2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Життя О.С.Пушкіна в Україні. Поема «Полтава», її історична основа та романтичний міф.

Про матеріал
Інтегрований урок допоможе учням здійснити заочну екскурсію місцями України, де жив і творив О.С.Пушкін, ознайомить учнів із невідомими фактами життя і творчості великого поета, допомогти учням зрозуміти проблематику, особливості композиції, жанрову своєрідність поеми «Полтава».
Перегляд файлу

Тема:  Життя О.С.Пушкіна в Україні.  Поема «Полтава»,  її історична основа та  романтичний міф.

 

Дидактична мета:   здійснити заочну екскурсію  місцями України, де жив і творив О.С.Пушкін, ознайомити учнів з невідомими фактами життя і творчості великого поета, допомогти учням зрозуміти проблематику, особливості композиції, жанрову своєрідність поеми «Полтава»;

Розвиваюча: розвивати  в учнів навички дослідницької роботи з додатковою літературою, вміння отримувати інформацію з глобальної мережі Internet, робити самостійні висновки і узагальнення, аргументувати свою позицію, поглиблювати свої знання та вміння систематизувати матеріал, відбирати найголовніше.; розвивати навички аналізу твору, виразного читання, усне зв’язне мовлення учнів, логічне мислення;

Виховна:  виховувати інтерес до життя і творчості поета та його творів;  зацікавленість  історичним  минулим  своєї країни, любов і повагу до видатних людей свого народу, які є взірцем служіння рідному краєві.

Тип уроку:  літературне краєзнавство у світовій літературі для учнів 9 класу

Форма:  урок - дослідження

Обладнання та матеріали:  портрет  О.С.Пушкіна, виставка його книг, тексти поеми «Полтава», карта подорожі О.Пушкіна Україною, епіграф до уроку, друкована та мультимедійна наочність, репродукції портретів І.Мазепи, картки оцінювання роботи учнів на уроці.

Технічні засоби: комп’ютер.

Форми роботи: дослідницька робота в групах, літературний диктант, евристична бесіда, виразне читання, робота з репродукціями картин, психологічне спостереження за образом, інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Міжпредметні зв’язки:  історія (постать Мазепи, Північна війна між Росією та Швецією 1709 р., Полтавська битва)

Епіграф: «…Пушкін для України Був, є і вічно буде.»

                                             П.Тичина

 

                    Орієнтовний план і методи проведення уроку

 1. Організація класу, мотивація  навчальної діяльності – 2 хв.
 2. Актуалізація опорних знань – 5 хв.
 3. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів – 2 хв.
 4. Семінарська частина уроку – 20 хв.
 5. Робота над текстом поеми О.С.Пушкіна «Полтава» – 10 хв.
 6. Підбиття підсумків  уроку.  Взаємооцінювання – 5 хв.
 7. Домашнє завдання (кожен учень отримує надруковані на картці завдання, щоб самостійно обрати рівень виконання) – 1 хв.

 

Очікувані результати:

Учні знатимуть: цікаві факти з життя і творчості О.С.Пушкіна, ознайомляться з проблематикою, особливостями композиції та жанровою своєрідністю поеми О.Пушкіна «Полтава»; розширять свої знання про видатного українського гетьмана І.Мазепу.

 Учні вмітимуть: працювати з додатковою літературою, виступати з повідомленнями, висловлювати власну думку, узагальнювати почуте і прочитане, аналізувати поему «Полтава», творчо переказувати  фрагменти тексту, характеризувати головних героїв.

 

Хід уроку

 1. Організація класу, мотивація навчальної діяльності.
 1. Вступне слово вчителя.

В історії  світової літератури є такі імена, до яких звертаються люди різного віку, уподобань та смаків. Вони супроводжують кожного з нас від колиски до самої смерті. Для багатьох  поколінь росіян, та й нас, українців, саме таким поетом був і залишається  О.С.Пушкін – видатний поет, прозаїк, драматург, глибокий знавець історії Росії та України, справжній Майстер, творчість якого стала взірцем для багатьох наступних митців.  (демонстрація  портрету   О.С.Пушкіна)

 1. Робота з епіграфом.
 • Виразно прочитайте слова епіграфа.
 • Що, на вашу думку, мав на увазі видатний український поет?

1 ведучий. З раннього дитинства О.Пушкін поруч з нами. Здається, це наш давній знайомий, який увійшов у наше життя разом із казками. А потім – вірші, поеми, драми, повісті.

2 ведучий.     Молодой, веселый и кудрявый –

 Он таким запомнился навек…

 Наша удивительная слава,

 Наша гордость – этот человек.

 Словно друг, живущий по соседству,

 С каждым днем все ближе и родней,

 Он к тебе приходит в раннем детстве

 С первой песней матери твоей.

 Он к тебе приходит вечно новым,

 Он твой путь осветит, как звезда,

 Чтобы ты, с его сдружившись словом,

 С ним не расставался никогда.

 И на всех наречьях горделиво

 Призывает Пушкин нас с тобой

 Наших душ прекрасные порывы

 Посвятить Отчизне дорогой .  (А.Арикеев)

 

 1.  Актуалізація опорних знань
 1. Літературний диктант
 1. Назвіть роки життя О.Пушкіна. (1799 – 1837)
 2. У якому місті народився поет? ( у Москві)
 3. Як звали няню маленького Олександра? (Орина Родіонівна)
 4. Де навчався поет? ( У Царськосельському Ліцеї)
 5. Як називали Пушкіна у ліцеї? (Француз)
 6. Як  О.С.Пушкін підписав свій перший вірш? (Н.К.Ш.П.)
 7. Хто із викладачів ліцею подарував молодому поетові свій портрет з надписом: «Переможцю учневі від переможеного вчителя»?

 ( Г.Державін)

 1. Хто був найкращим другом поета? (І.Пущин)
 2. Де Пушкін відбував своє південне заслання? (В Одесі та Бесарабії)
 3.              Який вірш він присвятив Н.Гончаровій? («Мадонна»)
 4.              Як називався журнал, редактором якого був Пушкін? («Современник»)
 5.              Як називався вірш М.Лермонтова, у якому поет висловив гнів і обурення всього народу з приводу смерті О.С.Пушкіна? («На смерть поета»)
 1. Взаємоперевірка. (зачитуються правильні відповіді, кожен учень перевіряє роботу свого товариша по парті і визначає кількість правильних відповідей)

 

 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

 Вчитель.  Про  О.С.Пушкіна можна говорити багато. Я з впевненістю можу сказати, що не знайдеться жодної людини, байдужої до творчості цього геніального поета.  Але сьогодні  хочеться, щоб ми ширше дізнались про те, як життя О.Пушкіна було пов’язане з Україною. Ви провели величезну дослідницьку роботу з цього питання, кожна група отримала індивідуальне завдання, і  настав час поділитися результатами своєї роботи з товаришами.

 На уроці працюватимуть три експертні комісії :

 • Біографи;
 • Історики;
 • Літератори.

  Хотілося б, щоб після сьогоднішнього уроку кожен із вас знайшов для себе відповідь на такі питання: « Яке місце займала українська тема у творчості О.Пушкіна? Чи дійсно російський  поет цікавився  Україною, її історією та культурою?». Ви також повинні дати власну оцінку поемі О.Пушкіна «Полтава», проаналізувавши її.

  (на екрані комп’ютера висвічуються  тема уроку, портрет О.С.Пушкіна,

у зошити учні записують дату, назву теми, епіграф уроку).

При підготовці до сьогоднішнього уроку, ви опрацювали багато джерел, деякі учні працювали в мережі Internet і повинні були систематизувати цей матеріал, відібрати найголовніше, оформити свої дослідження і презентувати запропоновану вам тему.

Але перед початком презентації ваших досліджень необхідно сформулювати мету сьогоднішнього уроку. Це зробити не просто, адже кожна група працювала в якомусь одному напрямку. Тому пропоную лідерам груп визначити зараз мету, яку вони ставили перед собою, працюючи над запропонованою темою.

 (Лідери груп формулюють мету, яку вони ставили під час виконання роботи над запропонованою темою.)

 • Біографи:  « Україна в житті О.С.Пушкіна »
 • Історики:  «І.Мазепа – загадка української історії»
 • Літератори: «Українська тема у  поемі О.С.Пушкіна «Полтава».

 

IV. Семінарська частина уроку.

Захист дослідницької роботи учнів І групи.

 «Україна в  житті О.С.Пушкіна»

(на моніторі комп’ютера висвічується тема і підготовлені групою слайди

 1 учень. О.Пушкін потрапив на Україну не в кращі часи свого життя. Уряд Олександра І вислав  молодого автора за волелюбні вірші,  в яких він

оспівував полум’яний  патріотизм, висловлював палку віру  в перемогу «святой вольности «,  засуджував і сатирично викривав  царський уряд.

 Південь Російської Імперії став місцем його заслання. Формально поет не був засланий: склалося враження, що його просто перевели по службі.

 6 травня  1820 року Олександр Сергійович виїхав на південь

з Петербурга в Україну  – в Катеринослав, за призначенням в канцелярію генерал-лейтенанта І.Н.Інзова.

 2 учень. Лише вірний слуга - кріпак Микита Тимофійович Козлов поділяв самотність його і тільки враження від нових країв розважали поета. Проїхавши Псков  і  Вітебськ, звернувши з Білоруського тракту, опинився на Україні. Добрянка, Борова, Буровка, Роїще і Чернігів були першими українськими станціями, де поет, поки йому перепрягали коні, прислухався до нової мови, придивлявся до нових людей, до їх побуту.  Пушкін побачив оспіваний поетами Дніпро, а він ще й розлився тієї весни великою повіддю. Дерев'яним мостом переїхав на правий берег і через переправи на річках Омельничок-Келебердянський та Омельничок-Переволочинський, проїхав Верхнєдніпровськ, Романково і Карнаухівку, а в травні прибув до Катеринослава. 1600 верст — це перша така далека мандрівка в житті...  (демонструється карта подорожі О.С.Пушкіна Україною)

 3 учень. Зробивши в семи напрямах 19 подорожей по Україні, проїхавши 5700 верст, О. С. Пушкін протягом 1820 — 1824 років ознайомився з Чернігівською, Полтавською, Катеринославською, Таврійською, Херсонською, Подільською, Київською і Волинською губерніями (За тодішнім адміністративним поділом). Поет проїхав через 124 населених пункти. Половину цих міст, містечок, сіл він проїхав двічі або тричі, а маршрути між Кишиневом, Одесою, Миколаєвом він повторив кілька разів. Зупиняючись кожного разу для переміни поштових коней, він перебував у селі не менше двох-трьох годин, а в деяких містах ночував.  Враження від України почали оформлюватися в творчі задуми, в художні образи. Олександр Сергійович почав збирати друковані  праці про Україну. 


( Презентації  дослідницької роботи )

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дослідницької роботи учнів І I групи.

 «І.Мазепа – загадка української історії»

(на моніторі комп’ютера висвічується тема і підготовлені групою слайди)

          1 учень. Особистість українського гетьмана Івана Мазепи протягом довгого часу викликала неоднозначне ставлення. Він був однією з найзагадковіших постатей в українській історії.

           Починаючи з моменту переходу гетьмана на бік шведського короля, в Україні його вважали зрадником. Мазепу відкрито ненавиділи, читали анафему у церквах. Зараз про нього говорять як про державо творця, який все життя був вірним ідеям свободи. Сучасний дослідник С.Павленко у книзі «Міф про Мазепу» писав: «Односторонній погляд на Мазепу як на злочинця, який не потребує адвокатського захисту, сприяв підтасовці у вигідному світлі фактажу, поширенню про нього різноманітних пліток, міфів викривально-осуджуючого змісту. Всі вони стали основою, підґрунтям Міфу про Мазепу – «егоїста» і «пройдисвіта».

            2 учень. Мабуть, саме загадковість постаті Мазепи привернула до нього увагу багатьох європейських письменників: Вольтера, Дж. Байрона, В.Гюго,  К.Рилєєва, Ф.Булгаріна, С.Руданського, Б.Лепкого, В.Сосюру та багатьох інших.              

              Постать українського гетьмана зацікавила  й О.С.Пушкіна, поет читав про І.Мазепу і в творах Вольтера, Дж.Байрона, В.Гюго.

 3 учень. Взимку 1820/21 року Пушкін, не дивлячись на заборону, прибув до Києва. Величезне враження на поета справили Софійський собор, Києво-Печерська лавра.  Побачивши в лаврі могилу Іскри і Кочубея, Пушкін зацікавився написом на надгробку: „Року 1708, месяца июля. 15 дня, посечены средь обозу войскового, за Белой Церковью на Борщаговке" і т. д. і використав його, коли писав у 1828 році «Полтаву». 

 4 учень. Працюючи над „Полтавою", поет користується чотиритомною роботою Д. І. Бантиш-Каменського „История Малороссии", що вийшла з друку в 1822 році. В бібліотеці Пушкіна зберігся третій том її (в другому виданні — 1830 р.) де висвітлюється період від обрання Мазепи на гетьмана до знищення гетьманства.  Опис подій на Україні давала Пушкіну також „Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии". 

 

( Презентації дослідницької роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дослідницької роботи учнів ІII групи.

 «Українська тема у поемі О.С.Пушкіна «Полтава»»

(на моніторі комп’ютера висвічується тема і підготовлені групою слайди)

1 учень. Ґрунтовно вивчивши Україну, в 1828 році Пушкін написав поему «Полтава», яка показує історичну обізнаність автора, знання українського фольклору і свідчить про великі враження поета від прекрасної природи  України. 
 Декабрист К. Ф. Рилєєв своєю поемою «Войнаровський» вплинув на «Полтаву», незважаючи на протилежні тенденції обох цих творів. З повісті

Е. Аладіна  «Кочубей» Пушкін запозичив ряд дрібних деталей, а також ім'я героїні - Марія.

2 учень. Художні якості  «Полтави»  являють собою природний і великий етап у розвитку пушкінської поезії. Сам автор в тридцятих роках уважав «Полтаву» найзрілішим із своїх творів. 
           Особливо яскраві в поемі картини української зоряної ночі, Дніпра, степів, високих київських тополь - чудової природи України. Тут зі всією силою виявились враження поета від 4-річного перебування на Україні.

 

(Презентація дослідницької роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Робота над текстом поеми О.С.Пушкіна «Полтава».
 1. Бесіда з учнями.
 • У чому полягає особливість поеми ? ( Розповідь ліричного героя тісно переплітається з діалогом головних героїв.)
 • Подумайте, з якою метою автор використовує такий прийом? (Автор досягає достовірності у викладі матеріалу.  Адже діалоги героїв відверті, щирі.)
 • Яка композиція твору?  ( поема  складається із посвяти та трьох розділів, які автор називає піснями, адже він  оспівує героїчне минуле двох братніх слов’янських народів)
 • Які історичні події лягли в основу поеми? ( В основі  поеми – початок  Північної війни між Росією  та Швецією, і, звичайно, - Полтавська битв, яка відбулася у 1709 році.)
 • Яким зображено українського гетьмана і російського царя. Підтвердіть цитатами з тексту.
 • Яким автор зображує шведського короля Карла XII?
 • Що відомо про Марію, дівчину, яку кохав Мазепа?
 • Які художні засоби використовує автор при змалюванні головних героїв?
 1. Робота з репродукціями портретів Мазепи?
 • Яким ви бачите гетьмана на представлених репродукціях?
 • Як зображення Мазепи на репродукціях перегукується з текстом поеми О.С.Пушкіна? Знайдіть спільні риси.
 1. Психологічне спостереження за образом Мазепи.
 • Знайдіть у тексті рядки, що свідчать про палке кохання Мазепи. («Пылает сердце старика,Окаменелое годами. Упорно, медленно оно «В огне страстей раскалено; Но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет.»)

 

 

 1. Творче завдання.
 • Доведіть, що в образі Мазепи є риси романтичного героя. ( Він похмурий, самотній, вірний високим ідеалам (кохання, дружби, свободи, вірності вітчизні), волелюбний, внутрішньо незалежний.)
 • Якою у поемі О.Пушкіна «Мазепа» постає Україна? Підтвердіть словами з тексту.
 • Порівняйте образ Мазепи з поеми О.Пушкіна та з однойменної поеми Дж.Байрона.

 

 1.  Підведення підсумків уроку.

Вчитель: Я дякую вам за роботу на уроці і сподіваюсь, що ці години літературного спілкування принесли вам задоволення, адже  ми з вами досягли усіх поставлених завдань.  При підготовці до уроку, ви працювали групами, навчали один одного, зробили велику дослідницьку роботу. На уроці  ви теж  були досить активними.

 1. Евристична бесіда.
 • А вам сподобався  урок?
 • Що найбільше сподобалось під час  підготовки до уроку і на уроці?
 • Чи відчували ви труднощі під час підготовки до уроку?
 • Що найбільше вдалося, а що – ні?
 • Що на сьогоднішньому уроці для вас було цікавим?
 • Що нового ви почули?
 • Чи потрібні уроки літературного краєзнавства у світовій літературі?
 1. Запис у зошити  підсумкового визначення.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

 • На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…
 • Сьогодні я вдосконалив свої вміння…

      3.   Оцінювання роботи  учнів на  уроці за допомогою картки:

                                  

Картка   оцінювання

 

Прізвище,

ім’я учня

Підготовка

до уроку, презентація дослідження

 

Літературний

диктант

 

Рівень роботи на уроці, активність

 

Оцінка за урок

 

 

 

Кольц  Дмитро 

 

Кольчак Катер.

задов. добр. відм.

(1-2б) (3-4б) (5-6б)

 

 

5

 

6

(2-5  прав.відп.- 1 б.,

6-9 прав.відп. – 2 б.,

10-12 прав.відп. – 3б

 

2

 

1

задов.   добр.   відм

(1б)       (2б)      (3б)

 

 

3

 

1

 

 

 

10 б.

 

8 б.

 

 1. Домашнє завдання.

Середній рівень: знати історію створення поеми О.С.Пушкіна

 « Полтава»; вміти характеризувати образи головних героїв.

Достатній рівень ( на вибір):  скласти тест на перевірку тексту поеми

                                              О.Пушкіна «Полтава» або довести письмово, що

                                              «Полтава» - це романтична поема.

Високий рівень (на вибір):  1. Написати відкритого листа О.С.Пушкіну або

      І.Мазепі.

     2. Написати монолог від імені автора поеми або

      від імені одного з героїв.

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 • Пушкин А.С. Стихотворения.  Поэмы. – М.: Просвещение, - 1983.
 • Анненков П.В. Материалы для биографии А.С.Пушкина. – М., 1984.
 • Тынянов Ю. Пушкин и его современники. – М., 1969.
 • Буклет «Памۥятник О.С. Пушкіну в Києві». Фоторозповідь про памۥятник Пушкіну в Києві. – Мистецтво, 1974.
 • Библиотека Всемирной литературы. Серия вторая. Т. 103. Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворения, поэмы, сказки. – М.:  Художественная литература, - 1977. –784 с.
 • Моей души предел желанный. А.С. Пушкин на Юге. Художественная фотолитературная композиция Евгения Дерлеменко (на русском и французском языках). – К.: Мистецтво, - 1986. – 319 с.
 • Музей О.С. Пушкіна та П.І. Чайковського у Кам’янці. Фотоальбом. – К.: Мистецтво, - 1986. 
 • Рижова Г.В., Рижова Л.С. “И пробуждается поэзия во мне …” // Зарубіжна література в школі, 2006. – № 22 (46). – С. 36–40.
 • Соколов В.Д. Рядом с Пушкиным: Портреты кистью и пером / Под ред. В.А. Алексеева. – Харьков, 1991. – 309 с.
 • Правителі  України:портрети,життєписи,матеріали…Володарі гетьманської булави. – Київ, вид-во «Ватра», 1994.
 • Яковенко Наталія / Нариси Історії України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст.
 • Мацапура В. І.  Міф про Мазепу та особливості його художнього осмислення в пушкінській “ Полтаві ” // Зарубіжна література в навчальних закладах України. – 1999. - №8.- с. 44-48.
 • http://gorod.dp.ua/photo/
 • wikipedia. orq
 •  mazepa. name

1

 

docx
Додано
6 квітня
Переглядів
30
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку