Змішане навчання, як процес, що створює комфортне освітнє інформаційне середовище.

Про матеріал

У разі ретельного планування навчального процесу та обґрунтованого добору засобів, змішане навчання є набагато ефективнішим, ніж інші форми навчання і дає учнямі більше шансів навчатися і здобувати якісні знання.

Звичайно, впровадження змішаної форми навчання потребує значних зусиль. Це й необхідність внесення змін у нормативну базу, і інвестиції в розробку необхідного навчального контенту й перепідготовка вчителів. Фактично, розвиток змішаної форми навчання може стати одним із ключових напрямків модернізації освіти у сучасній школі. (при необхідності звертайтесь - надішлю презентацію)

Перегляд файлу

Змішане навчання,  як процес, що створює комфортне освітнє інформаційне середовище.

Сучасний  етап  розвитку  школи в Україні, введення нових освітніх стандартів, Закон про освіту різноманітні міжнародні угоди   стимулюють формування нових підходів і розробку принципово нових критеріїв якості навчання. Все більший розвиток одержують нові освітні технології, засновані на ефективному використанні в навчальному процесі сучасних засобів і методів передачі знань. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення освітнього процесу. Змінюється сама суть освіти. Велика роль надається методам активного пізнання та самоосвіти.

Одна з головних проблем запровадження інноваційного навчання – вибір оптимального співвідношення найкращих традицій існуючої освітньої системи, сучасних педагогічних інновацій та інструментарію інформаційно-комунікативних технологій.

У змішаному гібридному навчанні значна частина традиційного навчального часу, буде замінена он-лайн навчальною діяльністю. Он-лайн діяльність може включати в себе серед іншого, надання посилання на ресурси і завантаження текстів і матеріалів, управління он-лайн вікторинами і полегшення подання завдання на самостійну роботу.Таким чином, під змішаним навчаннями розуміється поєднання формальних засобів навчання – роботи в класах, вивчення теоретичного матеріалу і інноваційних форм навчання, наприклад, обговорення за допомогою електронної пошти та Інтернет - конференції, а також безперервним удосконалюванням методів навчання, професійних знань самих вчителів. Змішана форма навчання органічно поєднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання.

Змішане навчання допускає збереження загальних принципів побудови традиційного навчального процесу. Ідея застосування елементів асинхронного й синхронного дистанційного навчання при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину навчальних дисциплін учні освоюють у традиційних формах навчання, а іншу частину дисциплін - за технологіями мережевого навчання. Співвідношення частин визначається готовністю освітньої установи в цілому до подібної побудови навчального процесу, а також бажанням і технічними можливостями учнів. Такий підхід зветься "гнучке навчання" (flexible learning).

Прихильники дистанційного навчання часто критикують аудиторну систему:

·     неможливість точно відстежити реальну результативність навчання;

·     слабку систему контролю в режимі реального часу;

·     несистематичне відвідування учнями занять;

·     пасивний характер одержування знань і навичок;

·     наявність учнів з різним рівнем підготовки в одному класі.

При аудиторних заняттях в одному класі опиняються учні з різним рівнем підготовки, а вчитель в основному орієнтується на середній рівень. Більш підготовленим учням нецікаво, а менш підготовленим – важко.

Електронна модель навчання дуже схожа на традиційну, але є деякі відмінності. Учасники процесу всі ті ж – вчителі та учні. Тільки тепер учню менше пояснюють і йому більше доводитися навчатися самому. Але розширюється спілкування вчителя та учня, і це спілкування може бути в будь-якій зручній кількості. Основними засобами спілкування стають чат, форум і електронна пошта. Існує так само "віртуальна класна кімната", що є сумішшю чату й форуму. Значну роль в електронній моделі грає виконання групових завдань - учень не повинен почувати себе прикутим до комп'ютера й мати можливості розвивати навички спільної роботи.

“Змішане навчання” (англ. blended learning) не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне усе навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який допоможе нам подивитись на процес отримання знань трішки іншими очима, змінить наше ставлення до технологій, і найголовніше – дасть можливість спробувати себе у новій ролі.

“Змішане навчання” – це методика формальної освіти, згідно з якою учень/учениця засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у шкільному класі. Водночас, усі активності впродовж вивчення того чи іншого предмету логічно пов’язані між собою і, як результат, учень отримує цілісний навчальний досвід.

Особливості змішаного навчання:

матеріали подаються в електронному вигляді;

існує можливість здавати роботу в електронному вигляді;

відбувається регулярне оцінювання з коментарями;

надається можливість групової роботи;

існують засоби електронного відслідковування успішності;

очне навчання базується на принципах інтерактивності.

Змішане навчання складається із трьох етапів:

Дистанційне вивчення теоретичного матеріалу;

Освоєння практичних аспектів у формі денних занять;

Здача іспиту або виконання випускної роботи

У чому різниця між дистанційним та змішаним навчанням?

Дистанційне навчання:

однобічне спілкування;

 учень пасивний, не діє, він є стороннім спостерігачем;

структура курсу схована від учня;

учень сам по собі;

текст лекцій написаний сухо й безособово;

учень майже не застосовує знання й уміння;

завдання даються тільки наприкінці глави;

Змішане навчання :

 двостороннє спілкування;

учень активний, діяльний, залучений у навчальний процес;

 учень знайомий зі структурою курсу;

учень перебуває під керівництвом;

 текст навчального посібника написаний у дружній і підбадьорливій формі;

учень застосовує набуті знання й навички;

завдання й вправи розміщенні по всьому тексту;

Змішане навчання має цілий ряд переваг, серед яких можна виокремити такі:

1. Викладач доступний поза аудиторією.

2.Навчатися можна в будь-якому місці та в будь-який час.

3.Дидактичний підхід

4.Індивідуальний контроль за навчанням

5.Зручний темп навчання, висока швидкість оновлення навчальної проблеми.

6.Можливість користуватися різноманітними мультимедійними засобами.

7.Зменшує навчальне навантаження учнів.

8.Розвиває навички самостійного навчання й самоконтролю.

9. Покращення навчального рейтингу.

10. Заощадження інвестицій.

 

Що означає “якісне змішане навчання”?

hh-01Цей метод враховує індивідуальні потреби кожного учня, а не цілого класу загалом.

Передбачає майстерність вивчення того чи іншого матеріалу, тобто учень продовжує вивчати наступну тему чи отримує оцінку лише тоді, коли він/вона засвоїли основний концепт. Тобто, коли учень відчуває, що він/вона готовий(-а) продемонструвати свою обізнаність в темі, тоді він/вона проходить тест/здає фінальне завдання. Учням не потрібно чекати, поки вчитель скаже “Зараз 7-ий тиждень, як ми вивчаємо цю тему, прийшов час складати тест”

високі очікування до учня означають, що кожен має чітко прописані стандарти, які готують його/її до успіху в коледжі і в подальшій кар’єрі, та старанно дотримується їх.

право на автономність/самостійність учня, тобто кожна дитина має навички, інформацію, та інструменти, які допоможуть йому/їй в управлінні власним процесом навчання.

Основні моделі “змішаного навчання”

Спробуймо розглянути 3 основні моделі змішаного навчання на прикладах:

Ротаційна модель Ротаційна модель (англ. Station Rotation Model) 

Місіс Сміт поділила свій клас на групи так, що з однією групою вона вивчає певну тему, в той час як інша група самостійно працює за комп’ютерами, а ще одна група – взаємодіє в команді і разом вирішує поставлені завдання. Всі групи роблять взаємопов’язану роботу, відштовхуючись від особистих потреб/рівнів кожного учня.

Особливості цієї моделі:

 •         діти переміщуються по класі за певний проміжок часу між різними навчальними “станціями”;
 •         хоча б одна міні-група (до прикладу, якщо в класі 25 учнів, то 1 міні-група складається із 6-7 учнів) повинна виконувати завдання онлайн, інші – працювати над проектом, використовувати папір чи олівці, або інші
  інструменти для ефективної роботи;
 •         учні повинні пройти усі “станції” під час уроку.

Модель “Flex”  Модель “Flex” (англ. Flex Model) 

Коли ви заходите у школу АВС, ви зауважуєте, що близько 100 учнів знаходяться у великій просторій кімнаті. Усі вони мають ноутбуки і сидять по різних куточках цього відкритого простору. Все виглядає дуже хаотично, але коли ви запитаєте когось із учнів, що вони роблять, ви почуєте відповідь, що вони працюють над математичним завданням. Усі учні мають власний “плейлист” активностей, які вони повинні виконати за певний час. Коли щось не зрозуміло, вони можуть запитати свого однокласника чи вчителя. Водночас вчителі вивчають ситуацію і запрошують групки учнів у окремі кімнати для обговорення матеріалу, який діти не зрозуміли.

Особливості цієї моделі:

 •         основою цієї моделі є онлайн-навчання, кожен учень має свій ноутбук і можливість переходити в інші приміщення;
 •         учні можуть бути максимально мобільними і враховувати свої потреби для вивчення теми;
 •         кожен учень має індивідуальний графік і завдання;
 •         Лабораторна ротація разом з учнями є два вчителі (або більше) – той, який може відповісти на будь-які запитання учнів під час роботи, та вчитель, який проводить персональні зустрічі з групами дітей, які щось не зрозуміли або ж мають труднощі з виконанням завдання.
Лабораторна ротація (англ. Lab Rotation) 

В школі XYZ учні мають 65-хвилинні перерви. Одну перерву вони проводять у навчальній лабораторії, вивчаючи онлайн концепт/основи теми, а іншу перерву – навчаються разом і з вчителем і глибше вивчають тему, застосовують вивчене на практиці.

змішане навчанняЦя модель дуже схожа на ротаційну у класі, але її відмінність у тому, що діти рухаються не лише у класі від станції до станції, а переходять у онлайн-лабораторію, де працюють над виконанням завдання.

Перевернутий клас” (англ. Flipped Classroom).

Є ще одна популярна модель “змішаного навчання”, яку досить легко впровадити у класі.

Діти вивчають теорію вдома, самостійно керуючи своїм часом і темпом вивчення теми, а у класі – дискутують і глибше засвоюють матеріал. Вчитель лише фасилітує цей процес і допомагає вирішити спірні питання.

Зрозуміло, що на даний час а ні вчителі, а ні учні не готові перейти повністю до дистанційного навчання класу, але змішане навчання може значно полегшити роботу вчителя над зацікавленість учнів. З чого можна розпочати:

 •         відходити від установки “я в класі – головний(-а)” і давати учням більше свободи та можливостей управляти власним процесом навчання;
 •         давати більше групової роботи і завдань, які передбачають самостійне вивчення з урахуванням певних потреб учнів (деяким дітям потрібно більше часу на освоєння матеріалу, але це не означає, що вони менш здібні за тих, хто виконує завдання швидше);
 •         пробувати складати індивідуальні плани навчання разом із дітьми;
 •         урізноманітнювати завдання та проводити ігри-симуляції;
 •         визначити, кому і які теми даються краще у класі, та давати учням можливість навчатися в один одного;
 •         елементарно, переставити парти у класі так, щоб дітям було краще взаємодіяти;

Тому на сьогоднішній день змішана форма навчання є оптимальним варіантом організації навчального процесу у навчальних закладах України. Попри вищезгадані фактори ризику, воно має низку очевидних переваг:

·        модульний принцип побудови програми комбінованого навчання  дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам учнів

·        різносторонній виклад матеріалу полегшує учням його сприйняття, а сучасні засоби навчання і комунікаційні технології оптимізують процес вироблення необхідних навичок практичного застосування набутих знань;

·        попри те, що змішане навчання є до певної міри індивідуалізованим, воно вимагає більшої універсальності викладу навчального матеріалу, що робить його придатним для широкого кола учнів з різним рівнем підготовки та мотивації;

·     Інтернет - зв’язок забезпечує наявність одночасного доступу до набагато ширшої аудиторії, що неможливо зробити в умовах традиційного навчання;

·   поєднання традиційної і он-лайн форм навчання дає можливість учням, які не змогли чи не встигли опрацювати навчальний матеріал, надолужити пропущене або вдосконалити свій рівень знань самостійно, за необхідності звертаючись за консультацією до викладача або однокласників у дистанційній формі. Таким чином, учень має змогу вчитися, перебуваючи в будь-якому місці і в будь-який зручний для нього час;

·  зручний темп навчання, висока швидкість оновлення навчальної програми, можливість користуватися різноманітними мультимедійними засобами та великою кількістю джерел інформації у поєднанні з традиційною системою контролю знань за менших затрат коштів вигідно відрізняють програми змішаного навчання від програм електронного чи дистанційного навчання.

·   зменшує навчальне навантаження учнів;

·    розвиває навички самостійного навчання й самоконтролю;

Виходячи з вищесказаного, можна констатувати, що у разі ретельного планування навчального процесу та обґрунтованого добору засобів, змішане навчання є набагато ефективнішим, ніж інші форми навчання і дає учнямі більше шансів навчатися і здобувати якісні знання.

Звичайно, впровадження змішаної форми навчання потребує значних зусиль. Це й необхідність внесення змін у нормативну базу, і інвестиції в розробку необхідного навчального контенту й перепідготовка вчителів.  Фактично, розвиток змішаної форми навчання може стати одним із ключових напрямків модернізації освіти у сучасній школі.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Леонтієва Оксана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Позашкільна освіта, Інші матеріали
Інкл
Додано
8 січня 2019
Переглядів
2813
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку