5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Біологічна гра “Що? Де? Коли?”.

Про матеріал

Таку бiологiчну гру продять як вiдому однойменну телегру. Гра “Що? Де? Коли?” є актуальною формою організації дiтей для роботи з додатковою лiтературою.

Мета гри - розвиток iнтересу учнiв до бiологiї й активiзацiя їхньої пiзнавальної дiяльностi; формування в учнiв умiння правильно пояснювати явища природи; виховання вмiння вiдстоювати свої переконання; розвиток у школярiв почуття прекрасного; формування почуттiв колективiзму й iндивiдуалiзму як властивостей особистостi; формування вмiння з усiє широти нагромаджених знань видiляти головне, iстотне, робити необхiднi висновки.

Перегляд файлу

“Що? Де? Коли?”

Мета гри - розвиток iнтересу учнiв до бiологiї й активiзацiя їхньої пiзнавальної дiяльностi; формування в учнiв умiння правильно пояснювати явища природи; виховання вмiння вiдстоювати свої переконання; розвиток у школярiв почуття прекрасного; формування почуттiв колективiзму й iндивiдуалiзму як властивостей особистостi; формування вмiння з усiє широти нагромаджених знань видiляти головне, iстотне, робити необхiднi висновки.

Учнi розбиваються на три-чотири команди. Придумують назву своїй командi, обирають капiтана. Пiд час пiдготовки до гри заздалегiдь дається завдання зробити собi емблему з номером 1, 2, 3 i т. iн. (залежно вiд того, скiльки гравцiв у командi), виготовити сову, дзигу, скрипковий ключ, написати оголошення про терміни i мiсце проведення гри.

Гру проводять в актовiй залi, на стiнах якої плакат “Що? Де? Коли?”, таблицi, схеми, дiаграми, малюнок або дитячий вирiб сови, гонг i т. п. На сценi стiл для “знавцiв”, стiл iз призами, магнiтофон або програвач, диски, плiвка з записами маршу, веселої музики i т. iн.

З одного боку грають збiрнi команди по 5 чоловiк - представники вiд кожного класу (“знавцi”), з iншого боку - група органiзаторiв гри на чолi з учителем. Органiзатори гри готують оформлення залу, питання.

Ведучий. Ми починаємо гру « Що? Де? Коли?». Прошу пiднятися на сцену представникiв команди №1. Збiрні команди грають у складi 

(Звучить музика (марш))

Правила гри

1. Змагання проводиться до 8 перемог в однієї зi сторiн.

2. Кожна збiрна команда може продовжити гру до 3 перемог пiдряд. У випадку поразки гру продовжує команда в iншому складi i т. iн.

3. На обмiрковування дається хвилина. Про закiнчення часу сповiщає удар гонга. Якщо команда за цей час не справляється, то дається ще одна хвилина для поради i допомоги з боку свого класу. Якщо команда пiсля цього дає правильну вiдповiдь, то органiзаторам записується поразка, а продовжує гру вже iнша збiрна команда (№3 або №4...).

4. Пiд час вiдповiдей можна користуватися таблицями i схемами, що знаходяться в залi.

5. За пiдказку, порушення дисциплiни з залу видаляються вболiвальники або запаснi гравцi. Можуть знiматися бали з команди.

6. У разi затримки вiдповiдi “знавцям” записують поразку.

7. Конверт iз питаннями вибирається за допомогою дзиги або за будь-якою дитячою лiчилкою. Право вибору отримує член команди, який правильно вiдповiв на попереднє запитання.

8. Коли стрiлка влучає на ключ “соль”, проводиться музична пауза або виконується номер художньої самодiяльностi.

9. Тайм-аут тривас 2-3 хв.

Гра завершується пiдбиттям пiдсумкiв (заключне слово вчителя) i нагородженням команди-переможницi та всiх учасникiв. Призами можуть бути вироби учнiв iз гуртка “Умiлi руки”, торти, печиво, спеченi самими органiзаторами (або їх батьками), веселi номери художньої самодiяльностi тощо.

Приклади запитань:

1. Люди утримують канарок заради їхнього чудового спiву. Яке ще незвичайне використання мала в минулому канарка? (Канарок використовували для визначення навності чадного газу у вугільних шахтах, тому що вони непритомніють від найменшої кількості цього газу в повітрі).

2. Цей птах крокує до нас через усю Європу з далекої Африки. Вiн погано лiтає, але швидко бігає по землi i добре ховається у травi. У повiтрi вiн легко може стати здобиччю для хижих птахiв i тому летить у разi крайньої необхiдностi, долаючи воднi простори. Що це за птах? (Цей птах - деркач).

3. Цi квiти ви часто даруєте батькам, учителям. З ними пов’язана найсумніша легенда про квiти. Заздрiсна богиня Дiана вбила хлопчика, який грав на сопiлці, тому ця квiтка дикоростучої форми криваво-чернового кольору нагадує здивованi очi хлопчика. Про яку квiтку йдеться? (Гвоздика).

4. «За легендою, жiнка занапастила свого чоловiка i була покарана - перетворена Богом на птаха, якому не судилося мати своєї сiм’ї. Вона стала зозулею. Гiрко з тих пiр плаче зозуля, її голос чути далеко. Жалiсливi люди вiрили в цю легенду i називали зозулю “бiдною вдовою”. І не знали вони, що чують…» Шановнi знавцi, закiнчiть фразу. (... не плач, а весняну пісню, i не вдови, а самця).

5. Плоди якої рослини можуть пiдтримувати життя людського органiзму, якщо додавати до цiєї “дiєти” тiльки воду? (Плоди авокадо, які мiстять 30% жирів, до 11,5% бiлків і всі відомі вітаміни.)

6. Понад 100 рокiв тому шотландський iнженер С. Броут проектував мiст через бурхливу рiчку Твiд. IIеред ним стояло важке завдання, оскільки будувати звичайний мiст в таких умовах було майже неможливо. Раптом вiн побачив перед собою модель майбутнього пiдвiсного моста й одразу ж кинувся додому робити обчислення та креслення. Що ж вiн побачив? (Павутину, павука).

7. Яка тварина, сидячи на стеблинi пiд Києвом, здатна вловити поштовхи вiд 5-6-бального землетрусу, що трапився на тихоокеанських островах? (Коник).

8. Цiй тваринi в усi часи та в усiх народiв давали такi прiзвиська - “страта єгипетська”, “щелепи вiтру”. Пiдраховаво, що тонна цих тварин може з’їсти до 10 тонн зеленi. Хто це? (Сарана).

9. “Крила орловi, хоботи слонові, груди конячi, ноги лев’ячi, голос мiдний, нiс залiзний; ми їх бити, а вони нашу кров пити”. Хто це? (Комар).

10. Тур, стеллерова корова, тарпан, мандруючий голуб, безкрила гагарка... Що об’єднує всiх цих тварин? (Тварини, що звикли з лиця землi за останні кілька столiть).

11. Пiсля завезення в Австралiю корiв на цьому материку ледь не сталася екологiчна катастрофа: коров’ячий гнiй став отруювати рослинність, голий неродючий грунт пiддався активнiй ерозії, що згубило майже мiльйон гектарiв родючої землi. Який же вихiд знайшли вченi й уряд iз ситуації, що створилася? (Вони стали закуповувати в Європі й Азії великі партії всiляких гнойовиків. З 57 видів приживалися 20).

12. Яку рибу використовують у боротьбi з малярiєю i чому? Як називається такий метод боротьби? (У лікуваннi малярії допомагає маленька риба - звичайна гамбузiя завдовжки 3,5- 7,5 см. Вона може поїдати велику кількiсть личинок і лялечок комарiв, особливо в незарослих, мiлких, стоячих водоймах. Це бiологічний метод боротьби з комарами).

13. Це найбiльша сухопутна тварина. У неї всього лише шість зубів: два рiзцi й чотири кутнiх. Через величезне навантаження на зуби вони змiнюються на другому, п’ятому, дев’ятому та п’ятнадцятому роках життя тварини, i ще двiчi в зрiлому вiцi. Про яку тварину йдеться? (Про слона).

14. Ця релiктова рослина овiяна легендами, про неї складено вiршi, написано книги. ЇЇ латинська назва - панако, що означає “лiки від усiх хвороб”. ЇЇ називають “коренем життя”, “даром безсмертя”, “святою травою”. Вiдомостi про його широку лiкувальну дiю зустрiчаються в посiбниках китайської медицини, написаних 2-3 тис. рокiв тому. Що це за рослина? (Женьшень).

15. Як ви вважаєте, що з’явилося перше: курка чи яйце? Чому? (Курка з’явилася раніше, адже найпершi кури були живородними, а яйцеродними вони стали, коли змінилися кліматичнi умови).

16. Якщо в терарiум з голодною жабою покласти мертвих комах, то жаба їх не чiватиме. Чому? (Жаба не зачiпає мертвих комах, оскiльки живиться тільки жертвами, якi рухаються. Якщо мертву муху прикрiпити до нитки і рухати, то жаба її схопить).

17. Назвiть, у кого iз ссавцiв червонi кров’янi тiльця – еритроцити мають овальну, а не круглу форму? (Овальної форми еритроцити у верблюда).

18. Як за допомогою павукiв можна визначити, вiд якої отруйної речовини померла людина? (Павук, спожаваючи речовану (кофеїн, стрихнiн iн.), утворює інший малюнок павутини. Якщо важко встановити, від якої отруйної речовини померла людина, павукам дають сироватку дослiджуваної крові й за малюнком павутини вазначають природу отрути. Це важливо для судової медицини).

19. Що б ви порадили далекозорiй людинi, котра забула окуляри, але хоче прочитати кiлька рядкiв у книзi? (Щоб зображення, на яке дивиться далекозора людина, була для неї бiльш виразним, треба давитися крiзь маленький отвiр у паперi, який  дозволяє збiльшити глибину рiзкостi.)

20. Вiдомо, що Іван Грозний лiкував цим печеним овочем набряк на нозi. Його з давнiх часiв використовували при лiкуваннi гнiйних процесiв, застуди, цинги, захворювань печiнки та нирок, базедової хвороби, захворювань очей тощо. Вiдвари його лушпиння застосовували для змцнення волосся та знищення лупи. Жодна господарка в найбiднішому домi не могла обійтися без нього. Його називали овочем бiднякiв. Про який овоч iдеться? (Про цибулю).

21. У змiй повiки нерухомi, зрослися мiж собою, прозорi й вкривають очi, наче годинникове скло. Бачать змiї погано. Як же вони знаходять уночi здобич, наприклад мишей? (У багатьох змiй є особливi органи чуття - термолокатори, якi мають властивiсть затримувати теплі промені й визначати місцезнаходження теплокровних тварин на вiдстанi десятків сантиметрів, якщо цi тварини мають температуру, яка відрізняється від температури середовища бiльш нiж на 0,2 °С).

22. У “чорнiй скринцi” знаходиться гiлка рослини з неїстивними листками. Цю рослину було присвячено давньогрецькому боговi науки та мистецтва - Аполлону. Нею нагороджують художникiв, артистiв i вчених на знак визнання їх успiхiв. Саме звiдси походить слово “лауреат”. Що за рослина знаходиться в “чорнiй скринцi”? Як її використовують у наш час? (Лавр благородний. У наш час його листки використовуються як приправа завдяки їх пряному аромату).

23. Серед птахiв є справжнi майстри з виготовлення житла. Один з них, спритний будiвельник, прилiтає з повним дзьобом пуху. Кожний пучечок втикає в основу. І величезна кiлькiсть таких пучечкiв разом iз сiткою основи утворює повсть завдовжки 2,5 см. Цей кошик, який звисає з тоненької гiлочки над водою, має 1-2 бiчнi отвори. Назвiть цей неповторний вирiб, що мiститься в “чоркiй скринцi”? Хто його власник? (Це - гніздо синички ремеза).

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Позакласні заходи
Додано
11 січня 2018
Переглядів
1209
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку