12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

буклет “Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школяра”

Про матеріал
“Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школяра” до використання вчителями предметниками.
Перегляд файлу

Інформаційна компетентність

  Залучення вчителем додаткової інформації в процесі викладання                                                                                       Стимулювання учнів до використання додаткової інформації.                                                               Активна співпраця з кабінетом інформатики щодо використання навчальних програм з  предмету.                                              Використання малюнків , таблиць , схем , як джерел інформації, та передбачення складання схем , таблиць , планів , опорних конспектів , як результату роботи учнів з інформацією                                                                        Випуск шкільних газет , створення інформаційних сторінок у класних куточках

Компетентність самоосвіти і саморозвитку

Написання учнями повідомлень , рефератів , самостійних творчих робіт.                                                                                Використання випереджальних завдань , що передбачають активну самостійну та самоосвітню діяльність учнів.                                                           Залучення учнів до творчих виставок .                          Залучення учнів до роботи в МАН.                                                                                       Консультування учнів з питань самоосвіти .                      Організація інтелектуальних конкурсів , ігор , предметних тижнів, які передбачають самостійне опанування учнями певних питань та їх самоосвітню діяльність.                               Використання інтенсивних завдань з предмету , які передбачають пояснення учнями певних питань. Використання навчальних програм з метою самоосвіти учнів.  Залучення учнів до роботи консультантами , що підтримує їх самоосвітній тонус.

Компетентність продуктивної творчої діяльності

 Забезпечення високого наукового рівня викладання предметів  .                                                                                      Створення проблемних ситуацій на основі сучасного життя                                                        Розв'язування задач та прикладів різними способами , використання задач підвищеної складності.                                                             Складання та розв'язування учнями тестів , задач , кросвордів тощо.                                                    Залучення учнів до участі в конкурсах тощо.  Залучення учнів до участі в олімпіадах , МАН , тощо.

 

 

 

Виконавець Н.М.Шевченко

 

Наша адреса :

66800 Одеська область   Ширяївський район

смт. Ширяєве вул. Південна 42

e-mail  [email protected]

 

 

Комунальний заклад «Гімназія І,ІІ ст.№2»

смт. Ширяєве  Одеської області

 

Методичне обєднання вчителів

природничо - математичного циклу

 

“Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школяра”

 

 

Картинки по запросу компетентності вчителя

 

 

2019

«Освіта, яка не вчить жити успішно в  сучасному світі, не має ніякої цінності.   Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно  й щасливо. А ми повинні збагнути цю здатність   знаннями і навичками,  які допомогли б нам її реалізувати  якомога ефективніше.»     

                                                   Р.Т. Кіосакі Компетентності – це комплекс знань, умінь і ставлень, що набуваються учнем  у навчанні, можуть цілісно реалізуватись на практиці, тобто, не можуть бути зведені до фактичних знань.

Ключова компетентність – це комплекс якостей особистості, що набувається протягом засвоєння всього змісту  загальної середньої освіти; це дає можливість людині ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності, вони не пов’язані з конкретним предметом, їх можна набути під час засвоєння не одного предмета, а тільки декількох або всіх одночасно.

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення

Предметні компетентності – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета у всіх класах середньої школи, вони визначені державними вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: називає, пояснює, описує, наводить приклади, розрізняє, уміє, аналізує….                                   Отже, на засадах компетентнісного підходу освіта має реалізувати дві функції навчального процесу:                                                           - навчити дитину навчатися впродовж життя, щоб вона могла й усвідомлювала необхідність отримувати  інформацію ; навчити дитину використовувати знання в практичній діяльності.

Ключові компетентності:

Соціальна компетентність

Вибір учителем завдань , які передбачають для учнів самостійний пошук розв'язку.                                                                     Надання учням можливості обрання варіанту завдання чи шляху розв'язання задач.                                                               Використання самооцінки та взаємооцінки учнів.                             Розв язування задач різними способами та визначення раціонального шляху розв'язування.                                               Залучення дітей до роботи в групах.Обов'язкова умоваврахування індивідуальних можливостей школярів. Завдання мають бути якщо не індивідуальними, то хоча б різнорівневими .                                                                                         Надання учням можливості виявлення ініціативи.                      Практикування доручень учням ( наприклад : „ відповідальний за наочність” , „ консультант ” тощо Планування виховних заходів та заходів предметних тижнів, у яких передбачається самостійна активна діяльність учнів . Залучення дітей до самоврядування .

Полікультурна компетентність

 Використання інформації з історії відкриттів. Використання художньої літератури в процесі

викладання предметів .                                                                                        Розв'язання задач історико-культурного змісту.                  Розв'язання задач екологічного змісту .                            Характеристика внеску в науку вчених різних національностей.                                                                     Наголошення на внеску в розвиток науки українських  вчених  .Виховання учнів на прикладі життєвого та творчого шляху видатних  постатей .

Комунікативна компетентність

Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору.                                                                                       Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог.                                                                               Використання усних та письмових рецензій на відповідь, доповнень та зауважень до неї .                                             Удосконалення вмінь дітей формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами.                                                  Застосування взаємоопитування та взаємоперевірки з можливим подальшим коментуванням.                                                                 Організація групової роботи .                                                  Проведення нестандартних уроків , уроків-змагань , КВК.                                                              Підготовка учнями нестандартних запитань однокласникам .                                           Стимулювання спілкування учнів з ровесниками та дорослими з метою підвищення рівня навчальних досягнень та ерудиції учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
8 квітня 2019
Переглядів
692
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку