5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Брейн-ринг для 8-9 класів "Хто знає більше?"

Про матеріал

Мета: розвивати пізнавальну активність та логічніть мислен­ня, уміння виконувати на доступному рівні завдання; удо­сконалювати навички групової та індивідуальної роботи; виховува­ти відповідальність за доручену справу, налагоджувати взаєморозу­міння

Перегляд файлу

Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 30

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ХТО ЗНАЄ БІЛЬШЕ?

                    ХІМІЧНИЙ БРЕЙН-РИНГ,

                                  8-9 класи

 

 

 

 

 

 

Підготувала:

  вчитель хімії , біології та основ екології 

Кожевник  Альона Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Кіровоград 2018

Сьогодні ігрові форми засвоєння та контролю знань набувають все більшого поширення. Одна з таких форм — інтелектуальна гра — має надзвичайно високий педагогічний потенціал, тому її можна використовувати в предметних позаурочних заходах, зокре­ма Днях знань, презентаціях предметів та кафедр спеціалізованих навчальних закладів тощо. Педагогічний ефект таких заходів ще більше підсилюється, якщо навчальну гру проводити як міні-турнір між різними паралелями, а у фіналі проводити двобій між пере­можцями відбірних змагань.

Найбільш оптимальною формою проведення таких інтелекту­альних ігор є брейн-ринг. Ця динамічна гра дає змогу швидко та цікаво проводити змагання між командами класів, а в перервах між боями залучати до гри вболівальників. Для організації інте­грованого заходу зі споріднених дисциплін пакети завдань на кож­ний двобій складаються із запитань двох (або більше) предметів.

 

Мета: розвивати пізнавальну активність та логічніть мислен­ня, уміння виконувати на доступному рівні завдання; удо­сконалювати навички групової та індивідуальної роботи; виховува­ти відповідальність за доручену справу, налагоджувати взаєморозу­міння.

Обладнання: столи та стільці для гравців, ведучого, журі, магні­тофон, мікрофони, брейн-система («кнопка») або «маячки» з чер­воного та зеленого паперу.

Правила гри

  1. На обговорення запитання та прийняття рішення відводиться 1 хвилина. Відлік часу розпочинається після команди ведучого
    «Час!».
  2. За кожну правильну відповідь команді нараховується 1 очко.

 

  1. 1 Очко нараховується тій команді, яка дала правильні відповіді раніше, ніж команда-суперниця, але не пізніше однієї хвилини після команди «Час!».
  2.  Переможницею вважається та команда, яка набрала більшу кількість очок у двобої. Кожний двобій складається з 5 запитань.
  3.  У разі рівності очок після 5 запитань гра продовжується до першої правильної відповіді.

Перший двобій 8-мі класи

1.  Цей видатний учений XVIII ст. досяг великих успіхів в астро­номії, фізиці, розробці різних видів кольорового скла, складав вірші і навіть писав історичні трактати. Здобув духовну освіту в Москві, а хімічну — у Києво-Могилянській академії. Його ім'ям названо
один з фундаментальних хімічних законів та університет у Москві.
Назвіть цього вченого.

. В.Ломоносов.)

2.  Цей елемент — один з найпоширеніших у Всесвіті. Проста речовина, яку він утворює, становить основну частину таких планет, як Сатурн і Юпітер. Однак на Землі у вільному стані цей елемент не зустрічається. Його поросту речовину відкрив у 1766 р.
в Англії Г.Кавендіш. Назвіть цей елемент.

(Гідроген.)

3.  Їхнє мистецтво зародилося в античні часи, але найбільшого розвитку досягло в середні віки в арабських країнах, де до назви давньої науки і був доданий префікс. Останні з них зникли у XVIII ст., але завдяки їм ми отримали методи розділення сумішей
і очищення речовин, описи властивостей найважливіших кислот та багатьох солей. Як ми називаємо цих людей?

(Алхіміки.)

4.  Цей видатний італійський фізик і хімік жив у XVIIIXIX ст. Спочатку він отримав юридичну освіту, але потім зацікавився при­родничими науками. Його наукові праці присвячені вивченню електричних та теплових процесів, переносу рідини, але справжню славу йому принесло дослідження газів. Назвіть прізвище цього вченого.

(Авогадро.)

  1. Уперше його добув у 1774 р. англійський хімік Дж.Прістлі, нагріваючи оксид меркурію, і назвав дефлогістоновим повітрям. У тому ж році шведський хімік К.Шеєлє добув його з селітри та назвав селітряним повітрям. Г.Кавендіш, який проводив досліди з ним у 1783 p., назвав його життєвим повітрям, і тільки А. Лавуазье дав йому сучасну назву, яка в перекладі з латини означає той, що народжує кислоти. Назвіть цей елемент.

 (Оксиген.)

Другий двобій 9-ті класи

1.  Як хіміки і фізики називають атоми-близнюки, які займають одну клітинку в періодичній системі?

(Ізотопи.)

2. Цей видатний англійський фізик народився в 1856 p., закінчив Оуенс-коледж та Трініті-коледж Кембриджського університету. Працював у Кавендішівській лабораторії, а потім став її керівни­ком, був членом Лондонського королівського товариства. Ранні
роботи присвячені дослідженню електромагнітного поля зарядже­ної кулі, яка рухається, і теорії електромагнітних вихорів. Займаючись дослідженням, відкритих Т.Круксом катодних променів, у 1897 р. відкрив електрон. Лауреат Нобелівської премії 1906 р. Яку
назву отримала запропонована ним модель атома?

(«Кекс», або «Пудинг».)

3. Одного разу видатний англійський хімік і фізик Роберт Бойль зайшов до лабораторії в той час, коли робітники розливали там по склянках концентровану хлоридну кислоту. Спостерігаючи за ро­ботою робітників, учений поклав на край стола фіалку, яку до того
тримав у руках, і раптом помітив, що фіалка змінила колір. Зацікавившись цим явищем, Бойль виявив ще кілька об'єктів, які мали такі самі властивості. Яким словом ми зараз називаємо ці речовини?

(Індикатори.)

4.  Серед різноманітних речовин, які повинні були мати чарівні властивості, алхіміки шукали не тільки філософський камінь та еліксир вічної молодості, а й універсальний розчинник. І це досить дивно, бо з речовиною, яка найбільше відповідає цим вимо­гам, вони були знайомі з давніх-давен. Ця речовина розчиняє кілька десятків тисяч солей, майже всі кислоти, багато основ та оксидів і велику кількість органічних речовин. Ви всі також добре знайомі із цією речовиною. Назвіть її.

(Вода.)

5.  Ця надзвичайно обдарована людина могла б зробити кар'є­ру хіміка. Адже цей чоловік був автором наукової роботи «Визначення сортів тютюну за його попелом», міг відрізнити кров від фарби та розрізнити 73 сорти парфумів. Але він обрав інший шлях, завдяки якому про нього дізнався весь світ. Назвіть його. (Шерлок Холмс.)

Третій двобій 10-ті класи

1.  Під час перекладу хімічного тексту з англійської мови на ук­раїнську система комп'ютерного перекладу визначила назву одного газу як «він», а другого «ніякий». Назвіть обидва ці гази.

(Гелій (Не) і Нітроген(ІІ) оксид (NO).)

2.  Цей елемент було відкрито в 1669 р. алхіміком Брандом. Він має 5 алотропних модифікацій, одна з яких проводить ефектричний струм. Але найбільшу популярність здобула інша його Алотропна модифікація, якій він зобов'язаний своєю назвою — «світло­-носний» — і яка навіть забезпечила йому місце в одній з повістей Артура Конан-Дойля. Назвіть цей елемент.

(Фосфор.)

3.  Невідомо, яким би шляхом пішов розвиток людства, якби цей елемент не був другим за поширеністю на Землі. Період його панування охоплював кілька тисячоліть, а в наші часи він є основою технологічної могутності цивілізації. Його англійська назва
нагадує про косметичний засіб та одну не дуже звичайну долину у США. Назвіть цей елемент.

(Силіцій.)

4.  Дослідження лікарських препаратів, які були знайдені в дав­ньоєгипетських пірамідах, вказують на те, що цю речовину знали з II тис. до н.е. У Давньому Китаї її використовували у військовій справі. У Київській Русі її добували на берегах північних річок.
Давньоримський історик Пліній Старший описував її застосуван­ня для лікування шкірних хвороб і сам загинув під час виверження Везувію від газу, який вона утворює. Алхіміки вважали її основним елементом світу й ототожнювали з горючістю, а християни бачили
в ній уособлення диявола. Назвіть цю речовину, якщо в перекладі із санскриту її назва означає «жовтий».

(Сірка («сірка» — жовтий).)

5.  Ці два елементи, які належать до однієї підгрупи, можна повним правом назвати «елементами війни». Перший з них є  невід'ємним компонентом вибухових речовин, різних видів пороху та реактивного пального. Другий використовується для виготовлення запалювальних і трасуючих сумішей у снарядах, бомбах та ку­лях, для створення димових завіс і запалювальних рідин. Назвіть обидва елементи.

(Нітроген, Фосфор.)

Фінал

1.  Цей елемент уперше було відкрито на Сонці в 1868 р. за допо­могою спектрального аналізу, і тільки в 1895 р. У.Рамзай відкрив його на Землі. Пригадайте одного з давньогрецьких богів та назвіть цей елемент.

(Гелій.)

2.  Для хіміка це слово означає один з елементів періодичної системи, для еколога чи ботаніка — сосновий ліс, для фізика —ім'я видатного данського фізика-ядерника, для стоматолога —інструмент. Назвіть це слово.

(Бор.)

3.  З давніх часів із цієї метою люди використовували суміш олії та пемзи. Пізніше для цього застосовували суміш жиру і поташу або соди, а нині-натрієві або калієві солі органічних кислот. Назвіть цей засіб одним словом.

(Мило.)

4.  У своєму щоденнику наприкінці життя він написав: «Найбільші мої досягнення, які залишаться нащадкам, — це «Основи хімії»; розу­міння розчинення як складного процесу та...,... » (два слова пропуще­но). Якщо ви здогадалися, які слова було пропущено, назвіть його
прізвище.

(Д.І.Менделєєв.)

5. Цей всесвітньо відомий шведський учений-хімік навчався в Казанському університеті в лабораторії М.М.Зініна, але реалізувати свої таланти він зміг не в науці, а в підприємництві. Його заводи, на яких виробляли вибухівку, принесли йому величезні
прибутки. На що він заповідав витратити свої капітали після своєї смерті?

(На премію (Нобелівську) вченим.)

6.  Добути перший із цих двох елементів у чистому вигляді само по собі було надзвичайно великою мукою для хіміків. А змусити його вступати у взаємодію з іншими речовинами — завдання ще важче. Невдовзі з'ясувалося, що він має елемент-двійник, хімічний
характер якого не менш важкий. Тому і розмістили їх в одній підгрупі та дали їм назви за іменами давньогрецького царя та його доньки. Пригадайте міфи та назвіть ці елементи. (Тантал і Ніобій.)

7. Цей видатний українець був академіком Петербурзької ака­демії наук, почесним членом Французької академії наук, Лон­донського наукового королівського товариства та Академії наук Німеччини. З 1918 по 1927 pp. перебував на посаді президента Української академії наук. Він першим у науковій практиці за­пропонував обгрунтований метод пошуку покладів урану та ра­дію, розробив перший проект використання енергії урану, за­снував нові галузі науки — геохімію, біогеохімію та екологію. Його ім'ям названий бульвар у столиці України. Назвіть прізви­ще цього вченого.

(В.І.Вернадський.)

 

 

doc
Додано
10 листопада 2018
Переглядів
424
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку