «корпоративної держави» Муссоліні полягала в:

А) протиставленні цієї ідеології вченню про класову сутність держави;

Б)  ліквідації незалежності профспілок;

В)  монополізації виробництва;

Г)   наданні можливості робітничому рухові впливати на політику держави;

Д)  ліквідації залишків парламентаризму;

Е)  активізації державотворчої волі нації;

Ж)  якнайширшому залученні широких мас населення до управління державою.

 

 

25. Назвіть причини швидкого економічного зростання ФРН у 50-ті роки XX ст., відомого як «економічне диво»:

А) значні іноземні інвестиції в економіку за планом Маршалла;

Б) гнучка податкова і кредитна політика;

В) державне регулювання економіки;

Г)  використання новітніх технологій, модернізація промисловості;

Д)  реформи американської окупаційної адміністрації;

     Е) домінування системи найму, згідно з якою робітник працює на одному підприємстві до ви­ходу на пенсію;

Ж)  відсутність військових видатків до 1955 р.

 

26. «Холодна війна», що почалася між державами світу після завершення Другої світової війни, полягала в:

А)  створенні системи військово-політичних союзів;

Б)  створенні широкої мережі військових баз у всіх стратегічно важливих місцях світу;

В)  використанні у військових діях зброї масового знищення;

Г) нагромадженні озброєнь як засобу впливу на політику інших держав;

Д) застосуванні засобів економічного тиску (дискримінація в торгівлі тощо); активізації і роз­ширенні підривної діяльності розвідки; заохоченні путчів і державних переворотів;

Е) відмові від ідеологічної пропаганди;

Ж)  встановленні і здійсненні політичних, економічних і культурних зв’язків між державами.

ІІІ рівень

27. Установіть відповідність.


А)

Й. Сталін

а

СРСР

А

 

Б)

Б. Муссоліні

б

 Німеччина

Б

 

В)

А.Гітлер

в

 Італія

В

 

Г)

Ф. Франко

г

    Іспанія

Г

 

У завданнях 27-30 до кожного рядка, позначеного ЛІТЕРАМИ, доберіть правильний варіант відповіді, позначений ЦИФРОЮ. Запишіть до таблиці в тексті цифри відповідей.

28. Установіть відповідність між подіями та датами.


А)

Листопад 1917 р.

а

Жовтнева революція в Росії

А

 

Б)

листопад 1918 р.

б

революція в Австро-Угорщині

Б

 

В)

березень 1919 р.

в

революція в Німеччині

В

 

Г)

жовтень 1918 р.

г

проголошення Угорщини Радянською республікою.

Г

 

 

29. Установіть відповідність.


А)

Франція

а

 «Новий курс»

А

 

Б)

США

б

 «Політика Народного фронту»

Б

 

В)

Німеччина

в

 « Корпоративна система »

В

 

Г)

Італія.

г

«Завоювання життєвого простору»

Г

 

30. Установіть хронологічну відповідність

А)

Голокост

а

Співробітництво урядів або окремих осіб з окупантами

 

 

 

 

 

 

 

   А

 

Б)

Депортація

б

Каральні заходи,  вжиті державними органами,що включають до себе незаконні осудження,арешти та  масові розстріли

 

   Б

 

В)

 

Репресії

в

Винищення  німцями єврейського населення в роки другої світової війни

 

   В

 

Г)

Колобороціонізм

г

Вигнання, заслання  окремих осіб або цілих народів

 

   Г

 

 

 

 

 


 


 


У завданнях 31-34 розмістіть історичні події в правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, до таблиці, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т. д.

31.Розмістіть події в хронологічній послідовності.

 

А

Битва на р. Марні

1

А

Б

битва на р. Соммі

2

Б

В

вступ в Першу світову США

3

В

Г

Підписання  Комп’єнського  перемір’я

4

Г

 

32.Розмістіть події в хронологічній послідовності.

 

А

Початок суцільної колективізації

1

В

Б

початок індустріалізації

2

Б

В

початок НЕП

3

Г

Г

хлібозаготівельна криза 1927-1928 рр.

4

А

 

33.Розмістіть події в хронологічній послідовності.

 

А

Початок Другої світової війни

1

А

Б

перше застосування США ядерної зброї

2

В

В

початок Сталінградської  битви

3

Г

Г

Відкриття Другого фронту в Європі

4

Б

 

34.Розмістіть події в хронологічній послідовності.

 

А

Виникнення ООН

1

А

Б

«Берлінська криза»

2

В

В

початок «холодної війни»

3

Г

Г

вступ в дію плану Маршала

4

Б

 

 

ІV рівень

Надайте розгорнуту відповідь на наступні питання:

35. Назвіть основні ознаки періоду стабілізації і «проспериті» (процвітання) у 1924-1929 рр.

36. Чому, на вашу думку, фашизм перемог у Німеччині та Італії, але не зміг одержати перемогу в США, Франції та Великобританії ?

37. Проаналізуйте позитивні та негативні наслідки прискореної індустріалізації в СРСР.

38. Що означав нацистський «новий порядок» на полоненої частині  території Європи та СРСР?

39.  Охарактеризуйте основні прояви політики  «холодної війни».

40. Радянський історик Дмитро Волкогонов висловив таку думку:

 «Чим гірше у нас будуть йти справи, тим вищими будуть шанси неосталінізма. Ну, а історично, на жаль, Сталін не помре ніколи. Залишивши найбільшу вм’ятину в нашій історії, він зостається  у ряду найлихіших  тиранів людства»

Як ви розумієте цей вислів? Сформулюйте та обґрунтуйте свої міркування з цього приводу.

 

41. Уявіть себе мешканцем Німеччини 1918-1939 рр. Напишіть вашим нащадкам листа про своє життя. Які поради їм ви дали б?  Від чого застерегли б?

 

 

 

 

doc
Додано
26 серпня 2018
Переглядів
1362
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку