Бінарний інтегрований урок з правознавства на тему "Права людини"

Про матеріал

Мета уроку ознайомити учнів з конституційними правами та свободами людини і громадянина, їх класифікацією, пояснити значення прав та свобод людини і громадянина та їх захист в Україні; сформувати вміння визначати різні види прав людини, допомогти учням оцінити результати власної діяльності, розкрити взаємозв'язок правознавства з іншими науками, а саме з охороною праці; виховати повагу до прав людини.

Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

 

 

Бінарний урок  з основ правознавства

Тема: Права людини

 

 

 

Підготували:

Викладач правознавства Доломан Т. М.

 

 

 

 

 

 

м. Зеленодольськ

 

 

Мета: ознайомити учнів з конституційними правами та свободами людини і громадянина, їх класифікацією, пояснити значення прав та свобод людини і громадянина та їх захист в Україні; сформувати вміння визначати різні види прав людини, допомогти учням оцінити результати власної діяльності,  розкрити взаємозв’язок правознавства з іншими науками, а саме з охороною праці; виховати повагу до прав людини.

Обладнання: Конституція України, підручники з правознавства, Загальна Декларація прав людини, дерево "Прав людини", кросворд "Права людини на працю".

Методи: метод «дерево», вікторина, кросворд, метод «проблемних ситуацій».

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організація уроку

1. Привітання, озвучення девізу уроку права "Вчити право, щоб знати, знати, щоб жити достойно"!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

   Сьогодні на уроці познайомимось з правами людини і громадянина, які закріплені в Конституції України,їх класифікацією та важливістю.

3. Участь учнів у вікторині «Правовий калейдоскоп».

   Для того щоб закріпити вивчений раніше матеріал, творчо помислити, пропоную взяти участь у правовій вікторині. Я буду задавати вам запитання, а ваше завдання – дати на них відповідь. До Вашої уваги такі запитання:

1. Акт законодавчого органу влади, який має юридичну силу  (Закон).

2. Особа, яка не досягла 18 - ти річного віку (Дитина).

3. Форма життєдіяльності людей, що склалась історично й відокремилась від навколишньої природи ( Суспільство).

4. Особа, яка перебуває у сталих юридичних зв’язках із конкретною державою, називається... (Громадянин).

5. Особи, які не є громадянами держави, у якій вони знаходяться

 ( Іноземці).

6. Суспільно небезпечне протиправне винне діяння, передбачене Кримінальним кодексом (Злочин).

7. Форма держави, за якої вся влада в державі належить одній особі (Монархія).

8. Установлений законодавчим органом обов’язків платіж, що сплачується юридичними та фізичними особами до бюджету (Податок).

9. Галузь права, норми якої регулюють сімейні відносини, називається....(Сімейне право).

10. Прийняття рішення з найважливіших питань державного життя громадянами України, шляхом голосування (Референдум).

4. Підведення підсумків вікторини.

  Участь у вікторині дало можливість учням закріпити раніше знання, які вони здобули на уроках з основ правознавства, та навчити застосовувати їх у майбутньому.

ІІ. Актуалізація знань, умінь, навичок.

   Давайте з вами звернемо увагу на те, як висвітлюється питання прав та обов’язків людини в народній творчості. Пропоную Вам прослухати вірш, який має назву «Ти маєш право!».

1. Озвучення вірша вчителем:

Ти знай - ти маєш право на життя,

На вільні дії, радісне буття,

На щастя, на сім’ю, кохання,

На волю, на повагу, на визнання,

На думку особисту і на мрію,

На те, що серце й розум гріє,

На захист, на порозуміння,

На владу, на привілля, на хотіння,

На творчість, на пізнання світу,

На враження, поняття і освіту...

Ти захисти себе від посягань,

Ти бийся за свободу без вагань,

Моральні цінності й права ти захисти,

Але ланцюг закону не впусти!

2. Бесіда з учнями, обговорення поезії:

 - Як ви вважаєте, що цією поезією автор хотів донести до читача?

 - Які права та свободи громадянина згадуються у вірші?

 -  Чому навчає даний вірш?

 - Яку мету ставить автор перед читачем?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Повідомлення вчителя

   Права - це певні можливості учасників соціального життя, які об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства. Залежно від того, хто саме є носієм цих можливостей, розрізняють права людини, громадянина, права сім’ї, права нації, права інших спільнот і груп.

   У Загальній Декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, проголошується, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах, що кожна людина повинна мати всі права і свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Ці положення зафіксовані в ст. 21 Конституції України, яка передбачає: "Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними", і в ст. 24, яка встановлює: " Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

Тому цілком закономірно, що одним із перших розділів Конституції України є розділ ІІ "Права, свободи та обов’язки людини і громадянина" ( ст. ст. 21-68).

Які ж права ми знаємо? Це:

- право на повагу гідності,

- право на громадянство,

- право на особисте життя,

- право на свободу та недоторканність,

- право на свободу пересування,

- право на шлюб,

- право на свободу думка, релігії,

- право на соціальний захист,

- право на працю, право на відпочинок,

- право на освіту,

-  право на проведення мирних мітингів,

- право на об’єднання в політичні партії та інші.

 

 

2. Щоб узагальнити наші знання пропоную вам вийти і заповнити наше "Дерево прав людини", коментуючи те що ви пишете.

3. Правознавство має взаємозв’язок з багатьма науками, а саме з історією, математикою, біологією, українською мовою, економікою, охороною праці і зараз ми в цьому переконаємося, розв’язуючи кросворд з охорони праці" Права про працю".

     Питання до кросворду:

По вертикалі:

1. Які права ( умови) зобов’язаний забезпечити роботодавець ( власник підприємства) відповідно до вимог безпеки і гігієни праці? (нешкідливі).

2. Самостійна гілка в законодавстві України про працю, яка визначає основні положення конституційного права громадян на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності. ( Закон «Про охорону праці»).

3. Законодавча база з охорони праці (закони).

4. Захист від нещасних випадків на виробництві (страхування).

5. Учні та студенти навчальних закладів, залучені до будь-яких робіт під час набуття професійних навичок повинні проходити …(стажування).

По горизонталі:

6. Згідно Кодексу законів про працю працівники мають право на…(відпочинок).

7. Право на працю працівникові реалізується завдяки укладанню трудового…(договору).

8. Скільки разів на рік повинні проходити медичні огляди працюючі підлітки? (один).

9. За порушення вимог пожежної безпеки до службових осіб застосовуються штрафні…(санкції).

10. Хто здійснює громадський контроль за виконанням вимог законодавства з пожежної безпеки? (дружини).

V. Осмислення, узагальнення і систематизація нових знань.

1. Розв’язування проблемних ситуацій:

Послухайте уважно і поміркуйте!

1) Двоє неповнолітніх проникли в чужий гараж і викрали автомобіль. Це, безумовно, злочин. Який? Адміністративний чи кримінальний! (Кримінальний).

2) Учень 10-го класу займався продажем наркотичних речовин. Чи є це злочином і якщо це так, то як карається? ( Карається тривалим позбавленняи волі).

3) Група учнів зрубала в дендропарку ялинку. Як кваліфікується такий вчинок? ( Це адміністративний злочин. Карається штрафом).

4) Група хуліганів напала на учня. Обороняючись, учень вибив око нападнику. Яке покарання чекає на учня? ( Ніяке. Він діяв в межах необхідної самооборони).

5) Неповнолітній відбирає у дітей гроші. Який це злочин?

( Кримінальний. Карається позбавленням волі).

2. Установіть види юридичної відповідальності:

1) Керування автомобілем у нетверезому стані. ( Адміністративна)

2) Невчасна поставка молокопродуктів у магазині. ( Цивільно-правова).

3) Несплата комунальних послуг. (Адміністративна).

4) Поява на роботі в нетверезому стані. (Дисциплінарна).

5) Пошкодження бібліотечної книги. ( Матеріальна).

6) Крадіжка державного майна. (Кримінальна).

7) Продаж наркотичних засобів. ( Кримінальна).

8) Безквитковий проїзд у транспорті. (Адміністративна).

9) Запізнення на урок. ( Дисциплінарна).

10) Пошкодження парти. (Матеріальна).

VI. Підсумки уроку.

Слово вчителя:

   Сьогодні ми з вами ознайомилися з конституційними правами та обов’язками людини і громадянина, їх класифікацією, пояснили значення прав та свобод людини і громадянина та їх захист в Україні; навчились визначати різні рівні прав людини. І щоб систематизувати та узагальнити наші з вами знання, пропоную Вам дати відповіді на такі запитання:

- Як ви думаєте, чому конституцію називають основним законом держави?

- Який розділ на вашу думку є важливий у конституції?

- Який розділ Конституції України закріплює права та свободи людини і громадянина в Україні?

- Чи кожен громадянин нашої держави повинен знати свої права та обов’язки?

   Дякую за увагу та за участь!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

3. Постанова Верховної Ради УРСР "Про проголошення незалежності України" від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Україн­ської РСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

4. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р.// Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44.

Спеціальна література

5. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: навч. посіб. / О. В. Бабкина, К. Г. Волинка. — К .: МАУП, 2004. — 144 с.

6. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В. С. Грегул. — 4те вид., доп. і переробл. — К.: Центр навча­льної літератури, 2005. — 224 с.

7. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій А. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; за ред. В. В. Копейчикова. — Стер. вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 320 с.

8. Загальна теорія держави і права: підруч. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002. — 432 с.

9. Кельман М. С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тес­тами): Підруч. / М. С. Кельман; О. Г. Мурашин. — К.: Кондор, 2002. — 353 с.

10. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права / Кельман М. С., Му­рашин О. Г., Хома Н. М. — Львів: Новий світ, 2003. — 581 с.

11. Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. Вид. 3тє, доп. і перер. / Котюк В. О. — К.: Вентурі, 2001. — 432 с.

12. Котюк В. О. Теорія права: курс лекцій: Навч. посіб. / Котюк В. О. — К.: Вентурі, 1996. — 208 с.

13. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / Ко­тюк В.О. — К.: Атіка, 2005. — 592 с.

14. Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Крав­чук М. В. — К.: Професіонал, 2004. — 398 с.

15. Марчук В. М. Основні поняття та категорії права: Навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва — К.: Істина, 2001. — 144 с.

16. Марчук В. М., Ніколаєва Л . В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. — К.: Істина, 2001. — 304 с.

17. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій / Молдо­ван В. В. — К.: Юмана, 1996. — 176 с.

 

 

 

doc
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
997
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку