14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Зошит для тематичного оцнювання учнів з математики. 6 клас.

Про матеріал

В даному збірнику містяться різнорівневі контрольні роботи з математики для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів за новою програмою. Збірник призначено для використання учнями та вчителями.

Перегляд файлу

ЗОШИТ                                                           ДЛЯ  ТЕМАТИЧНОГО        ОЦІНЮВАННЯ

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

6 КЛАС                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядник: Бойко Аліна Василівна, вчитель математики та фізики Немичинецької загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів, спеціаліст ІІ категорії.

 

 

 

Рецензент: Ольга Петрівна Щур, методист районного методичного кабінету Хмельницького районного відділу освіти, молоді та спорту Хмельницької районної державної адміністрації.

 

 

 Рекомендовано до друку згідно рішення педагогічної ради

(протокол №2 від 28.10.2016р.)

 

 

 

 

 

 

У даному зошиті вміщено тематичні контрольні роботи (різнорівневі) для перевірки рівня сформованості знань та вмінь учнів 6 класу з математики розроблені відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо використання тестових технологій у процесі вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах.

Призначений для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, студентів математичних факультетів педагогічних університетів.

 

 

 

 

ЗМІСТ

Діагностична контрольна робота для 6 класу……………. 3

Контрольна робота № 1 «Подільність чисел»

Варіант 1 ……………………………………….………………………..…….5

Варіант 2 …………………………………….……………….……......………7

Контрольна робота №2 «Додавання і віднімання звичайних дробів»

Варіант 1 ……………………………………….………………………..……9

Варіант 2 ………………………………….………………………………….11

Контрольна робота №3 «Множення і ділення звичайних дробів»

Варіант 1 …………………………………….………………..…………… 13

Варіант 2 ……………………………….……………….……………..…….15

Контрольна робота №4 «Відношення. Пропорції»

Варіант 1 ……………………………………….……………………..…… 17

Варіант 2 …………………………………….……………….………………19

Контрольна робота № 5 «Додавання і відніманняраціональних чисел»

Варіант 1 ……………………………………….…………………………… 21

Варіант 2………………………………….……………….……………… . .23

Контрольна робота № 6«Множення і ділення раціональних чисел»

Варіант 1 …………………………………….………………………..……. 25

Варіант 2 ………………………………….……………….………...……….27

Контрольна робота № 7«рівняння»

Варіант 1 …………………………………….……………………………….29

Варіант 2 ………………………………….………………………………….31

Контрольна робота № 8«координатна площина»

Варіант 1 …………………………………….……………………………….33

Варіант 2 ………………………………….………………….……...……….35

Контрольна робота № 9«повторення і систематизація вивченого матеріалу»

Варіант 1 …………………………………….……………………………… 37

Варіант 2.…………………..……………….……………….……………....39

Діагностична контрольна робота

для 6 класу

за курс 5 класув тестовій формі

(з вибором однієї правильної відповіді з 4-х)

1. Обрати найменше натуральне число.

А)    не існує        Б)               В)                 Г) 

2. Результат віднімання чисел називається:

А)  часткою         Б)  різницею В) зменшуване Г) сумою

3.  2 тисячі і 5 сотень міститься в числі:

А) 25              Б) 2005          В) 250              Г) 2050

4. Щоб знайти корінь рівняння , потрібно:

А) 749-225         Б)  749+225   В)     Г)   ;

5. Розгорнутий кут має градусну міру:

А)       Б)     В) більше і менше Г)  більше і менше

6. Скільки вершин має п’ятикутник?

А) чотири          Б) пять          В) три               Г) дві

7. Сума кутів трикутника дорівнює:

А)         Б)           В)        Г)

8. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 5 см. Таку саму довжину має:

А)основа трикутника  Б) бічна сторона  В) периметр трикутника

Г)всі сторони трикутника

9. Кути рівностороннього трикутника дорівнюють:

А) , ,  Б) , ,  В) ,,   Г) ,,

10. Указати правильний запис переставної властивості множення.

А)        Б)     В)   Г)

11. Знайти корінь рівняння  

А) 2                   Б) 3                       В) 5                  Г) 4

12.Натуральне число не ділиться на:

А) те саме число      Б) нуль        В) одиницю      Г) 5

13.Остача при діленні дорівнює:

А) 4                  Б) 5                      В) 2                 Г) 22

14. Площа квадрата зі стороною 3см дорівнює:

А)           Б)               В)               Г)

15. Яка складова дробу вказує на скільки рівних частин поділено одне ціле?

А) чисельник  Б) риска дробу   В) дріб           Г) знаменник

16.Записати дріб у вигляді мішаного числа:

А)                  Б)                  В)             Г)

17. Вказати правильну відповідь.  від числа дорівнює:

А) 50                    Б) 4                   В) 8               Г) 10;

18. Знайти число, якщо його становить .

А)  50                    Б) 4                   В) 8               Г) 10;

19.Записати у вигляді десяткового дробу

А                        Б)             В)         Г)

20.  Запишіть десятковим дробом число  .

А) 4,4              Б)   4,14         В) 4,25      Г) 0,425

21.Округлити до десятих

А)              Б)             В)         Г)

22. Чому дорівнює добуток ?

А)       Б)          В)      Г)

23.Чому дорівнює частка ?

А)            Б)                В)         Г)

24.Середнє арифметичне трьох чисел ; і дорівнює:

А)           Б)                 В)             Г)

 

Вказівки :

Кожне завдання оцінюється в  0,5бала.

 

C:\Users\Алина\Desktop\hyjhjhj.jpeg

C:\Users\Алина\Desktop\happy-smile-clip-art-1583115.jpgКонтрольна робота № 1

«Подільність чисел»

 

Варіант І

Початковий і середній рівні (6 балів)

Позначте правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Знайдіть число, що ділиться і на 2, і на 3.

А 9018 Б 235  В 4042  Г 2111

2. Знайдіть НСК (4; 7).

А 40  Б 49  В 28  Г 56

3. Знайдіть НСД (21; 6).

А 6  Б 21  В 42  Г 3

4. Знайдіть:

а) НСД (12; 32);  б) НСК (25; 8).

5. Розкладіть на прості множники число 2102.

6. Серед натуральних чисел знайдіть ті, що є простими числами і задовольняють нерівність Eqn004.

 

 

 

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Перевірте, чи є числа 476 і 855 взаємно простими.

8. Замініть зірочку в числі 10*3 такою цифрою, щоб отримане число було кратне числу 3.

 

Високий рівень (3 бали)

9. Знайдіть значення виразу Eqn004 і розкладіть отримане число на прості множники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Алина\Desktop\happy-smile-clip-art-1583115.jpgКонтрольна робота № 1

«Подільність чисел»

 

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (6 балів)

Позначте правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Знайдіть число що ділиться і на 2, і на 5.

А 50380 Б 2017  В 70295  Г 2016

2. Знайдіть НСД (12; 24).

А 12  Б 24  В 48  Г 12

3. Знайдіть НСК (24; 48).

А 24  Б 48  В 72  Г 12

4. Знайдіть:

а) НСД (44; 132);  б) НСК (15; 4).

5. Розкладіть на прості множники число 3388.

6. Серед натуральних чисел знайдіть ті, що є простими числами і задовольняють нерівність Eqn004.

 

 

 

 

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Перевірте, чи є числа 308 і 585 взаємно простими.

8. Замініть зірочку в числі 784*9 такою цифрою, щоб отримане число було кратне числу 9.

 

Високий рівень (3 бали)

9. Знайдіть значення виразу Eqn004 і розкладіть отримане число на прості множники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2

«Додавання і віднімання звичайних дробів»

C:\Users\Алина\Desktop\original.jpgВаріант І

Початковий рівень (3 бали)

Позначте правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Визначте спільний знаменник дробів: Eqn004 і Eqn004.

А 12  Б 3  В 4  Г 7

2. Знайдіть значення виразу Eqn004.

А Eqn004  Б Eqn004  В Eqn004  Г Eqn004

3. Скоротіть дріб Eqn004.

А Eqn004  Б Eqn004  В Eqn004  Г Eqn004

 

Середній рівень (3 бали)

4. Виконайте дії:

а) Eqn004; б) Eqn004; в) Eqn004; г) Eqn004.

5. Власна швидкість пароплава становить Eqn004 км/год, а швидкість течії — Eqn004 км/год. Знайдіть швидкість руху пароплава проти течії річки.

6. Розташуйте в порядку зростання дроби Eqn004; Eqn004; Eqn004; Eqn004.

 

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Обчисліть: Eqn004.

8. Розв’яжіть рівняння: Eqn004.

 

Високий рівень (3 бали)

9. Одна бригада трактористів може зорати ділянку землі за        7 год, а друга ту саму ділянку — за 5 год. Яка частина ділянки залишиться незораною після 1 год спільної роботи обох бригад?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2

«Додавання і віднімання звичайних дробів»

C:\Users\Алина\Desktop\original.jpgВаріант ІІ

Початковий рівень (3 бали)

Позначте правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Визначте спільний знаменник дробів Eqn004 і Eqn004.

А 40  Б 8  В 5  Г 13

2. Знайдіть значення виразу Eqn004.

А Eqn004  Б Eqn004  В Eqn004  Г Eqn004

3. Скоротіть дріб Eqn004.

А Eqn004  Б Eqn004  В Eqn004  Г Eqn004

 

Середній рівень (3 бали)

4. Виконайте дії:

а) Eqn004; б) Eqn004; в) Eqn004; г) Eqn004.

5. Швидкість руху пароплава за течією річки дорівнює Eqn004 км/год, а швидкість течії річки Eqn004 км/год. Знайдіть власну швидкість пароплава.

6. Розташуйте в порядку спадання дроби Eqn004; Eqn004; Eqn004; Eqn004.

 

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Обчисліть: Eqn004.

8. Розв’яжіть рівняння Eqn004.

 

Високий рівень (3 бали)

9. Петрик може з’їсти сніданок за 9 хв, а Олена той самий сніданок — за 11 хв. Яка частина сніданку залишиться через 1 хв, якщо діти почнуть його їсти разом?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №3

«Множення і ділення звичайних дробів»

Варіант І

Початковий і середній рівні (6 балів)

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Виконайте множення: .

А   Б   В   Г

2. Виконайте ділення: .

А   Б    В    Г

3. Яку дію треба виконати, щоб знайти корінь рівняння

А   Б   В   Г

4. Обчисліть:

а) ;    б) ;   в) ;   г) ;

5. У класі 28 учнів, з яких становлять хлопчики. Скільки хлопчиків у класі?

6. Поле засіяли зерновими. Пшеницею засіяли поля, що становить 14 га. Знайдіть площу всього поля.

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Розв’яжіть рівняння .

8. Автомобіль виїхав з одного міста до іншого. За першу годину він проїхав 68 км, що становить 40 % усієї відстані, а за другу — 72 км. Скільки кілометрів залишилося проїхати автомобілю?

 

Високий рівень (3 бали)

9. Виконайте дії: .

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №3

«Множення і ділення звичайних дробів»

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (6 балів)

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Виконайте множення: .

А   Б   В   Г

2. Виконайте ділення: .

А   Б 2,1  В   Г

3. Яку дію треба виконати, щоб знайти корінь рівняння

А   Б   В   Г

4. Обчисліть:

а) ;   б) ;    в) ;   г) ;

5. На полицях 66 книжок, із яких — з математики. Скільки книжок з математики на полицях?

6. Першого дня продали усіх яблук, що становить 16 кг. Скільки всього було кілограмів яблук?

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Розв’яжіть рівняння .

8. Комірник видав маляру 18 % всієї фарби, після чого на складі залишилося ще 492 кг фарби. Скільки кілограмів фарби видано маляру?

 

Високий рівень (3 бали)

9. Виконайте дії: .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Алина\Desktop\article258508.jpgКонтрольна робота №4

«Відношення. Пропорції»

Варіант І

Початковий рівень (3 бали)

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Знайдіть відношення 30 до 6.

А 24   Б 5   В Eqn004  Г 6

2. Визначте, чи є правильною пропорція Eqn004.

А Так  Б Ні   В Неможливо визначити  Г Це не пропорція

3. Знайдіть невідомий член пропорції Eqn004.

А 4   Б 2,5   В 2   Г 25

 

Середній рівень (3 бали)

4. Укажіть корінь рівняння.

А  Б 2  В 4   Г  Д 8

 

5. Із 48 кг свіжих помідорів одержують 16 кг томатного соку. Скільки соку одержують із 72 кг помідорів?

6. Розв’яжіть рівняння Eqn004.

 

 

 

 

Достатній рівень (3 бали)

7. На карті довжина відрізка, що відповідає відстані між Миколаєвом і Херсоном, дорівнює 2,6 см. Яка відстань між цими містами, якщо масштаб карти Eqn004?

8. Знайдіть число, якщо 42 % від нього дорівнюють 63.

9. Скільки відсотків становить 45 від 90?

 

Високий рівень (3 бали)

10. Ціну на товар, який коштував 1000 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну збільшили на 20 %. Скільки коштує товар після двох переоцінок?

C:\Users\Алина\Desktop\фото школа\1453465286_math1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Алина\Desktop\article258508.jpgКонтрольна робота №4

«Відношення. Пропорції»

Варіант ІІ

Початковий рівень (3 бали)

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Знайдіть відношення 32 до 4.

А 28   Б Eqn004  В 36    Г 8

2. Визначте, чи є правильною пропорція Eqn004.

А Ні   Б Так  В Неможливо визначити  Г Це не пропорція

3. Знайдіть невідомий член пропорції Eqn004.

А 7   Б 2,1   В Eqn004   Г 49

Середній рівень (3 бали)

4. Знайдіть 150 % від числа 24.

А Б В 36   Г 6   Д 60

5. Із 25 кг неочищеного насіння соняшнику одержують 18 кг чистих зерен. Скільки необхідно взяти насіння, щоб одержати 72 кг зерен?

6. Розв’яжіть рівняння Eqn004.

 

 

 

 

 

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Відстань між Полтавою та Миргородом дорівнює 100 км. Якої довжини відрізок на карті буде відповідати цій відстані, якщо масштаб карти Eqn004?

8. Знайдіть число, якщо 42 % від нього дорівнюють 68.

9. Скільки відсотків становить 45 від 90?

 

Високий рівень (3 бали)

10. Ціну на товар, який коштував 1000 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну збільшили на 20 %. Скільки коштує товар після двох переоцінок?

C:\Users\Алина\Desktop\фото школа\1453465286_math1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5 «Додавання і відніманняраціональних чисел»

І варіант

Початковий рівень (3 бали)

Оберіть правильну відповідь.

1. Які з наведених тверджень вірні:

   а) – 4 + (– 6) = 2;    б) – 22 + (– 13) = – 9;    в) – 7 + 5 = – 2;    г) – 22 + 33 = 11.

2. Знайдіть значення виразу: 5,6 – 8 + 1,4.

   а) 1;    б) – 1;    в) 0;    г) 15.

3. Коренем рівняння – 5 – х = 2 є число:

   а) 7;    б) 3;    в) – 3;    г) – 7.

Середній та достатній рівні (6 балів)

4. Виконайте дії:

   а)  – 2  – 1;             г) – 2 + 0,987;      ж) – 12,56 – (– 17,4);

   б) – 2,1 + (– 3,14);    д) 0,3 – (– 10);       з) – 13,5 – (– 10,84).

   в) 3,7 + (– 1,18);       е) 3,71 – 5,6;

5. Розвяжіть рівняння: – 9 – (х + 4) = – 8,5.

 

6. Розкрийте дужки і знайдіть значення виразу: 85 – (3,17 + 4,6 – 5,8).

 

Високий рівень (3 бали)

7. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень.

   25,78 + (– 4) + 5,73 + (– 27,78) + (– 1).

 

8. Знайдіть відстань між точками А(– 8,2) і В(6,4). Скільки цілих чисел знаходиться між числами – 8,2 і 6,4?

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Алина\Desktop\фото школа\original - копия.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 5 «Додавання і відніманняраціональних чисел»

Варіант ІІ

Початковий рівень (3 бали)

Оберіть правильну відповідь.

1. Які з наведених тверджень вірні:

   а) – 13 + (– 6) = – 19;    б) – 17 + 9 = – 7;    в) – 15 + 20 = 5;    г) 25 + (– 30) = 55.

2. Знайдіть значення виразу: 3,8 – 7 + 1,2.

   а) 0;    б) 2;    в) – 2;    г) 12.

3. Коренем рівняння – 2 – х = 6 є число:

   а) 8;    б) – 8;    в) 4;    г) – 4.

Середній та достатній рівні (6 балів)

4. Виконайте дії:

   а)  – 2  – 1;             г) – 3 + 0,546;      ж) – 11,23 – (– 16,1);

   б) – 5,6 + (– 7,12);      д) 0,8 – (– 6);         з) – 12,4 – (– 10,38).

   в) 6,5 + (– 3,17);         е) 6,54 – 8,3;

5. Розвяжіть рівняння: – 4 – (2 + у) = – 6,5.

 

6. Розкрийте дужки і знайдіть значення виразу:  – (– 5,76 – 6,04 + 7,2) – 3,6.

 

Високий рівень (3 бали)

7. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень.

    – 4 + (– 6,37) + (– 2,75) + (– 2) + 14,37.

 

8. Знайдіть відстань між точками А(– 3,7) і В(4,2). Скільки цілих чисел знаходиться між числами – 3,7 і 4,2?

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Алина\Desktop\фото школа\original - копия.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6

«Множення і ділення раціональних чисел»

 

Варіант І

Початковий і середній рівні (6 балів)

У завданнях 1–3 виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Вкажіть правильну рівність.

А   Б  В   Г

 

2. Спростіть вираз .

А   Б    В   Г

 

3. Зведіть подібні доданки у виразі .

А 0    Б    В   Г

 

4. Виконайте дії:

а) ;  в).

б) ;  г) ;

 

5. Спростіть вираз:

   а) ;    б) .

 

 

 

6. Знайдіть значення виразу , якщо .

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Розв’яжіть рівняння:

а) ;   б) .

 

Високий рівень (3 бали)

8. Знайдіть значення виразу , якщо , .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6

«Множення і ділення раціональних чисел»

 

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (6 балів)

У завданнях 1–3 виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Вкажіть правильну рівність.

А  Б  В  Г

 

2. Спростіть вираз .

А   Б   В   Г

 

3. Зведіть подібні доданки у виразі .

А   Б   В   Г

 

4. Виконайте дії:

а) ;    в).

б) ;  г);

5. Спростіть вираз:

а) ;   б) .

 

6. Знайдіть значення виразу , якщо .

 

Достатній рівень (3 бали)

7. Розв’яжіть рівняння:

а) ;   б) .

 

Високий рівень (3 бали)

8. Знайдіть значення виразу , якщо , .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 7«рівняння»

 

Варіант І

Початковийта середній рівень навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1.    Знайдіть корінь рівняння 7х -30 = 24-х.

       А) 12;             Б) 9;         В) -12;        Г) 18.

2.    Знайдіть суму коренів рівнянь 5х+10 = 15х+40  і  2(-5х+10) = 80.

       А)  -3;            Б) -9;      В)3;               Г)9.

3.    Знайдіть добуток коренів рівнянь

5х+6 = 6 - 5х і 0,13(9,8х+5,4)+1,2(4,5х+і) = 15.

      А)  18,98;      Б) -6,5;        В) 0;         Г) -15,13.

4.    Чому дорівнює 5х, якщо 2(х - 5)+Зх = 15?

      А) 25;           Б) 20;            В) 5;         Г) -10.

5.    Яке з наведених рівнянь має найбільший корінь?

      А) 7(х-2) = х-2;               Б) 6х-3 = х-1,5;

      В) 11х - 5 = 10(х-4);        Г) 4(х+0,5) = х-0,7.

6.    У трьох рядах 100 кущів смородини. У другому ряду кущів смо­родини в 3 рази більше, ніж у першому, а в третьому — на 5 ку­щів менше, ніж у першому. Скільки кущів смородини в кожно­му з рядів? Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено число кущів у першому ряду?

А) х+х + 5+Зх = 100;                 Б) х+Зх+х-5=100;

В) х+х-5+х:3 = 100;                    Г) х+х+5+х:3 = 100.

 

Достатній рівень (3 бали)

 1.       Знайдіть корінь рівняння 8(2х+1)+1 - 3(4х- 2) = 1.

8. Утрьох цистернах 60 т палива. В першій на 15 т більше, ніжу другій,
а у третій — втричі більше, ніж у другій. Скільки тонн палива у другій
цистерні?

 

Високий рівень (3 бали)

9. За три тижні відремонтували 69 км дороги. За перший тиждень відремонтували дороги, відремонтованої за третій тиждень, а за другий – 70% дороги, відремонтованої за третій тиждень. Скільки кілометрів дороги ремонтували кожного тижня?

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 7«рівняння»

Варіант ІІ

Початковийта середній рівень навчальних досягнень

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

 1.       Знайдіть корінь рівняння 5х-60 = 12-х.

         А) -12;   Б) 15;   В) 12;   Г) 14.

 1.       Знайдіть суму коренів рівнянь 5(10-4х) = 50  і  -3(2-х) = -9.

         А) 2,5;   Б)0;      В)~1;     Г)5.

3. Знайдіть частку від ділення кореня рівняння 2х+4 = 4 - 2х на
корінь рівняння 9,8(4,7-х)+1,2(5+х) = 13.

      А) 7,5;   Б) - 0,5;         В) 0;           Г) 19,8.

4. Чому дорівнює 5х, якщо 7(х -4) - 2х = 2?

       А) -26;       Б) 30;        В)-30;       Г) 6.

5. Яке з наведених рівнянь має найменший корінь?
       А) 10(х-1) = х-1;       Б) 5х-2 = х-1,2;

В)  9х-3 = 4(2х-1);    Г) 2(х+0,5) = х+1,5.

6. У трьох цехах працює 413 робітників, причому в другому цеху на 35 робітників менше, ніж у першому, а в третьому — в 3 рази більше, ніж у першому. Скільки робітників працює в першому цеху? Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено кількість робітників у першому цеху?

     А) х+х+35+Зх = 413;           Б)х+х-35+х:3 = 413;  

      В) х+х-35+Зх = 413;              Г)х+х+35+х:3 = 413.

Достатній рівень (3 бали)

7.    Розв'яжіть рівняння 9 (Зх - 2) - 6 = 5(4х -1)+2.

8.. В одному ящику було в 7 разів більше апельсинів, ніж у друго­му. Коли з першого ящика взяли 38 апельсинів, а з другого — 14, то в другому залишилося на 78 апельсинів менше, ніж у пер­шому. Скільки апельсинів було в кожному ящику спочатку?

Високий рівень (3 бали)

 

Розв'яжіть рівняння 6+= 7.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 8

«координатна площина»

 

Варіант І

Початковийта середній рівень навчальних досягнень

У завданнях 1 – 6  виберіть правильну відповідь.

 

1.Яке з наведених тверджень є правильне?  

А)  Якщо два відрізки  перетинаються, то вони обов'язково паралельні.

Б)  Два відрізки, які лежать на перпендикулярних прямих , називаються перпендикулярними.. 

В)  Якщо дві прямі, що лежать в одній площині, перпендикулярні до третьої, то вони перетинаються. 

Г)  Два променя не можуть бути паралельними..

 

2. Знайдіть координати точок, зобра­жених на рисунку.

 

3. Побудуйте на координатній площині ΔABC, якщо A(2; 1);          B(-4; 1);          C(2;-5).

а)Знайдіть координати точок перетину сторін трикутника з осями координат.

б)Через точку А проведіть пряму, паралель­ну стороні ВС, і пряму, перпендикулярнустороні ВС

 

4.Яка з наведених точок лежить на осі абсцис?

А)  А(1;1),    Б)  В(-3; 0);   В) С(0;2);   Г)  D (-3;3).

5.Яка з наведених точок не лежить на осі ординат? 

А)  А(0;-5),    Б)  В(1; 0);   В) С(0;1);   Г)  D (0;0).

6.Скільки на координатній площині існує точок з координатами (8;8)?

А)  одна;      Б)  дві;      В) безліч;    Г)  жодної.

Достатній рівень навчальних досягнень

7. Накресліть тупий кут АОВ і позначте на його стороні ОВ точку С. Проведіть через точку С дві прямі: перпендикулярну до прямої ОС і паралельну прямій ОА.

 

8. Побудуйте на координатній площині точки  А(-2;3),   В(5; -1);   С (-2;1);  D (3;1). Знайдіть  координати точки перетину відрізків АВ і С D.

 

Високий рівень навчальних досягнень

Описание: C:\Users\Дом\Desktop\клітка 1.bmpОписание: C:\Users\Дом\Desktop\клітка 1.bmp9. Дано точку К(4; -2). Позначте на координатній площині точку М, симетричну точці К відносно осі х, і точку Р, симетричну точці К відносно осі у. Знайдіть координати точок К і Р.

Контрольна робота № 8

«координатна площина»

 

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (6 балів)

1. Знайдіть координати точок, зобра­жених на рисунку.

 

2.Позначте на координатній пло­щині точки A(3;-2); B(-4;3);С(0;-7); D.

 

3. Яка з наведених точок лежить на осі абсцис?

А)  А(1;1),    Б)  В(-3; 0);   В) С(0;2);   Г)  D (-3;3).

4.Яка з наведених точок не лежить на осі ординат? 

А)  А(0;-5),    Б)  В(1; 0);   В) С(0;1);   Г)  D (0;0).

5. Скільки на координатній площині існує точок з координатами (8;8)?

А)  одна;      Б)  дві;      В) безліч;    Г)  жодної.

 

Достатній рівень навчальних досягнень

6.Через точку М, що лежить позапрямою а, проведіть пряму:

а) паралельну прямій а;  

б) перпендикулярну прямій а.

7.Побудуйте на координатній площині ΔABC, якщо A(2; 1); B(-4; 1); C(2;-5).

а)Знайдіть координати точок перетину сторін трикутника з осями
координат.

б)Через точку А проведіть пряму, паралель­ну стороні ВС, і пряму, перпендикулярнустороні ВС.

 

7. На рисунку зображено графік руху велосипеди­ста. За графіком визначте:

а) Яку відстань проїхав велосипедист за увесь час руху?

б)Упродовж якого часу велосипедист відпочивав?

в)Яку відстань подолав велосипедист після зупинки?

 

Високий рівень навчальних досягнень

8. Побудуйте графік зміни температури повітря протягом 12 годин, використавши дані таблиці:

 

Час, t (год)

0

2

4

6

8

10

12

Температура, °С

-1

0

1

2

3

5

7

Описание: C:\Users\Дом\Desktop\клітка 1.bmpОписание: C:\Users\Дом\Desktop\клітка 1.bmp

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 9 

«повторення і систематизація вивченого матеріалу»

І варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)

1.  Яке з поданих чисел є коренем рівняння 9х + 2 = 2х – 19 ?

     а) 3;     б) 0,3;     в) 30;     г) – 3

 

2.   Користуючись основною властивістю дробу, знайдіть значення а, при якому дана рівність є правильною:

 

1) ; 2).

2.  Знайдіть корінь рівняння:

1) ; 2) .

 1.     Використовуючи числа 32; 5; 4; 40 складіть пропорцію.

 1.     Спростити вираз:  –6·(2x– 7) + 4·(–x + 1).

 1.     Позначте на координатній прямій точки М(–1; 6); N(2; 5); K(3; 0); E(–2; –3). Проведіть відрізки МК і NЕ, знайдіть координати точки перетину цих відрізків.

6.  Накресліть чотирикутник EKPF так, що: EF   FC.

Достатній рівень навчальних досягнень

7.  Знайдіть значення виразу: (3,25 – (–1,75)) : (–0,6) + 0,8 ∙ (–7).

8.  Розв’яжіть рівняння:  1,2 (5х – 2) = 8 – (10,4 – 6х )

 

Високий рівень навчальних досягнень

9. У першому ящику було в 5 разів більше мандаринів, ніж у другому. Коли з першого ящика взяли 25 кг мандаринів, а в другий поклали ще 15 кг, то в обох ящиках мандаринів стало порівну. Скільки кілограмів мандаринів було в кожному ящику спочатку?


Контрольна робота № 9 

«повторення і систематизація вивченого матеріалу»

ІІ варіант

Початковий і середній рівні (6 балів)

1.  Користуючись основною властивістю дробу, знайдіть значення х, при якому дана рівність є правильною:

1) ; 2) .

 

2.  Знайдіть корінь рівняння:

1) ; 2) .

3.  Використовуючи числа 72; 7; 63; 8 складіть пропорцію.

4.  Спрости вираз 0,72у + 0,63  – 2,93  – 0,42у   і знайти його значення, якщо   у = – 1 .

     а) – 6,8;     б) 6,8;     в) 2,2;     г) – 2,2.

 

5.  Позначте на координатній прямій точки   А(1; 6); В(2;5);  С(3; 0);               D(2; 3). Проведіть відрізки AC і BD, знайдіть координати точки перетину цих відрізків.

 

6.  Накресліть чотирикутник DEFP так, що: DE  EF.

Достатній рівень навчальних досягнень

7.  Знайдіть значення виразу: (–1,42 – (–3,22)) : (–0,8) + (–6) ∙ (–0,7).

 

8.  Розв’яжіть рівняння:  0,5 (8х + 1) = 1,5 – (9 – 4х).

 

Високий рівень навчальних досягнень

9.  На одній ділянці було в три рази більше саджанців, ніж на другій. Коли з першої ділянки увезли 30 саджанців, а на другій посадили ще 10 саджанців, то на обох ділянках саджанців стало порівну. Скільки саджанців було на кожній ділянці спочатку?

 

Список використаної літератури

 

 1.                Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 р. № 1392

2.                  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова; Математика. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

3.                  Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

 1.                Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2006 № 19- 795 «Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення математики».
 2.                Л. Я. Федченко «Тематичні і підсумкові контрольні роботи з математики»
 3.                А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Ю.м.Рабинович, М.С.Якир «Математика» , 6 класс, Сборник задач и заданий для тематического оценивания.
 4.                А.И.Корнес, С.П.Бабенко «Математика», 6 класс, Тетрадь для контрольных и самостоятельных работ.
 5.                Ейзельт Ольга. Уроки математики у 6 класі. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. —320 с.
 6.                Бевз В. Г. Уроки математики в 6 класі: Кн. для вчителя / В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. - К.: Генеза, 2007. - 240 с.
 7.            Бевз В.Г. Перевірте себе: Робоч. зошит з математики учня 6 кл. / В.Г.Бевз, О.І.Баришнікова, О.А.Карликова; За ред. Г.П.Бевза. - К.: Генеза, 2006. - 96с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
16 жовтня 2018
Переглядів
9747
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку