18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

6 клас. Математика Тема. Масштаб

Про матеріал

Тема уроку: Масштаб

Мета уроку:

- повторити поняття «відношення», «відношення величин». Сформувати поняття «масштаб карти», як відношення відстаней, навчити учнів розв'язувати задачі на застосовувати поняття «масштаб» у практичній діяльності.

- розвивати полікультурну компетентність, увагу, уяву, активність мислення.

-виховувати самостійність, пізнавальну і творчу активність.

Тип уроку: Формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Чільне місце в системі моєї діяльності належить урокам. Саме на уроках учні отримують важливі теоретичні знання з математики, вчаться їх застосовувати на практиці. Конструюючи кожен урок, я враховую різні чинники, які впливають на розвиток уроку, як форму організації навчального процесу. Продумуючи урок, планую ситуацію, яка формує інтерес до вивчення конкретного матеріалу на етапі постановки мети, мотивації пізнавальної діяльності; спонукає до самостійності в процесі оволодіння змістом навчання на етапі осмислення і засвоєння; веде до використання їх у нових ситуаціях. Найчастіше використовую методи: проблемний виклад, пошуковий, дослідницький, евристичний тощо. Засобами реалізації проблеми вибираю роботу з текстом підручника, пошук фактів, асоціативний ряд, вивчення таблиць, графіків, перегляд презентацій, спілкування, короткі перевірочні роботи, математичні диктанти тощо.

        Для створення проблемних ситуацій на уроках математики використовую: історичні екскурси, життєві факти, цікаві задачі. Роботу на уроці організовую так, щоб кожен учень працював активно, на повну силу,  а наслідок – розвиток пізнавального інтересу, логічного мислення, формування чітких умінь і навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 2

Тема уроку: Масштаб

Мета уроку:

  •  повторити поняття «відношення», «відношення величин». Сформувати  поняття «масштаб карти»,  як відношення відстаней, навчити учнів розв’язувати задачі  на застосовувати поняття «масштаб» у практичній діяльності.
  •  розвивати  полікультурну компетентність, увагу, уяву, активність мислення.
  • виховувати  самостійність, пізнавальну і творчу активність.

Тип уроку: Формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Методи: словесні:  метод елементарних вправ, фронтальна бесіда, метод пробних вправ,  дослідницький метод,

Практичні: робота з картою, розв’язування задач за алгоритмом, робота із слайдовою презентацією.

Обладнання: карта України, мультимедійний проектор, презентація (додаток 1), дидактичні картки, прилади.

Структура уроку.

    І. Організаційний етап.

    ІІ.  Перевірка домашнього завдання.

    ІІІ. Актуалізація опорних знань, визначення теми і мети.

    ІV. Мотивація навчальної діяльності.

    V. Опрацювання нового матеріалу і поєднання його із вивченим.

    VІ.  Закріплення і осмислення знань.

    VІІ. Удосконалення вмінь та навичок.

    VІІІ. Контрольно-коригуючий етап.

    ІХ. Підсумок уроку.

 

                           Хід уроку

І. Організаційний момент.

     Почати сьогоднішній урок я вирішила зі слів письменника Л. Толстого «Знання лише тоді знання, коли вони здобуті зусиллям своєї думки, а не пам’яттю». Як же здобути міцні знання? Як досягти успіху? Моя порада – міркуй і дій самостійно, будь упевнений у своїх діях. А зараз підготуємо наші зошити до роботи (запис дати).

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Взаємоперевірка учнями запису домашньої роботи.

Зачитати слова – синоніми , які записали вдома.

Повторення опорного конспекту – робота в парах.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальна перевірка за запитаннями:

Що таке відношення?

Чи можна дріб 5/7 назвати відношенням чисел?

Знайдіть відношення чисел 20 і 5.

Що показує відношення?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, визначення теми і мети.

       Отже, ми знаємо, що таке відношення,  що показує відношення. А де у повсякденному житті чи практичній діяльності ми зустрічаємося із цим поняттям?

(Учні висловлюють свою думку за технологією «Мікрофон». Всі ідеї записати на дошці. Серед можливих варіантів обрати потрібний або підвести учнів до нього згадавши різні  види практичної діяльності, серед них виділити подорожі).  Подорожі люблять всі, але подорожувати можна тільки за картою, а кожна карта має 

      Діти! Отже,  тема нашого уроку « Масштаб»  і ми  розглянемо  застосування відношення у такій важливій галузі людської діяльності як географія. Переконаємося, яке важливе значення має матеріал сьогоднішнього уроку.

ІV. Опрацювання нового матеріалу і поєднання його із вивченим.

             Пояснення вчителя: (використовується презентація)  географічна        карта – один із найважливіших  документів  людської культури. Люди завжди малювали зменшені зображення місцевості, причому різні ділянки зменшували довільно, у різній мірі. Тому старовинні креслення місцевості не дають можливості зрозуміти, яка, наприклад, відстань між берегами річки, чому дорівнює довжина річки і т.д. Щоб  план місцевості був точним, необхідно всі його деталі зменшувати в однакову кількість разів зі збереженням всіх пропорцій, тобто виконувати зображення у масштабі. Тому кожен вигин  на карті, кожен  штрих, точка – результат величезної багаторічної праці землемірів, подорожуючих та дослідників. (Слайд 2)

           Відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості, називається масштабом.

Види масштабу: числовий, іменований, лінійний. (Слайд 3)

        Шлях до сучасних карт був довгим і складним. Перші картографічні зображення з’явилися у Древньому світі. (Слайд 4)

        А ось як виглядав світ очима людей, що жили у 1482 році. А так виглядає сучасна карта. (Слайд 5)

       Порівняйте сучасну і древню карти. В них багато відмінностей, але без зусиль древніх людей ми не мали б того, що маємо зараз. Особливо відзначились древні греки. Так, у війську Олександра Македонського призначались спеціальні люди, які повинні були підраховувати кількість кроків, які здійснювали військові колони, щод перейти від одного пункту до іншого. Всі відомості про завойовані країни ретельно записувались та пересилались в Афіни, в академію. Олександр Македонський заснував місто Олександрію, і саме житель цього міста створив першу карту. Ім’я цього вченого вже відоме вам. Саме він запропонував спосіб, як виділити прості числа серед інших і створив «решето Ератосфена»

      Великі території, наприклад, частини світу, держави, зображуються на географічних картах. "Жодній  науці не обходилися так дорого знання, як географії. Майже за кожну крихту знань заплачено людським життям ". Ці слова належать безстрашному досліднику Арктики Сєдову Георгію  Яковичу, який загинув під час експедиції до Північного полюса.

          Про подвиги першовідкривачів ви дізнаєтеся на уроках географії та історії, а ми з вами зараз поговоримо про карти. Мова карти повинна бути точною.  Карти необхідно креслити так, щоб довжині кожної лінії на карті відповідала цілком певна відстань на землі. Адже збільшуючи або зменшуючи об'єкти, ми повинні зберігати уявлення про справжні розміри. 

Розглянемо приклад:

    1см на плані  відповідає 100 метрам на місцевості. Знайдемо відношення цих величин. 1 см на плані до відповідної  відстані  на місцевості. Зверніть увагу на одиниці виміру величин.

http://festival.1september.ru/articles/524749/Image433.gif

http://festival.1september.ru/articles/524749/Image434.gif

http://festival.1september.ru/articles/524749/Image435.gif

       Ми знайшли відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідної відстані на місцевості. Ця величина і називається масштабом.

На карті

1 см

На місцевості

100 м = 10000 см

Масштаб

1 : 10000

V. Закріплення та осмислення знань.

        Використаємо знання при розв’язуванні задач. Виконаємо вправу 581 підручника. ( Колективна робота: учні діють за алгоритмом розв’язування задач: читають умову, записують коротку умову, визначають план дій,  виконують дії, аналізують результат. Зразок пише учень на дошці. Визначаємо, що коротку умову зручно записати таблицею).

Давня китайська мудрість говорить « … покажи мені і я запам’ятаю, дай мені діяти самому -  і я навчуся…». Ось тому обернену задачу з вправи 583 пропоную виконати самостійно.

 

VІ. Удосконалення практичних вмінь і навичок.

       Задача 1.  (Презентація)  На весняних канікулах хлопці шостого класу вирішили ще раз відвідати  санаторій "Сосновий гай". Мандрівники мають план місцевості, відомий масштаб цього плану. Чи можуть вони дізнатися відстань від м. Сонячне до м. Хмарне ? Як це зробити?

 

 

Складемо таблицю: 

На карті

6 см

На місцевості

х см

Масштаб

1 : 8300000

Пригадаємо визначення масштабу. Прирівняємо два відношення і запишемо пропорцію.

http://festival.1september.ru/articles/524749/Image436.gif

http://festival.1september.ru/articles/524749/Image437.gif

http://festival.1september.ru/articles/524749/Image438.gif

Відповідь: 498 км.

VІІ. Контрольно-оцінювальний етап.

          Створення ситуації успіху: учні повинні впевнитися у своїх вміннях. Учням надається змога самостійно розв’язати вправи із слайда. Кожен учень працює в індивідуальному темпі. Вчитель надає допомогу відстаючим учням, допомагає повірити у власні сили.

 

Задача 1. Відстань між двома містами дорівнює 185 км. Яка відстань між цими містами на карті, якщо масштаб карти 1: 5000000?

 

Задача 2. Відстань між двома пунктами на карті дорівнює 8,5 см, а на місцевості 170 км. Знайдіть масштаб карти.

 

Задача 3. Користуючись картою України, зображеною на форзаці підручника, знайдіть відстань між містами Житомир і Черкаси.

 

(Краще виконання роботи оцінюється. Відзначити, тих учнів, які гарно працювали, спонукати до кращої роботи на наступних уроках інших.)

VІІІ.  Підсумки уроку.

Сьогодні ми познайомилися з поняттями ... (записати нові терміни теми)

Дізналися про практичне застосування  ...

Застосували отримані знання на практиці. Мені сподобалось ….

ІХ. Домашнє завдання.

Розв’язати №582, 584,586.

Дізнатися, у яких видах діяльності використовується масштаб.

Для здібних учнів і всіх бажаючих задача Мудрої Сови впр. №598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
2 квітня 2018
Переглядів
5604
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку