10 листопада о 18:00Вебінар: Інклюзивно-ресурсний центр: принципи взаємодії дитини, батьків та закладу освіти

Брейн-ринг між командами учнів 9-х класів «Всім нам знайомий Шевченко»

Про матеріал

Гра будується на самопідготовці учнів,

передбачає загальну обізнаність із

життям і творчістю Т. Г. Шевченка.

За тиждень до проведення гри учні

отримують такі завдання: повторити поезії

Шевченка, переглянути Кобзар, примітки

до творів, присвяти; ознайомитися з

мистецькою спадщиною Кобзаря.

Перегляд файлу

Брейн-ринг між командами учнів 9-х класів

«Всім нам знайомий Шевченко»

Гра будується на самопідготовці учнів,

передбачає загальну обізнаність із

життям і творчістю Т. Г. Шевченка.

За тиждень до проведення гри учні

отримують такі завдання: повторити поезії

Шевченка, переглянути Кобзар, примітки

до творів, присвяти; ознайомитися з

мистецькою спадщиною Кобзаря.

 

 

І конкурс «Біографія Т. Г. Шевченка»

Кожна команда одержує на картках по 10 питань стосовно біографії Великого Кобзаря. Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Картка № 1

 1. Роки життя поета:

а) 1825-1861; б) 1814-1861; в) 1814-1856.

2. Місце народження Т. Шевченка:

а) с. Моринці;

б) с. Кирилівка;

в) м. Канів.

3. Т. Шевченка викупили з кріпацтва:

а) у Петербурзі;

б) у Вільно;

в) у Києві.

4. Хто з названих нижче митців брав участь у викупленні Т. Шевченка з кріпацтва?

а) П. Енгельгардт;

б) М. Щепкін;

в) Карл Брюллов.

5. Дата викуплення Т. Шевченка з кріпацтва:

а) 1838 р.; б) 1840 р.; в) 1843 р.

6. Т. Шевченко навчався:

а) в Академії мистецтв, у Києві;

б) в Академії мистецтв, у Петербурзі;

в) в Петербурзькому університеті.

7. Скільки творів увійшло до першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка?

а) 12; б) 6; в) 8.

8. Перший відомий нам твір Т. Шевченка має назву

а) «Гамалія»;

б) «Гайдамаки»;

в) «Причинна».

9. На вироку Т. Шевченку цар власноручно зробив напис про заборону:

а) писати й малювати;

б) розмовляти українською;

в) приїжджати на Україну.

10. Де розпочалося заслання Т. Шевченка?

а) в Оренбурзі;

б) на півострові Мангишлак;

в) в Орській фортеці.

 

Картка № 2

 1. Яке з творчих обдарувань Тараса Шевченка прокинулось першим?

а) поезія; б) живопис; в) музика.

2. Де знаходиться могила Тараса Шевченка?

а) у Києві на Байковому кладовищі;

б) У Каневі на Чернечій горі;

в) у Петербурзі.

3. Назвіть ім’я та дівоче прізвище матері Шевченка.

а) Катерина Бойченко;

б) Світлана Бойченко;

в) Катерина Білокур.

4. У кого почав навчатися грамоті малий Тарас?

а) у школі; б) у гімназії; в) у дяка.

5. Хто був першим учителем малювання Шевченка?

а) майстер Ширяєв; б) майстер Мараєв; в) Сошенко.

6. Які нагороди одержав Шевченко, навчаючись в Академії мистецтв?

а) 2 срібних і 2 золотих медалі;

б) 1 срібну і 2 золотих медалі;

в) 3 срібних і 1 золоту медаль.

7. Як було покарано Шевченка за участь у Кирило-Мефодієвському братстві?

а) вбито;

б) заслання рядовим солдатом до Оренбурзького корпусу із забороною писати і малювати;

в) заслання на Батьківщину.

8. Скільки років поет перебував на засланні?

а) 10 років; б) 9 років; в) 11 років.

9. На якому році життя помер Т. Шевченко?

а) на 45; б) на 48; в) на 46.

10. Назвіть прізвище автора памятника Шевченкові в Харкові.

а) Сошенко; б) Марченко; в) Манізер.

 

Картка № 3

 1. Село, яке письменник вважав своєю батьківщиною.

а) Моринці; б) Кирилівка; в) Південне.

2. Соціальний стан Тараса у дитячі роки.

а) наймит; б) кріпак; в) вільна людина.

3. Професія батька майбутнього письменника.

а) стельмах; б) тесля; в) маляр.

4. Здібність поета у дитинстві.

а) гра на дудці; б) малювання; в) скульптура.

5. Імя художника і написаний ним портрет, які розіграли в лотерею, щоб визволити Т. Шевченка з кріпацтва.

а) художник К. Брюллов написав портрет В. Жуковського;

б) художник К. Брюллов написав портрет В. Чайковського;

в) художник В. Жуковський написав портрет К. Брюллова.

6. Сума викупу Тараса з кріпацтва.

а) 2000 руб.; б) 2500 руб.; в) 3000 руб.

7. Рік і місто видання «Кобзаря»

а) 1840 р., Одеса; б) 1840 р. Петербург; в) 1841 р., Київ.

8. Заклад, у якому навчався Шевченко, отримавши «вільну».

а) Академія мистецтв; б) Києво-Могилянська академія; в) військова академія.

9. Скільки усіх віршових творів міститься у «Кобзарі»?

а) 215; б) 220; в) 218.

10. Місце перепоховання Т. Шевченка.

а) Київ; б) Канів; в) Черкаси.

 

 

ІІ конкурс «Доведіть або спростуйте думку»

За правильну, змістовну, обґрунтовану відповідь – 5 балів.

 1. «Твори Т. Шевченка ніколи не бувають прочитані до кінця».
 2. «Видатний Кобзар силою свого поетичного слова намагався пробити мури людської байдужості, панської обмеженості».
 3. «Для Т. Шевченка головним є любов і слава серед співвітчизників».

 

 

 

 

ІІІ конкурс «Твори Т. Г. Шевченка»

Кожна команда одержує на картках по 7 питань стосовно творів Великого Кобзаря. Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Картка № 1

 

 1. Який з названих нижче творів написаний у жанрі послання?

а) «Причинна»; б) «Стоїть в селі Суботові»; в) «І мертвим, і живим...».

2. Осуд колоніальної політики царської Росії звучить у поемі:

а) «Кавказ»; б) «Сон»; в) «Великий льох».

3. Перший відомий нам твір Т. Шевченка має назву:

а) «Лілея»; б) «Катерина»; в) «Гайдамаки».

4. Перше видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка виходить друком у:

а) 1840 р.; б) 1841 р.; в) 1843 р.

5. Форму містерії має твір Т. Шевченка:

а) «Катерина»; б) «Великий льох»; в) «Чигирине, Чигирине...»

6. З якої поезії рядки? «Борітеся – поборете...»

а) «Сон»; б) «Кавказ»; в) «Гайдамаки».

7. Який з творів випадає з логічного ряду?

а) «Мені тринадцятий минало»; б) «І виріс я на чужині»; в) «Садок вишневий коло хати»; г) «Якби ви знали, паничі».

 

Картка № 2

 1. Назвіть перший друкований твір Т. Г. Шевченка.

а) «Лілея»; б) «Причинна»; в) «Катерина».

2. У яку пору року загинула катерина з однойменної поеми?

а) осінь; б) літо; в) зима.

3. Яку поему було написано під впливом першої подорожі в Україну?

а) «Катерина»; б) «Сон»; «Кавказ».

4. Про яке місто йдеться в поемі «Сон»?

а) Москва; б) Петербург; в) Волгоград.

5. Як звали наймичку з однойменної поеми Шевченка?

а) Ганна; б) Олена; в) Світлана.

6. Дійовими особами якого твору є три білі пташечки, три ворони і три лірники?

а) «Сон»; б) «Великий льох»; «Катерина».

7. Т. Шевченко назвав «Сон» («У всякого своя доля»):

А) медитацією; б) комедією; в) одою.

 

Картка № 3

    1. Зі скількох творів складався перший «Кобзар» і в якому році він побачив світ?

а) 8 творів, 1840 р.; б) 10 творів, 1841 р.; в) 9 творів, 1840 р.

2. Кому присвячено поему «Катерина»?

а) В. А. Жуковському; б) К. Брюллову; в) Є. Гребенці.

3. Які твори Т. Шевченка та О. Пушкіна мають однакову назву?

а) «Кавказ»; б) «Катерина»; «Сон».

4. Поему, інвективу «Кавказ» поет присвятив:

а) М. Вочку; б) Якову де Бальмену; в) В. Жуковському.

5. Якого з видатних ватажків Т. Шевченко картає у творах «Великий льох», «Стоїть у селі Суботові»?

а) І. Сірка; б) Б. Хмельницького; в) П. Полуботка.

6. Який із зазначених творів належить до жанру балади?

а) «Наймичка»; б) «Сон»; в) «Причинна».

7. Яким жанром середньовіччя скористався Шевченко під час написання поеми «Великий льох»?

а) житіє; б) літопис; в) містерія.

 

VІ конкурс «Домашнє завдання»

  Вірш напам’ять. Представник кожної команди декламує самостійно вибраний вірш. Враховується:

 • знання тексту;
 • майстерність виконання;
 • оригінальні творчі знахідки.

 

V конкурс «Конкурс капітанів»

Учитель читає рядки з творів Шевченка, а капітани команд повинні за поданими рядками визначити назву твору. Правильна відповідь оцінюється 2 балами. Кожному капітану задається 3 питання.

 1. І мене в сім’ї великій,

В сімї вольній, новій,

Не забудьте памянути

Незлим тихим словом.  («Заповіт»)

 1. Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горою хвилю підійма. («Причинна»)

 1. Все йде, все минає і краю немає,

      Куди ж воно ділось, звідкіля взялось? («Гайдамаки»)

 1. Доля, де ти! Доля, де ти?

Нема ніякої;

Коли доброї жаль, боже,

То дай злої, злої! («Минають дні, минають ночі»)

 1. За горами гори, хмарою повиті,

Засіяні горем, кровю политі

Споконвіку Прометея там орел карає... («Кавказ»)

 1. Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра... («І мертвим, і живим...»)

 1. Зеленіє, вмивається

Дрібною росою,

Споконвіку вмивається,

Сонце зустрічає...

І нема тому почину,

І краю немає! («Сон»)

8. На панщині пшеницю жала,

Втомилася; не спочивать

Пішла в снопи, пошкандибала

Івана сина годувать. («Сон»)

 1. Нащо мені чорні брови,

Нащо карі очі,

Нащо літа молодіїї,

Веселі дівочі? («Думка»)

 

 

 

VІ конкурс «Рефлексія»

Установити відповідність між творами Т. Шевченка і їх героїнями. Кожна правильна відповідь – 2 бали.

 1. «Гайдамаки»;                                              а) Цариця;
 2. «Лілея»;                                                       б) Пріся;
 3. «Великий льох»;                                        в) Дівчина-байстря;
 4. «Причинна»;                                              г) Оксана;
 5.  «Сон» («У всякого своя доля»).             д) Русалка;

                                                                         е) Катерина.

Ключ: 1-г; 2-в; 3- б; 4-д; 5-а.

 

VІІ конкурс «Творчий»

Скласти сенкан Т. Шевченко. Максимальна оцінка – 5 балів.

Правила написання сенкану.

 

 • Перший рядок представлений іменником, який розкриває, про що йдеться.
 • Другий рядок містить 2 прикметники, що характеризують головну думку.
 • Третій рядок – це 3 дієслова, які називають дії, пов’язані з головною думкою твору.
 • Четвертий рядок – вислів із декількох слів, що розкриває авторське ставлення до теми.

Пятий рядок – особисте ставлення читача до теми (можна словом).

doc
До підручника
Українська література 9 клас (Слоньовська О. В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л. Т.)
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
2937
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку