7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Збірник історичних диктантів для 5 класу

Про матеріал
Збірник стане в нагоді як для актуалізації знань при проведенні комбінованого уроку, так і для уроків узагальнення і систематизації навчальних досягнень учнів.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК

ІСТОРИЧНИХ   ДИКТАНТІВ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

(5 КЛАС )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

У дитячому віці гра – це норма,

і дитина повинна завжди гратися, 

навіть коли робить серйозну справу.

А.С.Макаренко

Початок вивчення шкільного курсу історії є досить складним, як для вчителів так і для учнів.

У зв’язку з цим дуже важливо на перших уроках зацікавити учнів, зробити так, щоб п’ятикласники полюбили історію, зацікавилися нею.

Включення ігор та ігрових моментів у навчальний процес збагачує учнів, робить процес здобуття знань цікавим, захоплюючим, творчим.

 

Історичні диктанти, або тренінги, які пропонуються вішій увазі, можуть застосовуватися на різних етапах уроку:

-  на початку уроку, як перевірка домашнього завдання, в усній формі, у письмовій формі, з наступною перевіркою виконання та виставленням балів;

-  в кінці уроку на етапі рефлексії,  в усній або письмовій формі також з виставленням  оцінок;

-  матеріал можна застосувати, при проведенні історичних вікторин, бліц-турнірів, історичних ігор, на узагальнюючих уроках як матеріал для повторення.

Автор вважає, що даний матеріал буде в нагоді учителям для активізації пізнавальної діяльності п’ятиклассників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РОЗДІЛ  І. 

ЗВІДКИ   І   ЯК   ІСТОРИКИ  ДОВІДУЮТЬСЯ

ПРО   МИНУЛЕ

 

До теми

«Подорож починається, або Історія як наука»

 

 1. Що таке історія?

         ( це наука про минуле людства)

 1. Записи найважливіших подій з року в рік, з «літа в літо»,

як тоді казали – це...

      ( літописи)

 1. Як називаються споруди для увічнення пам’яті про видатних людей

та важливі події і вони належать до культурного надбання людства?

        ( пам’ятники)

 1. Джерела інформації, які свідчать про події минулого, усілякі вироби

людських рук, сказане чи написане слово називають...

        ( історичними джерелами)

 1. Які види історичних джерел вам відомі?

             ( речові, усні та писемні)

 1. Наведіть приклади речових джерел?

              ( давні монети, знаряддя , хатнє начиння, посуд, одяг,

                прикраси)

 1. До якого виду історичних джерел належать наступні:

написи на каменях, кістках, металі, літописи, листи, щоденники?

        ( це писемні історичні джерела)

 1. Наведіть приклади усних історичних джерел.

               ( давні міфи, легенди, перекази, казки, обрядові пісні)

 1. Кого справедливо вважають батьком української історії?

                 ( Михайла Грушевського)

 1. Чому М. Грушевського вважають батьком української історії?

              ( йому належить близько 2000 праць з історії України,

                а також 10-томна «Історія України-Руси»

11.  Науковці, які досліджують різні історичні джерела і розповідають

       про минуле – це...

                ( історики)

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«Його величність Час, або що таке хронологія»

 

 1. Як називається наука, що вивчає способи обчислення часу?

                  ( хронологія)

 1. Що таке літочислення?

           ( лічба років від певної події)

 1. Який час називають нашою ерою?

              ( час від першого року народження Христа і до теперішніх днів)

 1. Як називається точний календарний час будь-якої події?

               ( дата)

 1. Як історики називають 100 років, 1000 років?

                 ( століття, або вік – 100 років, тисячоліття – 1000 років)

 1. Як історики називають 10 століть?

                 ( тисячоліття)

 1. Від якої події починається відлік нашої ери?

                 ( від Різдва Христового)

 1. Пряма лінія, розділена рисочками на відрізки, що містять

певну кількість років.

          ( лінія часу)

 1. Що означає вираз «до нашої ери»?

               ( все, що відбувалося до Різдва Христового)

 1. Позначити століття:   1237; 988; 800; 1901,1400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«Коли речі починають говорити, або що таке археологія»

 

 

 1. Як називається наука, що вивчає минуле за речовими історичними   

джерелами?

                     ( археологія)

 1. Археологи – це

( вчені,що вивчають минуле за речовими джерелами)

 1. Установа, де зберігаються пам’ятки минулих часів з різних галузей

культури, мистецтва, науки, техніки.

                      ( музей)

 1. Що відрізняє скарбошукачів від археологів?

                        ( археологи прцюють за правилами)

 1. Як називається один з найвідоміших і найстаріших музейних закладів

нашої держави в місті Києві?

             (Національний музей історії України)

 1. Як називався давній народ, який прийшов на землі України більше

двох з половиною тисяч років тому і оселився на кілька століть у Північному Причорномор’ї. 

                      ( скіфи)

 1. Як називають поховання заможних скіфів?

                       ( кургани)

 1. Коли і де знайдена найвідоміша пам’ятка скіфських царів?

                  ( 21 червня 1971 року у кургані Товста Могила на

                      Дніпропетровщині)

 1. Як називається найвідоміша пам’ятка скіфських царів?

                  (  пектораль – золота прикраса царя)

 1. Ім’я якого українського археолога уславила ця знахідка?

                   ( Бориса Мозолевського)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«Знайомі незнайомці, або  історія в символах і знаках»

 

 

 1. Особливі умовні зображення на монетах, прапорах, книжках,

зброї, посуді – це...

                 ( герби)

 1. Як називають науку, що досліджує герби?

                      ( геральдика)

 1. Упродовж століть складалися певні правила, за якими створювали

герби. Що ж було обов’язковим елементом герба, що визначало його

форму?

                   ( щит)

 1. Який елемент є основним сучасного герба України?

                      ( тризуб)

 1. На монетах якого великого князя було зображено тризуб?

                       ( Володимира Святославовича)

 1. Вирізаний з твердого матеріалу штамп, а також його відбиток

на папері, золоті,сургучі – це...

               (  печатка)

 1. В чому цінність документів з печатками для істориків?

                     ( це найточніші історичні джерела)

 1. Кому належала печатка, де зображено постать козака з мушкетом та

шаблею?

               (печатка Війська Запорізького – козацький герб)

 1. Яким роком датується найдавніший відбиток печатки?

                    ( від 1595 р.)

 1. Як називається наука, що вивчає монети?

                       ( нумізматика)

 1. Хто карбував найдавніші на наших теренах монети?

                        ( Греки в кожному своєму місті карбували власну монету

                           в спеціальних майстернях – монетаріях)

12.  Як називалися перші наші монети, які почав карбувати в кінці

       10 століття великий київський князь Володимир Великий?

                            ( златники та срібники)

 

 

 

 

 

 

 

 

 До теми

«Провідники в минуле, або писемні джерела в історії»

 

 1. Які історичні джерела історики вважають найважливішими?

                          ( писемні)

 1. На які питання відповідає історія?

                          ( що, де, коли, як, чому?)

 1. Що таке писемні джерела?

                          ( це тексти-рукописні або друковані- на папері чи

                            інших матеріалах)

 1. Як учені називають написи та малюнки, видряпані на стінах та

архітектурних деталях давніх будівель, посудинах та інших предметах?

                     ( графіті)

 1. Яка назва для означення землі, заселеної українцями-русичами

передувала назві «Україна»?

                 ( «Русь»)

 1. Найавторитетнішими й найвідомішими джерелами з історії Київської

Русі, які допомагають історикам відновити перебіг подій минулого

були....

              ( літописи)

 1. Як називався перший літопис, що дійшов до нас?

                 ( «Повість минулих літ»)

 1. Про які літописи ще ви дізналися?

                 ( Галицько-Волинський,  козацький літопис Самійла Величка)

 1. Справу збирання, збереження та впорядкування писемних пам’яток

покладено на спеціальні установи. Як вони називаються?

             ( архіви)

 1. Хто був автором першого літопису і яким роком датується?

          ( Нестор- чернець Києво-Печерского монастиря, 1113р.)

 1. Як називаються спеціальні установи для зберігання й

користування книгами для всіх бажаючих?

                    ( бібліотеки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До  теми

«Не просто слова, або мова як джерело знань про минуле»

 

 

 1. Топоніміка – це наука, що вивчає назви.....

                         ( географічних об’єктів)

 1. Наведіть приклади географічних назв, які вказують на розташування

                         (Бережани, Долина, Прилуки, Рівне, Броди, Запоріжжя)

 1. Наведіть приклади географічних назв, в основі яких лежать назви

тварин, птахів, рослин.

                   ( Дубно, Сосниця, Вишневе, Лисичанськ, Лебедин)

 1. Наведіть приклади географічних назв, в основі яких свідчення

особливостей господарської діяльності.

                    ( Бортничі, Бортники)

 1. Складіть перелік 10 географічних назв, повязаних з вашими родинами.
 2. Коли вперше вжито назву «Україна» в літопису і які землі

позначала?

                   ( 1187 р., Київщина, Переяславщина,Чернігівщина)

 1. Для різних частин нашої країни з давніх часів використовують

різні назви, наприклад, Волинь,Київщина, Гуцульщина,

Як їх називають?

                 ( історичними, етнографічними)

 1. Де, зокрема, можна довідатися про особливості одягу, обрядів, занять,

що сформувалися під впливом історичних особливостей?

                  (  в музеях народної архітектури та побуту)

 1. Про що історики можуть довідатися за прізвищами?

                  ( це бесцінні відомості про мову тогочасних українців)

 1. За різних часів найбільша річка України мала кілька назв.

Які?

         ( Дніпро, Славута, Борисфен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«На крилах пісні, або історія і фольклор»

 

 1. Що в історії називають усними джерелами?

         ( все,що передавалося «із вуст в уста»)

 1. Як називають усе розмаїття уснорозмовних творів?

          ( усною народною творчістю, або фольклором)

 1. Як називаються пам’ятки усної народної творчості, у яких ідеться

про богатирів – оборонців рідної землі?

         ( билини або старини)

 1. Звідки історики дізналися легенду про походження назви і час

заснування  міста Києва?

                     ( з літопису «Повість минулих літ»)

 1. Козацька доба залишила цінні надбання усної народної творчості.

Це - ...

            ( історичні пісні та думи)

 1. Уснопоетичні героїчні твори про важливі події та видатних діячів

української історії, що напівпроспівувались-напівпромовлялись

мандрівними співцями-кобзарями під музичний супровід на

бандурі, кобзі чи лірі. Це - .....

                     ( думи)

 1. Героєм однієї з дум був козак-бранець, який протягом 7 років

поневірявся на турецькій галері, при нагоді підняв повстання і повернувся  додому. Хто це?

                     ( Самійло Кішка)

 1. Хто був героєм історичної «Пісні про Байду»?

                   ( український князь-гетьман Дмитро Вишневецький)

 1. Чим  він уславив своє ім’я Дмитро Вишневецький?

                ( в 1556 році на о. Мала Хортиця спорудив першу Запорізьку

                  Січ)

 1. Яким роком датують перші відомості про українських козаків

у писемних джерелах?

          ( 1489 р.)

 1. Найвідоміший кошовий отаман за всю історію Запорізьких

Січей, провів понад 60 битв проти турків і жодного разу не зазнав

поразки, герой багатьох легенд, герой картини Іллі Репіна «Запорожці

пишуть листа турецькому султанові».Про кого йдеться?

                     ( про Івана Сірка) 

 

 

 

 

          До теми

«Чи можна побачити минуле , або історія на карті»

 

 1. Кожна історична подія відбувається не тільки в певний час,

а й в певному місці.Для істориків важливо орієнтуватися в просторі.

Як називаються зменшені зображення земної поверхні?

                      ( історичні карти)

 1. Умовні позначки й пояснення до карти, розташовані в  нижньому

куті карти – це ...

                 ( легенда карти)

 1. На які гілки умовно розподіляють учені всіх слов’ян?

           ( на 3 гілки: західну, східну та південну)

 1. До якої гілки слов’ян належатьукраїнці?

              ( до східної)

 1. Хто такі давні слов’яни?

              ( це предки сучасних слов’янських народів)

 1. Назвати основні заняття давніх слов’ян?

               ( землеробство та скотарство)

 1. Як називаються заняття людей з виготовлення знарядь праці

та побутових предметів, одягу?

     ( ремесло)

 1. Давні слов’яни жили племенами, але час від часу об’єднувалися

в більші спілки. Як вони називалися?

      ( племінні об’єднання або союзи племен)

 1. Скільки племінних об’єднань мешкали на території України

за свідченням літописця?

                 ( 7 )

 1. Яким є адміністративно-територіальний устрій сучасної

України?

        ( 24 області, Автономна Республіка Крим, столиця – Київ)

 1. З-поміж багатьох іноземців, які в 16-18 ст. відвідали Україну і

залишили по собі джерела про неї, був французький інженер

Гійом Левассер де Боплан.Як називається його книга, що вийшла друком у Руані 1651 року?

           ( «Опис України»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ.   ПРО ЩО І ПРО КОГО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ

 

До теми «Безіменні та відомі герої або люди в історії»

 

 

 1. Як здавна називали слов’янських правителів?

                                                            ( князі)

 1. Як називалася князівська влада, яка передавалася від батька до сина?

                                                            (  спадковою)

 1. Назвати групи населення Київської Русі?

                                                             (бояри, дружинники, духівництво,

                                                              селяни, міщани)

 1. Які групи населення з’явилися у 16 – 19 століттях?

                                                                  ( (козацтво, робітники, буржуазія,

                                                                   інтелігенція)

 1. З якої відомої пам’ятки взято вираз: «А коли добре щось  умієте - того

не забувайте. А чого не вмієте – то того учітесь».

                                            ( «Повчання дітям»)

 1. Хто є автором відомої пам’ятки  12 століття «Повчання дітям»?

                                                             ( князь Володимир Мономах)

 1. Як називають людей, імена і вчинки яких засвідчені джерелами і діяння яких  впливали на перебіг подій.

                                                        ( історичними постатями)

 1. Чиє ім’я стало символом  українського відродження?

                                                              (Тарас Шевченко)

 1. Як називалася  перша збірка віршів Т.Шевченка?

                                                             ( «Кобзар»)

 1. Коли вийшла друком перша збірка віршів Т.Шевченка?

                                                              ( 1840 рік)

 1. Як називали людей, за фінансової підтримки яких виходили друком

українські книжки і журнали, ставилися українські вистави, проводилися наукові дослідження, створювалися українські музеї?..

                                                        ( меценати – благодійники)

 1. Назвати відомих українських підприємців – благодійників.

                                                             ( Симиренки, Яхненки, Терещенки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми   «Битви, подорожі, відкриття, або події в історії».

 

 1. Від  якого кочового народу потерпали наші землі у 12 столітті?

                                                             ( половців)

 1. Хто і коли виступив у похід проти половців?

                                                             (  Новгород-сіверський князь Ігор з

                                                                 дружиною у 1185 році)

 1. Як називається поема кінця 12 століття, в якій невідомий поет

оспівав похід князя Ігоря проти половців?

                                                        ( «Слово о полку Ігоревім»)

 1. Назвати найвідомішого українського мандрівника середини

     18 століття, коли і де вперше опубліковано  текст  його щоденника?

                                                               (Василь Григорович-Барський,

                                                                Санкт-Петербург, 1778 рік)                                                                            

 1. Коли і де збудовано перші залізниці в Україні ?

                                                            ( на заході:  «Перемишль-Лвів»-1861;

                                                              на півдні «Одеса- Балта» - 1865р.)

 1. Де і коли в Україні з’явився перший трамвай? Як він до цього називався?

                             ( у Києві 1892 року, конка )

 1. Коли в Києві почав діяти Михайлівський електричний канатний

підйомник – фунікулер?

                                                       ( 1905 р.)

 1. Коли і де в Україні з’явився перший автомобіль?

                                                 (власник привіз в Одесу  з Франції в 1891р. )

 1. Коли і де започатковано виробництво українських автомобілів?

                                                 ( 1960 р. в Запоріжжі  «Запорожець»)

 1. Перший телефонний зв'язок в Україні було встановлено?...

                                                  ( 1882р. в Одесі)

11.Назвати найвідоміших київських конструкторів вітчизняних літаків

    1909 – 1913 років, як називався найбільший на той час літак?

                                                  ( О.Кудашев, І. Сікорський,

                                                      « Ілля Муромець»)

 1. Коли в Україні було створено перший комп’ютер та почало працювати

Українське телебачення?

                                            ( в 1951 році ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми   «Хліб насущний, або повсякденне життя за часів

                   Київської Русі»                                              

 

 1. Як чужинці називали наші землі в 9 – 10 століттях?

                                             ( «країною градів»)

 1. Звідки пішла назва «город»?

                                             ( споруджували з дерева, городили)

 1. З яких частин складалися  великі міста ?

                                             ( з 3-х частин: дитинець, поділ, передмістя)

 1. Де мешкали князівська родина, бояри, дружинники, духівництво?

                                              ( у великих містах)

 1.  «Це були здебільшого однокімнатні, з глиняною підлогою,

заглибленою в землю, будівлі, площею не більше 18-20 кв.м»

Про що  йде мова?

                                        ( про садиби простолюду)

 1. Назвати заняття селян за давніх часів.

                                             ( землеробство, городництво, садівництво,

                                             тваринництво, мисливство, рибальство,

                                              бортництво)

 1. Яким було вбрання заможних міщан за часів Київської Русі?

                                             ( Бояри та дружинники носили дороге

                                                вбрання)

 1. Що було обов’язковим елементом давньоруських костюмів?

                                              ( сорочка: і у селян, і у князів, і у чоловіків,

                                                 і у жінок)

9.  Назвати ремісників різних спеціальностей, які мешкали у містах.

                                               ( гончарі, кожумяки,ковалі, зброярі,

                                                  теслярі, каменотеси, склороби, ювеліри)

 1. Так звані огородники – це:   (обрати вірне)

                     а) селяни, що займаються огородництвом;

                     б) будівельники оборонних валів. 

11. Скільки ремесел знали мешканці Київської Русі за підрахунками

      вчених?

                                                 ( 70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми  

«Відома та чута в усіх кінцях землі, або найвизначніші події Київської Русі»

 

 1. Звідки на нашу землю прийшло християнство?

                 ( з Візантії)

 1. Де знаходилася Візантія?

                 ( вздовж південного узбережжя Чорного моря)

 1. Хто захопив владу в Києві у 882 році?

                 ( Олег)

 1. Назвати князів, що правили у Києві після смерті Олега.

                           ( Ігор, Ольга, Святослав)

 1. Єдина жінка, якій випало тримати державне кермо за тисячолітню

історію держави на наших теренах. Почала володарювати в Києві 945 року.

             ( княгиня Ольга)

 1. Про кого йдеться: «Сам був хоробрий і легкий. Ходячи, яко пардус,

багато воєн він чинив…І посилав він до інших земель послів, кажучи: «Хочу на вас іти».

              ( про князя Святослава)

 1. Який князь посів київський великокнязівський стіл у 980 році і

правив 35 років?

              ( князь Володимир)

 1. Який князь перший з поміж руських правителів був оспіваний

у народнопоетичних творах як мудрий володар, названий

Красним Сонечком?

              ( князь Володимир)

 1. Що вважається найбільшою доленосною справою князя

Володимира ?

              ( запровадження 988 року єдиної релігії – Християнства)

 1. Про яку подію йдеться в уривку?

« …Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи:

Якщо не з’явиться хто завтра на ріці – багатий, чи убогий, чи старий, чи раб,- то мені той противником буде».

               ( хрещення киян)

 1. Яка споруда Києва Х століття стала найвизначнішою?

                     ( церква Богородиці – Десятинна)

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«І слава, і воля, або українське козацтво в битвах і походах»

 

І варіант

 

1. Козак -  це...........( вільна людина)

         2. Хто є автором картини «Бій Максима Кривоноса з Яремою

              Вишневецьким»?

                                            ( Микола Самокиш)

 1. Коли з’явились  у писемних джерелах перші відомості про козаків?

                                   ( 1489р.)

 1. Як називались господарства козаків на вільних степових землях

Південної України?

                              ( зимівники)

 1. Ураїнських козаків приваблювали родючі землі за Дніпровими

порогами, тому їх називали ...

                                         ( запорізькими або запорожцями)

 1. Земляні укріплення та укріплення із січених дерев’яних

колод називали...

                             ( січі)

 1. Хто, коли і де спорудив першу Запорізьку Січ?

                       ( Д.Вишневецький, 1556р., о. Мала Хортиця)

 1. Зібрання козаків на Січі, де запорожці обговорювали

найважливіші питання свого життя, називалися...

                    ( радами)

 1. Спосіб улаштування життя громади, де козацькій раді

належала вся влада, і кожен козак мав право голосу,

називалася...

                   ( республікою)

 1. Як називали керманичів козаків?

                        ( козацька старшина)

 1. Про що йдеться далі?

          Ухвали про війну та мир, військові походи, прийом

          чужоземних посланців, кара винних...

                          ( питання, які вирішувала  козацька рада)

 1. Відомим кошовим отаманом Запорізької Січі був...

                           ( І. Сірко)

 

 

 

 

 

До теми

«І слава, і воля, або українське козацтво в битвах і походах»

 

           ІІ варіант

 

 

 1. Під владою якої держави опинилися українські землі від 1569 року?

                          ( під владою Польщі)

 1. Коли почалося повстання українців проти Польщі?

                        ( 1648р.)

 1. Повстання проти Польщі перетворилося на війну, історики називають

Її.....

                    ( національно-визвольною)

 1. Хто очолив національно-визвольну війну?

                         ( Б.Хмельницький)

 1. Як називався головний, старший, командувач війська у  козаків?

                         ( гетьман)

 1. Де відбулися перші битви національно-визвольної війни?

                         ( в урочищі Ж.Води, Корсунська, Пилявецька)

 1. На визволених від поляків землях упроваджувалися козацькі порядки,

утвердилась Українська козацька держава і називалась вона...

                    ( Військо Запорізьке або Гетьманщина )

 1. Кому належала найвища влада в Українській козацькій державі?

                         ( гетьманові)

 1. Додайте: територія Гетьманщини  охоплювала землі Чернігівщини,

                            Полтавщини, .......

                                ( Київщини, Східного Поділля)

 1. За часів Б.Хмельницького столицею Гетьманщини стало місто...

                         ( Чигирин)

 1. Коли було знищено останню Запорізьку Січ?

                         (1775 р.)

12.  Як називалися відзнаки, які отримували козаки, обрані радою на

        посади?

                      ( Клейноди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      До теми

«Садок вишневий коло хати, або Українське село та місто

 у 18 – 19 століттях»

 

 1. Назвати  українських письменників, що писали про те, яким був побут

українських селян, якими були звичаї, якими клопотами вони переймалися?

             ( І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, Т.Шевченко,

                М.Гоголь, П.Мирний, І.Нечуй-Левицький)

    2.  До якого виду історичних джерел належать рукописні ілюстровані  

         альбоми Домініка П’єра де ла Фліза, француза за походженням, який

         у 19 ст. був лікарем на Київщині?

                         ( до писемних історичних джерел)

 1. Назвати художників, які зображували буденні сцени з життя селян

наприкінці 18 – на початку 19 століття.

                ( І..Їжакевич,  М.Пимоненко)

 1. Які картини цих художників вам відомі?

                     ( «Великодня утреня», «Кріпаків міняють на собак»)

 1. Доберіть 3 – 5 прикметників для розповіді про обставини життя селян  

зазначеного періоду.

                (  різне, тяжке, бесправне, скрутне, пригноблене)

 1. Якими були українські міста кінця 18 початку 19 століття?

                     ( дрібними містечками)

 1. Хто належав до заможних мешканців міст?

                     ( козацька старшина, купці)

 1. Хто з мешканців міст  належав до простого люду?

                     ( селяни, міщани, козаки)

 1. Який одяг носили заможні мешканці міст?

                     ( Одяг з дорогих чужоземних тканин)

 1. З чого шили одяг представники простго люду?

                     ( з полотна і сукна місцевого виробництва)

 1. Відомо, що від ІІ половини 19 століття у містах відбуваються істотні

зміни, особливо у будівництві. Хто з українських архітекторів

почав будувати в Києві споруди з бетону?

                 ( Владислав Городецький)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

« Світло науки та знання, або перші університети в Україні»

 

 1. Коли було засновано університет у Харкові, чиє ім’я і чому

він носить?

     ( 1805 р., імені Василя Каразіна, засновника і першого ректора)

 1. На скількох факультетах, згідно європейським традиціям,

провадилось навчання?

                 ( на 4-х )

 1. Як називався перший в Україні літературно-мистецький та

науковий журнал, який виходив друком у 1816 -1819 роках ?

                   ( «Український вісник»)

 1. Довгий час ректором Харківського університету був відомий

український поет, письменник, історик, географ. Назвіть його.

                   ( Петро Гулак-Артемовський)

 1. У Харківському університеті почав свій творчий шлях один

з найвидатніших істориків України. Назвіть його.

                   ( Микола Костомаров)

 1. В якому році було засновано Київський університет імені

Святого Володимира?

                    ( !834 р.)

 1. Хто був першим ректором Київського університету?

                         ( видатний учений Михайло Максимович)

8.  Як називалася книжка Максимовича, яка вийшла друком

     1827 року, утвердивши моду на українське в освічених

      колах Москви та Петербурга?

                         ( Збірка українськиї народних пісень)

 1. Хто з українських істориків був найбільшим знавцем писемних

історичних джерел, особисто зібрав і підготував до друку

9 томів документів з історії України?

                      ( Володимир Антонович)

 1. Скільки років минуло від відкриття Харківського університету

до відкриття Київського?

                      ( 29 років)

 1. Який університет вважається найстарішим в Україні?

                           ( Лвівський національний університет)

 1. Коли у Львові було відкрито університет за заразком Віденського,

і в закладі почало  працювати   4 факультети?

                     ( 1784 р.)

 1. Хто очолив кафедру історії у Лвівському університеті?

                         ( М. Грушевський)

 

 

 

 

До теми

«Буремні роки, або Українська революція та перші десятиліття більшовицької влади»

 

І  ВАРІАНТ

 1. Який орган влади створили українські партії, коли в Петрограді

столиці Російської імперії, було повалено владу царя?

                 ( Українську Центральну Раду)

 1. Хто очолив Українську Центральну Раду?

                      ( М. Грушевський)

 1. Як називався перший український уряд, який обрала Центральна Рада?

                      ( Генеральний Секретаріат)

 1. Хто очолив Генеральний Секретаріат?

                      ( В. Винниченко)

 1. Як історики називають події тих років?

                       ( Українська революція)

 1. Як називалася держава на теренах України, проголошена

     у листопаді 1917 року?

                                  ( Українська Народна Республіка – УНР)

 1. Продовжіть речення: «У грудні 1917 року у Харкові українські

більшовики  проголосили Україну......

                   ( радянською республікою)

 1. Згідно хронології подій революції  9 січня 1918 року Центральна

Рада проголосила незалежність України, 9 лютого більшовики захопили Київ і  уряд УНР звернувся за допомогою до іноземців.

Хто і коли прийшов до влади в результаті цих подій?

              ( 29 квітня 1918 року гетьман П.Скоропадський)

 1. Чим закінчилася війна УНР з більшовиками?

                   ( Перемогою більшовиків)

 1. Що відбулося у Львові у жовтні 1918 року?

                   ( створено Українську Національну Раду)

 1. Коли було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку

( ЗУНР)?

                  ( 13 листопада 1918 року)

 1. Який день увійшов в історію як День соборності України?

                  ( 22 січня 1919 року – у Києві проголошено акт злуки

         - обєднання – ЗУНР та УНР)  

 

 

 

 

 

 

До теми

«Буремні роки, або Українська революція та перші десятиліття більшовицької влади»

 

        ІІ  ВАРІАНТ

 

 1. Коли було встановлено радянську більшовицьку владу на більшій частині українських земель?

                         ( у грудні 1919 року)

 1. Як називалась держава на українських землях з цього часу?

                ( Українська Соціалістична Радянська Республіка УСРР)

 1. Коли УСРР увійшла до складу СРСР – Союзу Радянських

Соціалістичних Республік?

            ( у грудні 1922 року)

 1. Як називався курс грандіозного будівництва, який проголосила

Радянська влада?

           ( індустріалізація)

 1. Назвіть заводи-гіганти, які постали на початку 30-х років.

         ( «Запоріжсталь», «Криворіжсталь», «Азовсталь», «Харківський

                 тракторний завод»)

 1. Яке будівництво стало символом радянської індустріалізації?

          ( Дніпрогес у м. Запоріжжі – найбільша на той час у Європі

             гідроелектростанція)

 1. Як називалися колективні господарства, які створювалися у селах?

            ( колгоспи)

 1. Коли в Україні виникли перші колгоспи?

             ( у 1929 році)

 1. Як називали тих селян, які чинили опір і не хотіли вступати до

колгоспу?

        ( куркулями)

 1.  Як влада боролася з куркулями?

              ( вивозили примусово  цілими сім’ями до Сибіру на поселення)

 1.  Як в історії назвали  лихо в Україні 1932 – 1933 років?

              ( голодомор)

 1.  Які асоціації викликає у вас слово «революція». Доберіть

 3 – 5 слів.

          ( боротьба, зміни, випробування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«І знову бій, або Україна в Другій Світовій війні та Великій Вітчизняній  війні»

 

І  ВАРІАНТ

 

 1. Коли розпочалася Друга Світова війна?

               ( 1 вересня 1939 року)

 1. Які угоди провідних країн передували початку війни?

          ( угода про поділ Чехословаччини, таємний договір керівників

             Німеччини та СРСР)

 1. Назвати керівників Радянського Союзу та Німеччини на початку війни.

          ( Радянський Союз – Йосип Сталін, Німеччина – Адолф Гітлер)

 1. Коли Німеччина напала на Радянський Союз?

          ( 22 червня 1941 року)

 1. Як називається війна Радянського Союзу проти Німеччини?

          ( Велика Вітчизняна війна)

 1. Що означає тимчасове загарбання однією державою територіх іншої

держави?

       ( окупація)

 1. Як називалися збройні сили СРСР?

              ( Червона армія)

 1. Скільки тривала оборона Києва?

             ( Від 11 липня до 19 вересня)

 1. Скільки часу витратила Німеччина та її союзники, щоб загарбати всю територію України?

               ( рік)

 1. Як називалася політика, яку проводили окупанти?

            ( «новий порядок»)

 1. Фашисти до Німеччини на примусові роботи відправили 2,5 млн.

юнаків та дівчат. Як називають вивезених на примусові роботи і чому?

         (  «остарбайтер» - робітник зі сходу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«І знову бій, або Україна в Другій Світовій війні та Великій Вітчизняній  війні»

 

ІІ  ВАРІАНТ

 

 1. Коли Україну визволили від німецько-фашистських загарбників?

                     ( у 1944 році)

 1. Важливе занчення у визволенні мала битва за Дніпро. Коли вона

відбулася?

                 ( 6 листопада 1944 року)

 1. Які війська брали участь у битві за Дніпро?

               ( 1-й Ураїнський фронт під командуванням генерала Ватутіна)

 1. Коли почався загальний наступ радянських військ на Правобережній

Україні?

         ( у грудні 1944 року)

     5.  Важливу роль у розгромі окупантів на загарбаних    українських

          територіях відігравав Рух Опору. Назвіть командирів партизанських

           загонів, які діяли у лісах Сумщини та Чернігівщини.

                   ( Ковпак, Федоров, Сабуров та ін.)

 1. На Волині та Поліссі повстанський рух створив...

               (Українську Повстанську Армію – УПА)

 1. Коли вся територія України в сучасних кордонах була визволена

від гітлерівських військ?

               ( 28 жовтня 1944 року)

 1. За звільнення рідної землі наш народ заплатив велику ціну.Загалом, скільки громадян України віддали своє життя в цій війні?

                                ( близько 7 млн. громадян)

 1. Який же день в Україні є Днем Перемоги, державним святом, днем,

      коли схиляють голови перед визволителями?

             ( 9 травня – День Перемоги)

 1. Яка перша нагорода встановлена під час Великої Вітчизняної війни?

                   ( орден Вітчизняної війни)

 1. Яка нагорода вважалась найвищим військовим орденом СРСР?

                   ( орден «Перемога»)

 1. Який орден називають «солдатським»?

                   ( орден Слави І, ІІ та ІІІ ступенів)

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

« У сучасній Україні, або Україна незалежна»   

 

І  ВАРІАНТ

 

 1. Коли наша держава здобула незалежність?

                        ( у 1991 році)

 1. Як називається основний закон нашої держави?

                       ( Конституція)

 1. Що ознаачє слово конституція?

                      ( впорядкування, встановлення)

 1. Свої конституції нині має більшість держав світу. Коли було

      ухвалено Конституцію України?

                       ( 28 червня 1996 року)

 1. Кого за Конституцією України визнано найвищою цінністю

в державі?

                 ( людину)

 1. Держава повинна захищати життя своїх громадян. Кожен має право

на недоторканість житла, на таємницю листування, телефонних розмов. Не можна втручатися в особисте життя людини, перешкоджати їй подорожувати, висловлювати свою думку, відвідувати церкву. Про які права громадян України йде мова?

                ( усе це – особисті права громадян України)

 1. Хто є главою держави за Конституцією України?

                     ( Президент)

 1. Хто ухвалює закони України?

                 ( Верховна Рада – вищий законодавчий орган)

 1. Хто втілює закони в життя?

                ( Уряд України)

 1.  Яку назву має ще Уряд України?

                ( Кабінет Міністрів)

 1. Який орган в Україні забезпечує однакове застосування законів усіма

судами в державі?

 ( Верховний Суд України – найвищий судовий орган)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

« У сучасній Україні, або Україна незалежна»   

 

І І  ВАРІАНТ

 

 1. Коли Україна стала незалежною?

              ( 24серпня 2992 року проголошено Акт незалежності України)

 1. Чи підтримав цей акт український народ? Чим це можна довести7

            ( 1 грудня 1991 року на референдумі підтримка)

 1. Назвіть поняття: всенародне опитування способом голосування

з найважливіших питань державного життя.

         ( референдум)

 1. Хто став першим президентом незалежної України?

               ( Леонід Кравчук)

 1. Перелічте наступних президентів.

              ( Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович)

 1. В Україні багато труднощів, але є і досягнення. Які галузі

промисловості відіграють велику роль?

                ( металургія, машинобудування)

 1. Які різновиди сучасного транспорту має Україна?

             ( залізничний, повітряний, автомобільний, морський, річковий

                трубопровідний, метрополітен)

 1. Україна – морська держава. Назвіть найважливіші українські порти.

              ( Одеса, Іллічівськ, Миколаїв, Херсон, Маріуполь,Феодосія,

                 Ізмаїл)

 1. Коли в Україні в обіг було запроваджено власну національну валюту?

                ( у вересні 1996 року)

 1.  Хто став першим українським космонавтом і коли він здійснив свій  

 політ?

            ( Леонід Каденюк. У 1997році)

 1.  Незаперчні досягнення України в царині культури, науки, спорту.

 Кого з українських спортсменів ви знаєте?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      РОЗДІЛ  ІІІ

Чому пам’ятки культури належать до історичної спадщини

 

До теми

«Воздаючи хвалу Богові, або найвідоміші храми України»

 

 1. За часів князювання якого князя  збудовано Собор Святої Софії?

                          ( за часів князювання Ярослава Мудрого)

 1. Звідки ми можемо довідатися і  коли  збудовано собор Святої

Софії?

                             ( з літопису «Повість минулих літ», в 1037 році)

 1. Намальована картина фарбами на сирому тиньку – це...

                         ( фреска)

 1. Як називається картина, яку викладали з різнобарвних шматочків

смальти – сплаву свинця та скла, втискаючи їх у сиру штукатурку?

                     ( мозаїка)

 1. Як називається чоловічий монастир, розташований у місті Києві

на дніпровських схилах?

           ( Києво-Печерська Лавра)

 1. Коли і ким був заснований монастир?

              ( близько 1051 року Антонієм Печерським)

 1. Як називається головний храм монастиря?

               ( собор Успіння Пресвятої Богородиці, або Успенський)

 1. Коли було збудовано Успенський собор?

                 ( у 1078 році)

 1. Чим став монастир після закінчення будівництва грандіозного

Успенського собору?

        ( осередком духовного і культурного життя княжої

                     Русі – України)

 1.  Софійський собор у Києві збудовано у ......році, а Успенський собор

 Києво-Печерського монастиря у .....Скільки років минуло між

 двома подіями?

           (1078 – 1037 = 41 рік)

     11.  Який храм вважають шедевром козацької архітектури, бо подібного

            до нього за красою і урочистістю не було з-посеред дерев’яних храмів

            в усій Україні?

                     ( Троїцька соборна церква у м.Самарі Дніпропетровської обл.)

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«Богоподібні лики, або ікони як історичні пам’ятки»

 

 

 1. Як називають зображення Ісуса Христа, Богоматері, святих, подій

Святого Письма, виконані за певними правилами?

     ( це ікони)

 1. Як називають правила, за якими творять ікони?

          ( канони)

 1. Хто опікувався духовним життям людей за часів княжої доби?

           ( християнська церква)

 1. Чи є мозаїки Софійського собору в Києві – Богоматір Оранта

та Христос Вседержитель – іконами?

      ( так, вони виконані за канонами)

 1. Звідки привозили перші ікони в Київську Русь?

            (  з Візантії)

 1. Де створювали ікони на наших землях після впровадження

християнства?

        ( в іконописних майстернях при монастирях)

 1. Хто вважається першим руським іконописцем і засновником

славетної малярської школи Києво-Печерського монастиря?

          ( київський  майстер  Аліпій ( Алімпій)

 1. Найвідомішою іконою, створеною в цій майстерні є ікона...

               ( Ікона Богоматері Печерської зі Святими Антонієм та

                  Феодосієм)

 1. Особливо популярна ікона в Україні часів козацької доби.

                 ( ікона Покрови Богородиці)

 1. Чим ікона відрізняється від портрета?

                  ( ікону малюють за спеціальними церковними правилами-

                     канонами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«Джерела мудрості, або книги та мініатюри»

 

 

 1. Як називають малюнки, якими ілюструють рукописні книги?

                  ( мініатюри)

 1. Якими були перші книжки на наших землях?

                  ( рукописними, писали на пергаменті гусячим пером)

 1. Назвіть найдавнішу датовану книжну пам’ятку нашої землі.

                    ( 1057 р. Остромирове євангеліє)

 1. Де була найбільша книгозбірня (бібліотека) за часів Ярослава

Мудрого?

              ( у Софійському соборі в Києві)

 1. Що таке скрипторії?

                ( майстерні, де виготовляли книжки)

 1. Яка книга уславилася як найдавніша українська ?

              ( Реймське євангеліє 11 ст.Анни Ярославни доньки

                Ярослава  Мудрого  королеви Франції)

 1. У 16 ст. створено ще одну найвідомішу рукописну книгу, вона є

першим перекладом Святого Письма тогочасною книжною українською мовою, саме на цій книзі під час церемонії інавгурації

президенти України присягають народові України.

               ( Персопницьке євангеліє)

 1. Коли, хто і де  започаткував книгодрукування в Україні?

                        ( у 70-х роках 16 ст. Іван Федоров у Львові)

 1. Яка перша книга Івана  Федорова, і  коли побачила світ?

                          ( церковна книга «Апостол» у 1574 р.)

 1.  У 1574 році вийшов перший на нашій землі друкований підручник.

Як він називався?

                       ( «Буквар»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«Кам’яний літопис, або фортеці, замки та палаци України»

 

 1. Про що йде мова?

Збудовано 1750-1755 років. Після проголошення Україною незалежності став офіційною резиденцією Президента України

- Президентський палац.

                    ( Маріїнський палац у Києві)

 1. Де в 6 ст. на узбережжі  Кримького півострова збудовано перші

укріплення?

                        ( фортеця у місті Судаку)

 1. Чому фортецю у місті Судаку називають Генуезькою?

           ( італійці з міста Генуя збудували тут  муровану споруду

              у 14-15 ст.)

4.  Як називалася держава, що існувала на більшій частині

      Кримського півострова та степових землях Північного

      Причорномор’я в 15-18 ст.?

                    ( Кримське Ханство)

 1. Хто такий хан?

             ( правитель у східних народів)

 1. Кримська земля уславилася родовою резиденцією ханської

династії Гереїв, яка стала пам’ятною спорудою. Про що йдеться?

                  ( ханський палац у Бахчисараї)

 1. Бахчисарай – це мусульманське уявлення про рай на землі.

Як перекладається з кримськотатарського ?

                ( палац-сад)

 1. Як називають прихильників релігії ісламу,

      однієї зі світових релігій?

                     ( мусульмани)

 1. Місце для молитви й богослужіння, молитовний дім у

мусульман?

         ( мечеть)

 1. Вежа при мечеті, з якої скликають мусульман на молитву?

              ( мінарет)

 1. Яка фортеця зажила слави найміцнішої в Україні?

             ( Кам’янець-Подільська)

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«Міські таємниці, або вулиці та площі України як свідки минулого»

 

 1. Яку назву має головна вулиця Києва, її символ?

                   ( Хрещатик)

 1. Від княжих часів аж до поч. 19 ст. Київ складався з трьох

окремих частин. В якій частині жили князі, бояри, дружинники?

              ( на Горі – у верхній частині міста)

 1. Які назви мали дві  інші частини міста?

                   ( Подол і Печерськ)

 1. Коли Хрещатик став центром міста?

                   ( у 19 ст., коли три частини міста з’єдналися)

 1. Коли у Києві з’явився паровий трамвай?

                ( у 1892 році)

 1. Коли Хрещатиком рушив перший тролейбус і поєднав його

з Подолом?

            ( у 1936 році)

 1. На честь якої події отримало свою назву особливе місце на

Хрещатику?

    ( майдан Незалежності - на честь проголошення незалежності

       України в 1991 році)

 1. Коли почалася історія міста Львів?

               ( з 2 половини 13 ст.)

 1. Як називалася будівля у Львові, де засідали представники міського

самоврядування?

              ( ратуша)

 1.  Що таке кам’яниці у Львові?

         ( житлові будинки львівських багатіїв)

 1. Як називається передній бік будинку?

               ( фасад)

 1. Як називається архітектурно оформлений вхід у споруду?

                 ( портал)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До теми

«Під зеленим шатром, або парки і сади України»

 

 1. Як називається парк, у якому вирощують багато видів

      деревних та кущових рослин як місцевої флори,

      так і з інших країн?

                         ( дендрологічний парк)

 1. Світової слави має одне з найвидатніших рукотворних творінь світового садово-паркового мистецтва кінця 18 – першої половини 19 ст. Про що йде мова?

                 ( парк «Софієвка» в Умані на Черкащині)

 1. Коли урочисто відкрито цей парк?

                  ( 1802 року)

 1. Чиєю власністю був парк і чому так названий?

                   ( власністю польських магнатів Потоцьких,

                     Названий на честь дружини графа Станіслава Софії)

 1. Хто був автором проекту і беспосереднім керівником створення парку?

          ( польський військовий інженер Людвік Метцель)

 1. Як називається покрита зверху легка будівля в саду чи парку для відпочинку та захисту від сонця, дощу.

                 ( альтанка)

 1. Які споруди «Софіївки» ви можете назвати?

                 ( тарпейська скеля, павільйон Флори,

                   Фонтан «Змія», великий водоспад та ін.)

 1. Як називається скульптурна композиція, виконана на

площині і повязана з тлом?

               ( барельєф)

 1. Визначна пам’ятка садибного та садово-паркового мистецтва

України є і на Чернігівщині. Це один з найбільших пейзажних

садів України та Європи.  Назовіть цю пам’ятку.

                 ( палац у Качанівці)

 1.   Качанівка відіграла велику роль у житті діячів української

  культури того часу. Кого з них ви можете назвати?

                       ( Т.Шевченко, М.Костомаров, М.Максимович,

                          М.Гоголь, Д. Яворницький, І.Рєпін,

                          В.Штернберг)

doc
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
2423
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку