Авторська програма факультативного курсу «Кіно і український фольклор»

Про матеріал
Програма розрахована на 2 роки навчання з розрахунку 35 год. на рік, призначена для роботи з учнями 10-11 класів. Основна мета курсу - формування системи наукових знань, поглядів, переконань, що сприяють фіксації, збереженню та доступності до сучасного і майбутніх поколінь зразків усної народної творчості. Факультативний курс “Кіно і український фольклор” враховує перспективні зв’язки між вивченням усної народної творчості в 5-9 класах базової школи і завершальною ланкою вивчення українського фольклору в 10-11 класах. Новизна курсу, полягає, насамперед, в тому, що учні не лише засвоюють відомі раніше зразки УНТ, а й самі безпосередньо беруть активну участь у пошуковій діяльності носіїв зразків народної творчості і беруть активну участь у зйомці і упорядкуванні відзнятого матеріалу. Навчальний процес відбувається під час зйомок і поєднаний з практичною стороною курсу безпосередньо.
Перегляд файлу

Любешівський район

ЗЗСО «Залізницький ліцей ім. Івана Пасевича»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторська програма факультативного курсу

«Кіно і український фольклор»

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Підготував

                                                         вчитель української мови

                                     та літератури

                                                            Ярмолюк Петро Юхимович

 

 

2019

 

Зміст

Пояснювальна записка…………………………………………………………………………………………………..

3

Програма факультативного курсу для 10 класу………………………………………………………………………..

5

Програма факультативного курсу для 11 класу………………………………………………………………………..

7

Список використаної літератури……………………………………………………………………………………….

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Розбудова незалежної України неможлива без духовного відродження нації. Глибоке пізнання фольклорної спадщини рідного народу є основою культурного розвою упродовж багатьох століть. Тривале фізичне та духовне насильство над усім, що стосувалося українців як нації, призвело до відчуження їх від власної культури. Забувалися мова, традиції, звичаї. Настав час вивчити і зафіксувати на кіно - і відеоносіях кращі зразки усної традиційної культури. Усну народну творчість вивчає така філологічна наука, як фольклористика. Сучасний стан цієї науки характеризується поглибленим вивченням давніх пластів фольклору, класичних і новітніх форм художнього відображення дійсності.

Український фольклор не втрачає пізнавального, виховного, естетичного значення і тепер, у час бурхливого розвитку новітніх комунікацій. Поряд зі збереженням традиційних пластів фольклорної творчості, що побутують безпосередньо в усній формі й передаються від покоління до покоління, існують інші способи збереження та донесення традиційних усних скарбів до сучасників - публікації зразків у збірниках, випуск аудіо-, відео-, кіно-, телепродукції, електронних версій (компакт-дисків), проведення фольклорних фестивалів, через Інтернет.

Актуальність вивчення і фіксації найкращих зразків фольклору на різних носіях ще і в тому, що з кожним роком меншає число людей, які володіють цим неповторним скарбом. Як правило, це люди похилого віку, які через хвороби й життєві негаразди покидають цей світ. Записати, сфотографувати, відзняти на кіно чи відеоплівку - це значить зберегти для майбутніх поколінь той безцінний скарб духовності нашого народу що формувався упродовж тисячоліть.

В процесі роботи учні під керівництвом учителя вчаться володіти відеокамерою, магнітофоном, пробують себе в якості журналіста і ведучого. Все це позитивно впливає на розвиток творчих здібностей школярів, сприяє прилученню дітей до духовної скарбниці рідного народу.

Оцінювання знань і вмінь здійснюються через залучення учнів до створення презентацій і проведення масових свят, участі школярів та учнівської молоді у конкурсах “Мій рідний край, моя земля”, “Берегиня”, “Коріння роду мого” та інших. Це дає змогу учням продемонструвати свої здобутки і досягнення на всю Україну.

Головною метою вивчення факультативного курсу “Кіно і український фольклор” в закладах загальної середньої освіти є залучення учнів до найвищих досягнень фольклористики, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої технічної та загальної культури, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури, формування в учнів світоглядних орієнтацій і компетентностей в сфері українського фольклору, ознайомлення із синтетичною природою кіно, з його специфічними засобами і прийомами.

Для досягнення цієї мети необхідно :

 • показати красу й велич української пісні, висвітлити історичні умови, за яких сформувалися пісні;
 • формувати в учнів уявлення про фольклор як важливу складову системи духовної культури і національної свідомості громадян України;
 • виховувати повагу до духовних скарбів українського народу, високі естетичні смаки, вміння бачити й розуміти красу фольклорних творів, любов до народного мелосу українців, бажання знати більше про український фольклор;
 • пробуджувати в учнів наукове і аналітичне мислення, почуття патріотизму, любові до малої батьківщини;
 • допомагати учням збагнути історичну значущість рідного народу - творця у світовому співтоваристві, глибше пізнавати традиційну українську народну культуру;
 • прищеплювати любов та інтерес до усної народної словесності;
 • розвивати вміння виявляти і записувати цікаві фольклорні зразки своєї місцевості;
 • розвивати самостійне творче мислення школярів, сприяти засвоєнню ними основних теоретичних понять кінохроніки, опанування ними практичних прийомів роботи з відеокамерою, відеомагнітофоном і комп’ютером;
 • відпрацьовувати з учнями вміння і навички аналізу фольклорного матеріалу в культурному та історичному аспектах.

Програма розрахована на 2 роки навчання з розрахунку 35 год. на рік, призначена для роботи з учнями 10-11 класів.

Основна мета курсу - формування системи наукових, знань, поглядів, переконань, що сприяють фіксації, збереженню та доступності до сучасного і майбутніх поколінь зразків усної народної творчості.

Завдання курсу:

 • формувати систему наукових знань, уявлень і понять про фольклор як важливу складову частину системи духовної культури і національної свідомості громадян України;
 • систематизувати погляди учнів про фольклор як важливу складову частину української літератури;
 • розвивати самостійне творче мислення школярів, вміння виявляти, аналізувати й записувати цікаві фольклорні зразки;
 • сприяти засвоєнню учнями основних теоретичних понять кіно, хроніки, опануванню ними практичних прийомів роботи з відеокамерою, відеомагнітофоном і комп’ютером;
 • збагачувати емоційно-почуттєву сферу школярів;
 • виховувати в дітей повагу до духовних скарбів українського народу, високі естетичні смаки, вміння бачити й розуміти красу фольклорних творів, любов до народного мелосу українців, бажання знати і берегти український фольклор;
 • пробуджувати в учнів наукове й аналітичне мислення, почуття патріотизму, любові до малої батьківщини;
 • допомагати учням збагнути історичну значущість рідного народу- творця у світовому співтоваристві, глибше пізнавати традиційну українську народну культуру;
 • прищеплювати любов та інтерес до усної народної творчості, технічної грамотності у користуванні відеокамерою, відеомагнітофоном, комп’ютером.

Факультативний курс “Кіно і український фольклор” враховує перспективні зв’язки між вивченням усної народної творчості в 5-9 класах базової школи і завершальною ланкою вивчення українського фольклору в 10-11 класах. Новизна курсу, полягає ,насамперед, в тому , що учні не лише засвоюють відомі раніше зразки УНТ, а й самі безпосередньо беруть активну участь у пошуковій діяльності носіїв зразків народної творчості і беруть активну участь зйомці і упорядкуванні відзнятого матеріалу. Навчальний процес відбувається під час зйомок і поєднаний з практичною стороною курсу безпосередньо.

Зміст курсу максимально адаптований до існуючих програм вивчення української літератури, однак не повторює і не дублює, а доповнює й поглиблює їх. Він містить завдання, виконання яких сприяє розвитку творчого мислення дитини, спостережливості, активності у користуванні сучасною відеотехнікою.

 

 

 

Програма факультативного курсу для 10 класу

35 год., 1 година на тиждень

№ з/п

К-сть год.

Дата

Зміст  навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1

2

2

 

Вступ. Завдання курсу. Способи запису і збереження усної народної творчості. Повторення відомостей з усної народної творчості (термінів, жанрів усної народної творчості).

Учні повинні

уміти:

- визначати роль пісенних творів у весільному обряді,

- розрізняти види весільних пісень: власне обрядові, ліричні необрядові, гумористичні, величальні,

- характеризувати композицію, образну систему, стиль, особливості мови весільних пісень,

- пояснювати роль використання весільних пісень у художній літературі і кіно.

знати: способи запису і збереження усної

народної творчості. Принципи, що лягли в о снову розробки фонографа.

-   Визначення жанру весільної пісні,  різновиди родинно-обрядових творів, відомості про обряд українського весілля як явище народної драматургії, традиційні етапи й частини весілля.

-   Принципи магнітного запису звуку, уміти записати фонограму на магнітофоні чи диктофоні.

3

4

2

 

Перші спроби запису звуку. Винайдення фонографа. Запис за допомогою фонографа зразків усної народної творчості Лесею Українкою. Родинно-обрядовий фольклор. Відображення історії, побуту, звичаїв, вірувань українців у родинно-обрядовому фольклорі.

5

6

7

3

 

Принципи магнітного запису звуку. Запис усної народної творчості за допомогою магнітофона чи диктофона. Запис весільних пісень. Український весільний обряд як явище народної драматургії. Традиційні етапи й частини весілля. Місце та роль пісенних творів у весільному обряді.

8

9

2

 

Винайдення кінематографа. Значення винаходу братів Люм’є для загальнолюдської культури. Використання зразків усної народної творчості у кінематографі. Жартівливо-гумористичні пісні, їх різновиди: пісні-передирки, пісні про розподіл короваю, приспівки до страв, пісні куховаркам.

10

11

2

 

Використання фольклору у творчості видатних кінорежисерів О. Довженка, С. Параджанова, В. Шукшина. Використання весільних пісень у художній літературі та кінематографі.

12

13

2

 

Принципи запису зображення на відеоплівку. Будова відеокамери. Підготовка відеокамери до зйомки. Колискові пісні та забавлянки як частина народнопісенної спадщини, практичної народної педагогіки.

14

15

2

 

Підготовка відеокамери до роботи. Вибір освітлення і точки зйомки.

Українські народні необрядові пісні. Пісні про кохання. Мотиви й образи української лірики про кохання. Елементи епіки і драми в ліричних піснях.

 

уміти:

 •        доводити красу і всесвітню велич української народної ліричної пісні.
 •      вирізняти елементи епіки і драми в ліричних піснях.
 •     характеризувати ліричного героя

української народної пісні про кохання та

родинне життя основні людські почуття,

відображені в них.

 • розкривати традиційні художні засоби, зокрема народнопісенні символи.
 • висловлювати власні думки про оспіване в народній ліриці почуття кохання та

сімейних стосунків.

 -  пояснювати роль використання цих

пісень в художній літературі.

- підготувати відеокамеру до зйомки, правильно вибрати освітлення і точку зйомки знати:

 •         будову відеокамери;
 •         принципи запису зображення на відеоплівку та прийому роботи з відеокамерою

- визначення термінів колисанки, забавлянки,тематику, сюжети, мотиви, персонажів колискових, пісень про кохання та родинно-побутових пісень, мотивовано здійснювати їхній поділ на різновиди, класифікацію і систематизацію.

16

17

18

19

4

 

Навчальна зйомка на відеокасету.

Пісні про родинне життя . Жанрова специфіка, тематика пісень про сімейне життя між чоловіком і дружиною, протиставлення безтурботної долі дівчини до одруження і важких випробувань у заміжжі. Вплив народної ліричної пісні на творчість українських поетів.

20

21

2

 

Синхронний запис зображення і звуку під час зйомки.

Аналіз помилок допущених під час зйомки.

Жартівливі, сатиричні, алегоричні пісні. Критика негативних суспільних явищ, політичної і соціальної нерівності, викриття людських вад у сатиричних піснях.

уміти:

 •       вирізняти засоби комічного в жартівливих, сатиричних піснях: іронію, сарказм, гротеск, гіперболу, літоту.
 •       характеризувати своєрідність змісту та емоційний, національний колорит гумористичних та сатиричних пісень.
 •       вирізняти тематичні групи коломийок, художні засоби, характеризувати мову, стиль, особливості композиції.

-  пояснювати особливості комічного в різних тематичних групах гумористичних пісень: сатиричний, гумористичний, іронічний тон.

- розкривати алегоричні образи тварин, птахів, комах в алегоричних піснях.

- визначати зміст сатиричних пісень - критику негативних суспільних явищ, політичної і соціальної нерівності, викриття людських вад.

- підключити відеокамеру до монітора, комп’ютера чи телевізора, правильно вибрати і встановити мікрофон.

- здійснювати синхронний запис зображення і звуку , зйомку соціально- побутових пісень.

знати:

-  способи підготовки відеокамери до роботи.

- визначення жанрів, тематичні групи жартівливих, сатиричних, алегоричних пісень, пісенних моностроф, коломийок, частівок, коломийковий (14-складовий) вірш.

22

23

2

 

Зйомка соціально-побутових пісень на відеокасету.

Пісенні монострофи. Коломийки і частівки як фольклорні жанри. В’язанки коломийок. Частівки в системі малих пісенних жанрів. Своєрідність творення і виконання.

 

24

25

2

 

Козацькі пісні. Чумацькі пісні. Запис козацьких і чумацьких пісень. Тематика, найпоширеніші мотиви.

уміти:

 • характеризувати суспільно-побутові пісні, за тематикою, найпоширенішими мотивами.

- формувати багатогранну особистість суспільно-побутової пісні, зокрема козацької.

 • здійснювати відеозйомку зразків фольклору

знати:

 •   способи правильного вибору точки зйомки, виправлення недоліків кадрування.

-  головні мотиви, типових персонажів соціально-побутових заробітчанських, емігрантських, робітничих пісень, причини виникнення їх.

26

1

 

Відеозйомка та виправлення недоліків кадрування. Зйомка зразків козацьких , чумацьких, заробітчанських, емігрантських, робітничих пісень.

27

28

29

1

2

 

Застосування цифрових ефектів у відеозйомці.

Відеозйомка рекрутських та солдатських пісень. Історична зумовленість появи рекрутських та солдатських пісень. Теми, сюжети, основні мотиви, стиль рекрутських та солдатських пісень.

уміти:

- характеризувати багатство художніх засобів, образи, теми, сюжети, стиль пісень.

 •   застосовувати цифрові ефекти у відеозйомці збільшувати чи зменшувати зображення.

знати:

 •   прийоми використання цифрових ефектів під час відеозйомки.
 •       визначення рекрутських, солдатських та стрілецьких пісень.

-  історичну зумовленість появи рекрутських, солдатських та стрілецьких пісень.

30

1

 

Збільшення (зменшення) зображення під час зйомки відеокамерою. Відеозйомка зразків стрілецьких пісень. Історичні передумови виникнення стрілецьких пісень під час Першої світової війни. Діяльність українських січових стрільців (УСС). Тематика пісень: ідея визволення України, її самостійності, героїзму вояків, втілених в піснях цієї групи.

31

32

2

 

Редагування відзнятого матеріалу. Основи поетики української народної пісні. Характерні мотиви пісенної лірики. Поняття про пісенний сюжет і пісенну ситуацію. Використання діалогічного і монологічного мовлення.

уміти:

 •       розкривати художню форму ліричних пісень: психологічний паралелізм, ритміко- синтаксичний паралелізм, образи-символи й символічні картини, тлумачити символіку української ліричної пісенності.
 •       оформлювати зібрані впродовж року фольклорні матеріали, редагувати і монтувати їх.
 • представляти їх на науково-практичній конференції за допомогою методів проектів із використанням інформаційних технологій.

знати:

прийоми роботи з відеокамерою, комп’ютером, редагувати і монтувати відзнятий матеріал, укладати зразки усної народної творчості за їх жанрами.

- визначення терміна поетика, характерні мотиви пісенної лірики, мати поняття про пісенний сюжет і пісенну ситуацію, типових персонажів ліричних пісень.

33

34

35

3

 

Монтування матеріалу. Програма Stydio Uersion 9.

Фольклорна експедиція. Збирання, запис та оформлення збірки українських народних пісень. Створення електронної версії записаних на відеоплівці творів усної народної творчості.

 


Програма факультативного курсу для 11 класу

35 год., 1 години на тиждень

№ з/п

К-сть год.

Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1

1

 

Повторення матеріалу, вивченого в 10 класі

знати й пояснювати терміни, жанри, типи фольклорних творів.

 

2

 

3

4

5

6

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

13

 

 

1

 

2

 

1

1

 

 

1

 

1

1

1

 

3

 

Український народний епос

(12 год.)

Билини. Жанр билин, його походження, особливості змісту. Зміст, класифікація, захопливі сюжети й мотиви, образи головних персонажів.

 

Билини. Специфіка художньої форми. Спільне і відмінне між билиною і думою. Народність форми і змісту билин. Відеозйомка зразків усного народного епосу.

 

Дума. Жанрова природа та походження дум.

 

Дума. Класифікація дум. Думи історичної тематики пізнішого часу. Думи про родинне життя. Сатиричні й пародійні думи. Відеозйомка зразків усного народного епосу.

 

Думи. Особливості мови і стилю дум. Поетика українських народних дум. Антитеза, паралелізми, прийом контрастів.

 

Композиція та особливості думового вірша.

 

Творці і виконавці дум. Бандуристи і лірники. Видатні виконавці дум.

 

Особливості виконання дум. Зв’язок з іншими жанрами фольклору.

 

 

Використання дум у художній літературі й мистецтві. Художня цінність дум. Відеозйомка зразків усного народного епосу.

 

 

знати відомості про билини київського циклу,

їхнє походження, зміст, визначення жанру билина, специфіку билинного епосу.

 

вміти вирізняти реальні й фантастичні

елементи в билинах,

- відзняти відеокамерою зразки усного народного епосу

пояснювати класифікацію билин, аналізувати

образну систему.

 

 

знати визначення термінів дума, речитатив,

тирада, специфіку виконання дум,

 

вміти розрізняти думи за тематичною

класифікацією,

аналізувати думи за тематикою, проблематикою, образами,

знаходити в текстах дум найпоширеніші тропи

та їхні різновиди,

 

 

знати відомості про творців та видатних

виконавців дум на різних етапах думової

традиції.

 

14

 

15

16

17

 

18

19

20

21

22

23

24

 

1

 

1

1

1

 

1

2

 

4

 

Ліро-епічні твори

(11 год.)

Історичні пісні. Особливості жанру. Зв’язки історичних пісень з іншими жанрами фольклору.

 

Персонажі історичних пісень. Особливості персонажів історичних пісень. Типи персонажів.

Композиція та стиль історичних пісень.

Балади. Жанрова специфіка, походження, особливості сюжету. Зв’язок з іншими жанрами та художньою літературою.

Різновиди балад, їхня тематика.

Поетика балад: композиція і сюжет, драматичність, психологізм, втілення трагічного.

 

Співанки-хроніки. Спільне і відмінне з історичними піснями. Особливості композиції пісень - хронік. Відеозйомка зразків ліро-епічних творів

 

 

знати жанрову своєрідність, визначення

термінів ліро-епічні твори, історичні пісні,

відомості з історії дослідження та збирання їх.

 

вміти характеризувати персонажів історичних пісень, аналізувати засоби їх творення,

- відзняти зразки ліро-епічних творів

 

характеризувати зміст, образи й художні особливості конкретних історичних пісень,

 

розкривати зв’язок історичних пісень із думами та соціально-побутовими піснями.

 

25

 

 

26

27

28

 

1

 

 

1

2

 

Фольклор українського Полісся

(3 год.)

Історичні умови виникнення поліського фольклору. Фольклор українців, що живуть у Республіці Білорусь. Спорідненість фольклору українського і білоруського Полісся.

 

Найвідоміші збирачі місцевого фольклору. Сподвижницька робота фольклористів-етнографів. Запис перлин поліського фольклору.

Відеозйомка зразків фольклору українського Полісся

 

 

 

знати історичні умови виникнення поліського фольклору, періодизацію його історії,

- відзняти відеокамерою зразки усного народного епосу

вміти аналізувати зразки фольклору українського й білоруського Полісся,

- відзняти зразки фольклору українського Полісся

 

29

 

30

31

32

 

1

 

1

2

 

Сучасний етап фольклору в Україні.

(2 год.)

Характеристика сучасного етапу творення та побутування фольклору.

Головні напрями сучасних фольклористичних досліджень. Фольклор на радіо і телебаченні. Фольклористична періодика.

Відеозйомка сучасних зразків українського фольклору

 

 

знати про зміни в системі фольклорних жанрів, їх причини і прояви,

вміти характеризувати сучасний етап побутування, творення фольклору, віднаходити кращі зразки фольклору для відеозйомки ,

- відзняти відеокамерою зразки усного народного епосу

розуміти значення використання фольклору в кіно, на радіо й телебаченні

 

33

34

35

 

3

 

Створення і захист презентацій

(3 год.)

Систематизація фольклорних матеріалів, зібраних учнями впродовж року. Створення презентацій за допомогою програми Stydio Uersion 9

 

Навчитися систематизути відзняті матеріали та створювати презентації за допомогою програми Stydio Uersion 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1.

Бойко В. Поетичне слово народу і літературний процес: Проблема фольклорних традицій в становленні української радянської поезії. – К.: Наук. думка, 1969.

2.

Вороиай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К.: Оберіг, 1993.

3.

Грицай С. Фольклор у просторі та часі : Вибр. статті . - Тернопіль: Астон, 2000.

4.

Дей О. Сторінки з історії української фольклористики. - К.: Наук. думка, 1975.

5.

Правдюк О. Українська музична фольклористика. -  К.: Наук. думка, 1975.

6.

Удод Л. Вивчення усної народної творчості: Посібник. - К.: Рад. школа, 1986.

7.

Борисенко В. Весільні звичаї та обряди України. - К.: Наук. думка, 1988.

8.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. - К.: Обереги, 1994.

9.

Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора. К., 1994.

10.

Весільні пісні / Упоряд., передм., прим. М. Щубравської. -К.: Дніпро, 1998.

11.

Колядки та шедрівки / Упоряд., передм.; прим. О. Дея. - К.: Наук. думка, 1965

12.

Українські замовляння / Упоряд, М. Москаленко, передм., коментарі М. Новикової. - К.: Дніпро, 1993

13.

Традиції і свята українського народу Шкода М. Н. - Харків "Ранок", 2007

14.

Що? Як? Чому9 Світ знайомих незнайомців: популярна дитяча енциклопедія. –Харків Сін-текс, 2006

 

image1


 

 

 

1

 

docx
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
7 березня
Переглядів
137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку