Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Педагогічний полілог «Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної діяльності»

Про матеріал

«Якщо ви уявляєте – ви можете це отримати, якщо ви про щось мрієте – це може стати реальністю»

Уільям Артур Уорд

Мета: Визначення шляхів удосконалення роботи з підвищення професійної компетентності педагогів і ролі у цьому процесі заступника директора школи з НВР.

Форма проведення: педагогічний полілог

Перегляд файлу

 

 

Педагогічний полілог

«Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної діяльності»

 

 «Якщо ви уявляєте – ви можете це отримати, якщо ви про щось мрієте – це може стати реальністю»

Уільям Артур Уорд      Слайд    

 

Мета: Визначення шляхів вдосконалення роботи з підвищення кваліфікаційного рівня вчителів і ролі у цьому процесі заступника директора школи з НВР.             
Завдання:
- визначити роль заступника директора школи у процесі підвищення кваліфікаційного рівня вчителів;                                         
- акцентувати увагу на варіативності використання інноваційних форм роботи з педкадрами;             
- відпрацювати навички формування позитивного психологічного мікроклімату в колективі як засобу розвитку особистісного потенціалу кожного вчителя;             
- розробити модель «Шляхи підвищення професійного зросту вчителів»;
- формувати навички співпраці, спілкування, обговорення, спільного вирішення проблеми, участі у спільному виробленні рішень;

- підтримати педагогічні пошуки, творчу ініціативу учасників семінару.

Форма проведення: педагогічний полілог

Учасники:  ЗДНВР

Матеріали для педагогічного полілогу: мультимедійний апарат, кейси з

матеріалами, схема «Fish-bone», ватмани, маркери.

 

 

Хід заходу

Ведучий.  Шановні  колеги!  Сьогодні  ми  зібралися  на  методичному практикумі, який проведемо  у  формі  педагогічного полілогу, де кожен з Вас буде мати можливість висловитися, поділитися досвідом роботи та продемонструвати власну педагогічну позицію щодо підвищення професійної майстерності педагога.

 • Сьогодні ми з вами, колеги, скористаємося  методом-прийомом «Fish-bone».

Слайд. Зверніть увагу на слайд, де схематично зображений метод «Fish-bone». Це метод критичного мислення: голова – тема, хребет-проблема, кістки-шляхи вирішення проблеми, хвіст-результат.

Отже,  голова – це тема  нашого полілогу «Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної діяльності». Клею на дошку.

 •                   Працювати протягом нашої зустрічі ми будемо, об’єднавшись у групи,  за кольорами  довідників.
 •                   Шановні колеги, будь – ласка, хто з вас має довідник рожевого кольору займіть місце за І столом, зеленого – за ІІ столом, жовтого- за ІІІ столом.

Ведучий.  Для злагодженої роботи виберіть в своїх групах Модератора, який  буде організовувати порядок роботи в групі. 

Ведучий. І перше завдання, яке я вам пропоную, визначитися з назвою вашої групи. Запишіть назву на табличках, які стоять у вас на столах.

 •                   Зверніть увагу, у Вас на столах є кейси із матеріалами, які допоможуть вам в роботі протягом нашого педагогічного полілогу. Тому, будь ласка, користуйтеся ними при роботі.

Ведучий. Шановні колеги, тема практикуму є, необхідно виділити проблему. Тому  зараз пропоную Вашій  увазі фрагмент відеоролика, переглянувши який, ви повинні визначити проблему, яка виникла в даній ситуації.

(демонстрація відеоролика)

 •                   Колеги, у вас є 1 хвилина, обміняйтеся думками в групі й назвіть, які  ж проблеми вам вдалося побачити в цій ситуації. 
 •                   Я думаю, що модератори вже визначилися, хто буде доповідати з групи.
 •                   А що потрібно педагогу, щоб вирішити дану проблему? (відповіді учасників). 
 •                   А в сукупності все це можна назвати  професійною компетентністю педагога. Майстерність учителя, його компетентність залежать від багатьох чинників.
 •                   Я вважаю, що ви зі мною погодитеся, колеги, що роль дирижера, фасилітатора належить саме заступнику директора з НВР.
 •                   Тому я пропоную вам обговорити в групах, які ж існують шляхи підвищення професійної компетентності вчителя. І свої пропозиції потім відобразити на схемі «Fish-bone». Час на обговорення – 2 хв. (відповіді  учасників. Клеють шляхи на схему «Fish-bone»). 

Ведучий. Так, дійсно, існує  багато шляхів вирішення даної проблеми, але я пропоную  зупинитися на трьох основних складових.

(слайд)  Організація самоосвітньої  діяльності  педагогів.

               Організація ефективної науково-методичної роботи з педагогами.

               Створення психологічного мікроклімату в колективі.

Ведучий.  (слайд) І саме зараз   доречно згадати слова великого педагога                 К. Ушинського «Учитель живе доти, доки вчиться, тільки - но він перестає вчитись, у ньому помирає вчитель».              

 Модель сучасного педагога передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній учительській праці.  

Ведучий. Зверніть увагу на слайд.  (слайд) Я пропоную вам  дати визначення поняттю «самоосвіта» за допомогою сенкану.  Будь-ласка, попрацюйте в групах.Час на роботу – 2 хв.

Вправа «Сенкан»

Складання сенкану кожною групою окремо.

 •                1 рядок - запишіть тему: Самоосвіта.
 •                2 рядок - Запишіть 2 прикметники, які б описували  поняття.   .  
 •                3 рядок - запишіть 3 дієслова - визначення дії.
 •              4 рядок - запишіть речення, яке  виражає відношення до теми.  
 •                5 рядок-запишіть синонім до теми, що відображає  зміст чи формулювання висновку.  

- Зачитайте будь ласка свої сенкани.(зачитують по черзі групи)

Ведучий. Отже, як ми бачимо: самоосвіта є однією з важливих форм методичної роботи. І саме ЗДНВР  на основі діагностики та аналізу надає  самоосвіті вчителя практичної спрямованості.

         (слайд)  Вправа «Модель роботи ЗДНВР щодо керівництва самоосвітою педагога».

Ведучий. Тому, шановні колеги, пропоную вам скласти модель, яка відображає роботу ЗДНВР щодо керівництва самоосвітою педагога. Час на виконання – 5 хв. Створюємо модель  на ватманах.

систематичне пояснення ролі самоосвітньої роботи, організація виступів вчителів з питань обміну досвідом самоосвіти;

індивідуальні бесіди з педагогами про основні напрями самоосвіти;

спільне обговорення методів вивчення важливих розділів і тем програми.

розробка окремих рекомендацій з метою підвищення педагогічної ефективності уроків та занять;

  надання допомоги вчителям в узагальнені свого досвіду, підготовці доповідей з проблем педагогіки;

стимулювання учителів до науково-дослідницької роботи;

комплектування та поповнення бібліотечного фонду літературою з питань самоосвіти та самовдосконалення, а також новинками психолого- педагогічної літератури;

проведення циклів лекцій, групових та індивідуальних консультацій, семінарів;

Систематичне підведення підсумків самоосвітньої роботи педагога (співбесіди, звіти на педрадах і засіданнях метод об’єднань), визначення завдань і змісту самоосвіти на новий навчальний рік, аналіз якісних підсумків навчально-виховного процесу.

Ведучий.Модератори, я думаю, що ви вже визначилися, хто буде презентувати модель від вашої групи.

Висновок. Ми розглянули моделі організації самоосвітньої діяльності педагогів. І можемо впевнено сказати, що самоосвіта - це необхідна умова підвищення професіоналізму вчителя.

Заступник директора.  (слайд) Колеги,  хочеться  згадати давню китайську мудрість «Керувати-значить приводити людей до успіху».  Досягнення  бажаних якісних показників  навчально-виховного  процесу на сучасному етапі  освіти  неможливе  без ефективної організації методичної роботи з педагогами.

 Зараз неактуально проводити методичні захо­ди, під час яких вчителі  перебувають в ролі пасивних слухачів. Сьогодення вимагає  практикувати нетрадиційні форми методичної роботи з використанням інтерак­тивних методик. Але будь-які нововедення мають свої плюси і мінуси.

(слайд) Міні-дискусія «ЗА» і «Проти».

Ведучий.Тому зараз давайте обговоримо в групах наступне твердення «Застосування інтерактивних форм  роботи з педагогами -«ЗА» і «ПРОТИ»

 Ведучий.  1 гр. - називає переваги застосування інтерактивних форм роботи з педагогами, 2 гр. – недоліки застосування інтерактивних форм роботи з педагогами, 3 гр.- користуючись матеріалами кейсу, розташувати інноваційні форми роботи з педагогами в порядку їх значимості та ролі в підвищенні професійної  компетентності вчителя.             

Висновок. Зрозуміло, шо традиційні форми роботи втрачають своє значення через низьку ефективність та недостатній зворотний  зв'язкок. А інтерактивні форми роботи є більш ефективними, яким властиво залучення педагогів у діяльність. Але слід наголосити на оптимальному поєднанні традиційних та інноваційних форм роботи з педагогами.

Ведучий.  Колеги, я гадаю, що всі зі мною погодяться – будь-яка діяльність повинна супроводжуватися сприятливою атмосферою. Психологічний мікроклімат колективу залежать від багатьох факторів. Одним з них є рівень управлінської культури адміністрації школи, зокрема заступника директора з НВР.

Ведучий. Шановні колеги, я  пропоную  Вам   пройти Психогеометричний тест  Сьюзен Ділінгер, який допоможе  визначити Ваші головні і домінуючі риси характеру та особливості поведінки.

 Погляньте на  фігури, які зображені на екрані  (слайд)  (трикутник, квадрат, прямокутник, зигзаг). Оберіть з них ту, у відношенні до якої ви можете сказати: це – «Я»! Спробуйте відчути свою форму.  Намалюйте її на аркуші паперу, який знаходиться перед Вами. Нижче  намалюйте ту фігуру, яка є для Вас менш близькою.

 Отже, основний етап роботи закінчено. Яку б Ви фігуру не поставили на перше місце, це – Ваша основна фігура. Та фігура, яка для Вас виявилася найменш близькою вказує на форму людини, взаємодія з якою буде викликати у Вас найбільші труднощі.

 А зараз, будь-ласка, перегляньте на (слайд) слайді коротку характеристику форм особистості, в залежності від обраної Вами першої фігури. 

 •       Шановні колеги,  давайте з вами назвемо, чи є серед нас КВАДРАТИ -невтомні труженники. Підніміть будь-ласка руку.  Дуже добре, дякую. А ТРИКУТНИКИ – лідери, присутні серед нас, а непередбачені ПРЯМОКУТНИКИ,  а доброзичливі КРУГИ, а креативні, творчі  ЗИГЗАГИ. Дякую.
 •       Кожен із нас неповторний,  але в нашій роботі ми повинні володіти такими діловими і особистісними якостями, які допоможуть нам успішно вирішувати проблеми будь-якої складності.

 Ведучий. Колеги, щодня перед нами поста­ють проблеми. Як їх розв'язувати? Кожен робить це по-своєму, вихо­дячи з особистого досвіду.

  Ведучий. А Зараз пропоную Вам проявити уміння безконфліктного спілкування в колективі. Обговоріть запропоновані ситуації в групах та виробіть власні рішення щодо  поведінки в даних ситуаціях. Час на обговорення - 2 хв. (аркуші з педситуаціями лежать на столах).

Слайд 1 гр. Ситуація 1.Учитель був на лікарняному. Коли вийшов на роботу, то з’ясувалося, що учні не засвоїли матеріалу, який читав колега, котрий його заміняв.

 •                   Шановна, ви мене заміняли, але я не бачу результатів. Учні теми не засвоїли, письмові роботи ви залишили перевіряти мені. Що ж це за заміна?      В цей час по коридору проходив  заступник директора з НВР  і почув цю розмову. (Роз´яснення щодо заміни (заміщення) вчителями тимчасово відсутніх інших учителів надано в спільному листі Міністерства освіти і науки Укра­їни від 28.11.2008 р. №1/9-770 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.11.2008 р. № 02-5/465 (далі —лист). У тому випадку, коли один учитель замінював ін­шого вчителя з предмета, з якого передбачено до­плату за перевірку письмових робіт, то за виконання цієї педагогічної роботи також проводиться доплата за всі години заміщення). Згідно з п.73 Iнструкції № 102 погодинна оплата для вчителів допускається лише при оплаті їх праці за проведені години заміщення тимчасово відсутніх у зв´язку з хворобою або з інших причин учителів, яке тривало не більше двох місяців.)

2 гр. Ситуація 2. Учитель іде на урок. Перед дверима класу на нього чекає завуч.

Чи не бажаєте Ви запросите мене до себе на урок? ( Немає жодних нормативних актів, які забороняють завучу відвідувати уроки вчителів. Їх кількість визначає завуч самостійно, виходячи з плану роботи школи та виробничої необхідності. Але повинен попереджувати за 1 день).

3 гр. Ситуація 3.  На початку навчального року вчи­тель звертається до заступника директора з проханням про зміни уроків у розкладі занять, а заступник директора відмов­ляє. (Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховногопроцесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01). Гігієнічні вимоги до розкладу уроків).                                                                                                  

 Ведучий. Слід зазначити, що від заступника директора також залежить розв’язання конфліктних ситуацій і підтримання сприятливого мікроклімату в колективі.

Ведучий. Отже, шановні колеги, як ви зрозуміли з сьогоднішнього практикуму, що  саме від праксеологічного підходу в роботі з педагогами залежить результативність навчально-виховного процесу в школі.

Ведучий. Оптимальне поєднання  (зачитую зі схеми) веде до підвищення якості освіти.

 Наш полілог я хочу закінчити Притчею про майстра. (музичний супровід) Слайд

 Якось увечері зібралися разом музичні інструменти. І виникла між ними суперечка: хто краще грає. Кожен інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І чим більше кожен старався, тим незрозуміліше і потворніше ставала мелодія. Ось з'явилася людина і помахом руки зупинила  ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодія - це одне ціле. Прислухайтеся один до одного, і ви побачите, що вийде ».

Ведучий. Шановні колеги, я бажаю щоб робота в ваших колективах була злагодженою, як мелодія в пісні.

  На цьому наш  педагогічний полілог завершено. Дякую за співпрацю!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
2217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку