Зв’язне мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини

Про матеріал
Мета уроку розвитку зв’язного мовлення "Особливості побудови опису зовнішності": ознайомити учнів з особливостями побудови опису зовнішності людини; навчити їх через зовнішність розкривати внутрішній світ людини, її характер, настрій; розвивати ус-не зв’язне мовлення учнів, увагу, уяву; виховувати людяність, доброту, почуття прекрас-ного.
Перегляд файлу

1

Зв’язне мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини

Мета: ознайомити учнів з особливостями побудови опису зовнішності людини; навчити їх через зовнішність розкривати внутрішній світ людини, її характер, настрій; розвивати усне зв’язне мовлення учнів, увагу, уяву; виховувати людяність, доброту, почуття прекрасного.

Обладнання: запис української народної пісні, таблиця, схеми.

Хід уроку

Ти знаєш, що ти — людина.
Ти знаєш про це, чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

В. Симоненко

  • I. Актуалізація опорних знань учнів

 Бесіда.

На уроках української літератури, читаючи прозові твори, ми з вами зустрічали описи зовнішності людини.

— Як називається опис зовнішності в образотворчому мистецтві та художній літературі?

— Які засоби створення портрета використовує художник, а які — письменник? 1

Портрет

 

у літературі

опис зовнішніх і внутрішніх (душевних, психічних) рис особи в літературному творі

 

в образотворчому мистецтві

зображення особи на картині або фотографії

  засоби для створення портрета  

слово, художні засоби (епітети, порівняння)

 

фарби, пензлик, палітра

 

— З якою метою опис зовнішності вводиться в художній твір?

— Чи можна, на вашу думку, за портретом визначити риси характеру людини, її настрій? Відповідь аргументуйте.

  • II.              Повідомлення теми й мети уроку 2
  • III.              Мотивація навчальної діяльності школярів

1. Робота з епіграфом. 3

2. Слово вчителя.

Кожна людина — єдина і неповторна особистість. Люди різняться не лише зовнішністю, а й своїм внутрішнім світом, властивим тільки їм.

Ми повинні не лише навчитися описувати зовнішній вигляд людини, а й спробувати розкрити її внутрішній світ, характер і настрій, знаходити неповторне в образі конкретної особистості.

  • IV.              Опрацювання навчального матеріалу

1. Прослуховування грамзапису або читання тексту народної пісні «Розпрягайте, хлопці, коней…». 4-5

2. Запитання до учнів.

— Яку роль виконує опис зовнішності дівчини в пісні?

— Які художні засоби використав народ для зображення героїні?

3. Розповідь учителя.

Описати зовнішність людини — це відтворити її зовнішній вигляд, передати її одномоментні або постійні риси.

Опис зовнішності складається, як і опис предмета.

«Відоме» — сам предмет або його частини; «нове» — ознаки.

Наприклад: 6

Вона ростом (В) невеличка (Н), ще й літами (В) молода (Н). Руса (Н) коса (В) до пояса (Н), в косах стрічка (В) голуба (Н). (Нар. пісня)

Портрет 7

Художній

Науковий чи діловий

Створення образу людини, вироблення у читача (слухача) певного ставлення до людини.

Широко використовуються художні засоби, за допомогою яких автор передає риси вдачі людини, її настрій, увиразнює власне ставлення до зображеного на портреті

Об’єктивне й точне зображення особливостей вигляду людини (вказівка на зріст, поставу, зачіску, риси обличчя, жести, одяг тощо).

Чіткий, конкретний, слова вживаються в прямому значенні, позбавлений суб’єктивності

 

4. Завдання учням. 8-9

— Прочитайте уривок. Через опис яких деталей зовнішності автору вдалося передати риси характеру персонажа та власне ставлення? В обох реченнях визначте «відоме» та «нове».

Микола, Прокопів хлопчик, такий школярик гарнесенький був: сумирненький, соромненький, млявенький, як дівчинка. Та ще ж такий чорнобривенький, білолиценький, носок невеличкий, щічки круглесенькі, ще й чубок кучерями.

(А. Тесленко)

5. Ситуативне завдання.

— Уявіть собі, що вас просять скласти словесний портрет хлопчика, який загубився. Чи змогли б ми використати попередній уривок? Відповідь аргументуйте.

— Складіть словесний портрет Миколки з оповідання «Школяр» А. Тесленка в діловому стилі за поданим планом. Відомості, яких бракує, придумайте самі.

План 10

1. Хто ця людина?

2. Компоненти зовнішності:

а) зріст, вік;

б) постава, фігура;

в) обличчя (очі, брови, ніс, рот, губи);

г) волосся, зачіска.

3. Загальне враження (для художнього стилю).

6. Розподільний диктант. 11

— Запишіть прикметники у два стовпчики, залежно від того, які емоції — позитивні чи негативні — вони викликають.

Очі: нахабні, байдужі, ласкаві, привітні, пусті, добрі, жорстокі, лагідні, лукаві, щирі, сердиті, сумні, правдиві, уважні, ніжні, злі, мрійливі.

7. Творча робота.

— Складіть усний короткий опис зовнішності дорогої вам людини у художньому стилі.

  • V.              Підбиття підсумків уроку

 Опитування-інтерв’ю.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

— Що вам найбільше сподобалося на уроці?

  • VI.              Домашнє завдання 12

Дібрати лексичний матеріал до опису зовнішності людини, з художньої літератури виписати два портрети.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

у літературі опис зовнішніх і внутрішніх (душевних, психічних) рис особи в літературному творі Портрет в образотворчому мистецтві зображення особи на кар-тині або фотографії засоби для створення портрета слово, художні засоби (епітети, порівняння та ін.) фарби, пензлик, палітра

Номер слайду 2

Особливості побудови опису зовнішності людини

Номер слайду 3

Ти знаєш, що ти — людина. Ти знаєш про це, чи ні? Усмішка твоя — єдина, Мука твоя — єдина, Очі твої — одні. В. Симоненко

Номер слайду 4

Розпрягайте, хлопцi, коней Та й лягайте спочивать, А я пiду в сад зелений, В сад криниченьку копать. Приспів: Маруся, раз, два, три, калина, Чорнявая дiвчина В саду ягоди рвала. Копав, копав криниченьку У зеленому саду. Чи не вийде дiвчинонька Рано вранцi по воду? Приспів Вийшла, вийшла дiвчинонька Рано вранцi воду брать, А за нею козаченько Веде коня напувать. Приспів

Номер слайду 5

Просив, просив відеречка — Вона йому не дала, Дарив, дарив з руки перстень — Вона його не взяла. Приспів Знаю, знаю, дiвчинонька, Чим я тебе огорчив, Що я вчора із вечора Кращу тебе полюбив. Приспів Вона ростом невеличка, Ще годами молода, Руса коса до пояса, В косi стрічка голуба. Приспів

Номер слайду 6

Портрет — це зображення рис і виразу обличчя, міміки, жестів, фігури, одягу. «Відоме» — сам об’єкт зображення або його частина; «нове» — ознаки. Вона ростом невеличка, ще й літами молода. Руса коса до пояса, в косах стрічка голуба. (Нар. пісня) В В Н В Н Н В Н Н

Номер слайду 7

Портрет Художній Науковий чи діловий Створення образу людини, вироблення в читача (слухача) певного ставлення до людини. Широко використовуються художні засоби, за допомо-гою яких автор передає риси вдачі людини, її настрій, увиразнює власне ставлення до зображеного на портреті Об’єктивне й точне зображення особливостей вигляду людини (вказівка на зріст, поставу, зачіску, риси обличчя, жести, одяг тощо). Чіткий, конкретний, позбавлений суб’єктив-ності; слова вживаються в прямому значенні

Номер слайду 8

Прочитайте уривок. Через опис яких деталей зов-нішності автору вдалося передати риси характеру персонажа та власне ставлення? В обох реченнях визначте «відоме» та «нове». Микола, Прокопів хлопчик, такий школярик гарне-сенький був: сумирненький, соромненький, млявенький, як дівчинка. Та ще ж такий чорнобривенький, біло-лиценький, носок невеличкий, щічки круглесенькі, ще й чубок кучерями. (А. Тесленко)

Номер слайду 9

Микола, Прокопів хлопчик, такий школярик гарне-сенький був: сумирненький, соромненький, млявенький, як дівчинка. Та ще ж такий чорнобривенький, біло-лиценький, носок невеличкий, щічки круглесенькі, ще й чубок кучерями. (А. Тесленко) В Н В В В В Н Н Н Н Н Н Н

Номер слайду 10

План 1. Хто ця людина? 2. Компоненти зовнішності: а) зріст, вік; б) постава, фігура; в) обличчя (очі, брови, ніс, рот, губи); г) волосся, зачіска. 3. Загальне враження (для художнього стилю).

Номер слайду 11

Позитивні емоції Негативні емоції ласкаві, привітні, добрі, лагідні, щирі, правдиві, уважні, ніжні, мрійливі нахабні, байдужі, пусті, жорстокі, лукаві, сердиті, сумні, злі Запишіть прикметники у два стовпчики, залежно від того, які емоції — позитивні чи негативні — во-ни викликають. Очі: нахабні, байдужі, ласкаві, привітні, пусті, добрі, жорстокі, лагідні, лукаві, щирі, сердиті, сумні, правдиві, уважні, ніжні, злі, мрійливі.

Номер слайду 12

Лексичний матеріал Елементи зовнішності Приклади Обличчя Кругле, видовжене, худорляве, повне, бліде, ніжне, тендітне, стомлене, світле, смагляве Волосся Очі Погляд Ніс Брови Постава

zip
Додано
24 квітня 2020
Переглядів
388
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку