9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Брейнстормінг "«Педагогічний менеджмент: секрети успіху»

Про матеріал

Керувати – значить приводити людей до успіху

(давня китайська мудрість)

Мета:Визначення шляхів управління якістю шкільної освіти.
Завдання:показати ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системоюосвіти, що є інструментом забезпечення успіху української школи.

- розглянути основні напрямки реформування освіти;

- сприяти вдосконаленню управлінської компетентності керівників навчальних закладів;

- формування в учасників тренінгу основних підходів в організації сучасного уроку і визначення шляхів ефективності уроку;
- формувати навички співпраці, спілкування, обговорення, спільного вирішення проблеми, участі у спільному виробленні рішень;

- підтримати педагогічні пошуки, творчу ініціативу учасників семінару.

Перегляд файлу

Брейнстормінг

 

«Педагогічний менеджмент: секрети успіху»

 

Керувати – значить приводити людей до успіху

(давня китайська мудрість)

 

Мета:Визначення шляхів управління якістю  шкільної  освіти.
Завдання:показати ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системоюосвіти, що є інструментом забезпечення успіху української школи.

- розглянути основні напрямки реформування освіти; 

- сприяти вдосконаленню управлінської компетентності керівників навчальних закладів;

- формування в учасників тренінгу основних підходів в організації сучасного уроку і визначення шляхів ефективності уроку;
- формувати навички співпраці, спілкування, обговорення, спільного вирішення проблеми, участі у спільному виробленні рішень;

- підтримати педагогічні пошуки, творчу ініціативу учасників семінару.

 

Форма проведення: брейнстормінг.

 

Учасники:директори шкіл.

Матеріали для брейнстормінгу: мультимедійний апарат, кейси з матеріалами, ватмани, маркери.

 

Хід заходу

 •      Шановні  колеги!  Сьогодні  діяльність керівника сучасного закладу освіти все більше набуває професійного характеру, тобто потребує використання фахових знань і вмінь не тільки з педагогіки, а й з менеджменту. Від професіоналізму директора школи багато в чому залежить успішний розвиток навчального закладу, його конкурентоспроможність і авторитет. Ефективна робота керівника є запорукою працездатності педагогічного колективу, добробуту учнів, спокою батьків.Тому тема нашої зустрічі «Педагогічний менеджмент: секрети успіху», метою якої  є визначення шляхів управління якістю  освіти.
 •      Вже сьогодні відбувається реформа освіти, яка на десятиріччя визначить освітній ландшафт нашої держави. Підготовлений законопроект пройшов громадське обговорення і після затвердження Верховною Радою може набрати чинності з 1 січня 2017 року. В результаті цього ми отримаємо деталізований план становлення Нової української школи, яка має працювати на особистісний розвиток дитини. При цьому - зберегти все найкраще, що є на сьогодні в українській школі.

 •      Ключовим напрямком реформування освіти є забезпечення її якості. У виступах науковців, педагогів-практиків зазначається, що вона є безперечним пріоритетом освітньої  політики  більшості  країн,   і  Україна  не  стала  винятком   у  цьому  процесі.  Адже   світ   збагнув,  що   у   високотехнологічному   інформаційному суспільстві  якість  освіти  стає  головним  аргументом  людського  розвитку.
 •      Показником  якості освітнього процесу на сьогодні  є не лише якість знань з навчальних предметів. Виходячи з сучасного наукового розуміння якості освіти, можна також виділити наступні її блоки.

1. Якість викладацького складу.

2. Стан матеріально-технічної бази навчального закладу.

3. Мотивація викладацького складу.

4. Якість навчальних програм.

5. Контингент  учнів.

6. Якість інфраструктури.

7. Якість знань.

8. Інноваційна активність керівництва.

9. Впровадження процесних інновацій.

10. Затребуваність випускників.

11. Конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

12. Досягнення випускників.

- Шановні колеги,  а які показники якості освіти в найбільшій мірі залежать саме від нас? Будь  ласка, обговоріть  у групах.  (Виступи груп)

- Щоб підвищити показники якості освіти треба бачити і усвідомлювати ті причини, які їх гальмують. На рівні Міністерства освіти розуміння цих причин є. Тому для їх вирішення в новий законопроект «Про освіту» втілено досвід провідних європейських країн. А ось, які проблеми одразу побачив учитель історії однієї з англійських шкіл, відвідавши на початку листопада українську школу, пропонуємо Вам переглянути у наступному відеоролику.

Відеоролик («шкільна освіта Англії»)

 •                   Проблеми, які побачив учитель з іншої країни, чи дійсно вони є суттєвими для української школи та гальмують її якість освіти?
 •                   Давайте поміркуємо над цим питанням.
 •                   В яких напрямках, над чим Вам, як управлінцям, треба працювати, щоб підвищити показники якості освіти?
 •                   А відповіді на ці питання, колеги, будь ласка, працюючи у групах, впишіть у прямокутники, які знаходяться у Вас на столах. Прямокутники закріплюємо на дошці.

(Виступи груп.)

 •                   Як було зазначено вище, одним із шляхів управління якістю освіти є удосконалення управлінської компетентності керівника навчального закладу. Кожен освітянин (управлінець чи педагог) має планувати  свою роботу, базуючись  на нормативно-правовій базі, яка зараз швидко оновлюється. Чітка орієнтація в цьому напрямку, уміння грамотно інтерпретувати основні документи та реалізувати їх у практичній діяльності – запорука  успішного розвитку навчального закладу.

Тому зараз пропонуємо Вам виконати інтерактивну вправу «Норммікс» в онлайн-сервісі learningapps.org.

Сучасний керівник,  повинен постійно підвищувати свій рівень знань в даному напрямку роботи, щоб не опинитись «на узбіччі життя» й не підвести очолюваний колектив.

- Одним із шляхів управління якістю освіти є орієнтація навчально-виховного процесу на споживача, замовника освітніх послуг, т.б. на учнів та їх батьків, потреби яких, в свою чергу, орієнтовані на вимоги сьогодення, яке характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя. В результаті цих змін традиційне навчання поступово втрачає свій сенс. Втрачає сенс і необхідність перенавантажувати пам’ять дитини додатковими знаннями, необхідно навчати дитину знаходити їх і користуватися ними. А ось думка батьків стосовно цього.

 

 

 

Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу, який на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. А навчити цьому дітей ми можемо саме на уроках (або в більшій мірі на уроках), оскільки урок залишається не лише головною, але й єдиною формою навчання (йому відводиться не менше 98 % навчального часу). І уроки ці мають бути компетентнісно-зорієнтованими. А якість їх проведення залежить від учителя, від бажання змінюватися самому. Яким бачить сьогодні вчителя громадськість  свідчить коментар фокус-групи директорів шкіл у новому законопроекті «Про освіту».

 

 

- В якій мірі уроки відповідають сучасним вимогам і як цього дотримуються вчителі також залежить і від Вас. Але, на жаль, більша  частина педагогів не прагне до змін: «немає часу і сил самому осягати що-небудь нове, та й немає в цьому сенсу. Традиційний урок – як рідна людина, в ньому все близьке і зрозуміле: нехай не завжди задовольняє сучасним вимогам, але проте на уроці – все знайоме, звичне, зрозуміле вчителю». Але ж традиційними педагогічними технологіями, розробленими для знаннєвого підходу, неможливо продуктивно формувати компетентності учнів. Сьогодні кожен із нас повинен володіти  технологією проведення компетентнісно-зорієнтованого уроку. А  це  від Вас, керівників, в свою чергу вимагає вміння робити змістовний аналіз таких  уроків з подальшою їх корекцією.

Вправа «Конструктор». 

 •                   Тому зараз ми, з Вами пригадаємо алгоритм побудови компетентнісного уроку. Кожна група отримає по 2 конверти, в яких по 1 кроку цього  алгоритму. Він складається з 6 кроків, пропонуємо  кожній групі розмістити на аркуші А3 розрізані елементи кожного кроку в правильній послідовності,  наклеїти їх і презентувати.

1 група – крок 1-2, 2 група – крок 3-4,  3 група крок 5-6.

 •                   Давайте переглянемо на слайді, яким чином повинні виглядати кроки даного алгоритму.

 

 

 •                   Уявіть собі ситуацію. Конструюючи  компетентнісно-зорієнтований урок, молодий учитель працював  над такими модулями.

Директор школи, відвідавши та проаналізувавши урок учителя,  дійшов висновку, що колега не зовсім орієнтується  в постановці мети до кожного з модулів.Тому пропонуємо Вам  у групах допомогти педагогу  визначити мету одного з таких модулів  з позиції учителя, який його планує.

Отримують назви модулів (вивчення нового матеріалу – 1 група, практика – 2 група, узагальнення і систематизації – 3 група). Презентація роботи груп.

Давайте, поглянемо, чи співпали Ваші думки з тими, що ми бачимо на слайді.

-Зрозуміло, що мета є рушійною силою  кожного уроку, зокрема  й кожного з його етапів.

-  На жаль, терміни «сучасний урок», «компетентнісний урок», особистісно зорієнтоване навчання», «діяльнісний підхід» стираються  від частого використання, але далі «технологія» майже не просунулася. Якість випускників сьогоднішньої школи не відповідає вимогам сьогодення.  Про це говорить і громадськість. Зверніть увагу на коментар фокус-групи батьків та директорів шкіл.

Шановні колеги, при підготовці до уроку на що повинен учитель звертати  особливу увагу, щоб уникнути певним чином проблем, які були зазначені вище?

 •                   Дійсно, при проектуванні  уроку вчитель  повинен враховувати:

 

діяльнісний, особистісно-зорієнтований, компетентнісний підходи, співвідношення теоретичної та практичної частини  навчального матеріалу, міжпредметні зв’язки, якісні дидактичні матеріали,  мікроклімат.

 •                   Тому  вчителю при підготовці до уроків необхідно крім підручника добирати й інші якісні дидактичні матеріали (прикладні задачі, інтегровані завдання). Як приклад, блок практичних завдань  із Міжнародних досліджень TIMSS, PISA, розв’язання яких вимагає від учня сформованих предметної, ключової та життєвої компетентностей, умінь інтегрувати знання.

Завдання 1. «МОЛОКО» 
Прочитайте наступну інформацію і дайте відповідь на питання:
Молоко – це перша в житті їжа, яку отримують дитинчата
ссавців. Для їх здоров'я важливо, щоб поживні речовини в
молоці, яке вони вживають, були ідентичними тим, що і в молоці їх
матерів.Нижче в таблиці наведено основні речовини, які містяться в молоці
трьох ссавців: корови, вовка і людини. Наведені в таблиці
дані показують, скільки в середньому жирів, білків і вуглеводів
міститься в 100 г молока.

Речовина

Коров’яче молоко  

Молоко вовчиці

Жіноче молоко

Жири

3,9

9,6

4,0

Білки

3,4

9,2

1,4

Вуглеводи

4,9

3,4

7,0

 

http://i.otzovik.com/2015/07/19/2263814/img/61363310.jpghttp://assets.fridge.menu/i/good/photo/55/03/5a/bf/52/75/52/18/d7/5a/10/00/full_551416915275522713110600.jpg

 

 Існують легенди та історії, що розповідають про маленьких дітей,
виросли серед вовків і вигодуваних на молоці вовчиць. В одній з таких
легенд йдеться про дитину, яка виросла у давні часи в одному з
лісів Європи. Дані таблиці можуть бути використані як для того,
щоб підтвердити правдивість цієї легенди, так і для того, щоб її
спростувати.
Питання 1: Використовуючи дані таблиці, приведіть доказ того,
що ця легенда могла бути правдивою.
Питання 2: Використовуючи дані таблиці, приведіть доказ того,
що легенда не могла бути правдивою. Ви можете купити молоко різного
сорту з різним вмістом жирів і білків.

Завдання «АНТИБІОТИКИ».  ВІЗИТ ДО ЛІКАРЯ 
«Доброго дня, лікарю. Я прийшов до Вас, тому що я сильно кашляю. Я
кашляю вже чотири дні, і з кожним днем кашель посилюється. Я прийняв
антибіотики, які Ви виписували мені 2 місяці тому при такому ж
кашлі, але на цей раз вони мені не допомогли».
«Ви правильно зробили, що прийшли до мене. Однак ви неправильно
вчинили, що спробували самі себе лікувати: антибіотики ніколи не можна
приймати без призначення лікаря. Я візьму у Вас пробу слини з задньої
стінки горла і відправлю її на аналіз. Таким чином, ми зможемо дізнатися, з
чим маємо справу, і я зможу призначити вам відповідне лікування».
Питання 1: Діалог, наведений вище, говорить про те, що хвора
людина для того, щоб позбутися кашлю, прийняла антибіотики.
На що з наступного переліку безпосередньо впливають антибіотики?
A) На кашель; B) На біль; Г) На бактерії; 
Д) На віруси. 
 Антибіограма була отримана шляхом переміщення мікроорганізмів з
слини пацієнта в чашку Петрі.Були використані п'ятьантибіотиків – A, B, C, D і E. Черезтри дні кількість мікроорганізмів              зросла, але не поблизу антибіотика,який їх вбиває.              Може лікар  зробити              такі висновки з антибіограми              слини пацієнта? Обведіть «Так» або«Ні» для кожного висловлювання.

 

Чи правильно зроблені  наступні висновки, виходячи  з даних атибіограми

Так або Ні

Жоден з антибіотиків не може  бути  ефективним  проти мікроорганізмів, знайдених у горлі пацієнта.

Так / Ні

Антибіотик А може бути ефективним проти мікроорганізмів, знайдених у горлі пацієнта.

Так / Ні

Антибіотик С може бути ефективним проти мікроорганізмів, знайдених у горлі пацієнта.

Так / Ні


Завдання 3. Група завдань «КАРІЄС ЗУБІВ»

 


 Бактерії, що живуть у нас в роті, є причиною карієсу зубів.
Карієс став проблемою з початку 18 століття, коли цукор став доступним
завдяки збільшенню його виробництва з цукрового тростину.В даний час ми багато знаємо про карієс. Наприклад:             
Бактерії, які є причиною карієсу, харчуються цукром. 
Цукор перетворюється в кислоту. 
Кислота пошкоджує поверхню зубів. 
Чищення зубів допомагає запобігти карієс.

 

Питання 1: Яка роль бактерій при карієсі зубів? 
A) Бактерії виробляють емаль; Б) Бактерії виробляютьцукор;
В) Бактерії виробляють мінерали; Г) Бактерії виробляють кислоту. 
Питання 2: На графіку показаноспоживання цукру і число випадків карієсу в різних країнах. Кожна              країна на графіку представленакрапкою.

Яке з наступних висловлювань підтверджується даними,
наведені на графіку?  
A) В деяких країнах люди чистять зуби частіше, ніж в інших країнах. Б) Чим більше люди їдять цукру, тим більше ймовірно, що у них
буде карієс.  В) В останні роки у багатьох країнах збільшилася частота
захворювань карієсом.Г) В останні роки у багатьох країнах споживання цукру
збільшилося.

 •                   Кожен  урок має  великий потенціал для розв’язання нових задач. Однак треба звернути увагу на їх зміст, а саме: практичну спрямованість, зв’язок з життям, міжпредметну інтеграцію.
 •                   Ще одним із зазначених вище шляхів управління якістю освіти є ефективна та своєчасна робота з документами. Не секрет, що робота освітянина сьогодні, а тим паче управлінця, переобтяжена великим об’ємом інформації та її опрацюванням. Яким чином її раціонально організувати ?
 •                   Чи на сьогодні Ви віднайшли ті засоби, які полегшують Вашу роботу в цьому напрямку?  Поділіться, будь ласка,  досвідом. Обговорення.
 •                   На сьогодні навчальні заклади країни поступово намагаються переходити на електронне управління школою, зокрема у сфері документообігу.
 •                   Одним із шляхів вирішення цієї  проблеми стало застосування хмарних сервісів.

 •                   Сьогодні ми з Вами спробуємо попрацювати з одним із представників хмарних технологій -  Google диск. Коротка характеристика сервісу.

(На слайді).

Попрацюємо сьогодні з одним із вищезгаданих додатків, а саме з Google формою. Одним з найпоширеніших методів дослідження в навчально-виховному процесі є  анкетування. Паперовий варіант його проведення відходить на задній план. Ми пропонуємо Вам сьогодні створити електронну анкету та власноруч її пройти.

(Інструкція  до практичної роботи та файли анкет на робочих столах ноутбуків).

Оптимальне застосування ІКТ – технологій може значно полегшити нашу повсякденну роботу.

 •                   Девізом керівника сучасного навчального закладу повинні стати такі слова: завжди можна зробити краще, ніж було дотепер. Існуючий порядок – не єдиний із можливих.
 •      Щиро дякуємо всім Вам за співпрацю, за те, що давали мудрі поради, ділились досвідом своєї  роботи, були активними та відкритими. Миру, любові та взаєморозуміння вам, успіхів у роботі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
1422
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку