6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Бінарне заняття з географії та англійської мови з теми "ЕГП та геополітичне положення України"

Про матеріал
Матеріал розроблений для учнів 9 класу з метою вивчення нового матеріалу з географії та закріплення навичок спілкування англійською мовою
Перегляд файлу

Конспект бінарного заняття

з соціально-економічної географії України та англійської мови

у 9-му класі

Тема: Економіко-географічне та геополітичне положення України

Мета: сформулювати в учнів уявлення про економіко-географічне та геополітичне положення України, сприяючи розвиткові оцінки геополітичного положення України на її місце в Європі та світі, шляхом виховання громадянської компетентності.

Завдання уроку:

 • навчити учнів характеризувати поняття: «географічне та геополітичне положення держави»;
 • вивчити основні показники за якими характеризується економіко-географічне та геополітичне положення України;
 • розглянути особливості географічного та геополітичного положення України на карті світу;
 • ознайомити учнів з основними позитивними та негативними ознаками геополітичного положення України;
 • поглибити вміння учнів у монологічному, діалогічному мовленні та в аудіюванні;
 • розвивати навички роботи з картою та просторове логічне мислення;
 • виховувати ціннісне ставлення особистості до дер­жави і суспільства  культуру спілкування, самоконтроль, самодисципліну.

 Методи:

 • пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда, пояснення);
 • інструктивно-репродуктивні (робота з КСІГ та таблицею);
 • дослідницький (робота з картою та пошук самостійних рішень на поставлені запитання);

Обладнання: підручники, роздатковий матеріал, політична карта Європи (світу), карта «Адміністративно-територіальний устрій», контурні карти, слайд-презентація.

Структура уроку:

І. Організаційний момент (2 хв.)

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь (6 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (6 хв.)

ІV. Вивчення нового матеріалу (40 хв.)

V. Закріплення та корекція нових знань та умінь учнів (28 хв.)

VІ. Підсумки уроку (4 хв.)

VІІ. Домашнє завдання (4 хв.)

Тип уроку: урок формування нових знань.

Хід уроку

І.  Організаційний етап

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь.

Евристична бесіда

Учитель географії:

 1. Які державні утворення різних часів на території України вам відомі?
 2. Які особливості фізико-географічного положення України вам відомі?
 3.   Які природні зони розташовані на території України?
 4. Назвіть особливості рельєфу, клімату і ґрунтів країни. Як фізико-географічне положення України вплинуло на природні процеси?
 5. Наведіть приклади впливу ФГП на господарську діяльність.

Учитель англійської мови (учні відповідають англійською мовою):

 1. Чому ми говоримо , щоУкраїна – це Європейська держава?
 2. Які Європейські держави можна порівняти за площею з Україною?
 3. Порівняйте розташування Києва – столиці Ураїни та Лондона – столиці Великобританії, яке з них є більш сприятливим?

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Тему та мету уроку подають як українською мовою, так і англійською.

Учитель географії:

 З давніх часів людина завжди цікавилася тими територіями, де мешкала переважно з прагматичних міркувань. Ці уявлення можна назвати первинними географічними знаннями, які поступово складалися у систему наукових знань. І ми – люди ХХІ століття – також пізнаємо навколишній світ, а починаємо з найближчого – сого села, міста, краю – своєї Батьківщини. Знання й любов до рідної землі тісно пов’язані між собою.

Фізико-географічне положення країни часто називають її долею, яку не можна змінити. А от економіко-географічне положення — поняття історичне, воно змінюється в часі й залежить не лише від фізико-географічних факторів (клімат, рельєф, внутрішні води, ґрунти), але й від економічних (наявність необхідних ресурсів, особливості відносин із сусідніми країнами, рівень їх соціально-економічного розвитку, положення щодо міжнародних шляхів сполучення).

Учитель англійської мови:

Уведення в іншомовне спілкування.

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 •  Do you know where the name Ukraine come from? (Чи знаєте Ви, звідки походить назва Україна?)

The term Ukraine was first mentioned in the chronicles of ancient Slavs in the 12th century as a geographical name for the southern lands of the ancient Rus State. (Термін України вперше згада­но в літописах давніх слов'ян у XII ст., як геогра­фічна назва для південних земель Київської Русі)

In the process of the creation of the Ukrainian nationality the name Ukraine gradually began to be associated with south western Rus territories of Kyiv, Chernihiv, Volyn, Podillia, Eastern Halychyna, Transcarpathia, Northern Bukovyna and Zaporizka regions. Later on the people who lived on these lands became to be called as Ukrainians. (У процесі створення  української народності назва Україна поступово асоціювалася з південно-західною тери­торією Русі: Київської, Чернігівської, Волинської, Поділля, Східної Галичини, Закарпаття, Північ­ної Буковини та Запорізької областей. Пізніше людей, які жили на цих землях, почали називати українцями.)

IV. Вивчення нового матеріалу.

Учитель географії:

Гра «Чи правда, що…».

(Питання, які ставить вчитель, починаються словами «Чи правда, що…». Необхідно відповісти «так» чи «ні».)

 1. Україна є великою європейською державою (+)
 2. Площа нашої держави складає 607 тис.кв. км(-)
 3. В Україна проживає близько 7% населення Європи (+)
 4. За площею Україна посідає І місце в Європі (+)
 5. За кількістю населення Україна посідає приблизно 10 місце у світі (-)
 6. Україна має вихід тільки до Чорного моря (-)
 7. Наша держава межує тільки з трьома Європейськими державами.(-)

Вчитель англійської мови:

Формування розвитку навичок мовлення. Робота в парах. Діалог.

Учитель англійської мови: Introducing the Topic Work in pairs. Read, dramatize the dialogues, make up your own one.

 1. A. Have you ever visited Ukraine?
 2. B. No, I've not. But I want to see it some time.
 3. A. I visited this beautiful land once. It was six years ago. There can be great changes now.
 4. B. No doubt.
 5. A. That's why I'd like to go there again.
 6. B. We can do it this summer.
 7. A. When will you have your leave?
 8. B. In August. It begins on the tenth of August.
 9. A. That's very good. Mine begins on the seventh оf August.
 10. B. We'll go to Kyiv by plane and then by bus throughout Ukraine.
 11. A. That's fine. 1 like travelling by bus. One can see more of the country. We'll see typical  Ukrainian villages and large industrial and cultural centers.
 12. В. If we travel by bus, we can stay at any place as long as we like.
 13. A.Well. Next Sunday I'll come and we'll draw the route.

Учитель географії:

1. Економіко-географічне положення України

ЕГП країни – це розташування країни відносно інших об’єктів, які впливають на розвиток її господарства.

Україна має сім сухопутних сусідів — Росію, Білорусь, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію і Молдову, а також трьох морських сусідів — Туреччину Болгарію, Грузію. Румунія і Росія є і сухопутними, і морськими сусідами України.

Загальна довжина кордонів складає 7 590 км, понад одну п’яту (1959 км) становлять морські рубежі.

Значана протяжність кордонів, їх природна доступність створює передумови для розвитку всебічних економічних і політичних зв’язків. Нашими найближчими сусідами є Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Білорусь, Молдова та Росія. Усі ці держави, як і сама України мають не дуже високі економічні показники, але всебічна співпраця з ними дає можливості спільно вирішувати економічні та політичні проблеми, особливо в останній час.

Пропонується переглянути «панораму візиток сусідніх країн». (Короткі «візитки» представляють учні, які отримали випереджальні завдання).

Хоча необхідно зазначити, що в останній час значно погіршилися відносини України з найближчим сусідом Росією, що вплинуло на негативне становище країн Європи з геополітичної позиції, але все ж таки будемо cподіватись, що це конфлікт найближчим часом завершиться.

Робота з картою (учні визначають крайні точки та їх координати)

Крайні точки: північна — с. Грем'яч, півден­на — мис Сарич, західна — село Соломонове, східна — с. Рання Зоря; протяжність із заходу на схід 1330 км, із півночі на південь 830 км.

Географічний центр: с. Мар'янівка в Черкаської обл. — за матема­тичними розрахунками, що враховують різні особливості конфігурації території України.

Учитель англійської мови:

Бесіда

Where is Ukraine situated? (Де розташована Україна?)

What's its territory? (Яка її територія?)

What countries does Ukraine border on? (З яки­ми країнами межує?)

Do you agree that Ukraine is a country of re­markable beauty? If you do, prove it. (Чи пого­джуєтеся ви, що Україна милує своєю красою? Чи можете ви це довести?)

What are the main rivers in our country? What do rivers provide Ukraine with? (Якірічки Укра­їни ви знаєте? Чим вони збагачують Україну)

What can you tell about the mountains on the territory of Ukraine? (Що ви можете сказати про гори на території України?)

What is the country washed by? (Чим омиваєть­ся Україна?)

Could you name some big ports in Ukraine? What are they? (Чи можете ви назвати найбільші порти України?)

Учитель географії:

Геополітичне положення країни – це місце країни на політичній карті світу відносно до центрів економічного та політичного впливу.

Практична робота 1. Визначення позитивних і негативних ознак економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.

Учитель англійської мови:

Вправа «Тренування в аудіюванні».

GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE

The Ukraine's territory is 603,7 thousand square kilometers. Two such coun­tries as Italy can be placed on this territory. Ukraine occupies the first  place in Europe as to its territory.

The country is situated in the south-eastern part of Central Europe. It borders on Russia, Belarus, Moldova, Poland, Slovakia, Hungary and Romania.

The territory of the country stretches for 893 ki­lometers from north to south. Most of Ukraine's territory consists of plains (95%) and mountains (5%). You can see the Carpathians in the west and the Crimean in the south of Ukraine. The highest peak in our country is Mount Hoverla in the Carpathians which is 2061 meters high.

Ukraine's territory is washed by the Black Sea and the Sea of Azov in the south. The Sea of Azov is very shallow, the shores are low, with the length of its marine border being 1053 kilometers.

The Dnieper is the main river in Ukraine. It is one of the longest rivers in Europe. Besides the Dnieper there are the Dniester, the Bug, the Donets, which provide Ukraine with water.

Ukraine has the following sea ports: Odessa, Mari­upol, Kherson.

Робота з текстом

Завдання: Прочитайте текст і заповніть пропуски.

GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE

Ukraine's area is 233,088 square miles________(603,700 sq. km). It's slightly larger than France. Ukraine___              (is) mainly a vast plain with no natu-
ral______- (boundaries) except the Carpathian Mountains in the south-west____(and) the Black Sea in the south.

Central__(and) southern Ukraine is primarily steppe, with fertile___ (black) soils exceptionally suited for grain farming. In__(the)east there is the i

ndustrial heartland containing  ____ (large) reserves of mineral deposits. Northern and western_______               (Ukraine) are hilly, forested areas with many picturesque               ______(mountain) resorts. Учитель географії:

 Для України внаслідок особливостей географічного положення особливу актуальність має використання транзитних можливостей території. Адже через Україну з давніх часів проходили великі торговельні шляхи: «із варяг у греки», «Великий шовковий шлях», р.Дніпро, р.Дунай. І зараз інтенсивність транзитних перевезень через нашу країну зростає. Ці перевезення всіма видами транспорту необхідно розширювати й використовувати для розвитку економіки країни.

 

 

«Бліц опитування» (робота з картою).

 1. Назвати міжнародні транзитні нафто- та газопроводи («Дружба», Самара – Лисичанськ – Кременчук – Херсон – Одеса, «Союз», «Прогрес» та інші.
 2. Окрім нафто- та газопроводів, які ще використовуються види транспорту ( транзитні шляхи всіх видів транспорту, які з’єднують Європу та Азію).
 3. Які діють міжнародні паромні переправи (Іллічівськ – Поті).
 4. Назвати найбільші річкові та морські порти.

Учитель англійської мови (учитель називає організації учні перекладають їх назву англійською мовою):

Україна є членом кількох міжнародних об’єднань: Співдружності незалежних держав (СНД), «Організації за демократію й економічний розвиток — ГУАМ», Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Україна повноправний член Організації Об’єднаних Націй (ООН) та ЮНЕСКО. Подальшому розвитку зовнішніх економічних зв’язків країни сприяє вступ до Світової організації торгівлі (СОТ).

V. Закріплення та корекція нових знань та умінь учнів.

Учитель англійської мови:

Робота в парах.

Завдання. Запропонуйте вашому партнеру розпові­сти англійською мовою про географічне положення України, назва­ти всі її річки, моря, гори, морські порти. З якими країнами межує?

Ask your partner and tell him/her about the geographical position of Ukraine, name all rivers, seas, mountains, sea ports. What countries does Ukraine border on?

VІ. Підведення підсумків уроку

Учитель географії: 

Займаючи центрально-східну частину Європи, наша держава має всі можливості для зближення із Західом і зі Сходом, проводячи «багатовекторну» економічну політику. Значні можливості для розвитку господарства дає транзитне положення України.

Україна має вигідне економіко-географічне положення, що позитивно впливає на економіку країни.

Проблемне завдання. Покажіть взаємозв’язок між обсягами транзитних перевезень, кількістю заправних станцій і станцій технічного обслуговування (СТО), пунктів харчування, наповненням державного бюджету й, урешті-решт, темпами розвитку країни загалом.

    Обсяги транзитних перевезень зростають http://subject.com.ua/lesson/geographic/9klas/9klas.files/image001.gif ?

    Обсяги транзитних перевезень зменшуються http://subject.com.ua/lesson/geographic/9klas/9klas.files/image001.gif ?

Учитель англійської мови:

Завдання. Складіть 10-15 речень про географіч­не положення України.

Write 10-15 sentences about geographical position of Ukraine (about rivers, lakes, mountains, seas) what countries does Ukraine border on?

VІІ. Домашнє завдання

Учитель географії:

Виконати письмове завдання: оцінити положення України відносно світових сировинних центрів.

Проблемне питання: які причини заважають повній реалізації транзитного потенціалу України?

Учитель англійської мови:

Write an essay « Ukraine today».

Творче завдання:

Знайти матеріал про видатних українців-дослідників.

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І.)
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
627
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку