10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Завдання з історії України для підсумкового оцінювання учнів 8 класу за навчальний рік

Про матеріал

Завдання розробленіна основі підручника "Власов. Історія України, 8 клас"з метою виявити рівень засвоєння програмового матеріалу за весь навчальний рік.

Перегляд файлу

                                           Тестові завдання з історії України (за весь курс)

                                                                                  8 клас           

                                        (за підручником  - Власов. Історія України. 8 клас)

 

1.В 16 ст. українськими землями  володіли:

   1)Польща , Молдавія, Угорщина, Литва

   2)Польща, Московія, Угорщина, Литва

   3)Литва, Кримське ханство, Туреччина

   4)Московія, Туреччина, Польща, Молдавія

2. Кревська унія була укладена в:

   1)1385

   2)1386

   3)1395

   4)1397

3. Кревська унія була укладена між:

   1)Литвою і Польщею

   2)Московією і Україною

   3)Польщею і Україною

4. Фільварки – це:

   1)багатогалузеві поміщицькі господарства

   2)податки з селян

   3)повинності селян

5.Люблінська унія була укладена в:

   1)1569

   2)1596

   3)1566

   4)1563

6. Утворення польсько-литовської держави Речі  Посполитої  відбулось в результаті укладення :

   1)Люблінської унії

   2)Городельської унії

   3)Кревської унії

   4)Брестської унії

7. Які воєводства були утворені в складі Речі Посполитої на українських землях:

   1) Руське (Львів), Белзьке (Белз), Подільське (Камянець)

   2)Волинське(Луцьк), Брацлавське (Брацлав)

   3)Руське (Львів), Белзьке (Белз), Подільське (Камянець), Волинське (Луцьк), Брацлавське (Брацлав), Київське (Київ).

8. Українські селяни, що проживали на території Речі Посполитої, остаточно була закріпачені за:

   1)Третім Литовським статутом

   2)Другим Литовським статутом

   3)Першим Литовським статутом

9. Брестська (Берестейська) церковна унія була укладена в:

   1)1596

   2)1597

   3)1598

10. В результаті укладення Брестської унії утворилась:

   1)греко-католицька церква

   2)Річ Посполита

   3)Запорізька Січ

11. Кримське ханство попало в залежність від Османської імперії в:

   1)1478

   2)1479

   3)1632

12. Перша згадка про козаків належить:

   1)Мартину Бельському

   2)Дмитру Вишневецькому

   3)Костянтину Острозькому та датується:

 

 

13.  Покозачення – це:

   1)масовий перехід селян до козацького стану

   2)боротьба козаків з турками й татарами

   3)утворення Запорізької Січі

14. Перша Запорізька Січ виникла в:

   1)1556

   2)1656

   3)1666

15. Організатором першої Запорізької Січі був:

   1)Богдан Хмельницький

   2)Дмитро Вишневецький

   3)Петро Сагайдачний

16. Про кого йде мова в цих рядках:

   «Ой крикнув цар на свої гайдуки:

   «Візьміть Байду добре в руки,

   Візьміть Байду і звяжіте,

   За гак ребром почепіте!»

   1)про Петра Конашевича-Сагайдачного

   2)про Дмитра Вишневецького

   3)про Криштофа Косинського

17. Назвіть найвищий орган влади в Запорізькій Січі:

   1)козацька рада

   2)рада козацької старшини

   3)кошовий отаман

18.Козацький уряд в Запорізькій Січі називався:

   1)кіш

   2)курінь

   3)козацька рада

19. Козацькі клейноди це:

   1)корогва, бунчук, булава, печатка, шабля

   2)корогва, шабля, пірнач, шаровари, люлька

   3)корогва, бунчук, печатка, булава, литаври, пірнач

20. Козацьку булаву виготовляли з:

   1)дуба

   2)бука

   3)верби

   4)горіха

   5)берези

21. На козацькому гербі було зображено:

   1)постать козака, озброєного шаблею і мушкетом

   2)перехрещені дві шаблі

   3)тризуб, а під ним перехрещені шаблі

22. Де зберігались козацькі клейноди:

   1)вдома у кошового отамана

   2)в церкві Покрови Пресвятоі Богородиці

   3)в приміщенні куреня, де жили козаки

23.Каламар (чорнильниця) був символом влади:

   1)курінного отамана

   2)писаря

   3)довбиша

24. Реєстрове козацтво було утворене в:

   1)1572

   2)1576

   3)1578,    за наказом польського короля:

   1)Стефана Баторія

   2)Сигізмунда ІІАвгуста

   3)Станіслава Лещинського

25.Утворюючи реєстрове козацтво, польський король хотів:

   1)розколоти українське козацтво на два ворожі табори

   2)мати додаткову збройну силу для боротьби з турками

   3)організувати похід козаків проти Кримського ханства

26.Повстання під проводом Криштофа Косинського відбулося в:

   1)1591

   2)1592

   3)1593

27. Повстання під проводом Северина Наливайка відбулось в:

   1)1593

   2)1594

   3)1595

28.Найбільші козацько-селянські повстання кінця 16 ст. відбулись під проводом:

   1)Северина Наливайка і Шаули

   2)Криштофа Косинського і Лободи

   3)Криштофа Косинського і Северина Наливайка

29.Солоницька трагедія-це:

   1)Кривава розправа поляків над повстанцями Наливайка

   2)Поразка польських військ від загонів Криштофа Косинського

   3)Страта Наливайка у Варшаві поляками

30. «Добою героїчних походів» в українській історії називають період, коли:

   1)козаки під проводом Івана Підкови здійснили похід в Молдавію

   2)відбувалось повстання під проводом Северина Наливайка

   3)козаки під проводом Петра Конашевича –Сагайдачного здійснювали морські походи проти

31. Найпотужнішого удару козаки завдали ворогові під час морського походу на :

   1)Кафу

   2)Очаків

   3)Ізмаїл;       

32.Про яку видатну постать в історії України йде мова:

    «Був то чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям, у битві був першим, коли доводилось відступати-останнім»

   1)про Петра Конашевича-Сагайдачного

   2)про Богдана Хмельницького

   3)про Северина Наливайка

33.За часів якого українського гетьмана було відновлено незалежність української православної церкви:

   1)Дмитра Вишневецького

   2)Івана Мазепи

   3)Івана Виговського

   4)Петра Сагайдачного

34. Хотинська битва відбулась між:

   1)турками й поляками

   2)між турками з одного боку і козаками й поляками з другого боку

   3)між литовцями і кримськими татарами

 

35. Хотинська битва вдало закінчилась для поляків завдяки:

   1)втечі з поля бою турків і татар

   2)зраді турків  кримськими  татарами

   3)допомозі полякам з боку козаків, очолюваних Сагайдачним

36. Куруківську угоду з поляками від імені козаків підписав:

   1)Михайло Дорошенко

   2)Дмитро Гуня

   3)Марко Жмайло

37. Хто влаштував полякам так звану «Тарасову ніч» , знищивши багато польських офіцерів:

   1)Іван Сулима

   2)Трясило (Тарас Федорович)

   3)Михайло Дорошенко

38. Споруджену поляками біля Кодацького порогу фортецю Кодак (вона вважалась неприступною)  

     зруйнували козаки під проводом:

   1)Івана Сулими

   2)Петра Сагайдачного

   3)Марка Жмайла

39. Поляки цей період історії назвали «золотим спокоєм» через відсутність великих повстань козаків. Вкажіть хронологічні межі цього періоду.

   1)1638-1648

   2)1642-1652

   3)1633-1643

40. Реформація – це:

   1)боротьба за перебудову (реформу) католицької церкви

   2)боротьба католицької церкви з православною церквою

   3)утворення греко-католицької церкви

41. Пересопницьке Євангеліє (482 аркуші) зявилось в Україні в середині:

   1)16 ст.

   2)17 ст.

   3)18 ст.

42.Православні братства як національно-релігійні громадські обєднання міщан при православних церквах почали зявлятись в:

   1)ІІ-й пол.. 16 ст.

   2)ІІ-й пол.. 17 ст.

   3) І-й пол.. 18 ст.

43. Перше православне братство виникло в:

   1)Львові

   2)Острозі

   3)Києві

44. Ставропігія-це:

   1)незалежність православної церкви від католицької
   2)самостійність греко-католицької церкви

   3) право безпосереднього підпорядкування  в православній церкві патріархові

45. Орден єзуїтів був створений з метою:

   1)зміцнення та поширення впливу католицької церкви

   2)посилення православної церкви

   3) зміцнення греко-католицької церкви

46. Римський  Папа Григорій ХІІІ став ініціатором запровадження нового календаря, який стали називати ………

47. В результаті  укладення Брестської унії була утворена:

   1)католицька церква

   2)греко-католицька церква

   3)римо-католицька церква

48.Найбільшими поборниками (сторонниками) унії  серед православних єпископів були:

   1)Іпатій Потій та Кирило Терлецький

   2)Гедеон Балабан та Михайло Копистенський

   3)Михайло Рогоза та Василь-Костянтин Острозький

49. Іов Борецький був:

   1)православним митрополитом

   2)римським папою

   3)греко-католицьким єпископом

50.Засновником Києво-Братської колегії (а згодом Києво-Могилянської академії) в 1632 році був:

   1)Петро Могила

   2)Іов Борецький

   3)Іпатій Потій

51.»Могилянська доба» в історії України-це період, коли митрополитом православної церкви був ………

52.Іпатій Потій, Михайло Рогоза, Йосиф Рутський були митрополитами:

   1)римо-католицької церкви

   2)греко-католицької церкви

   3)професорами Києво-Могилянської академії

53.Острозька школа (пізніше «словяно-греко-латинська школа» та «Острозька академія») виникла в:

   1)1578

   2)1579

   3)1678

54. Першим ректором  Острозької академії був:

   1)Герасим Смотрицький

   2)князь Костянтин Острозький

   3)Мелетій Смотрицький

55. Першим українським друкарем вважають:

   1)Івана Федорова

   2)Швайпольта Фіоля

   3)Лаврентія Зизанія

56. Першими книгами, надрукованими Іваном Федоровим у Львові були:

   1) «Апостол»

   2) «Буквар»

   3) «Острозька біблія»

57.Перший український друкований словник називався:

   1) «Лексис»

   2) «Требник»

   3) «Адельфотес»

58. Автором першої граматики церковнослов’янської мови на словянських землях був:

1)Лаврентій Зизаній

   2)Петро Могила

   3)Мелетій Смотрицький

59. Кого сучасники (16 ст.) називали «рутенським  Демосфеном»

   1)Станіслава Оріховського-Роксолана

   2)Герасима Смотрицького

   3)Івана Вишенського

60.Основоположником української полемічної літератури вважають:

   1)Івана Вишенського

   2)Мелетія Смотрицького

   3)Севастяна Кленовича

61. Український мандрівний ляльковий театр називався:

   1)вертеп

   2)інтермедія

   3)драма

62. Камяницею в 16-17 ст. називали:

   1)тогочасне міське житло з каменю

   2)тюрму

   3)палаци польських магнатів

63. Перші  три битви козаків з поляками відбулись під:

   1)Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями

   2)Корсунем, Збаражем, Батогом

   3)Зборовом, Батогом, Пилявцями

64. Максим Кривоніс загинув:

   1)на полі бою

   2)помер від чуми

   3)його стратили поляки

65. Кінцевою метою війни Богдана Хмельницького проти Польщі було:

   1)створення незалежної Української держави

   2)укладення вигідного союзу з Польщею

   3)створення антипольської коаліції

66. Боротьбу проти литовських військ на території Білорусії за наказом Б.Хмельницького вів :

   1)михайло Кричевський

   2)Іван Богун

   3)Максим Кривоніс

67. За Зборівським миром козацький реєстр становив:

   1)40 тис. козаків

   2)60 тис. козаків

   3)30 тис. козаків

68.Зборівський мир було підписано в:

   1)1647

   2)1648

   3)1649

69.Столицею Української держави за часів Б.Хмельницького був:

   1)Гадяч

   2)Київ

   3)Батурин

   4)Чигирин

70.В 1649 році всю територію України було поділено на :

   1)10 полків

   2)12 полків

   3)16 полків

71.Яка з європейських держав підтримувала боротьбу України проти Польщі?

   1)Німеччина

   2)Франція

   3)Венеція

72.Козацьку армію з польського оточення під Берестечком вивів:

   1)Іван Богун

   2)Михало Кричевський

   3)Іван Золотаренко

73. Білоцерківський мир козаків з поляками був підписаний:

   1)1650

   2)1651

   3)1653

74. В результаті якої битви козаків з поляками Білоцерківський договір втратив чинність і на більшій частині України знову відновилась гетьманська влада. Цю битву історики ще називають вершиною військового мистецтва Б.Хмельницького.

   1)Битва під Жванцем

   2)Битва під Зборовом

   3)Битва під Батогом.

75. З якою державою в 1648 році Б.Хмельницький уклав союз для боротьби з поляками:

   1)Кримським ханством

   2)Московською державою

   3)Швецією

76. Переяславська рада відбулась:

   1) 8 січня 1654

   2)6 січня 1652

   3) 9 січня 1655

77. Віленське перемиря в 1656 році підписали:

   1)Україна і Польща

   2)Росія і Польща

   3)Польща і Туреччина

78. Богдан Хмельницький помер:

   1)27 липня 1657

   2)22 липня 1657

   3)29 липня 1657

79. Хто став гетьманом по смерті Б.Хмельницького:

   1)Іван Скоропадський

   2)Іван Виговський

   3)Данило Апостол

80. Український гетьман Іван Виговський   в …….році підписав Гадяцький договір з …..  .

81.Підписання якої угоди між Польщею і Україною поклало край національно-визвольній війні. Завдяки цій угоді українці фактично і формально припинили війну з Польщею.

   1) Гадяцька угода

   2) Білоцерківська угода

   3) Зборівська угода

82. Конотопська битва, в ході якої Виговський розбив 100-тисячну армію Московії, відбулась:

   1) в 1659 р.

   2) в 1660 р.

   3) в 1661 р.

83. Хто став гетьманом після Виговського?

   1) І.С.Мазепа

   2) Павло Полуботок

   3) Юрко Хмельницький

84. За Переяславським договором 1659 року, який підписав з Московією Юрко Хмельницький, Україна :

   1) Втрачала державну незалежність і ставала автономією

   2) Ставала самостійною, незалежною державою

   3) Поривала зв’язки зі Швецією

85. Слободищенську угоду з поляками уклав:

   1) Юрко Хмельницький

   2) Іван Самойлович

   3) Іван Брюховецький

86. Коли державна територія України була поділена на Лівобережну та Правобережну Гетьманщину?

   1) 1663

   2) 1664

   3) 1669

87.Яку подію в історії України-Гетьманщини називають «Чорною радою»?

88. Вкажіть дату проведення «Чорної ради».

   1)1663

   2)1664

   3) 1667

89. Хто з українських гетьманів першим відвідав Москву?

   1) Іван Мазепа

   2) Данило Апостол

   3) Іван Брюховецький

90. Якого українського гетьмана і за що називали в народі «Сонцем Руїни»?

   1) Петра Дорошенка за те, що обєднав Україну

   2) Богдана Хмельницького за те, що уклав Переяславську угоду з Росією

   3) Юрка Хмельницького за те, що постригся в монахи

91. Як називався договір за яким Росія і Польща перший раз офіційно поділили Україну на Лівобережну та Правобережну?

   1) Слободищенський трактат

   2) Гадяцька угода

   3) Андрусівське перемиря

92. Який з українських гетьманів одружився з дочкою Б.Хмельницького Катериною?

   1) Павло Тетеря

   2) Іван Самойлович

   3) Кирило Розумовський

93. Поставте у правильну відповідність.

   1) Богдан Хмельницький – Глухівські статті

   2) Демян Многогрішний – Березневі статті

   3) Юрко Хмельницький – Переяславські статті

   4) Іван Брюховецький – Конотопські статті

   5) Іван Самойлович – Московські статті

94. Чигиринські походи – це походи:

   1) турецько-татарського війська на Україну

   2) українсько-російського війська до Польщі

   3) польського війська на Україну

95. Перший Чигиринський похід відбувся в:

   1) 1677

   2) 1678

   3) 1679

 

96. Другий Чигиринський похід відбувся в:

   1) 1678

   2) 1679

   3) 1680

97. Якого українського гетьмана турки задушили шовковим шнурком?

   1) Юрка Хмельницького

   2) Демяна Многогрішного

   3) Івана Самойловича

98. Бахчисарайський мир в 1681 році підписали:

   1) Росія і Туреччина

   2) Польща і Росія

   3) Швеція і Польща

99. Його, принаймі, 15 разів обирали кошовим отаманом Запорізької Січі, він провів понад 60 битв проти турків і татар і всі виграв. Хто це?

   1) Іван Сірко

   2) Яким Сомко

   3) Максим Кривоніс

100. Під час правління в Січі якого кошового отамана «Запорожці писали листа турецькому султану»?

   1) Івана  Сірка

   2)Михайла Ханенка

   3) Петра Суховія

101. Займанщина (була поширена на Слобідській Україні) це:

   1) право займати стільки землі, скільки людина могла обробити

   2) примусові роботи в господарстві пана

   3) заселення нових земель

102.Викресліть зайве в цьому переліку: козацтво, шляхта, селяни, міщани, духовенство, рицарі.

103. Для боротьби з Петром І Мазепа уклав союз з:

   1)Туреччиною

   2) Польщею

   3) Швецією

104. Полтавська битва відбулась в:

   1) 1709

   2) 1710

   3) 1708

105. Якому українському гетьману російська православна церква оголосила анафему (церковне прокляття)?

   1) Кирилу Розумовському

   2) Івану Самойловичу

   3) Івану Мазепі

106. Чортомлицька Січ була зруйнована Петром І в:

   1) 1709

   2) 1710

   3) 1711

107. Автором першої української конституції був:

   1) Пилип Орлик

   2) Іван Мазепа

   3)Григір Орлик

108. Виберіть з переліку українські міста, які в різний час були столицями України-Гетьманщини: Чигирин, Батурин, Глухів, Біла Церква, Зборів, Гадяч (зайве закресліть)

109. Малоросійська колегія була утворена в:

   1)1721

   2) 1722

   3) 1723

110. Поставте у правильній послідовності українських гетьманів:

Данило Апостол, Павло Полуботок, Іван Скоропадський, Кирило Розумовський

111. Який орган був створений царизмом для управління Україною і Запоріжжям після ліквідації гетьманства:

   1) Малоросійська колегія

   2) Правління гетьманського уряду

   3) Малоросійське міністерство

112. Запорізькі січі, які були засновані козаками після розгрому Мазепи…….(Кам’янська, Олешківська, Нова (або Підпіленська)

113. Українська православна церква була підпорядкована Московському патріархатові:

   1) 1687

   2) 1690

   3) 1701

114. Найдавнішим козацьким літописом є …… («Літопис Самовидця»)\

115. Найвидатнішими козацькими літописцями були……. (Григорій Грабянка, Самійло Величко)

116. Місто в якому вперше в Україні було відкрито музичну школу:

   1) Глухів

   2) Батурин

   3) Гадяч

117. Що таке «ктиторський портрет»:

   1) це зображення українських гетьманів

   2) зображення українських єпископів

   3) зображення тих, хто жертвував на храми, монастирі, церкви

118. Яка народна картина, намальована невідомим художником, була найпопулярніша серед українців в 18 ст.?

   1) «Запорожці пишуть листа турецькому султану»

   2) «Козак Мамай»

   3) Портрет Богдана Хмельницького.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
8 січня 2018
Переглядів
1018
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку