15 квітня о 15:00Вебінар: Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Збірник домашніх завдань І семестр 9 клас

Про матеріал
Пропонований збірник містить домашні різнорівневі завдання з курсу фізики для учнів 9 класу за І семестр. Завдання наведено відповідно до програми та підручника «Фізика» Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.
Перегляд файлу

 

0a19d6580e76c1b5a65d577c0f6570e0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0a19d6580e76c1b5a65d577c0f6570e00a19d6580e76c1b5a65d577c0f6570e00a19d6580e76c1b5a65d577c0f6570e0Камяне – Случанська загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів

 

 

 

Збірник домашніх завдань з фізики для 9 класу

 (І семестр)

 

Номінація « Фізика»

 

 

 

                         Сергійчук Галина Петрівна,

   вчитель фізики

Камяне – Случанської ЗОШ І-ІІ ст.

 

 

Сарни-2018 р.

 

 

Збірник домашніх завдань схвалено на засіданні методичної ради Кам’яне- Случанської ЗОШ I-II ст. ( протокол № 3 від 03.01.2018 р.)

 

 

Автор- упорядник :

Сергійчук Галина Петрівна, вчитель Кам’яне- Случанської ЗОШ I-II ст.

 

 

Збірник домашніх завдань з фізики для учнів 9 класу ( І семестр)»- Сарни , 2018.- 14 с.

 

 

Пропонований збірник містить домашні різнорівневі завдання з курсу фізики для учнів 9 класу за І семестр. Завдання наведено відповідно до програми та підручника «Фізика» Баряхтара В.Г., Довгого С.О.

Збірник призначений для учнів 9 класу та вчителів фізики

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\141120162.jpg 

 

 

 

 

Збірник домашніх завдань з фізики

для учнів 9 класу

( I семестр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Магнітні явища. Постійні магніти , взаємодія магнітів.  

            Дослід Ерстеда.    Магнітне поле.

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\images (17).jpg

Початковий рівень.

1.Що таке магнітне поле?

2. Хто вперше виявив , що навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле?

Середній рівень.

1.Чи залишиться у спокої магнітна стрілка , якщо до неї наблизити провідник зі струмом. Відповідь обґрунтуйте.

2.Зобразити в малюнках «Весела  взаємодія магнітів»

Достатній рівень.

 1. На магніті не показані назви полюсів. Як можна визначити полюси магніту ? Вкажіть різні способи.

2.Підготувати бліц-інформацію про Ганса Ерстеда.

Високий рівень.

1.Виготовити постійний магніт.

2.Розвяжіть задачу . Де на Землі магнітна стрілка обома кінцями буде показувати на північ? На південь?.

 

Тема:Індукція магнітного поля. Магнітне поле Землі.

Описание: C:\Users\user\Desktop\КАРТИНКИ ІНТЕРНЕТ\картинки про учнів\59218-Thinking-School-Boy-Doing-His-Homework.jpgПочатковий рівень.

1.Як можна зобразити магнітне поле?

2. Яка фізична величина характеризує магнітне поле?

Середній рівень.

1.Зобразіть у зошиті картину магнітних ліній магнітного поля підковоподібного магніту.

2.Поясніть, що таке магнітні бурі?

Достатній рівень.

1.Яка причина того , що магнітна стрілка на Землі встановлюється у певному напрямку?

2.Напишіть міні-твір « Земля без магнітного поля»

 

Високий рівень.

1.Підготувати презентацію « Магнітні  аномалії»

2.Проведіть експеримент. Піднесіть до екрана телевізора, що працює магніт. Поясніть спостережуване явище.

 

 

Тема: Магнітне поле провідника зі струмом.

 

Початковий рівень.

1.Від чого залежить напрям магнітних ліній ?

2. Чи виникає навколо провідника зі струмом магнітне поле?

Середній рівень.

1.Зобразіть у зошиті картину магнітних ліній провідника зі струмом, що рухається :  а)до нас;    б) від нас.

2.Сформулюйте правило свердлика.

Достатній рівень.

1.Для чого використовується правило свердлика і правило правої руки.

2.Зобразити у малюнках тему « Магнітне поле провідника зі струмом»

Високий рівень.

1.Скласти опорний конспект за темою.

Описание: C:\Users\user\Desktop\КАРТИНКИ ІНТЕРНЕТ\картинки про учнів\0_623b1_cda261ad_XL.gif2.Підготувати повідомлення

« Лікувальна дія магнітного поля провідника зі струмом»

 

Тема: Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

Початковий рівень.

1.Що таке сила Ампера?

2. Записати в зошит формулу сили Ампера. Пояснити значення кожної букви.

Середній рівень.

1.Сформулюйте правило лівої руки. Для чого його застосовують.

2.Розвяжіть задачу. На прямолінійний провідник довжиною 20 см. , розташований перпендикулярно до напрямку магнітного поля , діє сила 8 Н. Визначте магнітну індукцію , якщо струм у провіднику 40А.

Достатній рівень.

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\images (3).jpg1.Доведіть , що два провідники , в яких струми ідуть в одному напрямку , притягнуться.

2.Скласти план-конспект за параграфом.

Високий рівень.

1.Скласти і розвязати задачу на застосування сили Ампера.

2. Підготувати презентацію «Практичне використання дії сили Ампера».

Тема: Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера.

Початковий рівень.

1.З поданих речовин  виберіть  ті, які відносяться до діа-, пара- феромагнетиків: кисень, тіло людини, золото, вода,залізо, кобальт.

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\images (6).jpg2. Де застосовують різні магнітні речовини?

Середній рівень.

1.Яка відміність між магнітом’якою і магнітожорстокою сталлю?

2.Чому до магніту притягуються металеві предмети?

Достатній рівень.

1.Виконайте дослід. До сильного магніту підносьте по черзі діа-,пара-,феромагнетики. Опишіть їх взаємодію.

2.Підготуйте повідомлення « Перспективи використання магнітної левітації»

Високий рівень.1.Складіть за параграфом 6 тестів.

2.Скориставшись додатковими джерелами інформації дізнайтеся про передумови висування гіпотези Ампера щодо намагніченості феромагнетиків.

Тема: Електромагніти. Магнітна левітація.

Початковий рівень.

1.Що таке електромагніт? Де вони застосовуються?

2. Що в сучасному світі працює за принципом магнітної левітації?

Середній рівень.

1.Наведіть приклади застосування електромагнітів  у домашніх умовах.

2.Що таке магнітна левітація?. Поясніть відповідь.

Достатній рівень.

1.Виготовте найпростіший електромагніт.

2.Підготуйте повідомлення про використання електромагнітів в сільському господарстві.

Високий рівень.

1.Розповісти про електромагнітні машини.

2.Сконструювати пристрій для показу магнітної левітації , використовуючи магніти, металеві предмети.

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\images (10).jpg

 

 

 

Тема: Електродвигуни. Гучномовці. Електровимірювальні прилади.

Початковий рівень.

1.Що таке електричний двигун?

2. Як працює гучномовець?

Середній рівень.

1.Візьміть інтервю у батьків склавши і задавши їм три питання про електродвигуни.

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\40.jpg2.Записати у зошиті у вигляді таблиці які переваги і недоліки  електродвигунів.

Достатній рівень.

1.Скласти найпростіший

електродвигун.

2.Скласти презентацію « Використання електродвигунів у моєму домі»

Високий рівень.

 1. Заповнити таблицю « Електровимірювальні прилади»

Тип

Принцип дії

Схематична будова

Застосування

 

 

 

 

 

 

2.Скласти завдання за темою, яке б ви хотіли отримати на контрольній роботі.

Тема: Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.

Початковий рівень.

1.В  чому суть явища електромагнітної індукції?

2. Які досліди виконував Фарадей?

Середній рівень.

1.Назвати умови виникнення індукційного струму.

2.Дізнатися про прилади , що працюють вдома за допомогою індукційного струму.

Достатній рівень.

1.Скориставшись додатковими джерелами інформації дізнатися про принцип дії і будову індукційної плити.

2. Як не рухаючи магніту і мотка дроту дістати індукційний струм. Правильність перевірте на досліді.

Високий рівень.

1. За допомогою мережі Інтернет підготувати цікаві факти про генератори індукційного струму.

2.Підготувати буклет про індукційний струм.

 

 

 

 

Тема: Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

Початковий рівень.

1.Для чого використовується генератор?

2. Назвати промислові джерела електроенергії.

Середній рівень.

1.Скласти слова з букв слова « генератор» щодо теми.

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\m_6_20114549574b17b9_aa1f50430e4c4570afde2e02c8846a6c.jpg2.Дізнайтеся з інтернет-джерел хто вперше сконструював генератор

Достатній рівень.

1.Розказати про будову генератора.

2. Скласти порівняльну характеристику двигуна постійного струму і генератора.

Високий рівень.

1. Виготовити  в домашніх умовах генератор.

2.Відшукати плюси і мінуси джерел енергії

 

 

 

Тема: Світлові явища . Швидкість поширення світла.

Початковий рівень.1.З названих джерел світла виділити штучні джерела: блискавка, свічка, світна комаха, смолоскип, електрична лампочка, полярне сяйво, лампа денного світла, гасова лампа, каганець, зірка.

2.Місяць випромінює світло чи тільки його відбиває?

Середній рівень.

 1. Яка енергія перетворюються в світлову , коли світло випромінюють такі тіла: блискавка, багаття, нитка розжарення електричної лампочки, жучок-світлячок, трухляве дерево, лампа денного світла, екран телевізора. Які з цих джерел світла належать до теплових?
 2. Назвіть джерела світла , якими вам доводилось коли-небудь користуватися при читанні.

Достатній рівень.

1.Визначити швидкість світла у воді і склі , припустивши, що швидкість світла в повітрі дорівнює швидкості світла в пустоті.

2.Покладіть на стіл аркуш картону і встроміть у нього дві булавки на відстані кількох сантиметрів одна від одної. Між цими булавками встроміть ще 2-3 так , щоб дивлячись на одну з крайніх ви побачили тільки її , а інших було не видно. Вийміть булавки , прикладіть лінійку до слідів  на картоні і проведіть пряму. Як розміщені сліди? Чому?

Високий рівень.

 1. У 1946 р. вперше було відправлено радіосигнал на Місяць , який, відбившись від поверхні Місяця , повернувся на Землю і був прийнятий радіоприймачем. Через  який час повернувся сигнал на Землю , якщо відстань від Землі до Місяця 384000 км? Швидкість поширення радіосигналів дорівнює швидкості світла.

2.Між лампою і аркушем білого паперу поставте олівець . Спостерігайте як змінюється тінь олівця з віддаленням його від паперу ? Як змінюється при цьому тінь і півтінь? Коли обриси тіні різкі і коли розпливчасті?

 

 

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\images (8).jpg

 

Тема: Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

Початковий рівень.

1.Напишіть явища, що пояснюються прямолінійністю поширення світла.

2. Намалюйте в зошиті сонячне затемнення.

Середній рівень.

1.Дайте відповідь на запитання. Чому учні в класі повинні сидіти так , щоб вікна були зліва?

2.Як просто перевірити прямолінійність вашої лінійки?

 

Достатній рівень.

1.Підготувати ребуси до теми.

 

2.Визначити довжину тіні , яку відкидає Місяць , якщо відстань між центрами Місяця і Сонця округлено дорівнює 150000000 км. Відношення діаметрів Місяця і Сонця дорівнює приблизно 1: 400.

Високий рівень.

1.Створіть в домашніх умовах модель сонячного чи місячного затемнення.

2.Здійснити екскурс в історію і підготувати інформацію про історію виникнення дзеркала.

 

Тема: Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

 

Початковий рівень.

1.Для чого скло , з якого виготовляють дзеркала, шліфується і полірується дуже ретельно?

2.Сформулюйте закон відбивання світла.

Середній рівень.

1.Побудуйте в зошиті падаючий , відбитий промінь і їх кути.

2.Дайте відповідь на запитання. Як відібється промінь , який падає перпендикулярно до дзеркала?

Достатній рівень.

1.Площина дзеркала горизонтальна. На неї падає сонячний промінь , утворюючи з цією площиною кут

 30 °. Як треба повернути дзеркало , щоб направити відбитий промінь вертикально вгору? Чому дорівнюватиме кут між падаючим променем і площиною дзеркала в новому положенні. Відповідь поясніть побудовою.

2.Підготуйте бліц-інформацію про різновиди дзеркал.

Високий рівень.

1.Виготовте перископ. Поясніть принцип дії.

2.Підготуйте розповідь про повне внутрішнє відбивання.

 

Тема: Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

 

Початковий рівень.

1.Поясніть чому існує заломлення світла.

2. Сформулюйте закон заломлення світла.

Середній рівень.

1.Побудуйте падаючий промінь, відбитий і заломлений.

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\images (4).jpg2.Розкажіть при якій умові промінь світла проходить межу двох прозорих середовищ без заломлення.

Достатній рівень.

1.При переході променя світла з кварцу в камяну сіль кут заломлення дорівнює куту падіння -37  °. Чи можливо це?

2.Поясніть , що таке міраж? Коли він виникає?  Які бувають міражі?

Високий рівень.

1.Дайте відповідь на запитання: чи можна створити плащ –невидимку як у Гаррі Потера?

2.Підготувати досліди , за допомогою яких можна побачити заломлення світла .

 

Тема: Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

Початковий рівень.

1.Дати відповідь на запитання « Чому біле світло складне?»

2.Чому ми бачимо кольорові обєкти?

Середній рівень.

1.Зробити кольоровий круг , щоб при обертанні утворювався білий.

2.Підготувати експрес-інформацію про дальтонізм.

Достатній рівень.

1.Підготувати повідомлення про сприймання кольорів тваринами, птахами , комахами.

2.Придумати вислів  для запамятовування порядку розміщення кольорів у спектрі.

Високий рівень.

1.Підготувати повідомлення « Про що може розповісти промінь світла?»

2.Придумати експеримент як можна показати веселку.

C:\Users\Admin\Desktop\малюнки фізика\99665e8aaed62602ad2330b563bb6b1d.jpg

Тема: Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи.

Початковий рівень.

1.Перерахувати в яких оптичних приладах використовується лінза.

2.Вказати основні елементи лінзи

                                                 Т

                       М               О                К

                                                  С

Середній рівень.

1.Дізнатися більше про контактні лінзи, що використовуються людиною.

2.Підготувати запитання по темі.

Достатній рівень.

1.Скласти і розвязати задачу на обчислення оптичної сили за формулою тонкої лінзи.

2.Визначити  дослідним шляхом оптичну силу окулярів, які у вас є вдома.

Високий рівень.

1.Написати міні-твір « Де я використовую лінзи вдома?»

2.Зробити в домашніх умовах лінзу.

 

Тема: Отримання зображень за допомогою лінзи. Найпростіші оптичні прилади.

Початковий рівень.

1.Скласти перелік оптичних приладів , що є у вас вдома.

2.З підручника  зобразити хід променів у лінзі.

Середній рівень.

1.Скласти завдання-запитання щодо вивченої теми.

2. Скласти кросворд про найпростіші оптичні прилади.

Достатній рівень.

1.Підготувати фото колаж « 6 КАДРІВ МІКРО- МАКРО- МЕГА СВІТУ»

 

2.Побудувати зображення у збиральній і розсіювальній лінзах і охарактеризувати його.

Високий рівень.

1. Побудувати зображення  першої букви вашого імені і охарактеризувати його.

2.Підготувати картинки- малюнки на тему « Зорові ілюзії»

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\images (4).jpg

 

Тема: Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри.

Початковий рівень.

1.Розповісти про  правила , яких слід дотримуватися при читанні книжки.

2.Розкажіть про сліпу пляму нашого ока.

Середній рівень.

1. Перелічіть найпоширеніші причини порушення зору, заповнивши таблицю:

Пopvшeння зору 

 

Причини порушення

Профілактика зору

2.Підготувати картки ілюзії зору.

Достатній рівень.

1.Дослідити реакцію зіниці ока на світло. Підносячи до обличчя і віддаляючи від нього різні джерела світла, спостерігайте за зіницею, дивлячись у дзеркало. Що ви помітили?

2.Розв’язати завдання. Хлопець заблукав у лісі, зумів розпалити багаття без сірників: він використав сонячні промені та власні окуляри. Яка вада зору у цього хлопця?

 

 

 

 

Високий рівень.

1.Провести дослідження скільки учнів школи мають вади зору. Що вони роблять для корекції .

 1. Складіть порівняльну схему загальної будови фотоапарата  і ока . Поміркуйте, чому око часто порівнюють із фотоапаратом, а сітківку - з фотолабораторією.
 2. Придумайте лозунги , сигнали , знаки , які закликали б учнів школи боротися з шумом.

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (3).jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\images (3).jpg

 

 

Тема: Виникнення та поширення механічних хвиль.

Початковий рівень.

1.Вказати правильні твердження.

 А)У повітрі поширюється звукова хвиля.

          а) хвиля являється поперечною;

          б) хвиля являється повздовжньою;

          в) при поширені хвилі відбувається перенос речовини.

  Б).  По шнуру біжить поперечна хвиля.

          а) усі точки шнура коливаються з однаковою частотою;

          б) швидкість коливальних точок напрямлена в сторону  

               поширення хвилі;

          в) чим менша частота хвилі, тим менша довжина хвилі.

2.Дати відповіді на питання.  Поздовжні чи поперечні хвилі виникають  А) у струнах під час гри на гітарі; Б) у повітряному стовпі усередині духової труби, коли музикант дме в трубу ; В) на поверхні води , якщо вдарити по воді долонею.

Середній рівень.

1. Чи можливі поперечні хвилі в рідинах і газах?

2.Перерахувати де в побуті ви стикаєтесь з механічними хвилями.

Достатній рівень.

1.Відомо , що Єгипетський міст у Петербурзі зруйнувався через те , що військові йшли по ньому в ногу. Яке явище потрібно було врахувати , щоб міст уцілів?

2.Встановити відповідність між фізичними поняттями і їх властивостями.

А.Механічна хвиля     А.Час одного коливання.

Б.Період коливань      Б.Поширення коливань у пружному середовищі.

В. Частота коливань   В. Тіло, що коливається.

Г.Джерело хвилі.        Г.Кількість коливань за одиницю часу.

 

Високий рівень.

1.Проведіть досліди. Киньте по можливості строго вертикаль­но камінь у стоячу воду. Ви очевидно, спостерігатимете утворення хвиль, які поширюватимуться концентричними колами. А що буде, коли такий камінь кинути в річку з швидкою течією?

2. Підготувати  презентацію про цунамі.

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\459469.jpg

 

 

 

 

 

Тема: Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку , довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

Початковий рівень.

1.Що таке луна . Де її можна почути?

2.Навести приклади інфра- та ультразвуків.

Середній рівень.

 1. Мисливець почув відлуння зробленого ним пострілу через 4,5 с. Яка відстань до поверхні , що відбиває звук?
 2. Для розмов на відстані використовують рупор . Чим пояснити , що слова , сказані в рупор , чути набагато краще , ніж без нього ?

Достатній рівень.

1.Визначити довжини звукових хвиль у повітрі при 0°С найнижчого і найвищого тону рояля.

2. Скласти порівняльну характеристику інфра і ультразвуків.

 

Високий рівень.

1.Провести дослідження для визначення гостроти слуху.

2.Підготувати презентацію про історію записування і відтворення звуку .

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\img4.jpg

Тема: Електромагнітне поле та електромагнітні хвилі. Швидкість поширення , довжина і частота електромагнітних хвиль.

Початковий рівень.

1.Розкажіть де використовуються електромагнітні хвилі?

2.Вставте пропущені слова.

а)Електромагнітне _______  - вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між ________ тілами і частинками та _________ тілами.

б)Електромагнітна хвиля – це _________ в просторі _______ електромагнітного поля.

                                                          Середній рівень.

1.Підготувати міні-повідомлення про біографію Джеймса Максвела.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Magnitnoe-pole-Zemli.jpg2.Наведіть приклади підтвердження наявності електромагнітного поля.

 

Достатній рівень.

1.Скласти порівняльну характеристику звукових та електромагнітних хвиль.

2.Написати способи захисту учнів школи від електромагнітного випромінювання.

 

Високий рівень.

1.На якій частоті передають сигнал біди «sos» , якщо за міжнародною угодою довжина радіохвиль сигналу дорівнює 100-600 м ?

2.Скласти опорний конспект про винайдення радіо.

 

Тема: Залежність властивостей  електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

Початковий рівень.

1.Підготувати колаж малюнків про різні види електромагнітних хвиль.

2.Розповісти про те , що обєднує систему автоматики, охоронні системи і дистанційний пульт керування.

Середній рівень.

1.Для чого використовуються тепловізори?

2.Підготувати бліц-інформацію « Ультрафіолет і шкіра»

Достатній рівень.

1.Розповісти про принцип дії мікрохвильової печі.

2.Розповісти про шкоду і користь рентгенівських променів.

 

Високий рівень.

1.В таблиці здійснити розподіл побутових електроприладів щодо електромагнітних хвиль , що вони випромінюють.

2. Підготувати повідомлення про іконоскоп або систему Ніпкова.

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\img6.jpg

 

 

 

Тема: Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

Початковий рівень.

1.Перерахувати сучасні бездротові засоби звязку.

2.Підготувати малюнки, фотографії  сучасних радарів.

 

Середній рівень.

1.Розповісти про принцип дії радолокатора.

2.Скласти опорну схему роботи стільникової мережі.

 

Достатній рівень.

1.Виготовте саморобний телефон.

2.Дослідити як впливає телебачення, мобільний зв’язок на організм дитини.

 

Високий рівень.

1.Дослідити систему стільникового звязку нашого села.

2.  Підготувати інформацію про стелс-технологію.

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1200px-Wifi.svg.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Irina Irina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
424
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку