Завдання олімпіади «Інтелектуал»(українська мова та література)

Про матеріал

Олімпіада – це вид змагання, що стимулює потяг окремих учнів до самоосвіти, виховує наполегливість, поглиблений інтерес до предмета, вміння долати труднощі, виробляє навички роботи з довідковою та науково-популярною літературою.

Перегляд файлу

1

 

Завдання  олімпіади «Інтелектуал»

Спеціальність: Українська мова та література

І частина (20 балів)

Виберіть одну правильну відповідь

1.В український мові…

А) 38 звуків

Б) 37 звуків

В) 36 звуків

Г) 33 звуки

2. Спрощення приголосного на письмі не відбувається  у виділеному слові рядка

А)бриз..нути водою

Б) улес..лива мова

В) учас..ник змагань

Г) зап'яс..ний суглоб

3.В усіх словах пропущено букву о в рядку

А)г..лубка, р..бота, г..нчар, п..ганий

Б) б..гач, х..зяїн, б..гаття, к..лач

В)г..рячий, мол..т, кр..плина, др…бина

Г)с..л..вей, к..зати, б..г..тій, к..чан

4. Буква ц позначає звук [ц] в усіх словах рядка

А) цукерка, ціль, ціан, Цицерон

Б) дочці, цілина, цикати, цифра

В) цикламен, цілий, соціологія, цятка

Г) серце, цар, цоколь, цокати

5.Усі склади відкриті в усіх словах рядка

А) коровай, долар, взуття, свіжий

Б) п’ятка, зброяр, столяр, комиш

В) подія, меню, гінея, премія

Г)героїзм, Андрій, Могутній, їжак

6.Правильно поділені для переносу всі слова в рядку

А)гра-йся, ві-джити, низь-ко, нау-ка

Б)під-жак, мовоз-навство, за-клик, край-ній

В) бі-ологія, бай-ка, под-зьобати, зац-вілий

Г)ака-демія, зай-чик, га-йок, Яро-слав

7.Наголос на першому складі мають усі слова рядка

А)спина, подруга, випадок, приятель

Б)верба, загадка, олень, квартал

В)виразний, рукопис, спаржа, в’язкий

Г)граблі, товстий, разом, приязнь

8.Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка

А)могти, вівця, колір, гомін

Б) кіготь, ніготь, березень, голос

В)рівень, борг, тесля, вість

Г)вересень, діловий, берег, ліс

9.Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку

А)бояз..кий, дон..ці, лял..чин, порт..єра

Б)Грин..чишин, громадян..ство, вишен..ці, мен..ші

В)велетен..ський, яс..ніс..т.., таріл..ці, всер..йоз

Г)гет..ман, різ..блення, міл..ярд, Максим Гор..кий

10. Подовження  приголосних в усіх словах відбувається в рядку

А)Іл..івна, жит..євий, узбіч..я, навман..я

Б)точніст..ю, княнин..я, облич.., змаган..ь

В)клоч..я, підніж..я, єдніст..ю, шерст..ю

Г)узбереж..я, почут..я, маст..ю, смерт..ю

11.Найвищою точкою розгортання сюжету епічного твору є

А)експозиція

Б)кульмінація

В)епілог

Г)перипетії

12.Визначте, до якого виду тропів належить назва збірки Василя Стуса «Веселий цвинтар»

А)оксюморон

Б)синекдоха

В)гіпербола

Г)метафора

13.Весільна обрядова поезія є складовою частиною

А)родинно-обрядової поезії

Б)календарно-обрядової поезії

В)родинно-побутової поезії

Г) суспільно-побутової поезії

14.Нестор вважається ймовірним автором(співавтором)

А) «Слова про похід Ігорів»

Б) балади про Бондарівну

В) «Повісті минулих літ»

Г) думи «Про Марусю Богуславку»

15.Не порушено послідовності подій ( «Слово про похід Ігорів»)

А)Ігор вирушає в похід. Плач Ярославни. Затемнення сонця.

Б)Золоте слово. Поразка Ігоря. Втеча Ігоря з полону.

В) Поразка Ігоря. Затемнення сонця.  Плач Ярославни.

Г) Затемнення сонця.  Поразка Ігоря. Золоте слово.

16.У творі «Катерина» Т. Шевченко порушує проблему

А)жінки-кріпачки

Б)жінки-покритки

В)жінки-жебрачки

Г)дівчини-сироти

17.Вислів «Contra spem spero!», що став назвою твору Лесі Українки, перекладається українською

А)Через терени до зірок!

Б)Горе переможеним!

В)Без надії сподіватися!

Г)Н кроку назад!

18.Остап Вишня ввів в українську літературу новий жанр -

А)памфлет

Б)анекдот

В)усмішка

Г)шарж

19.Кіноповість як жанр увів в українську літературу

А)Ю.Яновський

Б)О.Довженко

В)Г.Тютюнник

Г)С.Параджанов

20. Жанр «Тигроловів»  І.Багряного –

А)роман–хроніка

Б) соціально–психологічний роман

В) пригодницький роман

Г) роман-епопея

ІІ частина(20балів)

Встановіть відповідність

1.1.(4 б.)

1.безбожник                           А) самолюб

2.шибеник                                     Б) визискувач

3.егоїст                                          В) інвестор

4.експліататор                              Г) шибайголова

                                                      Д)атеїст

1.2.(4 б.)

1. «Чорна рада» П.Куліша                              А)оповідь

2. «Максим Гримач» Марка Вовчка               Б)повість

3. «Кайдашева сім'я» І.Нечую-Левицького     В)роман

4.  «Гайдамаки» Т.Шевченка                           Г)драма

                                                                          Д)поема

Розташуйте в хронологічному порядку (10б)

Іван Франко «Гімн»

Балада «Бондарівна»

Ліна Костенко «Маруся Чурай»

Т.Шевченко «Кавказ»

 О.Кобилянська «Земля»

Підкресліть зайве слово  (2 б.)

1.Треба, потрібно, необхідно, слід, варто, можливо

2. Драма, комедія, трагедія,   поема,трагікомедія, містерії

 

ІІІ частина(20 балів)

Поставте правильно наголос

Абиде, бешкет, важкий, довідник, посібник, ґатунок, дарма, дешевіти, також, догола,етимолог, завдання,  українська, задалеко,зажиток, задум, задума, скочити, так-таки, фарбник.

 

  ІVчастина(20 балів)

Перекладіть словосполучення з російської мови на українську.(9 б.)

Визначте та порівняйте рід іменників цих словосполучень.(9б.)

Напишіть  два речення на українській мові з будь-якими словосполученнями, що подані нижче, (2б.)

Широкая степь, далекий путь, острая боль, высокий тополь, горькая полынь, барабанная дробь, холодная Сибирь, старая рукопись, самая высокая степень.

 

 V частина(20 балів)

Провідміняйте числівники(18 б.)

 

Одна друга,  кілька, двадцять дев’ятий

 

Напишіть з поданими числівниками одне речення (2 б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
12 квітня 2018
Переглядів
618
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку