5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Зовнішня будова листка.

Про матеріал
Конспект уроку з біології для 6 класу на тему :"Листок. Зовнішня будова листка"
Перегляд файлу

Тема. Листок. Зовнішня будова листка.

Мета: розглянути особливості зовнішньої будови листка як бічної частини пагона; ознайомити студентів із різноманітністю листків, розміщенням їх на стеблі, жилкуванням; продовжувати вдосконалювати дослідницькі вміння під час виконання лабораторних робіт, розвивати допитливість, спостережливість студентів, уміння робити висновки та узагальнення; розвивати мову, пам’ять, мислення, уяву, бачення прекрасного у простому; виховувати любов до прекрасного, дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: слайдова презентація, гербарні зразки, інструктивні картки.

Література.

 1. К.М. Задорожний «Нові педагогічні технології для вчителів біології». Харків. Видавнича група «Основа», 2010 р.
 2. І.А. Свінченко «Групові форми навчання у викладанні біології». Частина І.-Х.: Вид. група «Основа», 2011 р.
 3. К.М. Задорожний «Використання ігрових технологій під час вивчення біології». – Х.: Вид. група «Основа», 2010 р.

 

Хід заняття

І. Організаційна частина.

 - Добрий день! Сідайте.

Девіз уроку: «Не бійся відповідати: неправильна відповідь — теж відповідь, адже це свідчить про те, що ти думаєш».

Мандруючи лабіринтами біологічних знань, ми протягом останніх занять дізналися дуже ба­гато таємниць про життя вегетативних органів рослин. І ви, напевно, переконалися: щоб знати науку ботаніку, потрібно багато працювати.

Давньогрецька мудрість говорить: «Вважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового». Тож давайте посміхнемося один одному, перевіримо домашнє завдання, і вперед, до нових знань.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

А зараз ми з вами трішки пригадаємо матеріал минулих занять.

1. Рубрика «Незакінчене речення»

(Учитель розпочинає речення, а студенти закінчу­ють його усно.)

 1. До вегетативних органів належать...(корінь, пагін, листок)
 2. Для чого рослині потрібен корінь?
 3. Які типи кореневих систем вам відомі? (стрижнева і мичкувата)
 4. Стебло з розміщеними на ньому листками і бруньками називають...(пагоном)
 5. Стебло розростається в товщину завдяки...(камбію)
 6. За напрямком росту стебла бувають....(прямостоячі, виткі, чіпкі, лазячі)
 7. Місце прикріплення одного чи кількох листків до стебла називають . . . (вузлом).
 8. Частина стебла між двома сусідніми вузлами має назву. . . (міжвузля).
 9. Пагін виконує такі функції….
 10. До видозмінених пагонів належать…..(вуса, вусики, колючки, кореневища, бульби, цибулини)
 11. Брунька – це ….(зачатковий пагін, який здатний тривалий час зберігати життєздатність меристем і забезпечувати захист їх від несприят­ливих умов).
 12. За функціональним призначенням бруньки бувають….(вегетативні і генеративні)
 13. За місцем розташування бруньки поділяються на……(верхівкові, додаткові, сплячі)

Ви добре засвоїли вивчений матеріал.

 

2. Додому вам було завдання підготувати повідомлення про використання стебел та їх частин людиною.

А ви уважно слухайте і скажете, що виготовляли з берези, секвої.

Береза. Дерево, всі частини якого людина на­вчилася використовувати. Насамперед, це дереви­на. З неї виготовляють меблі й фанеру, палять на вугілля. Березове вугілля найцінніше для мета­лургії. Деревина кам'яної берези така міцна, що перевершує щодо опору на злам навіть чавун! Її використовують для виготовлення ткацьких вер­статів, а в минулому для господині не було кращо­го подарунка, ніж пральна дошка з кам'яної бере­зи. Деревина вишневої берези використовується для імітації червоного дерева.

А чого тільки не виробляють з березового лу­бу! Це козуби, і коробки, і скриньки, й іграшки. Індіанці з кори паперової берези робили каное.                     Із березового соку виготовляють квас і сироп.

Патріарх рослин — секвоя. Вона росте в Пів­нічній Америці. Висота її становить понад 1410 м, товщина — понад 20 м, вага — 1000 т. У старому дуплистому стовбурі заповзяті американці влашту­вали ресторан на 50 осіб, а у стовбурах повалених бурею дерев — гаражі для автомобілів туристів. Будують тунелі. Один такий тунель має довжину близько 9 м, ширину — 2,5 м, висоту — 3 м.

За червонувату, наче просочену карміном дере­вину секвої дали ще одну назву — червоне дерево. Деревина її високо цінується не тільки завдяки оригінальному забарвленню, а й за незвичайні фізичні властивості. Вона легка, як осика, і міцна, як дуб, не гниє в землі й у воді, чудово піддається обробці й добре полірується, з неї виготовляють меблі.

 • Молодці! Ви підготували цікаві повідомлення.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Послухайте легенду про одне з найчудернацькіших дерев. І скажете чим же воно таке особливе.

Легенда про баобаб

Створив Бог чудове насіння. Посіяв його у во­логий ґрунт біля річки. Проросло насіння в мо­гутній велетень баобаб. Та не сподобалося дереву місце, де воно росло, і почало жалітися всім по­спіль на свою важку долю. Почув це Всевишній і вирішив полегшити життя рослині, зменшити рівень вологості. Пересадив Бог дерево на більш високе місце, але й тут баобабу не подобалося: низько, майже нічого не видно навколо. Тоді Бог переніс дерево на високу гору. «Ой, що це за жит­тя, — знову стогнав баобаб. — На такій височині, такі вітри, що, того й дивись, усе листя обірвуть. Куди ж мені його сховати?»

Розгнівався Всевишній і скинув примхли­ву істоту з гори вниз. Упав баобаб у сухий ґрунт африканських саван, та так міцно вчепився за землю, щоби не загинути, що й приріс догори ко­ренями. Зрозумів, що Бог розгнівався. З того часу так і кажуть: і росте догори коренями, і листя по півроку немає на ньому.

Так жим же баобаб такий особливий?

 

Чи можемо ми уявити навесні та влітку рослини без листків? Звичайно ж, ні. А що ж являє собою листок з біологічної точки зору? Про це ми дізнаємося сьогодні, вивчаючи тему «Листок».

«Жоден рослинний орган, — писав К. А. Тімірязєв, — не зазнавав на собі людської неспра­ведливості такою мірою, як листок... До кінця минулого століття листок мав легковажну славу пишного, але некорисного вбрання».

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 

Тема ця не нова для вас, деяку частину знань ви уже здобули під час вивчення біології в школі. Тому скажіть мені:

Прийом «Вірю — не вірю»

 

 1. Листок входить до складу пагона. (так)
 2. Листок — вісь пагона.(ні)
 3. Листок — бічний орган пагона. (так)
 4. Листок не містить пігменту хлорофілу. (ні)
 5. Листок восени жовтіє тому, що руйнується хлорофіл і проявляються інші пігменти (каротини, ксантофіли). (так)

Молодці!

 

V. Вивчення нового матеріалу.

Запишіть тему і план сьогоднішнього заняття до себе в конспекти.

Тема. Листок. Зовнішня будова листка.

 

План

 1. Морфологічна будова листка.
 2. Різноманітність форм листка.
 3. Видозміни листків.
 4. Листопад.
 5. Анатомічна будова листка.

 

 

 

 

 

1.Морфологічна будова листка.

 

Що таке листок?

Листок – це бічний орган пагона, що характеризується обмеженим ростом і наростає основою за рахунок вставного росту (у однодольних) або всією поверхнею (у дводольних). (запишіть в конспекти)

Рубрика «Пригадай»

 1. Від чого залежить забарвлення листка?
 2. Який колір переважає в листків?
 3. Чому листок зелений?

Яка тривалість життя листка?

В однорічних рослин дорівнює приблизно три­валості життя стебла, а в багаторічних більше. Чому хвойні дерева не скидають листя на зиму?                У голонасінних листки видозмінені в голкоподібну хвою, яка покрита воском і мало випаровує води, тому хвойні дерева не скидають листя на зиму. Хвоїнки сосни довгі й вузькі, розміщені парами. У сосни листки функціонують 2-3 роки, ялини — 5-7 років.

Які функції виконує листок?

Функції листка:

 • фотосинтез,
 • газообмін,
 • транспірація, або випаровування води,
 • можуть відкладатись запасні речовини,
 • інколи листок є органом вегетативного розмноження.

Що таке фотосинтез?

Фотосинтезце процес утворення органічних речовин з неорганічних - вуглекислого газу і води, що відбувається в зелених рослинах на світлі. Фотосинтез відбувається у хлоропластах.

Суть його полягає в тому, що зелені рослини поглинають сонячну енергію і з СО2 та Н2О створюють складні органічні речовини. В атмосферу при цьому виділяється вільний кисень. Фотосинтез залежить від освітленості, температури довкілля, кількості вуглекислого газу, надходження води.

Що таке дихання?

Під час дихання поглинається кисень та виділяється у довкілля СО2. Найбільш активне дихання спостерігається в тих частинах рослини, які ростуть. На дихання рослин впливає і вміст СО2 в повітрі та похмура чи холодна погода.

Що таке транспірація?

Транспірація – це фізіологічний процес віддачі води рослиною. Воду випаровує вся поверхня тіла рослини. Особливо інтенсивно – листки.

З допомогою чого здійснюється транспірація у рослин? (Регуляція випаровування води рослинами здійснюється за допомогою продихів.) 

Розрізняють транспірацію:

 • кутикулярну (через поверхню кутикули, яка покриває епідерміс листка)
 • продихову (випаровування через продихи).

 

Урока биологии по теме: "Значение листа в жизни растений"Сайт о здоровье здоровье главное в нашей жизни - Part 11

 

При високому вмісті води продихи відкриваються і транспірація посилюється, при нестачі води, коли рослини в’януть, продихи замикаються і транспірація утруднюється. Інтенсивність випаровування залежить також від умов росту рослини та її біологічних властивостей.

Які рослини випаровують більше вологи посушливих чи вологих місцевостей?

Так, рослини посушливих місцевостей випаровують мало вологи, а рослини вологих місцевостей – значно більше, тіньові рослини випаровують води менше, ніж світлові: багато води рослини випаровують у спеку, значно менше – у хмарну погоду. Розсіяне світло зменшує транспірацію. При посиленні вітру швидкість випаровування зростає.

Крім продихів регулюють інтенсивність випаровування захисними утворами на шкірі є:

 • Кутикула.
 • Восковий наліт.
 • Опушення різними волосками.

У рослин сукулентів (кактуси) листок перетворений на колючки, а його функції виконує стебло.

В чому полягає біологічне значення транспірації?

Біологічне значення транспірації полягає в тому, що вона захищає листя від перегрівання.

При утрудненому випаровуванні у рослин спостерігається гутація – виділення через водяні продихи крапель води. Зустрічається в природі ранком, або перед дощем, коли повітря  насичене водяною парою.

Екологічна задача

Температура якого листка буде вищою спекотного літнього дня: підв'ялого чи такого, що перебуває в стані тургору? Поясніть. (Вищою буде температура підв'ялого листка. Випаровування води активним листком призводить до зниження температури.)

Які розміри мають листки?

Розміри листків

В африканських пустинях росте рослина вельвічія, що має листки від одного й більше метрів і живе до ста років.

Розміри листків різноманітні – від кількох міліметрів (вольфія) до гігантських в кілька десятків метрів. Наприклад, у бразильської пальми рафії черешок листка досягає 4-5м, а пластинка довжиною 20м і шириною 12м.

Середній розмір листків у рослин 2-10см.

З яких частин складається листок?

Листок складається з:

 • черешка,
 • листкової пластинки і
 • прилистків (у деяких).

                                      

 

За допомогою черешка листкова пластинка прикріплюється до стебла. Гнучкий черешок дозволяє листкові орієнтуватися відносно сонця. У деяких рослин черешків немає, такі листки на відміну від черешкових називаються сидячими. Та частина сидячого листка, що охоплює стебло і захищає його від ушкоджень, називається піхвою (злакові). Листки багатьох рослин мають особливі вирости, придатки біля основи черешка листка – прилистки. Вони можуть мати вигляд розміщених парами маленьких листочків, плівочок, колючок, лусочок і виконують переважно захисну функцію.

 

 1. Різноманітність форм листка.

 

Роздивіться зразки гербарію, що є у вас на партах, якої форми ці листки?

Листкові пластинки різноманітні за формою:

 • лінійні (злаки),
 • овальні (акація),
 • ланцетні (верба),
 • стрілоподібні (стрілолист),
 • округлі (осика),
 • серцевидні (липа).
 • голчаті (ялина).

На що схожі краї цих листків?

      Форми краю листкової пластинки:

 • цілокраїй (бузок),
 • зубчастий (кропива),
 • пилчастий (яблуня),
 • двічіпилчаста,
 • виїмчастий (лобода),
 • городчаста (пеларгонія).

 

Крім того, залежно від розміру і форми розсіченості пластинки розрізняють:

 • лопатеві (дуб - розрізи сягають чверті ширини листкової пластинки),
 • роздільні (мак – розрізи більші за чверть ширини листкової пластинки),
 • розсічені (будяк – розрізи досягають середини листкової пластинки).

Залежно від числа листкових пластинок на черешку, листки поділяють на:

 • прості і
 • складні.

Простий листок складається з черешка та одної листкової пластинки і відпадає під час листопаду повністю.

Складний листок має кілька листкових пластинок, розташованих на спільному черешку. Кожну листкову пластинку складного листка, яка під час листопаду може відпадати самостійно, називають листочком.

Серед складних листків розрізняють:

 • Трійчасті (конюшина, суниці, малина) – три листочки, що власними короткими черешками прикріплюються до спільного черешка;
 • Пальчасті (каштан) – число листочків перевищує три.
 • Парноперисті – (акація жовта) – верхівка спільного черешка закінчується парою листочків.
 • Непарноперисті – (шипшина) – одним листочком.

Розмір і форма листків є спадковою ознакою. Лише в окремих випадках, найчастіше у декоративних садових форм, листкова пластинка може змінювати свою форму і навіть забарвлення.

 • Так які це прості (складні) листки?

 

ЖИЛКУВАННЯ ЛИСТКІВ

 

Листкова пластинка має жилки. Вони відходять від черешка листка і розгалужуються в його пластинці.

Що таке жилки? Яку функцію вони виконують?

Жилки – судинноволокнисті пучки, які поєднують листок зі стеблом. Вони складаються з провідної та механічної тканин.

Розташування жилок листкової пластинки має назву жилкування.

Функції жилок:

 • провідна (постачання листків водою, мінеральними солями та виведення з них продуктів асиміляції)
 • механічна (жилки є опорою для листкової паренхіми і захищають листки від розривів).
 • Подивіться уважно на гербарні зразки, що лежать у вас на партах.
 • Чи видно вам жилки?
 • Чи однакові вони у різних листків?
 • На що схоже жилкування у ……………..

 

 

 

Розрізняють:

 • сітчасте,
 • паралельне (злакові),
 • дугове (подорожник, конвалія),
 • дихотомічне (гінкго).

Сітчасте жилкування зустрічається найчастіше, воно в основному властиве дводольним рослинам. Жилки на листковій пластинці розміщені у вигляді сильно розгалуженої сіточки.

Паралельне і дугове жилкування найчастіше зустрічається в однодольних рослин. При паралельному жилкуванні жилки розходяться від основи листка дугоподібно (конвалія).

Розгляньте гербарний матеріал і спробуйте визначити типи жилкування листків.

 

Типи листкорозташування

 

Що таке листкорозташування?

Листкорозташування – спосіб розміщення листків на пагоні. Листки на пагоні укріплені на стеблових вузлах.

Розрізняють такі види:

 • чергове – коли листки розміщені навколо стебла по одному, ніби чергуючись по спіралі (яблуня).
 • супротивне – коли по кожному стебловому вузлі розміщено по два листки один проти одного (бузок, клен).
 • мутовчасте або кільчасте – коли на стебловому вузлі розміщено по три і більше листків (вороняче око).

Будь-яке листкорозміщення дозволяє рослинам вловлювати максимальну кількість світла, оскільки кожен листок займає на пагоні своє певне місце і не затінює нижче лежачого.

Листкорозташування є спадковою ознакою, однак при розвитку рослин воно може змінюватися, пристосовуючись до умов освітлення. Буває так, що в нижній частині пагона листки розміщуються супротивно, а у верхній – чергово.

 

3.Видозміни листків.

Яку функцію виконують видозмінені листки? Як іншим словом назвати видозміни?

Видозміни листка.

Крім основних функцій (фотосинтез, випаровування, дихання), листки можуть виконувати й додаткові, у зв’язку з чим спостерігаються їхні видозміни.

1.Нагромадження поживних речовин – цибуля, капуста.

2.Нагромадження води – алое.

3.Захищення від поїдання – колючки барбарису.

4.Захист від випаровування – колючки кактуса.

5.Закріплення слабких стебел – вусики гороху.

6.Ловити і перетравлювати комах – комахоїдні рослини (400 рослин) росичка, непентес).

4.Листопад.

Що таке листопад у рослин? Чому він відбувається?

Під осінь листки рослин помірних широт зазвичай відмирають і відпадають. Росли­ни, листки яких живуть лише протягом одного вегетаційного сезону, називаються листопадними (дуб, береза та ін.), а рослини, листки яких жи­вуть довше та змінюються цоступово, — вічнозе­леними (лавр, самшит, верес, барвінок, більшість хвойних, цитрусові). Наприклад, хвоя ялини живе 5-12 років, сосни — 2, листки брусниці — 2-4 роки.

Листопад — це пристосування рослин до не­сприятливого зимового періоду, коли корені не можуть усмоктувати воду з ґрунту. У помірних зо­нах дерева скидають листки на зиму. У тропіках листопад спостерігається в сухий період року.

Підготовка до обпадання листків починається внаслідок ослаблення інтенсивності життєвих про­цесів наприкінці літа — на початку осені. Перед­усім руйнується хлорофіл, а інші пігменти (каротин і ксантофіл) зберігаються довше й надають листкам осіннього забарвлення. Потім біля основи черешка листка утворюється відокремлюваний шар, який у вигляді диска пронизує всі тканини, крім провід­них шляхів. Ці елементи жилок листка ізолюються внаслідок закупорювання продуктами життєдіяль­ності. Після цього листок відривається, а на його місті залишається слід — листковий рубець. У пе­ріод листопаду листки старіють, у них накопичу­ються непотрібні продукти обміну речовин, які ви­даляються з рослини разом з опалим листям.

Біологічним пристосуванням рослин до захисту від випаровування є листопад – масове опадання листків на холодний або жаркий період року.

Чи змінюється забарвлення листя під час листопаду? На яке?

Як називаються ці барвники?

 

Зелений – хлорофіл,

Жовтий – ксантофіл,

Оранжевий – каротин,

Червоний – антоціан.

 

Підготовка до опадання листків.

 

1.Руйнування хлорофілу, інші пігменти (каротин і ксантофіл) зберігаються довше.

2.Біля основи черешка листка утворюється відокремлюючий шар.

3.Жилки закупорюються продуктами життєдіяльності.

4.Листок відривається, а на стеблі залишається листковий рубець.

З опалим листям видаляються непотрібні продукти обміну речовин з рослини.

Чи можна опалим листям годувати домашніх тварин? Чому?

 

 

Екологічна задача

Учням дуже хотілося, щоби в їхньому класі впродовж зими зеленіла берізка. Навесні вони обе­режно викопали деревце, висадили у велику посу­дину, перенесли до кімнати й поставили біля вік­на. Берізка прижилася, але восени, незважаючи на догляд, її листя пожовкло, опало. Поясніть причини цього явища. Які фактори спричинюють листопад? (Тривалість світлового дня і зміни температурного режиму)

VІ. Первинне закріплення знань.

У нас працювала група дослідників, яка готувала міні-проекти «У світі цікавих листків»

«У світі цікавих листків»(додаток).

 «Чи знаєте ви що?»

 • В Індії росте рослина калір-канда, з'ївши один-два листочки якої, людина відчуває ситість протягом тижня, незважаючи па те, що в них немає ніяких поживних речовин. Завдяки такій здатності створювати ілюзію ситості, таблетки чи настої з листя калір-канди можна рекомендувати людям, які бажають позбутися зайвої ваги.

Вікторія амазонська, яку також називають Вікторія регія (латинська назва "Victoria amazonica") - величезна трав'яниста рослина, що належить до сімейства лататтєвих. По суті Вікторія амазонська - найбільше латаття у світі. Її листя можуть досягати трьох метрів у діаметрі і на них спокійно може поміститися доросла людина...

Таку масу вони можуть утримувати за рахунок незвичайних порожнистих ребер, які посилюють лист. До того ж краю у латаття загнуті вгору, що дозволяє їм не тонути. Цікаво, що нижня частина листа Вікторії регії вся покрита шипами. Вони захищають рослину від травоїдних тварин і риб. Вікторія амазонська чудово пристосувалася до життя у вологому тропічному кліматі Південної Америки. Латаття усипані спеціальними отворами, через які рослина позбувається зайвої вологи.

Сьогодні Вікторія регія - одне з найпопулярніших оранжерейних рослин. Але ще двісті років тому про неї мало хто знав. Рослина було відкрито тільки в 1832-му році. Зробив це німецький вчений Едуард Пеппінг, який подорожував по Амазонці. Дика Вікторія регія живе до п'яти років, в домашніх умовах її період життя скорочується вдвічі. Зараз до цієї рослини нова хвиля інтересу. Багато хто мріє бачити гігантське латаття в своєму домашньому ставку. Однак незважаючи на те, що культивують її вже досить давно, Вікторію регію досі вдається виростити далеко не всім. Ця рослина дуже примхлива не тільки до температури повітря, а й до грунту дна, а також до освітлення.

 

 

Дивовижні листки

 1. Евкаліпт називають деревом без тіні, оскільки листкові пластинки розташовані перпендику­лярно сонячним променям і повністю їх про­пускають. (Ще одна особливість евкаліптів — ці дерева щороку міняють кору, яка потім звисає зі стовбура, як бахрома.)
 2. Модрина — рослина класу Хвойні, листочки-хвоїнки якої опадають щороку. Ця рослина дуже добре переносить забруднення повітря й легко приживається у промислових районах сучасних міст завдяки тому, що кожного року скидає листя, а отже, під час листопаду звіль­няється від шкідливих накопичень.
 3. Вельвічія — рослина відділу Голонасінні, класу Гнетові, ендемік пустелі Наміб. Дуже своєрідна рослина, яка має товстий, короткий стовбур, що ледь виступає над землею, і всього два схожих на ремінь шкірястих листки, які ростуть усе життя й досягають у довжину іно­ді 8 м. За тривале життя вітер розшматовує їх на довгі тонкі ремені, які стелються по землі та в'ються ніби клубок змій.

Листя вельвічії, на дотик нагадують дошки, покриті численними продихами, за допомогою яких рослина під час туману вбирає вологу. Цікаво, що свіжа деревина стебла вельвічії тоне у воді, а суха - горить без диму.

Бушмени називають вельвічію - великий пан. У суворих умовах африканської пустелі не кожна рослина зможе вижити, а вельвічія не тільки виживає, але й вважається довгожителькою. Її вік може досягати до 2000 років. Вельвічія - реліктове дерево-карлик, переживши безліч епох. Вона існувала вже тоді, коли по нашій планеті бродили динозаври.

Така тривалість життя і пристосованість рослин до посушливих умов пустелі ставлять вельвічію в ряд неординарних рослин, що потребують охорони.            У Намібії рослину суворо охороняють, забороняючи збирати насіння вельвічії без спеціального дозволу. Вельвічія вважається національним символом Намібії і її зображення красується на гербі цієї країни.

 1. Лавр має листя, яке тримається на дереві най­довше з усіх листяних порід — 6 років.
 2. Пальма рафія має найдовші листки, які сяга­ють у довжину до 20 метрів, ширина листя — до 3 м, а стебло — лише завдовжки до 4 метрів. Росте ця рослина у тро­пічній Африці.

Такий листок може укрити в своїй тіні кілька десятків людей. Характерна риса листка пальм - наявність середньої жилки, що переходить в черешок. Волокно саме цих листків - відмінний посадковий матеріал для садівництва, а крім того, з листя пальм роблять безліч різноманітних виробів. Найчастіше це волокно, яке так і називається рафією, використовується в квітникарстві, але нерідко з нього тчуть одяг і предмети побуту. Листя рафії використовуються в будівництві будівель і у виробництві домашніх меблів. Листя у рафії покриті восковим нальотом, його ретельно збирають і використовують при виготовленні свічок, взуттєвих кремів і просто полірують цим воском дерево і шкіру.

 

VIII. Первинна перевірка засвоєння знань.

Творчі завдання.

 1. Два учні знайшли листки каштана і клена. Один сказав, що це прості листки, інший – що складні. Хто з них помилився? Слайд 45.

Початковий рівень

Завдання «Вгадай листок»

 1. Черешковий, непарноперестий, із сітчастим жилкуванням.5
 2. Черешковий трійчастоскладний, із сітчастим жилкуванням.3
 3. Сидячий, простий, із паралельним жилкуванням.6
 4. Черешковий, пальчастоскладний, із сітчастим жилкуванням.4
 5. Сидячий, простий, з дуговим жилкуванням.1
 6. Черешковий, простий, із сітчастим жилкуванням.2

 1. Педагогічна технологія «Шпаргалка»(робота в парах).

Формула

Один учень показує терміни, інший має швидко підібрати правильне визначення. Цей вид роботи повторюється декілька разів, щоб учні краще запам’ятали визначення термінів.

Листок

Бічна частина пагона

 1. Листорозміщення

Розташування жилок листкової пластинки.

 1. Черешок

Листки, які мають декілька листкових пластинок, розміщених на одному спільному черешку.

 1. Прості листки

Розташування листків на стеблі в певному порядку.

 1. Складні листки

Листки, які складаються з черешка й однієї листкової пластинки.

 1. Жилкування

Пружна паличкоподібна частина листка, якою листова пластинка кріпиться до листка.

 1. Трійчасті листки

Листок, який має черешок.

 1. Черешковий листок

Листок, який не має черешка.

 1. Прилистки

Судинно-волокнисті пучки, які поєднують листок зі стеблом.

 1. Сидячий листок

Листки, які мають три листкові пластинки й один черешок.

 1. Жилки

Особливі вирости, які розміщені біля листка або черешка.

 1. Уважно прочитавши другу колонку таблиці,  визначте, про яке

поняття йдеться, та наведіть приклади рослин до кожного терміна.

 

Термін

Характеристика

Приклади

 

1. Тип жилкування, за якого листкову пластинку пронизують дугоподібно розміщені жилки

 

 

2. Явище, за якого листки розташовуються так, щоб не затіняти один одного

 

 

3. Тип листкорозміщення, за якого у вузлі знаходиться по одному листку

 

 

4. Тип жилкування, за якого від головної жилки відгалужуються бічні

 

 

5. Тип листкорозміщення, за якого у вузлі прикріплюється більше ніж по три листки

 

 

6. Тип жилкування, за якого жилки на пластинці розміщуються паралельно

 

 

7. Тип листкорозміщення, за якого у вузлі прикріплюються по два листки один навпроти одного

 

 

Кросворд

 

              1

п

л

а

с

т

и

н

к

а

 

   2

п

р

и

л

и

с

т

н

и

к

и

 

п

а

л

ь

ч

а

с

т

и

й

 

 

 

 

 6

4

с

і

т

ч

а

с

т

е

 

5

ф

о

т

о

с

и

н

т

е

з

ж

и

л

к

и

 

 

1.Основна частина листка – це листкова… (пластинка);

 1. Вирости біля онови листка (прилистники);
 2. На черешку п’ять – сім листкових пластинок (пальчастий);
 3. Тип розташування жилок у більшості дводольних рослин (сітчасте);
 4. Процес утворення органічних речовин з неорганічних (фотосинтез);
 5. Судинно-волокниті пучки листків (жилки).

 

 

 

 

ІХ. Підсумки уроку.

То у чому ж полягає різниця між листками рослин?

Вправа «Незакінчене речення»

 • Сьогодні на уроці ми вивчили … .
 • Я дізналась, що листки бувають … .
 • Мені було цікаво те, що … .
 • Ці знання мені згодяться … .
 • Про листок я дізнався … .
 • Жилкування листків є … .

Х. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал. Листки рекордсмени України.

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
2918
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку