Зміни приголосних у мові. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Явище метатези

Про матеріал
Зміни приголосних у мові. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Явище метатези Презентація для профільного рівня
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ У МОВІ. АСИМІЛЯТИВНІ, ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ. ЯВИЩЕ МЕТАТЕЗИ

Номер слайду 2

Учені-мовознавці, аналізуючи взаємодію звуків у мовному потоці, виявили, що на якість їх постійно впливає артикуляція сусідніх звуків. Внаслідок цього відбуваються комбі-наторні зміни звуків. Одні з них пристосовуються до інших, інші уподібнюються, коли поряд стоять звуки однієї групи. Уподібнення називається латинським терміном — асиміляція. Протилежним за наслідком є фонетичне явище, яке називається дисиміляцією, коли при взаємодії однакових звуків один з них втрачає які-небудь спільні ознаки

Номер слайду 3

Асиміляція в групах приголосних за дзвінкістю і глухістю, тобто за участю голосу в їх творенні, полягає в тому, що дзвінкі приголосні перед глухими, уподібнюючись їм, втрачають голос і вимовляються як глухі, а глухі перед дзвінкими вимовляються дзвінко. Найважливіші наслідки такої асиміляції: а) Префікс (і прийменник) з у позиції перед кореневим глухим приголосним звичайно асимілюється з цим приголосним і змі-нюється на с: зписати — списати, з хати — с хати. б) Глухі приголосні майже послідовно асимілюються наступни-ми шумними дзвінкими: боротьба, молотьба, просьба, вокзал (вимовляється бород’ба, молод’ба, проз’ба, вогзал).

Номер слайду 4

Асиміляція в групах приголосних за місцем і способом творення дає такі найголовніші наслідки: а) Зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі: с + шш: принісши — принішши; з + ш — жч — шш: без шуму — беижшуму — беишшуму; з + ж — жж: зжити — жжитие тощо. б) Шиплячі перед зубними змінюються на зубні: ш + с’ — с’с’: купаjешся — купаjес’с’а; ч + с — ц’с’: не мучс’а — не муц’с’а.

Номер слайду 5

в) Проривний т перед ч і ш змінюється на шиплячий: т + ч — чч: закві’тчатие — закві’ччатие. г) Проривний т перед ц змінюється на ц: коритце — корицце. Наслідком асиміляції є пом’якшення д, т, з, дз, с, ц, н, л у по-зиції перед іншим наступним пом’якшеним приголосним: д’н’і, ц’в’ах.

Номер слайду 6

Дисиміляція, або розподібнення, спостерігається в фонетичній системі української мови значно рідше, ніж асиміляція. Найголо-вніші наслідки її такі: Зміна приголосних кт на хт: къто — кто — хто. Приголосні к і т проривні. Внаслідок розподібнення звук к змінився на фрикативний х, отже, спільна ознака в творенні цих звуків зникла. Зміна чн на шн, що характерна для ряду давніх слів української мови: рушник, рушниця, мірошник, соняшник, сердешний. Розпо-дібнившись з наступним н, звук ч втратив у цьому звукосполу-ченні елемент проривності

Номер слайду 7

‌Поясніть явище асиміляції. Визначте тип асиміляції у словах кожного рядка. За потреби скористайтеся таблицею «Класифікація приголосних звуків української мови». Боротьба, вокзал, футбол, просьба. Без жартів, з чорного, з джерела, відзначити. Нігті, кігті, дьогтю, легко. Сніг, щастя, повість, радістю

Номер слайду 8

Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Визначте асиміляцію звуків за дзвінкістю/глухістю.   Косьба, молотьба, просьба, анекдот, з саду, кігті, з поля, з коня, з хати, списати, безхмарний, скинути, вокзал, надкусити.

Номер слайду 9

‌У поданих словах з’ясуйте вияв фонеми [з]. Поясніть причини. Без чашки, без шуму, з життя, з шапки, з жаху, розцвітати, розписати.

Номер слайду 10

‌Знайдіть у поданих словах асиміляцію звуків за місцем і способом творення. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Журишся, Вітчизна, піщаний, Донеччина, здається, з жалем, з сумом, з честю, з чаєм, котишся, змагається, піщаний.

Номер слайду 11

Змініть слова таким чином, щоб у них відбувалася асиміляція за м’якістю. Запишіть слова фонетичною транскрипцією.   Зразок. Столи [столи] — стіл [с’т’іл]. Сонце, весна, злий, розлогий, замислений.

Номер слайду 12

‌У поданих словах знайдіть явище дисиміляції. Складіть з кількома словами речення. Рушник, рушниця, сердешний, мірошник, соняшник, кращий, срібло, хто.

Номер слайду 13

До комбінаторних звуків належить також явище, що дістало назву метатеза. Метатезою називають зміну у слові менш зручних для вимови поєднань звуків більш зручними. Метатеза властива для маловідомих, етимологічно непрозорих, ін-шомовних слів.

Номер слайду 14

‌Прочитайте текст про слово бондар. Про які причини метатези тут ідеться? Наведіть приклади метатези з власного досвіду. Я походжу від слова «бодна», тобто «діжа, кадіб». Того, хто робив бодні, звали боднар. У діалектах подекуди ще зараз так говорять. Тільки ж вимовити «боднар» і справді нелегко. Тому що звуки «б», «д» належать до шумних, а «н» та «р» — до сонорних. Отож мій предок ніби поділився на дві половини: шумну — «бод» та лунку — «нар». Такі комбінації звуків у словах, як правило, не приживають-ся. Якщо ж звуки «н» та «д» поміняти місцями, то слово звучатиме милозвучніше, легше вимовлятиметься. Так я з «боднаря» став «бондарем» (С. Караванський).

Номер слайду 15

Підсумки уроку Домашнє завдання

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

ppt
Додано
22 вересня 2020
Переглядів
3558
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку