Зошит "Тренажер першокласника НУШ"

Про матеріал
Зошит "Тренажер першокласника НУШ" розроблений для додаткового навчання на канікулах (вчителя з дитиною, чи батьків з дитиною). Зошит поділено: перша частина для здобувачів освіти з початковим та середнім рівнем знань з української мови, читання та математики під час навчання І семестру, друга частина з достатнім рівнем знань з цих предметів. Цікаві завдання розроблені на 5 днів.
Перегляд файлу

«Тренажер першокласника НУШ»          І частина

(для здобувачів освіти з  початковим  та середнім  рівнем знань

з української мови, читання та метематики, І семестр)

1 день

1. Вправа. Усно (Прочитай оповідання)

Хло-п-чик і Дз-ві-ноч-ки Кон-ва-лі-ї

   Нас-та-ла вес-на. Із зем-лі з'я-ви-ла-ся зе-ле-на с-трі-ло-ч-ка. Во-на шви-д-ко роз-ді-ли-ла-ся на д-ва ли-сто-ч-ки. Ли-сто-ч-ки с-та-ли ши-ро-ки-ми. А між ни-ми з'я-ви-в-ся ма-ле-нь-кий, то-н-кий па-ро-с-ток.

 

2. Приклади (розв'яжи в зошит)

16 - 6                30 - 0

7 + 5                 11 + 7

12 - 9                3 + 5

3. Вправа (спиши в зошит )

Петрик ішов стежкою в саду. Зупинився, аж раптом до нього притулилося кошеня. Воно підняло голову і жалібно нявчить. Петрик взяв кошеня на руки і пішов з ним додому.

 

2 день

1. Задача (розв'яжи письмово).

Тато знайшов 23 гриба. Син знайшов на 7 гриба більше.

Скільки  грибів знайшов син?

2. Вправа. Усно (Прочитай скоромовки. Вивчи одну напам'ять).

На-д   кві-т-кою   гу-де   бд-жі-л-ка,
Си-ди-ть   в   жи-ті    пе-ре-пі-л-ка,
На   че-ре-ш-ні    го-ро-бе-ць,
А   хто   зло-ви-ть  – мо-ло-де-ць!

 

                                  У  ді-б-ро-ві   -   ду-би,
                                  Під ду-ба-ми  - гри-би,
                                  Тра-ва -  між гри-ба-ми,
                                  Хма-р-ки - над ду-ба-ми.
 

                                 Мо-ло-ток   зо-ло-те-нь-кий,
                                 Чо-бі-ток   до-ро-ге-нь-кий.

 

3.  Вправа

а) повтори алфавіт та розкажи ( сторінка 11)

б) напиши в зошит слова, які розпочинаються на літеру :

к (наприклад, каша) , л , м, н, о, п, р.

 

3 день

1.  Вправа (спиши текст в зошит, вставляючи потрібні букви)

 

     Осін_ — це дуже гарна пора. Тіл_ки восени буває така різноманітна палітра барв. Лис_я змінює свій звичний з_лений колір на ч_рвоний, бурий, жовтий, бордовий.

 

2. Завдання (розклади на розрядні доданки кожне з чисел і запиши в зошит:

(наприклад, 34 = 30 + 4)

52,  92,  44,  17,  78, 61,  36, 54.

3.  Вправа. Усно (прочитай )

Сі-да-й-те, бу-дь   ла-с-ка!

«Гур-гур-гур!» — ве-се-ло гу-р-ко-тів ав-то-бус.
Се-р-гі-й-ко   си-дів у м'я-ко-му  крі-слі і  пи-ль-но  роз-г-ля-дав ма-лю-н-ки в новенькій «Азбуці».
«До шко-ли! До шко-ли!» — ви-с-пі-ву-вав   мо-тор.
Аж ось і зу-пи-н-ка. Две-рі роз-чи-ни-ли-ся, й до са-ло-ну за-й-шла ті-то-нь-ка.
— Сі-да-й-те, бу-дь   ла-с-ка,— в-раз   під-хо-пив-ся   Сер-гі-й-ко.
 

4 день

1. Вправа

а) Відгадай загадки.

б) Напиши слова відгадки в зошит, в рядок (письмово)

в) Спиши дві загадки, які сподобались (письмово)

 

Я руда, низького росту,
Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа –
В них таке смачненьке м'ясо…
Вовку-брату я сестриця,
А зовуть мене…

Наче сонячні клубочки
Хтось розсипав біля квочки.
Хто це там пищіть, малята?
Здогадалися?...

 

Хто хустиночку свою
Влітку покриває?
І по двадцять хустин
На голівці має?

2. Завдання (Накресли відрізки, письмово).

Перший відрізок — 10 см.

Другий - ?, на 3 см коротший від першого.

Третій відрізок - ?, на 1 см довший від другого.

 

3. Вправа. Усно (Прочитай  ).

          БІ-ЛОЧ-КА   ВО-СЕ-НИ
На  гі-лля-ч-ках, на  то-не-нь-ких,
По-ки  де-нь  ще  не  по-гас,
Си-ро-ї-ж-ки   та  о-пе-нь-ки
Біл-ка   су-ши-ть  про за-пас.

Так  наш-пи-лює  о-ха-й-но,
Так  їх  ту-ли-ть  на  сос-ні
І мір-ку-є: а  не-ха-й-но
Ще по-бу-ду-ть  тут ме-ні!

По-ки дні і-ще хо-ро-ші,
По-ки є і-ще теп-ло,
А  як   ви-па-ду-ть   по-ро-ші,
За-бе-ру  їх  у  дуп-ло.

 

5 день

1. Завдання (письмово)

 наприклад,           1 дм  = 10 см                          1дм 3 см  = 13  см

5 дм =       см                           7 дм =      см

1 дм 5 см =     см                    1 дм 9 см =     см

1 дм 2 см =     см                    1 дм 1 см =      см

2. Вправа (письмово поділи слова для переносу з рядка в рядок)

               наприклад, книж-ка, кни-жка

Миска, вітер, кермо, пенал, пальто, байка, сонце, сніг.

3. Вправа. Усно (Доповни вірш)

Ми   ду-же  лю-бим  ве-сь наш кра-й,

І  лю-бим Ук..... ,

Її ла-ни, зе-ле-ний гай,

В саду ря-с-ну кал...у.

Там со-ло-ве-й-ко  на-ве-с-ні

Спі-ва-є   між  гілл.... ,

Та й ми спів....  піс-ні–

Зма-га-є-ть-ся   він з на-ми!      

 

 

Додаткові завдання:

1. Словниковий диктант

Пір’їна, м’яч, сузір’я, м’ята,  п’ять, сім’я, в’юнок, подвір’я , сім’я, цвях, бур’ян, буряк.

 

2. П’ять, б’ють, ряд, в’ють, пам'ять, солов’ ї, подвір’я , здоров’я , буряк, хлоп’ята, свято, бур’ян, м’ята, пір’я, цвях

 

Приклади

9 + 3=             20 + 2 =

7 - 7=              50 - 10 =

15 - 6=            91+2=

Задача

У Євгена 6 іграшок , а у Артема  12. Скільки всього іграшок у Євгена та  Артема разом?

Завдання

Порівняй

10 - 5  і  3           12 - 0   і   11 + 1              7  і  2 + 9            5 + 5    і   6 + 6

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тренажер першокласника НУШ»         ІІ частина

(для здобувачів освіти з  достатнім  рівнем знань

 з української мови, читання та метематики, І семестр)

1 день

1. Вправа. Усно (Прочитай оповідання, розкажи, що запам’ятав)

Хлопчик і Дзвіночки Конвалії

   Настала весна. Із землі з'явилася зелена стрілочка. Вона швидко розділилася на два листочки. Листочки стали широкими. А між ними з'явився маленький, тонкий паросток. Він піднявся, нахилився до одного листочка і одного ранку розквітнув білими дзвіночками. Це були Дзвіночки Конвалій.

  Білі Дзвіночки Конвалій побачив маленький хлопчик. Його вразила краса квітів. Він не міг відірвати очей від Конвалій. Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квіти.

Квіти прошепотіли:

- Хлопчик, для чого ти хочеш нас зірвати?

- Ви мені подобаєтеся. Ви дуже гарні, - відповів хлопчик.

- Добре, - сказали Дзвіночки Конвалій, тихо зітхнувши. - Зривай, але перед тим, як зірвати, скажи, які ми гарні.

  Хлопчик подивився на Дзвіночки Конвалій. Вони були прекрасні. Вони були схожі і на білу хмарку, і на крило голуба, і ще на щось дивно красиве. Хлопчик все це відчував, але сказати не міг. Він стояв біля Дзвіночків Конвалій, зачарований красою квітів. Стояв і мовчав.

- Зростайте, Дзвіночки, - тихо вимовив хлопчик.

2. Приклади (розв'яжи в зошит)

16-8                100-0         11+2-1

5+7                 11+7          15+4+0

12-9                 3+5            17-9-3

 

3. Вправа (спиши в зошит )

Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався. Хотів тікати. Раптом до нього притулилося кошеня. Воно підняло голову і жалібно нявчить. Петрик взяв кошеня на руки, розгнівався на собаку і пішов йому назустріч. Собака злякався і утік.

2 день

1. Задача (розв'яжи письмово, задача на 2 дії).

Тато знайшов 23 гриба. Син знайшов на 7 грибів більше, ніж тато. Скільки всього грибів знайшов  тато і син разом?

 

2. Вправа. Усно (Прочитай скоромовки. Вивчи одну напам'ять).

Над квіткою гуде бджілка,
Сидить в житі перепілка,
На черешні горобець,
А хто зловить – молодець!

 

                                  У діброві - дуби,
                                  Під дубами - гриби,
                                  Трава - між грибами,
                                  Хмарки - над дубами.
 

                                                                   Сів шпак на шпаківню,
                                                                   Заспівав шпак півню:
                                                                   Так як ти не вмію я ,
                                                                   Ти не вмієшь так як я.

 

                                  Куй, куй чобіток,
                                  Подай молоток,
                                 Не подам молотка,
                                 Не підкую молотка.
                                 Молоток золотенький,
                                 Чобіток дорогенький.
 

Якось Яків сіяв мак
Так-сяк, абияк.
Визрів ярий Яків мак,
Та щось коле, як їжак.

 

3.  Вправа

а) повтори алфавіт та розкажи (11 сторінка).

б) напиши в зошит слова в алфавітному порядку:

Персик, виноград,  ананас,  огірок, апельсин,  кавун, фундук, абрикос.

 

3 день

1.  Вправа (спиши текст в зошит, вставляючи потрібні букви)

 

    Осін_ — це дуже гарна пора. Тіл_ки восени буває така різноманітна палітра барв. Лис_я змінює свій звичний з_лений колір на ч_рвоний, бурий, жовтий, бордовий. У середині осені д_рева скидают_ листя, щоб відпочити взимку. В цей час приємно ходить в лісі.

2. Завдання (розклади на розрядні доданки кожне з чисел і запиши в зошит: (наприклад, 34 = 30 + 4)

52,  92,  44,  17,  78, 61,  36, 54.

3.  Вправа. Усно (прочитай вдумливо оповідання)

Сідайте, будь ласка!

«Гур-гур-гур!» — весело гуркотів автобус.
Сергійко сидів у м'якому кріслі і пильно розглядав малюнки в новенькій «Азбуці».
«До школи! До школи!» — виспівував мотор.
Аж ось і зупинка. Двері розчинилися, й до салону зайшла тітонька.
— Сідайте, будь ласка,— враз підхопився Сергійко.
— Велике тобі спасибі,— сказала тітонька й опустилася на звільнене місце.
На сусідній вулиці автобус знов зупинився. Зайшла старенька бабуся. В одній руці — білий вузлик, у другій — палиця.
— Сідайте, бабуню,— підвелася тітонька.
— Дякую,— сказала бабуся й, полегшено зітхнувши, сіла.
А Сергійкові стало так приємно, ніби це він поступився бабусі місцем.
Тим часом автобус поїхав далі.
Сергійко мав уже виходити, як до салону*, міцно тримаючись за мамину руку, увійшла зовсім маленька дівчинка.
— Ходи сюди та сідай, моє ластів'ятко,— сказала бабуся.
А дівчинка ще й говорити не вміє. Блимає* оченятами й мовчки усміхається.
— Спасибі вам, бабусю! — сказала за дівчинку її мама.
Сергійкові здалося, що це і йому подякували.
Вийшов він з автобуса. Помахав усім пасажирам рукою. А автобус: «Гур-гур-гур! На все тобі краще, Сергійку!

Василь Струтинський

Словничок на допомогу

* салон     -   внутрішнє приміщення автобуса
* пильно - моргає, дивиться, поглядає
* зітхнути - сильно вдихнути і видихнути
* блимає - дуже уважно

 

 

4 день

1. Вправа

а) Відгадай загадки.

б) Напиши слова відгадки в рядок.

в) Спиши дві загадки, які сподобались.

 

Хто завжди правду каже?

 

Я руда, низького росту,
Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа –
В них таке смачненьке м'ясо…
Вовку-брату я сестриця,
А зовуть мене…

 

Наче сонячні клубочки
Хтось розсипав біля квочки.
Хто це там пищіть, малята?
Здогадалися?...

 

Хто хустиночку свою
Влітку покриває?
І по двадцять хустин
На голівці має?

 

2. Завдання (Накресли відрізки, письмово).

Перший відрізок — 10 см.

Другий - ?, на 3 см коротший від першого.

Третій відрізок - ?, на 1 см довший від другого.

 

3. Вправа. Усно (Прочитай вірш вдумливо ).

         

     БІЛОЧКА ВОСЕНИ
На гіллячках, на тоненьких,
Поки день ще не погас,
Сироїжки та опеньки
Білка сушить про запас.

Так нашпилює охайно,
Так їх тулить на сосні
І міркує: а нехай-но
Ще побудуть тут мені!

Поки дні іще хороші,
Поки є іще тепло,
А як випадуть пороші,
Заберу їх у дупло.

Буде холодно на дворі,
Сніг посиплеться з дубів,
Буде в мене у коморі
Ціла в’язочка грибів!

Але білочці не спиться.
Дятел стукає: тук-тук!
Щоб не вкрала їх лисиця
Або хитрий бурундук.

5 день

1. Обчисли різниці за зразком (письмово):

                               1 дм 4 см = 14 см

                               14 см — 6 см = 8 см

1 дм 2 см =      см                1 дм 9 см =         см

1 дм 5 см - 7 см =            1 дм 3 см - 9 см =

1 дм 2 см - 5 см  =           1 дм 1 см - 2 см =

2. Вправа (письмово поділи слова для переносу з рядка в рядок)

Миска, вітер, кермо, пенал, пальто, байка, хом'як, сонце, сніг.

 3. Вправа. Усно (Доповни вірш)

 

Ми дуже любим весь наш край,

І любим Ук..... ,

Її лани, зелений гай,

В саду рясну кал...у.

Там соловейко навесні

Співає між  гілл.... ,

Та й ми спів....  пісні–

Змагається він з нами!      

 

Додаткові завдання:

1. Словниковий диктант

Пір’їна, м’яч, сузір’я, м’ята,  п’ять, сім’я, в’юнок, подвір’я , сім’я, цвях, бур’ян, буряк.

 

2. П’ять, б’ють, ряд, в’ють, пам'ять, солов’ ї, подвір’я , здоров’я , буряк, хлоп’ята, свято, бур’ян, м’ята, пір’я, цвях

 

Диктант

        У  Мар’янки є вже дев’ять кроликів. Живуть вони в дерев’яних клітках. Кролі дають людям м'ясо і м’яке тепле хутро. Мар’янка зі своєю матір’ю дбайливо доглядають тварин. Кролики полюбляють моркву та буряки, а також листя малини та м’яти.  Мар’янці  допомагає маленький братик Дем’янко.

 

Приклади

9 + 3=             20 + 2 =

7 - 7=              50 - 10 =

15 - 6=            91+2=

Задача

У Євгена 6 іграшок , а у Артема  на 12 більше. Скільки всього іграшок у Євгена та  Артема разом?

Завдання

Порівняй

10 - 5  і  3           12 - 0   і   11 + 1  

 7  і  2 + 9            5 + 5    і   6 + 6

Завдання

.. 23 ..      .. 32 ..   .. 67 ..     .. 80 ..     .. 45 ..     .. 29 ..

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
26 грудня 2020
Переглядів
6176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку