Бланк «Свідоцтво досягнень»

Про матеріал
Свідоцтво досягнень відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5 класу з переліку предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти. Перед друком Свідоцтва досягнень рекомендовано внести назви предметів відповідно до освітньої програми закладу освіти.
Перегляд файлу

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

Орієнтується в історичному часі й просторі

 

 

 

Працює з інформацією історичного змісту

 

 

 

Виявляє повагу до гідності людини та соціальну активність

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Пізнає різні види мистецтва

 

 

 

Працює з текстом

 

 

 

Бере участь у творчій діяльності

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Пізнає різні види мистецтва

 

 

 

Працює з текстом

 

 

 

Бере участь у творчій діяльності

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Розвиває особистісні якості у поцесі фізичного виховання

 

 

 

Володіє технікою фізичних вправ

 

 

 

Здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради про переведення до наступного класу___________________________________________________________

 

Класний керівник               ____________           _______________________

                                                                (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

Рекомендації класного керівника:

________________________________________________________________________________________________________________________________

                  

Батьки (особи, що їх замінюють)___________       ____________________

                                                               (підпис)                     (прізвище, ініціали)

М. П.                  Керівник закладу освіти____________________________

 

 

 

Про нас - Державна служба якості освіти України          

 

 

 

 

 

_________________________________________

(Повна назва навчального закладу)

СВІДОЦТВО

ДОСЯГНЕНЬ

учня/учениці 5 класу

___________________________________

(Прізвище, ім’я учня/учениці)

202__-202__ н. р.

 

з/п

Характеристика

навчальної діяльності

Стан сформованості (сформовано/формується)

1

Виявляє інтерес до навчання

 

2

Виявляє розуміння прочитаного

 

3

Висловлює власну думку

 

4

Критично та системно мислить

 

5

Логічно обгрунтовує власну позицію

 

6

Діє творчо

 

7

Виявляє ініціативу в процесі навчання

 

8

Конструктивно керує емоціями

 

9

Оцінює різики

 

10

Самостійно приймає рішення

 

11

Розв’язує проблеми

 

12

Співпрацює з іншими

 

 

Характеристика результатів навчальної діяльності

Навчальний предмет/

інтегрований курс

Результати навчання

Рівень досягнення результатів навчання

І семестр

ІІ семестр

Рік

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Сприймає усно інформацію на слух/Аудіювання

 

 

 

Усно взаємодіє та висловлюється/Говоріння

 

 

 

Сприймає письмові тексти/Читання

 

 

 

Письмово взаємодіє та висловлюється/Письмо

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Сприймає усно інформацію на слух/Аудіювання

 

 

 

Усно взаємодіє та висловлюється/Говоріння

 

 

 

Сприймає письмові тексти/Читання

 

 

 

Письмово взаємодіє та висловлюється/Письмо

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Сприймає усно інформацію на слух/Аудіювання

 

 

 

Усно взаємодіє та висловлюється/Говоріння

 

 

 

Сприймає письмові тексти/Читання

 

 

 

Письмово взаємодіє та висловлюється/Письмо

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Сприймає усно інформацію на слух/Аудіювання

 

 

 

Усно взаємодіє та висловлюється/Говоріння

 

 

 

Сприймає письмові тексти/Читання

 

 

 

Письмово взаємодіє та висловлюється/Письмо

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Опрацьовує  проблемні ситуації та створює математичні моделі

 

 

 

Розв’язує математичні задачі

 

 

 

Критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ

Проводить дослідження природи

 

 

 

Опрацьовує та використовує інформацію

 

 

 

Усвідомлює закономірності природи

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ

Проєктує та виготовляє вироби

 

 

 

Застосовує технології декоративно-ужиткового мистецтва

 

 

 

Виявляє самозарадність у побуті/освітньому прцесі

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

                                              ІНФОРМАТИКА

Працює з інформацією, даними, моделями

 

 

 

Створює інформаційні продукти

 

 

 

Працює в цифровому середовищі

 

 

 

Безпечно та відповідально використовує інформаційні технології

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ

Піклується про здоров’я

 

 

 

Приймає рішення для безпеки

 

 

 

Виявляє підприємливість і поводиться етично

 

 

 

Загальний бал навчальних досягнень

 

 

 

 

docx
Додано
28 лютого 2023
Переглядів
369
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку