26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Апостроф. Удосконалення вимови і написання слів з апострофом. Поділ слів з апострофом на склади для переносу.

Про матеріал

удосконалювати навички вимови слів з апострофом, формувати уміння позначати апострофом на письмі роздільну вимову звуків, навчити правильно вимовляти при читанні слова з апострофом, вчити наголошувати та записувати словникове слово духмяний;

розвивати вміння опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; формувати інформаційну грамотність при роботі з електронними словниками;

збагачувати словниковий запас учнів,виховувати культуру спілкування.

Перегляд файлу

Тема. Апостроф. Удосконалення вимови і написання слів з апострофом. Поділ  слів з апострофом на склади для переносу.

Клас: 2

Дидактичні задачі уроку:

удосконалювати навички вимови слів з апострофом, формувати уміння позначати апострофом на письмі роздільну вимову звуків, навчити правильно вимовляти при читанні слова з апострофом, вчити наголошувати та записувати словникове слово духмяний;

розвивати вміння опрацьовувати  теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; формувати інформаційну грамотність при роботі з електронними словниками;

збагачувати словниковий  запас учнів,виховувати культуру спілкування.

формування ключових компетентностей: володіння державною мовою, інформаційно – цифрова, соціальна

Очікувані результати для учнів:

правильно записувати слова з апострофом;  переносити слова з апострофом; розуміти і правильно записувати словникове слово духмяний; правильно вимовляти і писати слова з апострофом; вживати слово духмяний в мовленні.

Тип уроку: комбінований, з елементом інтеграції (інформатика)

Форма уроку: урок-мандрівка

Обладнання: підручник Українська мовадля 2класів загальноосвітніх навчальних закладів / М.Д.Захарійчук;  картки для самостійної роботи; комп’ютер із виходом у мережу Інтернет, таблиця «Апостроф».

І.  Підготовчий етап

1. Організаційний момент.

Всі за парти ми сідаєм.

До роботи приступаєм.

Щоб помилок уникати,

Треба мову добре знати.

2. Вправа «Збери речення»

– Щоб прочитати гасла сьогоднішнього уроку, необхідно скласти його з розсипаних слів (розташовано на дошці)

навчати , Добре,  знати,  хто,  хоче,  все,  того.

( Добре того навчати, хто хоче все знати.)

ІІ. Основна частина

1. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні будемо навчатися правильно записувати та вимовляти слова з апострофом, вчитися переносити такі  слова.(слайд 1)

– Діти, я пропоную помандрувати країною Мовознавства. Дорогою ми з вами будемо робити зупинки і виконувати різні завдання. А девіз нашої мандрівки такий (вислів на дошці):

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитись, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і гарно працювати.

  Подорожуватимемо поїздом. Отже,  сідайте зручно і будьте уважними пасажирами. Поїхали! Цікавої нам дороги!

2. Зупинка « Повторялочка» (слайд 2)

Вправа «Допомога другові» ( вчитель пропонує учням відповісти на електронні листи (питання за темою уроку) від імпровізованих друзів із різних міст України)

1. Які букви вказують, що попередній приголосний м′який? (і,я,ю,є,ь)(слайд 3)

2. Коли букви я,ю,є позначають два звука?(слайд 4)

3. Чи можуть букви я,ю,є позначати два звуки і стояти після букви, що позначає приголосний звук?(слайд 5)

4. Що називається апострофом?(слайд 6)

5. Коли пишеться апостроф?(слайд 7)

6. Наведіть приклади слів з апострофом.(слайд 8)

3. Зупинка «Дослідників» (слайд 9)

Хвилинка каліграфії

Ддду ух хммяян ний

Духмяний

– Яким є значення слова духмяний? Як ви його розумієте, діти? (Духмяний – це той, що має сильний, приємний запах, тощо)

А тепер давайте дізнаємося правильну відповідь у інтернет-словнику. Прошу вас зайняти місця біля компрів та ввести слово по літерах (Діти знаходять значення слова у вільному тлумачному словнику (http://sum.in.ua/f/internet)

ДУХМЯ́НИЙ, а, е. Який має сильний, приємний запах; ароматний, запашний, пахучий. 

– Вимовте слово духмяний, назвіть послідовно звуки в слові. ( /д у х м′ а н и й /)

– Слово духмяний пишеться без апострофа, адже звук /м′/ – м′який, а буква я вказує на його м′якість.

– Складіть словосполучення зі словом духмяний.

(Духмяний хліб, духмяні чорнобривці, духмянатрава)

– Із словосполученнями складіть речення.

(На столі лежав духмяний, запашний хліб.

Біля будинку росли духмяні чорнобривці.

Вітер доносив з лугу запахи духмяних трав.)

4. Зупинка «Я- це знаю» (слайд 10)

Робота з картками із диференційованими завданнями

І рівень

Спиши. Встав, за потреби, в словах апостроф.

   Сім я, ім я, колосс я, , м який, промінн я, кам яний, соломяний, хлоп я.

ІІ рівень

Встав ь, й, йо у слова і запиши речення. Придумай  2 слова з апострофом.

..сип,  чемни..  і сер..озни..  хлопец..  . Скіл..ки в  н..ого світлих  мрі..  .

ІІІ рівень

Встав, за потреби, буквосполучення ьо, йо, апостроф.

Пен..к, здоров..я, втр..х, кра..вий, бур..ян, сім..я,зв..язок, п..ять, пол..вий,  дев..ять, кол..ровий.

5. Зупинка «Відпочивайко» (слайд 11)

Руки вгору, руки вниз –

На сусіда подивись,

Раз  подивимось угору;

Два – нахилимось додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкнетеся підлоги.

Щоб ногам роботу дати,

Будем низько присідати,

Вище руки підійміть,

Ширше в боки розведіть.

Сплесніть, діти, раз і раз –

За роботу! Все! Гаразд!

6. Зупинка «Чомусиків» (слайд 12)

Робота в парах

– Прочитайте правило переносу слів з апострофом (підручник с.55)

– Наведіть приклад.

– Від поданих слів утворіть слова з апострофом, поділіть слова на склади для переносу (впр.1, с.55)

(со-ло-м′ я-ний, де-ре-в′я-ний, оло-в′я-ний)

– З дібраними словами складіть і запишіть речення.

(У діда Тараса був солом′ яний бриль.

Біля столу стояв дерев′яний стільчик.

У Михайлика  був олов′яний солдатик.)

7. Зупинка «Розумійок» (слайд 13)

Робота в групах (усно)

– З′єднайте частини прислів′їв, поясніть правопис з апострофом (впр.2, с.56)

( Народ скаже, як зав′яже.

Краще на п′ять хвилин раніше, ніж на одну пізніше.

Яке «доброго дня», таке й «доброго здоров′я».)

8. Зупинка «Самостійності» (слайд 14)

– Спишіть текст, вставляючи пропущені букви (впр.3, с.56)

– Підтвердіть своє міркування правилами.

ІІІ. Заключна частина. Зупинка «Підсумкова» (слайд 15)

1. Рефлексія

Вправа «Незакінчені речення»

– Сьогоднішній урок навчив мене:

  правильно записувати слова з апострофом;

  переносити слова з апострофом;

  розуміти і правильно записувати словникове слово духмяний.

– У подальшому я буду:

  правильно вимовляти і писати слова з апострофом;

  правильно переносити слова з апострофом;

  правильно вживати і писати слово духмяний;

   вживати в мовленні прислів′я та приказки.

2. Домашнє завдання

Скласти і записати речення із словосполученням.(с.56)

(Усім до вподоби чудові солов′їні пісні.

У садку чуємо приємний запах м′яти.

Бабуся зірвала рум′яні яблука.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури

1. Захарійчук М.Д. Українська мова: підруч. для 2 кл.загальноосвітн.навч.закл. з навч. укр.мовою / М.Д.Захарійчук.– К.: Грамота, 2017. –176с.: іл.

2. Інноваційні технології навчання в початковій школі / Автори-упорядники: В.П.Телячук, О.В. Лесіна. – Х.: Вид.група «Онова»:»Тріада+»,2007. – 240с.

3. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / Упорядн. Стребна О.В., Соценко А.О. – Х.: Вид.група «Основа», 2005. – 176с.

4. Інтерактивні технології навчання у початкових класах  Авт.-упор. І.Дівакова.– Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 180с.

5. Фізкультхвилинки у початковій школі. – 2-ге вид., зі змін. Та доповн. / упор.: Т.В.Решетуха, Т.Б.Ухіна, О.В.Лабащук. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

 

 

 

docx
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
912
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку