23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Збірник задач для учнів 6 і 7 класу з детальними розв'язками

Про матеріал

Збірник містить цікаві задачі та детальні до них розв'язки з поясненням. Він рекомендований для вчителів й учнів і може бути використаний при підготовці до уроку, шкільних і районних олімпіад.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник задач

з географії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У збірнику подано основні типи задач і практичних вправ відповідно до нав­чальної програми Міністерства освіти і науки України. Де­які наявні у ньому за­дачі виходять за межі шкільної програми. Збірник міс­тить важливі теоретичні по­ло­жен­ня, необхідні для  вирішення задач та де­таль­ні до них розв’язки з поясненням.

Він рекомендований для вчителів й учнів і може бути використаний при під­готовці до уроку, шкільних і районих олімпіад, державної підсумкової атес­та­ції, ЗНО ви­пускників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 1.   Передмова ................................................................. 4
 2.   Задачі з розв’язками для 6 класу............................................ 5
 3.   Задачі з розв’язками для 7 класу ............................................ 18
 4.   Список використаної літератури............................................ 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

 

Пріоритетним завданням, яке сьогодні стоїть перед сучасною шкільною географією, є розвиток творчої особистості учня. Цьому сприяє формування в учнів практичних вмінь і навичок, особливо, розв’язування різноманітних задач і вправ. Вони не лише дозволяють закріпити вивчений теоретичний матеріал уроку, але й розвивають логічне мислення, загальну ерудицію, просторову уяву, здатність учнів аналізувати будь-який об’єкт чи сучасну проблему, що містить географічні аспекти.

У збірнику задачі і вправи згруповано по класах, а в межах класу – по розділах і темах відповідно до діючої програми.


6 клас         

Розділ ІІ.

Земля на плані та карті

 

Тема: Способи зображення Землі. План і карта

Розв’язування задач із переведення числового масштабу в іменований і навпаки

 

1.Перетворіть числовий масштаб в іменований:

а)  1 : 500                                    Відповідь:  а)  в 1 см5 м

б)  1 : 1000                б)  в 1 см10 м

в)  1 : 2000                          в)  в 1 см20 м

г)  1 : 500000 г)  в 1 см5 км

! Необхідно пам’ятати: 1 м100 см,

1 км1000 м, тобто 1 км100000 см.

 

2.Перетворіть іменований масштаб в числовий

а) в 1 см10 мВідповідь:  а)  1 : 1000

б) в 1 см1 км                                                   б)  1: 100000

в) в 1см – 200 м      в)  1 : 20000

г) в 1 см50 км      г)  1 : 5000000

3.Зобразіть у зошиті (масштаб 1 : 500) відрізки довжиною:

а) 50 мВідповідь: а) 10 см

                                                   ________________________________________

 

б) 16,5 м                               б) 3,3 см

                                                   _____________

 

в) 20 м                                  в) 4 см

                                                   ________________

 

г) 10,5 м                               г) 2,1 см

                                                   _________

 

Масштаб 1 : 500 – числовий, переведемо його в іменований: в 1 cм – 5 м.

!Пригадаємо, що показує масштаб. Він показує, у скільки разів відстань на папері менша за відстань на місцевості. Отже, відрізки довжиною

а) 50 м : 5 м = 10 см – на папері

б) 16,5 м : 5 м = 3,3 см – на папері

в) 20 м : 5 м = 4 см – на папері

10,5 м : 5 м = 2,1 см – на папері

 

 

 

Порівняння масштабів

4.Який масштаб більший:

а)  1 : 20000          чи          1 : 70000;

б)  1 : 700000        чи         1 : 200000;

в)  1 : 4000000      чи         1 : 2000000.

Відповідь. Чим менша зображувана територія і чим більше подробиць її зображення, тим масштаб карти більший. Тому більший масштаб:

а)  1 : 20000 (а 1 : 70000 – дрібніший);

б)  1 : 200000;

в)  1 : 2000000.

 

5.Який масштаб дрібніший:

а)  1 : 8300000      чи         1 : 83000000;

б)  1 : 1000000      чи         1 : 200000;

в)  1 : 20000          чи         1 : 1000.

Відповідь. Чим більша зображувана територія і чим менша детальність її зображення, тим масштаб карти дрібніший. Тому, наприклад, в завданні

а) масштаб карти 1 : 8300000  більший, а масштаб карти – 1 : 83000000 дрібніший, і відповідно дрібнішими є:б)  1 : 1000000; в)  1 : 20000.

6.Скільки часу потрібно автомобілісту, щоб подолати відстань між населеними пунктами, якщо вона на карті масштабу 1 : 1000000 становить 20 см, а швидкість автомобіліста 60 км/год.?

Розв’язання.

Щоб знайти час (t), необхідний автомобілісту, треба відстань (S), яку він подолає, поділити на його швидкість (v): t = S/v.

1) Щоб знайти відстань (S), треба спочатку числовий масштаб 1 : 1000000 перевести в іменований: в 1 см – 10км і тоді 10км * 20см = 200км – відстань між населеними пунктами на місцевості.

2) Отже, t = 200км / 60км/год = 3год. 20хв. – час, що потрібний автомобілісту для подолання відстані між двома населеними пунктами.

 

Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

7.Який масштаб плану, якщо відстань 1 км від школи до бібліотеки дорівнює:

а) 10см;  б) 20см;  в) 5 см ?

Розв’язання. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані, наприклад,

а) 10см менша за відстань на місцевості в даному випадку відстань 1 км (її переводимо у 100000см, тому що арифметичні дії можна виконувати лише над однаковими величинами).

Отже, шукаємо масштаб:

а) 100000см : 10см = 10000

Тому масштаб плану 1 : 10000 або в 1см – 100м.

б) 100000см : 20см = 5000

Тому масштаб плану 1 : 5000 або в 1 см – 50м.

в) 100000см : 5см = 20000

Тому масштаб плану 1 : 20000 або в 1см – 200м.

8*.Який масштаб карти, якщо

а) відстань на місцевості – 480км, а на карті вона становить 48 см;

б) відстань на місцевості – 8км, а на карті вона становить 2 см;

в) відстань на місцевості – 1000км, а на карті вона дорівнює 10 см.

Розв’язання.

а) 480км = 48000000см

48000000см : 48см = 1000000

Тому масштаб карти 1 : 1000000 або в 1см – 10км.

б) 8км = 800000см

800000см : 2см = 400000

Тому масштаб карти 1 : 400000 або в 1см – 4км.

в) 1000км = 100000000см

100000000см : 10см = 10000000

Тому масштаб карти 1 : 10000000 або в 1см – 100км.

 

Сторони азимуту. Азимут. Рух за азимутом

9.Визначте азимути сторін горизонту (табл.1)

Таблиця 1

Сторони горизонту

Азимути, градуси

Північ

0º, 360º

Південь

180º

Схід

90º

Захід

270º

Північний-Схід

45º

Південний-Схід

135º

Північний-Захід

315º

Південний-Захід

225º

10.В якому напрямку ви будете повертатись додому, якщо в школу йшли за азимутом 45º ?

Відповідь. Повертатись будете у пд.-зх. напрямку.

11.На екскурсію в музей учні йшли за азимутом 90º.

В якому напрямку вони будуть повертатись назад? За яким азимутом?

Зобразіть схематично.

Відповідь.

12.На екскурсію в ліс учні йшли спочатку на північний-схід, потім на південь, далі – на південний-захід. В яких напрямках вони будуть повертатись назад, якщо пройдуть тим самим шляхом?

Зобразіть схематично.

Відповідь.

 

пн-сх                                   пд-зх

                         пд                                                                           пн

 

 

 

 

              пд-зх                                                                    пн-сх

 

 

Ішли в ліс                                                        Повертались назад

 

 

13.До озера учні йшли за азимутом 270º, 225º, 180º.

Назвіть напрямки їх руху і зобразіть шлях схематично.

Відповідь.

                                                    270º (на захід)

 

 

225º (на пд.-захід)

 

 

                                180º (на південь)

 

 

 

 

 

14.Спочатку учні пройшли 100м на захід, потім – 100м на південь, потім – 100м на схід, потім знову – на 100м на південь, і, наприкінці, знову – 100м на захід.

Зобразіть схематично і в масштабі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь.

                                                    на захід

 

на південь

на схід

 

                                                                на південь

 на захід

 

                                          масштаб в 1см – 50м

 

15*.Накресліть розміщення таборів туристів на змаганнях із спортивного орієнтування за поданим описом: «Табір суддівської бригади – у центрі на галявині мішаного лісу. Табори туристів шкіл розміщені так:

Школа № 1 – за азимутом 65º на відстані 30м;

Школа № 2 – за азимутом 215º на відстані 35м;

Школа № 3 – за азимутом 120º на відстані 40м;

Школа № 4 – за азимутом 350º на відстані 45м;

Школа № 5 – за азимутом 290º на відстані 35м;

                   Масштаб – 1 : 1000».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь.                                       

пн-зх, 315º                                               пн, 360º                                  пн-сх, 45º

 

                                                       N4

 

 

 

                                N5                                                             N1

240º,                                                                                                                       90º,

зх                                                                                                                          сх

                                                             судді

                                                                                                        N3

 

                                        N2                                                                                                      

       φ

                                                                                                                        

 

225º,                                                           180º,                                              135º,

пд.-зх                                                          пд.                                               пд.-сх

 

Найпростіші плани місцевості, їх креслення

16.Які форми рельєфу (горб, западина) зображено на малюнку а) і б):

 

Визначте відносну висоту горба і глибину западини.

Для кожної форми рельєфу визначте крутий і пологий схили.

Відповідь. На малюнку а) западина, б) горб. Це видно за розташуванням бергштрихів. Бергштрихи – короткі риски, перпендикулярні до горизонталей, спрямованих від них у сторону зниження схилу.

Відносна глибина западини 20м, у неї західний схил крутий (чим ближче горизонталі одна до одної, тим схил крутіший), а східний – пологий. Відносна висота горба 25м, у нього західний схил – пологий, а східний – крутий.

 

17.Просіка тягнеться через ялиновий ліс із заходу на схід. 2км на північ від неї стоїть будинок лісника. Зобразіть схематично.

18.Річка тече з півночі на південний захід. Вздовж правого берегавід річки тягнеться лінія електропередач. Також вздовж обох берегів ростуть луки. Зобразіть схематично.

19*.Територія лісу на карті масштабу 1 : 100000 має форму прямокутника із сторонами 42 мм і 57 мм. Визначте площу лісу в гектарах.

Розв’язання: Спочатку переводимо числовий масштаб карти в іменований – в 1см – 1000м.

Площа (S) прямокутника обчислюється за формулою:

S = a * b,

де а –довжина прямокутника,

b –ширина прямокутника.

а = 57мм = 5,7см

b = 42мм = 4,2см

а прямокутника на місцевості становить = 5,7см * 1000 м = 5700м

b прямокутника на місцевості становить = 4,2см * 1000м = 4200м

! Пригадаємо га = 100 арів.

Ар = 100 м2, тому га = 100 * 100м2 = 10000м2.

Отже, площа (S) прямокутного лісу = (5 700м * 4 200м) : 10000м2 = 2394 га.

 

20.Яка ширина річки, якщо на плані місцевості (масштаб 1 : 1000) вона дорівнює 3см.

Відповідь. Числовий масштаб 1 : 1000 переводимо в іменований – в 1см – 10м.

Ширина річки на місцевості становить – 3см * 10м = 30м.

 

21.Знайдіть площу саду прямокутної форми, якщо на плані місцевості (масштаб 1 : 10000) він завдовжки 5см, завширшки – 2см.

Відповідь. Спочатку переведемо числовий масштаб плану 1 : 10000 в іменований в 1см – 100м.

Sсаду = a*b

асаду на місцевості становить 5см * 100м = 500м

bсаду  на місцевості становить 2см * 100м = 200м

Отже, Sсаду = 500м * 200м = 100000м2.

 

22.Знайдіть відносну висоту горба, якщо його абсолютна висота – 569м, а горизонталь біля підніжжя – 250м.

Відповідь. Відносна висота горба = 569м – 250м = 319м.

                                             ----------------------------

                                                 ?

                                                                               569м

                                                         250м

                                  

            море

 

Тема: Градусна сітка Землі. Географічні координати точок

23*.Визначте довжину дуги 1ºмеридіана.

Усі меридіани мають однакову довжину і форму півкола. Якщо коло має 360º, то дуга – півколо – меридіан – матиме 180º.

Згадаємо: коло (окружність) Землі дорівнює 40000 км, половина кола становитиме 20000км. Тоді можна обчислити довжину 1º меридіана в кілометрах:

20000км : 180º 111км.

 

24.З риболовецького судна (Р, координати – 10º пд. ш., 80º сх. д.) поступив сигнал біди, який прийняли два кораблі «Схід» (С – 20º пд. ш., 80º сх. д.) і «Надія» (Н – 10º пд. ш., 90º сх. д.).

Визначте на контурній карті місцеположення кораблів. Обчисліть, який корабель знаходиться ближче до риболовецького судна, і визначте, в якому напрямі необхідно пливти кораблю-рятівнику.

Розв’язання.

Якщо об’єкти лежать на одному меридіані чи паралелі, то відстані між ними у кілометрах можна знайти, знаючи їх координати.

Коли об’єкти розміщені на одному меридіані і в одній півкулі, то достатньо від більшої географічної широти одного об’єкта відняти меншу географічну широту іншого об’єкта і різницю помножити на 111 км.

Коли об’єкти розміщені в різних півкулях, тоді широти об’єктів слід додати і теж помножити на 111км.

У нашому випадку судна Р і С лежать на одній довготі – 80º сх. д. і в одній півкулі (південній), тому

1) Р↔С : 111км * (20º – 10º) = 1110км.

Коли об’єкти розміщені на одній паралелі в одній півкулі, необхідно від більшої географічної довготи одного об’єкта відняти меншу географічну довготу іншого об’єкта і різницю помножити на вказану на карті довжину дуги 1º паралелі в кілометрах, оскільки від екватора до полюсів вона зменшується, лише на екваторі завжди становить 111км.

Коли об’єкти розміщені у різних пікулях, тоді їх довготи слід додати і теж помножити на вказану на карті півкуль довжину дуги 1º паралелі.

У нашому випадку судна Р і Н лежать на одній паралелі – 10º пд. ш. і в одній півкулі – східній, тому

2) Р↔Н : 109,6км * (90º – 80º) = 1096 км.

Відповідь. Ближче знаходиться корабель «Надія», він буде плисти на захід.

 

 

 

                                      80º      90º

                                    Р             Н

          10º

            20º                  С

 

25.По телебаченню повідомили, що через місяць відбудеться фестиваль естрадної пісні. У якому місті це відбудеться і в якій державі?

Знайдіть на карті відповідь за координатами: 39  пн. ш., 105  зх. д.

Відповідь: м. Денвер, США.

 

26.На дні затоки біля берегів однієї держави аквалангісти знайшли руїни древнього поселення. Спробуйте знайти це місце за координатами: 18 пн. ш., 93 зх. д.).

Відповідь: Затока Кампече, Мексика.

 

27.Це місце відоме своїми таємницями і неприємними несподіванками. Знайдіть його на карті:32 пн. ш., 5° зх. д..

Відповідь: Бермудські острови.

 

28. Підкоріть вершину гори за координатами:36пн. ш., 82 зх. д. Назвіть цю гору і найвищу її точку.

Відповідь: г. Мітчел,2037 м.

29. У гирлі цієї річки видобувають «чорне золото». Знайдіть це родовище і назвіть річку за координатами: 29   пн. ш,  90 зх. д.

Відповідь: Нафта, р. Міссісіпі.

 

301. Визначити протяжність Африки вздовж екватора, якщо 1=111,3 км.

Рішення:

Африка лежить між меридіанами 9° сх. д. і  43 ° сх. д.:

111,3км х (43 - 9)=111,3 км х34=3784,2 км.

 

311. Визначити протяжність Південної Америки вздовж екватора, якщо 1=111,3 км

Рішення:

111,3км (81° - 48°)= 111,3 кмx33 = 3672,9 км.

 

321. Визначити протяжність Південної Америки за 30 пд. ш.,

якщо 1=96,5 км:

Рішення:

96,5 км х (72 - 50) = 96,5км х 22= 2123 км.

 

331.[1] Визначити протяжність острова Нова Гвінея вздовж 140 сх. д. двома способами - за допомогою градусної сітки і за допомогою масштабу, якщо 1111 км.

Рішення.

1) Спосіб за допомогою градусної сітки:

111 км х (8-2°) = 111км х 6 = 666 км.

2)Спосіб за допомогою масштабу:

900км х 0,75 см = 675 км.

 

341. Визначте  протяжність Африки по 20-ому меридіану за градусною системою в градусах і кілометрах.

Географічна широта м. Рас-Енгела 32пн. ш.,

географічна широта м. Агульяс 35 пд. ш.,

 1 = 111,3 км.

Рішення:

 1. протяжність в градусах:

32 +35=67;

2)протяжність в км:

111,3 км х 67 = 7457,1км.

 

351. Визначте протяжність Північної Америки по 10-ій паралелі за градусною сіткою в градусах і кілометрах (довжина дуги 1 по 10-ій паралелі -109,6км).

Рішення:

географічна довгота східної точки 78 зх. д.,

 географічна довгота західної точки 36 зх. д..

 

1) протяжність в градусах:

78 - 36 = 42;

2)протяжність в км:

довжина дуги 1 на 10-ій паралелі -109,6 км

109,6 км  х 42 = 4603,2км.

 

361. Вирахуйте середню ширину басейну Амазонки,якщо його площа дорівнює 7,2 млн.км2, а довжина 6,5 тис. км.

Рішення:

S=a*b, тому

b=S/a

b=7 200 000 км2:6 500 км=1107,7км.

 

Розділ ІІІ. Географічна оболонка та її складові

Тема: Атмосфера

37[2]. Чи може утворитися льодовик на вершині гори Кіліманджаро в Африці, якщо температура біля підніжжя гори +25С? А через кожен км висоти температура повітря знижується в середньому на 6.

Рішення:

висота гори Кіліманджаро –5895м або 5,895 км5,9 км.

 1. На скільки знизиться температура повітря з підняттям на вершину гори?

5,9 кмx6=35,4С (на стільки знизиться температура повітря).

2)Яка температура на вершині гори?

+25°-35,4С= -10,4 ° С (температура на вершині гори).

Відповідь. Отже, на вершині гори Кіліманджаро сніг танути не буде і утвориться льодовик.

 

38*2. Яка температура на вершині г.Джомолунгма, якщо біля підніжжя вона становить +30.

Рішення:

1) 6 х 9км=54С- на стільки знизиться температура повітря;

2)+30-54 =-24С-температура на вершині гори.

 

392.Висота м.Києва над рівнем моря – 180 м.Обчисліть  атмосферний тиск для столиці України.

Рішення.

Нормальний атмосферний тиск на рівні моря при температурі 0С на широті 45 становить 760 мм рт. ст. На кожні 100 м підйому тиск знижується на 10 мм рт. ст..

 1. 100 м10 мм рт. ст..

     180м – x мм рт. ст.

x = 180 м*10мм рт. ст./100 м =18 мм рт. ст. - на стільки знизиться тиск на 180 м підйому;

2) 760 мм рт. ст. – 18 мм рт. ст.= 742 мм рт.ст. – атмосферний тиск на висоті Києва.

 

40.Вкажіть напрям вітру і встановіть, який вітер буде сильніший:

1) пункт А (763 мм рт. ст.) та пункт Б (785 мм рт. ст.);

2) пункт К (758 мм рт. ст.) та пункт М (755 мм рт. ст.).

Відповідь. 1) Вітер дме з пункту Б в пункт А.

2) Вітер дме з пункту К в пункт М.

Сильнішим буде вітер в першому випадку, оскільки різниця тисків більша  між пунктами А і Б, аніж пунктами К і М.

 

41. Вирахуйте відносну вологість повітря, якщо  вологість повітря становить 12г/м3, а вологість насиченняза даної температури - 23г/м3.

Рішення:

12г/м3 : 23г/м3х100= 52%

Відповідь. Це означає, що повітря на 52 насичене водяною парою.

 

40. Визначити відносну вологість повітря, якщо в 1м3 повітря міститься 10 г водяної пари, а за даної температури могло б міститися 25 г.

Рішення:

відносна вологість=10 г:25 г х100% =40%

Відповідь. Це означає, що повітря на 40% насичене водяною парою.

 

41.Обчисліть, скільки кілограмів різних речовин можна отримати з 1 т чорноморської води, якщо її солоність 18%0.

Рішення.

Одна літра води має приблизно кг. Значить, в 1 кг чорноморської води розчинено 18 г речовин. 1 т = 1000 кг.

Тоді,:18 г = 0, 018 кг

1 кг води – 0, 018 кг речовин

1000кг води – х кг речовин

х=0, 018 кгх 1000 кг=18 кг.

Відповідь. З одної  тонни чорноморської води можна отримати 18 кгрізних речовин.

 


7 клас

Вступ

 

42.Умова:

Площа поверхні земної кулі становить 510 млн.км². Більшу частину 361 млн.км² займає Світовий океан. Який відсоток припадає на суходіл?

Розв’язок:

1)510-361=149 млн.км² (площа суходолу)

2) 510 млн.км²- 100%

 149 млн.км²-х%

 

 

43.Умова:

Відстань 2 000 км  між  містами на карті становить 8 см. Який масштаб карти?

Розв’язок:

M=L/l=200 000 000cм/8см=25 000 000

1: 25 000 000 - числовий масштаб;

в 1 см – 250км – іменований масштаб.

 

Вступ. Основні географічні закономірності. Зміна часу

 

44[3].Умова:

1.Котра година у Києві, якщо у Лондоні 12:00?

Розв’язок :12+2=14 год.

2.Котра година у Варшаві, якщо у Києві 10 год.?

Розв’язок: 10-1= 9 год.

 

453.Умова:

Який поясний час у Києві, якщо на 1800 меридіані 2 год. ночі, Київ –ІІ пояс?

Розв’язок:   

1800мер.-ХІІ пояс

Різниця в часі 10 год.

2 год.-10 год.=16 год.

 

463.Умова:

Вирахуйте місцевий час у пункті, який розташований східніше на 450 від Лондона, у якому полудень.

 

 

Розв’язок:

Різниця в часі 3 години.

1 год. - 150

3 год. - 450

12+3 = 15 годин.

 

473.Умова:

Визначте місцевий час в Харкові (500пн.ш.,360сх.д.), якщо у Лісабоні(380пн.ш.,90зх.д.) на цей момент місцевий час становить 14 год. 55 хв.

Розв’язок:

1)360 сх. д.+ 90зх.д.=450- відстань в градусах між містами Харків і Лісабон;

2)4504 хв.=180 хв.= 3 год.- різниця в часі між цими містами;

3)14 год.55хв.+3 год.=17 год.55хв.- місцевий час у Харкові.

 


Вступ.

Основні географічні закономірності.

Географічні пояси та природні зони

 

48[4].Умова:

Визначте альбедо поверхні, яка вкрита снігом, якщо відбита радіація-0,59ккал/см2 за 1 хв., сумарна радіація -0,84 ккал/см2 за 1 хв..

Розв’язок:

А = Вр.р.100 = 0,59/0,84100 70,2

 

 

 

494.Умова:

Визначте тиск і температуру повітря біля підніжжя гори, якщо на її вершині, яка має висоту 1450м, температура -2С , а тиск 610 мм рт. ст..

Розв’язок:

 На 1 км підняття вгору tзнижується на 6.

1)1,450км 60=8,7 - на стільки знизилась t;

2) 8,7 0+ (-20)= 6,7- t повітря біля підніжжя гори.

3) На 1 км підняття вгору тиск↓ на 100 ммрт.ст., а на 1450м – х мм рт. ст.

 

4)610 + 145 = 755 ммрт.ст.- тиск повітря біля підніжжя гори.

 

Розділ ІІ. Океани

 

50.Умова:

За градусною  сіткою визначте протяжність Індійського океану із заходу на схід по екватору (10=111,3 км).

Розв’язок:

1)1000 сх. д.- 430 сх.д.=570 – протяжність в градусах;

2)570111,3= 6344 км – протяжність  в км.

 

Розділ ІІІ. Материки

 

51.Умова:

Визначте коефіцієнт зволоження пустелі Сахари, якщо на цій території випадає 100 мм опадів на рік, а випаровуваність становить 600 мм.

 

 

Розв’язок:

К=О/В

К1

 

52.Знайдіть відповідність:

1)00ш.51зх.д.

2)300 пн.ш. 100 зх.д.

3)490пн.ш. 550зх.д.

4)250пд.ш. 250 сх.д

Відповідь.

А. Гирло Амазонки                   1 - А

Б.Гора Тубкаль                         3 - В

В.О.Ньюфаундленд                 2 - Б

Г. Напівпустеля Калахарі          4 - Г

 

53.Умова:

Обчисліть густоту населення в Африці. Населення 800 млн. осіб.Площа материка 30,3 млн. км2.

Розв’язок:

800 млн. осіб: 30,3 млн. км2= 26,4 осіб/км2

 

 

54.Умова:

Обчисліть, за який час можна дістатись від Києва до Австралії (м. Канберра) на сучасному  літаку, якщо він летить зі швидкістю 850 км/год..

Розв’язок:

Відстань 14450км: 850км/год=17 год.

 

55.Умова:

Середня висота Антарктиди понад 2 000м. Обчисліть, наскільки Антарктида вища за Австралію, Африку, Пд. Америку.

Розв’язок:

1.Австралія – середня висота 350 м.

2.Африка- середня висота 750 м .

3. Південна Америка- висота 580м.

 

1)2000-350= 1650м.

2)2000- 750= 1250м.

3)2000-580= 1420м.

 

 

 

56.Умова:

 Обчисліть у скільки разів площа Північної Америки менша за площу Африки.

Розв’язок:

 30,3млн.км2: 24,2 млн.км2= в 1, 25рази.

 

57.Умова:

 Острів Ньюфаундленд лежить південніше, ніж острови Великобританія та Ірландія. Однак у деяких затоках і бухтах Ньюфаундленда навіть улітку можна  побачити численні плавучі брили льоду. Спробуйте пояснити цей феномен.

Відповідь:

Острів Ньюфаундленд омивається холодною Лабрадорською течією, яка виносить айсберги, що утворюються  біля  берегів  Гренландії.

 

58.Умова:

У Росії проживають приблизно 4 млн. українців. Обчисліть скільки це становить відсотків від загальної кількості  населення Росії.

 Розв’язок:

 

Розділ ІІІ. Земля – наш спільний дім

 

59. Умова:

Загальна площа природоохоронних територій у світі  становить 4.5 млн. км². Який відсоток площі суходолу під природоохоронними територіями Землі?

Розв’язок:

149 млн. км² -100%

4.5 млн. км²-х%

х=3%

 

 

 

Список використаної літератури

 1. Байназарова О., Байназаров А., Гринь І., Гринь А. Загальна географія 6 клас. Посібник для вчителя. – Харків: «Ранок», 2003. – 272 c.
 2. Бєскова Н.В. Географія: Зб. тестів для підготов. до незалеж. оцінювання / Н.В. Бєскова, Г.Ш. Уварова. -  К.: Генеза, 2008. – 136 с.: іл.
 3. Бойко В., Міхелі С. Загальна географія. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Педагогічна преса», 2006.- 272 с.: іл., карти.
 4. Варакута О., Швець Є. Загальна географія: Зошит для практичних робіт. 6 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 80с.
 5. Географія: Тести. 6-10 класи: Посібник/Автори-укладачі: Безуглий В.В., Дук Н. М. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 448 с.
 6. Гільберг Т., Думанська Г. Практикум з курсу «Загальна географія», 6 клас. – Кам’янець-Подільський: «Абетка-Нова», 2003. – 40 с.
 7. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. Збірник  завдань для державної підсумкової атестації з географії : 9 кл. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 192 с. : іл.
 8. Заставецька О.В. Економічна та соціальна географія України. Задачі та вправи. 8-9 класи. – 2-ге вид.,  допов. і перероб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.- 64 с.
 9. Картель Л.Н. Дидактические материалы по физической географии. Пособие для учителя. – Москва: «Просвещение», 1987. – 128 с.: ил.
 10. Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Кругляк Л.І. географія. 6 клас. – К.: «Зодіак-Еко», 1995. – 192 с.: іл..

 

 

 

 

 

1

 


1 - цей тип задач може бути застосований у 7 класі при вивченні материків.

[2]- цей тип задач може бути застосований у 7 класі при вивченні материківі клімату України.

[3] - цей тип задач може бути застосований при вивченні місцевого і поясного часу в Україні.

[4] - цей тип задач може бути застосований при вивченні клімату України.

doc
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
1380
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку