Завдання "Українська держава"

Про матеріал
Тести різною складності, запитання та робота з картою до теми Українська держава
Перегляд файлу
  1. Установіть хронологічну послідовність подій:

а) Звернення П. Скоропадського з «Грамотою до всього українського народу» »

б) Підписання Брестського договору УHP з Центральними державами »

в) Початок повстання проти гетьманського уряду.

 2. Складіть речення, використавши поняття та терміни: Українська Держава, Гетьманат.

3. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях доби Української Держави: Ф. Лизогуб, Василь Вишиваний, С. Сулькевич.

4. Які з тверджень характеризують становище України за гетьмана П. Скоропадського? Відповідь обґрунтуйте.

1. Перевибори до органів місцевого самоврядування на підставі майнового цензу. 

2. Накидання селянам принципів артільно-комуністичного ведення господарства.

3. Співпраця з усіма політичними партіями та організаціями.

4. Жорсткі німецькі реквізиції.

5. Масові селянські повстання: страйкова боротьба робітників.

6. Підпорядкування фінансів України фінансовим органам радянської Росії.

7. Створення мережі українських банків, удосконалення грошової системи.

8. Формування регулярної армії.

9. Посилення дисципліни на виробництві, скасування 8-годинного робочого дня.

10. Шовіністичний, антиукраїнський розгул.

5. Виберіть твердження, у яких ідеться про П. Скоропадського.

1. Походив зі старовинного українського козацько-шляхетського роду.

2. Був членом Української Центральної Ради, головою Українського військового генерального комітету, генеральним секретарем військових справ.

3. У жовтні 1917 р. на з’їзді Вільного козацтва його обрано військовим отаманом

4. У квітні 1918 р. на Всеукраїнському хліборобському конгресі був обраний гетьманом України.

5. Очоливши державу, розпустив УЦР, скасував закони й розпорядження Генерального секретаріату і Тимчасового уряду.

6. Схилявся до зближення з більшовицькою Росією, задля зміцнення незалежності вдавався до заходів з посилення армії та її адміністративних органів.

7. Очолював делегацію УНР у переговорах з Німеччиною та її союзниками в Брест-Литовську.

6. Серед наведених тверджень про причини падіння Гетьманату оберіть три, які вважаєте найістотнішими. Свій вибір обґрунтуйте.

Причини падіння Української Держави гетьмана П. Скоропадського:

1.Згортання революційних завоювань, досягнутих унаслідок падіння самодержавства.

2. Втрата австро-німецькими гарнізонами окупаційних функцій в Україні після Листопадової революції в Німеччині й розпаду Австро-Угорщини.

3. Неможливість для гетьмана спертися на війська Антанти.

Конфронтація гетьмана майже з усіма українськими політичними партіями.

Неможливість для гетьмана знайти спільну мову з російськими білогвардійцями.

Війна гетьманської та окупаційної адміністрацій із селянськими масами, які бажали негайно поділити поміщицьку землю на зрівняльних засадах (подібно до того, як це було зроблено в сусідній Росії).

Проаналізуйте карту. » 1. Визначте, які території охоплювала Українська Держава гетьмана П. Скоропадського. Порівняйте їх з: 1) Автономною Україною в кордонах, окреслених «Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному секретаріатові»; 2) Українською Народною Республікою в кордонах, заявлених Третім Універсалом Центральної Ради; 3) Українською Народною Республікою за Брестським мирним договором. » 2. Про які проблеми внутрішньої та зовнішньої політики Української Держави свідчить карта? Поміркуйте, чим вони були зумовлені.

C:\Documents and Settings\Lanos\Мои документы\Мои рисунки\Новая папка\image090.jpg

Українська Держава гетьмана П. Скоропадського

 

docx
Додано
15 листопада 2020
Переглядів
666
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку